torstai 19. joulukuuta 2019

Joulupukin porot ja tontut toivottavat hyvää joulua!
Viherpunainen vasemmisto ry
Kannanotto 17.12.2019


Turun vastuuton toiminta toriparkkikysymyksessä tuomittava

Viherpunainen vasemmisto ry (Vipu) peräänkuuluttaa nyt todellista vastuunkantoa.  Turun kaupunginhallitus päätti 25.11.2019 äänin 8-6 vuokrata liiketiloja toriparkista 20 000 eurolla kuukaudessa 40 vuodeksi. Summa on yhteensä lähes 10 miljoonaa euroa. Lisäksi kannattavien liiketilojen omistus on annettu yksityisille, ja parkkitilan omistuksesta jäävä riski on jo aiemmin vyörytetty turkulaisten harteille. Aikoinaan poliitikoille vakuuteltiin, ettei siitä koidu kuluja kuntalaisille. Torikauppiaille pitää myös järjestyä edulliset sosiaalitilat torin alaisista tiloista. Toriparkin todelliset kustannukset yltävät lopulta paljon korkeammiksi, kun mukaan lasketaan mm. joukkoliikenteen miljoonatappiot ja torin ympärystän rakennusten vauriot.

Viherpunainen vasemmisto ry tuomitsee kaupunginhallituksen päätöksen,  jonka myötä toriparkin omistavat yritykset nettoavat samalla kun tavallisia turkulaisia odottaa pelkkä toriparkin maksajan rooli. Vipu on tehnyt vuosia työtä toriparkin rakentamista vastaan noudattaen turkulaisten enemmistön tahtoa, yhdistys mm. valitti toriparkin rakentamisen sallivasta asemakaavasta jo vuonna 2012 ja vipulaisten luottamushenkilöiden toriparkkilinja on pitänyt niin kaupunginvaltuustossa kuin lautakunnassakin.

Erityisen tuomittavaksi poliitikkojen enemmistön toiminnan tekee yhdistyksen mielestä silti se, että kun yhdellä kädellä annetaan yksityisille kymmeniä miljoonia toriparkkihankkeessa, toisella viedään kaupunkilaisilta loputkin tuhkat pesästä Turun kaupunginvaltuuston enemmistön 11.11.2019 hyväksymällä sopeutusohjelmalla, joka sisältää lähes 60 miljoonan euron leikkaukset turkulaisten arjesta. Viherpunainen vasemmisto ry edellyttää, että vastuuton politiikka Turun kaupungissa loppuu.

Lisätietoja:
Pj Eva-Liisa Raekallio
Viherpunainen vasemmisto ry
puh. 040-2473913

Vipulainen kaupunginvaltuutettu puolustaa Vimman nuorisotilaa Turun Sanomissa 12.12.

Vimmasta ei tule luopua – sijainti ja tilat ovat omaa luokkaansa

Nuoret voivat nykyään huonommin ja kokevat yhä enemmän yksinäisyyden tunnetta ja koulu-uupumusta. Tästä kertoo viimeisin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimus. Uupuneiden määrä on noussut kyselyn mukaan yli kahteenkymmeneen prosenttiin aiemmasta 16 prosentista.
Turun kaupungin reaktio tähän on lakkauttaa nuorille suunnattuja palveluita.Turun kaupunginvaltuusto päätti talouden sopeuttamissuunnitelmissaan luopua Vimman monitoimitalosta eli nuorten palveluista keskustan alueella. Pidän tätä virheenä ja erittäin huolestuttavana suuntauksena.
Vimma on nuorten taide- ja toimintatalo keskustassa, Aurakadulla, jonka etuna on erittäin hyvä sijainti ja saavutettavuus. Vimmassa järjestetään monipuolista ohjattua toimintaa, jonka lisäksi nuoret voivat hyödyntää tiloja myös omiin aktiviteetteihin kuten peleihin, teatteriryhmiin, bänditoimintaan jne.
Vimma on matalan kynnyksen paikka, jossa nuoret voivat kokoontua ja suunnitella yhdessä aktiivista vapaa-aikaa. Talossa on mediapaja, tekstiilipaja, savityöpaja, viihtyisä kahvila, kokoustila, teatteritila ja pelitila. Vimmassa järjestetään nuorille tärkeitä kursseja kuten EA- ja työhönvalmennuskursseja.
Vimman tiloja tarvitaan, kun halutaan lisätä nuorten yhteisöllistä toimintaa.Taloa käytetään aktiivisesti musiikki-, koulutus- ja muihin tapahtumiin. Erittäin tärkeää on se, että Vimman tiloissa toimii etsivä nuorisotoiminta Komppi. Vimma on tukea tarvitseville nuorille helppo paikka tulla ja siellä saadaan syrjäytymisvaarassa olevan nuoren elämä takaisin raiteille.
Vimmassa toimii myös hyvinvointialan järjestämä aktiivinen perhevalmennus.Tällaista toimintaa ei tulisi missään nimessä pyyhkäistä pois ja luopua tiloista.Kaupungin toimintasuunnitelmissa luvataan pyrkiä yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden tunteen poistamiseen ja lisätä hyvinvointia tavoitteena terve ja hyvinvoiva, aktiivinen turkulainen nuori.
Nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn tulee suhtautua vakavasti. Keskustan alueella pitää turvata nuorille oma paikka jatkamalla Vimman hyvää toimintaa. Edellä mainittu palveluiden alasajopäätös tulee purkaa. Niin säilyy mahdollisuus nuoria voimistavaan yhteisölliseen harrastamiseen ja yhdessäoloon.
Riikka Oksanen
Turun kaupunginvaltuutettu (vas)
Kirjoittajan mielestä nuorille tulee turvata oma paikka keskustan alueella jatkamalla Vimman hyvää toimintaa.

https://www.ts.fi/mielipiteet/lukijoilta/4795769/Lukijalta+Vimmasta+ei+tule+luopua++sijainti+ja+tilat+ovat+omaa+luokkaansa

Toriparkkisoppa haiskahti Turun Sanomissa 7.12.

Turun toriparkkisoppa paloi pohjaan


Turun rakennus- ja lupalautakunta (silloinen rakennuslautakunta) hyväksyi toriparkin rakennusluvan aika tarkalleen kaksi vuotta sitten, 30.11.2017 äänin 8-5. Olisin itse hylännyt asemakaavan vastaisen ja täysin riittämättömille tiedoille myös taloudellisen vastuun osalta perustuvan rakennusluvan, mutta me jäimme vähemmistöön. Puolsin toriparkin rakennusluvasta tehtyjä valituksia oikeusprosessissa, tuloksetta. Lautakunnan päätöksen seuraukset ovat tänä aikana valjenneet kaikessa karmeudessaan.

Turun keskusta on yhtä kaaosta ja miljoonatappiot kärsinyt joukkoliikenne on jo kauan kärvistellyt vähenevien matkustajamäärien ja muuttuneiden bussireittien kanssa. Monet keskustan pienyrittäjät ovat joutuneet lopettamaan asiakaskadon takia, ja monen tulevaisuus on liipasimella. On epävarmaa, mitä keskustalle tapahtuu ja palaako ihmisten luottamus joukkoliikenteeseen koskaan. 

Kauppatorin ympäristön arvorakennusten kuten Åbo Svenska Teaterin halkeamat ja jo aiemmin tapahtuneet mystiset, Suomen vanhimpia liiketiloja turmelleet putkirikot odottavat yhä selitystä ja vastuunkantajaa. Lyön vetoa, että kaikki ollaan kaatamassa syyttömien turkulaisten niskaan. Kirjoitinkin toukokuussa 2019 mm. Turun Sanomien mielipidepalstalla, ettei maksumiehen rooli toriparkista kuulu turkulaisille, ja että kaupungin johdon pitää estää kulujen valuminen kuntalaisille.

Jatkuvasti sakeammaksi muuttunut toriparkkisoppa paloi lopullisesti pohjaan 25.11.2019, kun Turun kaupunginhallitus päätti äänin 8-6 vuokrata tiloja toriparkista 20 000 eurolla kuukaudessa 40 vuodeksi. Summa on yhteensä 9,6 miljoonaa euroa. Kannattavien liiketilojen omistus on lisäksi annettu yksityisille. Parkkitilan omistuksesta jäävä riski on turkulaisten harteilla. Toriparkki myytiin aikoinaan poliitikoille vakuuttamalla, ettei siitä koidu kuluja kuntalaisille. Kun tuohon liki 10 miljoonaan ynnätään joukkoliikennetappiot, työmaan viivästyksistä ja rakennusvaurioista vuosien päästä kertyvät kulut sekä torikauppiaille koituneet vahingot, voidaan puhua vuosisadan vedätyksestä. Yksityiset liikeyritykset ja niiden omistajat nettoavat, kun tavallisia turkulaisia odottaa pelkkä maksajan rooli. Karuinta on, että ainakin osan toriparkin kannattajista on täytynyt tietää tästä. Turkulaisia odottavat samaan aikaan kovat leikkaukset peruspalveluista. Vastuuton politiikka voi loppua vain ensi kuntavaalien äänestyskopissa.

Eva-Liisa Raekallio

keskiviikko 18. joulukuuta 2019

perjantai 18. lokakuuta 2019

Turun kaupunginvaltuusto päätti maanantaina 14.10. siirtyä uuteen hallintorakenteeseen, pormestarimalliin 

-kansanedustaja Yrttiahon Turun Sanomissa 16.10. ilmestynyt analyysi alla

Pormestari ei lisää kuntalaisten valtaa

Keskustelussa esiintyy jatkuvasti virheellinen väite, että pormestarimalli lisäisi kuntalaisten valtaa. Kuntalaiset muka saisivat päättää pormestarista. Näinhän asia ei ole. Lain mukaan valtuusto valitsee pormestarin. Näin menetellään myös kaupunginjohtajan valinnassa.

Puolueet voivat toki tehdä poliittisen sopimuksen, jossa pormestariehdokkaat asetetaan ennen vaaleja. Sopimus pitää jos pitää. Tässä tapauksessa vaalikamppailun keskittyminen pormestariehdokkaiden ympärille olisi kuitenkin omiaan vähentämään kansan valtaa. Vaalikeskustelu keskittyisi henkilöihin, asiat jäisivät taka-alalle. Näin kävi muun muassa Helsingissä viime kuntavaaleissa.

Valintatavan sijasta huomio tulisi kohdistaa vallan jakautumiseen ja käytännön johtamiseen. Kaupunginjohtaja johtaa kaupunkia kaupunginhallituksen alaisuudessa. Pormestari johtaa kaupunkia hallituksen puheenjohtajan asemasta. Kaupunginjohtaja on virkamies, joka esittelee asiat, muttei päätä. Virkavalta ja poliittinen valta on erotettu.

Pormestari sen sijaan voi esitellä asiat ja osallistua samalla päätöksentekoon. Tämä tekee pormestarista todella vahvan vallankäyttäjän, paljon vahvemman kuin kaupunginjohtaja. Valta keskittyy ja järjestelmä on erittäin altis hyvä veli -verkostojen vaikutusvallalle ja korruptiolle.

Pormestarimalli on rahan tuhlausta. Se tarkoittaisi käytännössä ylimmän johdon kaksinkertaistamista. Virkamiesjohto saisi rinnalleen poliitikkojohtajat eli pormestarin ja apulaispormestarit. Tästä seuraa uusia kustannuksia, alustavan arvion mukaan 390 000 euroa vuodessa. Kustannusarviota on yritetty peitellä.

Apulaispormestarien varsinainen toimivalta on jäämässä kapeaksi. Tehtävästä muodostuu lähinnä puoluepoliittinen suojatyö tai ponnahduslauta niin sanottuihin merkittävämpiin tehtäviin. Toimialojen päällikkövirkamiehet eli toimialajohtajat ovat edelleen ne todelliset vallan käyttäjät ja vastuunkantajat.

Apulaispormestareille kaavailtu 7 000-10 000 euron kuukausikorvaus onkin vastuuseen nähden aivan ylimitoitettu. Ykköspormestari taas tulee saamaan korvauksen, joka on nykyistä kaupunginjohtajan kuukausipalkkaa suurempi eli reippaasti yli 15 000 euroa kuukaudessa.

Keskeinen syy , miksi pormestarijärjestelmää Turkuun nyt ajetaan, on halu saada takaisin pari vuotta sitten lopetettu Turku-sopimus. Kannatusmenetyksen pelossa puoluetroikka kokoomus, vihreät ja Sdp ei enää 2017 vaalien jälkeen uskaltanut epäsuosittua sopimusta solmia. Nyt sopimuspolitiikka yritetään tuoda takaisin pormestarijärjestelmän ja siihen liittyvän pormestarisopimuksen avulla.

Johannes Yrttiaho
kansanedustaja (vas.)
kaupunginvaltuutettu
Turku

https://www.ts.fi/mielipiteet/lukijoilta/4734817/Lukijalta+Pormestari+ei+lisaa+kuntalaisten+valtaa 
Turun nuorisovaltuustovaalit taas marraskuussa- kaikkien, myös köyhien turkulaisperheiden nuorten saatava äänensä kuuluviin

Nuorisolautakunnan jäsenenä toiminut Eva-Liisa kirjoittaa työstään lautakunnassa, mukana myös Turun Sanomissa 17.10. julkaistu mielipide nuorisolautakunnan roolista nuorten osallistamisessa. Jos nuorisovaltuuston tehtäviä ollaan todella lisäämässä pormestarimalliin siirtymisen myötä, olisi syytä muuttaa nykytilannetta jossa nuorisovaltuusto ei edusta kaikkia turkulaisnuoria.

********

Oli todella hyvä omana nuorisolautakunta-aikana käydä nuorisotiloissa ja jutella nuorisotyöntekijöiden kanssa. Tuli tosiaan tutuksi nuorisotyöntekijöiden arki ja sain keskustelujen kautta ymmärrystä työntekijöiden väsymisestä liian niukkojen nuorisotyöresurssien kanssa, ja miten juuri esim. maahanmuuttajataustaiset tytöt kärsivät nykyisessä villityksessä pienentää nuorisotiloja ja tehdä niistä osa jättimäisiä monitoimitaloja, kun ei ole paikkaa ottaa huivia pois... 

Perusteluni mm. Runosmäen nuorisotalon peruskorjaamiseen pohjasivat vahvasti tähänkin. Puolustinkin mm. nuorisotilojen ja nuorisotyöntekijöiden työpaikkojen säilyttämistä, määrärahojen lisäämistä. Tehtiin viimeinen reissu Teräsrautelaan vielä toukokuun lopussa 2017, melkein kaksi kk kunnallisvaalien jälkeen. Tässä alla juttua siitäkin. 

https://evaliisaraekallio.blogspot.com/2017/05/terasrautelan-nuorisotalo-on-mukava.html

Nuorisovaltuustovaalien äänestysprosentin nostaminen ja tasaaminen rohkaisemalla kaikkia nuoria, myös ja nimenomaan köyhästä perheestä lähtöisin olevia ja tyttöjä äänestämään ja asettumaan ehdolle, toimisi varmasti osaltaan asuinalueiden eriytymistä ennaltaehkäisevänä tekijänä.

Eva-Liisa Raekallio
********
 
Nuorisolautakunta pitää nuorten puolta

Nuorisolautakunnan varapuheenjohtaja Neriman Al-Take (sd.) vetosi Turun Sanomissa 6.10. lautakuntansa säilyttämisen puolesta. Itse taannoin nuorisolautakunnan jäsenenä toimineena voin täydestä sydämestäni yhtyä kirjoituksen viestiin lautakunnan tärkeydestä. Vaikka toiminkin vain reilun vuoden siinä, ehdin todella hyvin perehtyä koko nuorisotoimeen muun muassa lautakuntaryhmämme nuorisotiloihin omasta aloitteestamme tekemien vierailujen ja nuorisotyöntekijöiden kanssa käymiemme keskustelujen kautta.

Nuorisolautakunnan tehtävät oltaisiin pormestarimalliin mentäessä siirtämässä esimerkiksi nuorisovaltuuston päätettäviksi. On todella hyvä, että nuoret pääsevät äänestämään ennen täysi-ikäisyyttä nuorisovaltuustovaaleissa. Niiden äänestysprosentti laahaa kuitenkin vuodesta toiseen hyvin alhaisena, ja tämä vaikuttaa helposti siihen, miten eri näkemykset ovat edustettuina nuorisovaltuustossa. 

Vuoden 2015 vaaleissa äänestysprosentti oli vain 45 vaihdellen valtavasti eri koulujen välillä. Äänestysaktiivisuus vaihteli selvästi eri asuinalueiden välillä ja kertoi samalla asuinpaikan ja sosioekonomisen aseman hälyttävistä eroista yhteiskunnallisessa aktiivisuudessa.
Äänestysprosentti nousi kaksi vuotta myöhemmin pidetyissä vaaleissa kaksi prosenttia, jääden siis silti alle puoleen. 

Teimme aloitteen Saska Heinon kanssa jo keväällä 2016, että nuorisolautakunnalle tuodaan marraskuun kokoukseen 2016 mennessä lista yhtenäisistä käytännöistä, jotka vaalit järjestävien koulujen ja muiden oppilaitosten on toteutettava aiempaa tasaisemman äänestysaktiivisuuden saavuttamiseksi. 

Vastauksessa todettiin muun muassa, ettei vaikuttaminen vain kiinnosta kaikkia ja tämä näkyy myös kuntavaaleissa. Käytäntöjä listattaessa ei oltu tartuttu äänestysprosentin eroavuuksiin.
Jatkoimme selvityspyynnöllä, jossa oli myös oma ehdotukseni äänestämisen ja ehdolle asettumisen merkitystä korostavan, puolueettomien toimijoiden organisoiman kiertueen järjestämisestä kouluihin ja nuorisotiloihin. Kannoin itse huolta erityisesti maahanmuuttajataustaisten tyttöjen osallistumisesta. 

Uudet nuorisovaltuustovaalit pidetään marraskuussa. Vaalien sähköistäminen ei ratkaise äänestysprosentin alhaisuuden perimmäisiä syitä. Tarvitsemme myös nuorisovaltuustoon mahdollisimman laajan pohjan, joka todella edustaisi turkulaisen nuorison koko kuvaa.
Turun nuorisolautakunnan rooli myös nuorten vaikutusmahdollisuuksia lisäävänä päätöksentekoelimenä on välttämätöntä säilyttää.

Eva-Liisa Raekallio
Turun nuorisolautakunnan jäsen 2016-2017 (vas.)
keskiviikko 25. syyskuuta 2019

Toriparkista radiossa

Tässä pari radio-ohjelmaa syksyn pimeneviin iltoihin jos kiinnostaa kuulla toriparkin taustoista, nykyhetkestä ja seurauksista.

https://m.mixcloud.com/RadioRobinHood/vasen-suora-342018/

https://soundcloud.com/user-137668327/toriparkki-monitahoinen-murheenkryyni
Fölin hintojennousun tausta on toriparkissa- 
ja tämän seurauksista joukkoliikenteen käyttäjille

Kertalippujen hintaa ei olla Fölissä vielä nostamassa, mutta joukkoliikennelautakunta varautuu tämän uutisen mukaan korottamaan kausilippujen hintoja ensi vuoden alusta alkaen. Asia lähtee lausuntokierrokselle ja päätös tehdään vasta sen jälkeen. 

Bussilippujen hinnannoususta kärsivät tietenkin kaikki joukkoliikenteen varassa olevat pienituloisemmat ihmiset, eniten kuitenkin ne joiden jo nyt pitää valita ruoan ja bussimatkan välillä. Nyt pitäisikin kaupungin ylimmän johdon tulla vastaan turkulaisia ja estää toriparkkikustannusten levähtäminen kaupunkilaisten, syyttömien käsiin. Syyllinen on muualla. Tämä ei ole kuitenkaan todennäköistä. 

Vipun kunnallispoliittisissa tavoitteissa on mm. maksuton joukkoliikenne, joka on sosiaaliselta ja ekologiselta kannalta ylivoimaisesti paras ratkaisu. Nyt ollaan helposti menossa täysin väärään suuntaan. Ja kaikki vain toriparkin takia. Kannattaakin muistaa Vipun vuosia jatkunut työ toriparkkia vastaan. Olemme valittaneet toriparkin sallivasta kaavasta, äänestäneet kaupunginvaltuustossa sitä vastaan, olleet mukana mielenosoituksissa, kirjoittaneet kannanottoja ja mielipiteitä, ja nyt myös rakennus- ja lupalautakunnassa tehneet kaikkemme.

https://www.foli.fi/fi/turun-kaupunkiseudun-joukkoliikennelautakunta-p%C3%A4%C3%A4tti-ett%C3%A4-kertalippujen-hintaa-ei-koroteta
Kaupunginvaltuutetun ja kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenen kuulumisia ensi vuoden budjettia käsittelevästä lautakunnan kokouksesta

Sivistystoimen budjetti on tunnetusti aina alibudjetoitu ja jää miinukselle. Tänä vuonna n. 3,5 miljoonaa. Miten se vaikuttaa opintoihin ja toimintaan, jää vielä arvoitukseksi ja pahoin pelkäämme, että vaikutuksia on joka päiväisiin resursseihin. Jaksaminen esim. varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa, erityisoppilaiden pärjääminen ym. huolestuttavat. Siksi haluaisimme lisätä seuraavan vuoden budjettiin tarvittavan määrän rahaa. 

Teimme 18.9. Aki Haapasen kanssa määrärahalisäyksiä vuoden 2020 sivistystoimialan budjettiin seuraavasti:

Ammatillisen koulutuksen toimiala
Ammatillisen koulutuksen opetusresursseihin +750 000 €
Lukiokoulutuksen toimiala
Erityisopettajan ja opinto-ohjaajan palkkaamiseen +150 000 €

Riikka Oksanen
Viherpunainen vasemmisto ryn puheenvuoro Mahdollisuuksien torilla 15.9. 2019 /Riikka Oksanen

Referointia puheesta:

Hyvää Turun päivää kuulijat! 

Viherpunainen vasemmisto on yhdistys, joka on toiminnassaan aina ottanut huomioon rauhantyön ja panostanut siihen erityisesti. Me olemme järjestäneet vuosien varrella useita Palestiina- projekteja ja keskustelutilaisuuksia. Yhdistyksemme jäsen ja aktiivi Wellu Koivisto oli mukana kansainvälisellä Ship to Gaza- purjehduksella. Sen pyrkimyksenä oli murtaa Gazan saarto ja viedä tarpeellisia tarvikkeita alueelle.

Rauhanomainen kehitys Palestiinassa ja Israelin harjoittama apartheid on edelleen huolenamme, ja järjestämme aiheesta taas tänä syksynä keskustelutilaisuuden. Kansalaisjärjestöjen toiminta ja tukeminen on hyvin tärkeä asia. Toivomme uudelta hallitukselta enemmän tukea kansalaisjärjestöille, jotta yhteisöllinen toiminta olisi mahdollista - se tuo yhteiskuntaan luottamusta ja rauhaa.

Globaalin eriarvoisuuden poistuessa maailma on rauhallisempi paikka asua ja olla, ja kansalaisten hyvinvointi on yhteiskuntarauhan kannalta täysin keskeinen asia. Siksi toivomme satsauksia syrjäytymisen ehkäisyyn ja köyhempien kansalaisten taloudellisen tilan parantamiseen.

Sotateollisuus ei edistä hyvinvointia, ja siksi Suomen suunnittelemat miljardien hävittäjähankinnat ovat yhdistyksemme Viherpunainen vasemmisto ryn mielestä hukkaan heitettyä rahaa. Hävittäjähankinnoilla ei paranneta turvallisuutta eikä rakenneta rauhaa.

Demokratia on paras rauhan tae - hyvinvointi ei kasva pyssynpiipusta. On välttämätöntä pitää huolta ilmastonmuutoksen hidastamisesta, jotta turvaamme elinkelpoiset olot jatkossa tällä maapallollamme.
Olemme kylä- on oma suosikkisanontani, se tarkoittaa että meidän pitää toimia siten, että hyvinvoinnin ja luonnon puolesta toimiessamme huomioimme koko maailman ja kaikkien hyvinvoinnin.

Pelon poistaminen luo tasapainoa, samoin kuin eriarvoisuuden poistaminen yhteiskuntien sisällä ja maailmassa laajemmin yhteiskuntien välillä. Toivomme jatkossakin Mahdollisuuksien torin kaltaisia tapahtumia ja rauhan asian edistämistä omassakin kaupungissamme.

KIITOS järjestäjille ja hyvää ja rauhallista Turun päivää!

sunnuntai 15. syyskuuta 2019

Hyvä turkulainen ja lähialueiden Vasemmistoliiton jäsen! 

Viherpunainen vasemmisto ryn ehdokkaat puoluekokousedustajiksi ovat Turun kaupunginvaltuutettu Riikka Oksanen ja Turun Satama Oyn hallituksen jäsen Max Rauvola.

Oksanen on tällä valtuustokaudella puolustanut mm. kaupungin työllisyysmäärärahojen nostamista budjetissa ja maksutonta toisen asteen koulutusta.

Rauvola on Sataman hallituksessa toiminut ympäristönsuojelun puolesta, esim. vienyt eteenpäin Sataman siirtymistä ruoppausjätteiden maaläjitykseen.


Molemmat edistävät Vipun periaatteita; punavihreää, ekologista ympäristöpolitiikkaa, ja ihmisten välistä tasa-arvoa. Äänestä siis puoluekokoukseen köyhien ystävät Max ja Riikka!

Taustaa: Marraskuussa Kuopiossa pidetään Vasemmistoliiton puoluekokous. Jäsenäänestys on alkanut. Äänestyskirje on varmaan jo perillä, jos jäsenmaksu on ollut maksettuna toukokuun loppuun mennessä.

Tunnelmia Turun Mahdollisuuksien torilta 2019

Mahisten torilla riittää vilinää ja vilskettä kelistä huolimatta, paikalla piirin molempien kansanedustajien Li Anderssonin ja Johannes Yrttiahon lisäksi paljon vassareita ja vasemmistonuoria :) Ja onneksi paljon porukkaa, joille maistui kuuma kahvi ja herkullinen purtava. Livemusa antoi lämmintä tunnelmaa :) Esitteitäkin meni vähän. 

Vipun lavapuheenvuoro rauhan puolesta meni myös hyvin, kiitos Riikka!

Päivystäjien puolesta todella lämmin kiitos paitsi torin järjestäjille, erityisesti ihan mahtavaa ruokaa meille värjöttelijöille tarjonnut Mpkk (Monikulttuurinen päivähoito, koulu ja koti ry). Ihan kuin olisi huippuravintolassa käynyt tauolla.
lauantai 7. syyskuuta 2019

Vipu pitää jälleen Vassin telttaa Mahisten torilla 15.9.!

Se on ollut meillä hienona perinteenä jo vuosia, on mahtavaa että päästään taas mukaan muiden kansalaisjärjestöjen joukkoon! Tori on avoinna Vanhalla Suurtorilla klo 13-17.

Pidämme myös puheenvuoron lavalla klo 13.50, aiheena Hyvinvointi ei synny aseilla- kansalaisjärjestöt rauhan puolesta.

Tule juttelemaan meidän ja muidenkin paikalla päivystävien vassareiden ja Turun kaupungin luottamushenkilöiden kanssa, tarjolla maukasta purtavaa ja ja kuumaa kahvia palanpainikkeeksi :)

Tässä pari kuvaa viime vuosilta.

Puoluekokousedustajavaalien järjestämisestä: Vipun huomio

Vasemmistoliiton puoluekokous pidetään 15.-17.11.2019. Etukäteen on ollut paljon intoa tulevien puoluekokousedustajavaalien jäsenäänestyksen sähköisyydestä. Siinä on kuitenkin paljon ongelmia, kuten se ettei kaikilla ole käytössään tietokonetta eikä helppoa pääsyä sellaiselle, ajatellen vaikka vanhuksia tai maaseudulla asuvia. Toisaalta köyhimmillä ei ole aina varaa esim. älypuhelimeen.

Vipu otti kantaa postiäänestyksen puolesta jo elokuussa tässä Varsinais-Suomen Vasemmistoliiton piirihallitukselle ennen 15.8. pidettyä kokousta lähettämässään tekstissä, ja nyt on päädytty pitämään postiäänestys muissa piireissä heränneen keskustelun myötä.

********
 
Viherpunainen vasemmisto ry katsoo, että tänä syksynä Vasemmistoliiton puoluekokouksen 2019 alla Varsinais-Suomen Vasemmistoliiton piirissä mahdollisesti järjestettävissä vaaleissa puoluekokousedustajista on todella tärkeää varmistaa, että jokainen pääsee äänestämään. Digitaalisesti netin kautta tapahtuva äänestäminen ei ole mahdollista kaikille puolueen jäsenille, esimerkiksi pienellä paikkakunnalla asuville iäkkäämmille ihmisille tai tietoteknisten välineiden puutteen takia. Toisaalta vaalisalaisuuden turvaaminen on samalla tavoin oleellista.

Viherpunainen vasemmisto ry näkee, että mahdollinen vaali puoluekokousedustajista järjestettäisiin pääsääntöisesti postiäänestyksenä niin, että netin kautta on mahdollista halutessaan äänestää. Kotiin tuleva kirje nousee esiin ja kannustaa osallistumaan eri tavalla kuin kaiken muun sähköpostin mukana tuleva viesti. Puolueella on postiäänestyksen järjestämiseen varoja eduskuntavaalivoiton johdosta, jokaisella äänellä on merkitystä.
Raportti rakennus- ja lupalautakunnan kokouksesta 5.9.

Asialistalla oli mm. viime kokouksessa pöydälle saamani Omaeläinklinikkaa ja Turun kuvataidekoulua koskevat purkuluvat, lisää ahdasta rakentamista Telakkarantaan sekä kysyin myönnetyistä luvista sekä tiedoksi tulleista asioista. Sepänkatu kakkosessa tehdyt lisätutkimukset valmistuvat aiemman tiedon mukaan viikolla 36 eli juurikin tällä viikolla, odotan lisätietoja asiasta seuraavaan kokoukseen 19.9.

Viime kokouksessa asialistalla olleet purkuluvat liittyvät tosiaan kaupunginvaltuuston 28.1.2019 äänin 37-26 hyväksymään asemakaavanmuutosehdotukseen, joka antaa mahdollisuuden rakentaa Läntinen Pitkäkatu 17/Ratapihankatu 18 välillä olevalle tontille kerrostalon. Todella huomionarvoista on, ettei tontilla tällä hetkellä sijaitsevissa rakennuksissa oleva toiminta kuten juuri Omaeläinklinikka sekä Turun kuvataidekoulu tullut mitenkään esiin päätösehdotuksessa eikä sen materiaaleissa. Ihan vaan toimisto- ja varastorakennuksia oltiin sen mukaan purkamassa. 

Meille alkuaan tuotu matsku sisälsi vain hyvin rudimentäärisen piirroskartan tontista, eikä esim. museokeskuksen lausuntoa (jonka mukaan purkuluvista ei ollut huomautettavaa). Tuollaisella infolla on todella vaikeaa tehdä oikeudenmukaisia päätöksiä mutta on toisaalta helppo saada haluttuja päätöksiä.

Tuon elokuun lopun kokouksen jälkeen on selvinnyt, ettei Omaeläinklinikkaan ole oltu yhteydessä edes kaavoitusprosessin aikana. He kuulivat purkuluvan hakemisesta pari viikko sitten sattumalta, kysyessään toisesta asiasta eikä heillä ole tietoa uusista toimitiloista. Esitinkin purkuluvaan palauttamista uuteen valmisteluun, jotta vuokralainen ehtii saada uudet toimitilat ja myös asiansa vuokranantajan kanssa kuntoon. 

Perustin tämän MRL pykälään 62, jonka mukaan "kaavoitusmenettely tulee järjestää ja suunnittelun lähtökohdista, tavoitteista ja mahdollisista vaihtoehdoista kaavaa valmisteltaessa tiedottaa niin, että alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta". 

Pidin tietenkin tärkeänä jatkaa puolueen valtuustossa tekemää linjausta kaavasta. Minusta Vasemmistoliiton tulee pitää asukkaiden ja vuokralaisten puolta. Kuntalaisten on voitava luottaa siihen, että edes jossain vaiheessa julkishallinnon proseduurissa halutaan toimia heidän puolestaan. Esitys raukesi kuitenkin kannattamattomana. Yritin kuitenkin puolustaa Omaeläinklinikkaa, on musta ihan mahtavaa että he työllään mahdollistavat joillekin elintärkeän lemmikinpidon myös pienituloisille. Voi olla että juuri vähävaraiselle lemmikki on joskus paljon tärkeämpi.

Ratapihankadulla sijaitsevan Turun kuvataidekoulun kohdalla tilanne on se, että vuokrasopimus päättyy 31.12. tänä vuonna eikä vielä ole tietoa siitä, missä toiminta voisi jatkua kevätlukukaudella. Eikä heihinkään oltu yhteydessä kuten olisi pitänyt. Huh. Tämän päivän kokouksen jälkeen epävarmuus ja vaikeus jatkuu. Entä kaikki ne lapset ja nuoret jotka haluaisivat vaikka keväällä tulla kuvataidekouluun. Esitin samaan tapaan purkuluvan palauttamista uuteen valmisteluun perustuen tuohon samaan MRL- pykälään ja samalla tavalla kävi sillekin esitykselle. Merkillepantavaa on lautakunnassa kuullut kommentit tyyliin erään vihreän suusta kuuluneet "ei ole lautakunnan tehtävä varmistaa että kaikilla on kaikki hyvin" tai "ei julkishallinto voi mikromanageroida yksityisten toimijoiden keskinäisiä asioita" tai myös kuultu"voiko esittääkään lautakunnan toimivaltaan kuulumattomaksi katsottua asiaa, ettei tarvitsisi hyväksyäkään sellaista esitystä". Mutta itse koen edustavani lautakunnassa paitsi omaa puoluettani, samalla juuri vuokralaisia ja kuntalaisia. Mitä jää lautakunnan tehtäväksi jos ei missään vaiheessa voi toimia.

Silmäni osui myönnetyissä luvissa Wäinö Aaltosen koulutie kolmosessa Hirvensalossa myönnettyyn kirjastotalon purkamiseen. Kiinnosti onko uutta kirjastoa tulossa tilalle, onneksi nuorisovaltuuston edustajamme tiesi että on :) Uusi kirjasto tulee Syvälahden koulun yhteyteen, nolotti kun en hoksannut asiaa etukäteen. Tiedoksi oli merkitty aimo listaus kaupunginhallituksen asioita 12.8. kokouksestaan niin, että ne ovat suoria linkkejä. Paitsi mm. Turun Seudun sosiaali- ja terveyspalvelukiinteistöt Oy:n myynti - kauppahinnan tarkistus ja tarkastusmäärän maksu. Kysäisin mahdollisuudesta saada se tiedoksi, se on kuulemma salainen niin siksi ei ollut linkkinä. Vasemmistoliittohan oli viime joulukuussa ainoita sotekiinteistöjen myyntiä vastustaneita ja nyt on tainnut myyntihinta vielä noustakin siitä. Pitää selvittää.

Ihmettelen, kuka luksusta ja väljyyttä asumiseensa haluava ostaa kalliin asunnon Telakkarannasta kun se rakennetaan nyt ihan täyteen. Muutama talo olisi riittänyt, alueen valmistuessa sitä on vaikea erottaa muista kerrostalobunkkereista. Sinne ei ole tulossa mitään palveluitakaan. Tässä ei ole kyllä mietitty loppuun asti.

Lautakuntammehan päätti tammikuussa 2018 siirtää päätösvaltaansa virkamiehille ihan huomattavissa määrin, ja olen siitä edelleen tuohtunut ja pahoillani. Esitin silloin, ettei olisi siirretty...Päätöksen seurauksia on joutunut todistamaan moneen kertaan, viimeksi nyt juuri Sepänkatu kakkosen asiassa.

Päätökseksi tulleen ratkaisun mukaan rakennustarkastajalla , ympäristönsuojelupäälliköllä, ympäristöterveyspäälliköllä sekä valvontapäälliköllä on oikeus antaa viranomaiselta pyydetyt lausunnot ja selvitykset, jotka eivät edellytä laajaa harkintaa. Ympäristöterveyspäällikön 7.8. antama, lasten vanhempien mukaan virheellinen lausunto Sepänkadun tilanteesta ei sitten edellyttänyt laajaa harkintaa? Lausunto olisi tämän mukaan pitänyt kyllä tuoda lautakunnan käsittelyyn ennen sen antamista. Tässä näyttäisi olevan selkeä menettelyvirhe...

Eva-Liisa Raekallio
Kuulumisia kemikaalineuvottelukunnasta

Lupasin kirjoitella tästäkin, joten tässä tulee :) Olen varalla SLLn puolelta kemikaalineuvottelukunnassa, jossa eri tahot kuten ministeriöiden edustajat, virkamiehet, palkansaajien edustajat sekä eri intressitahojen kuten Kemianteollisuuden ja Kaupan alan edustajat (ja siis myös ympäristöjärjestön edustaja) istuvat saman pöydän ääressä määrittämässä Suomen linjaa ja äänestysratkaisuja kemikaaliasioiden osalta EU- tasolla, mm. REACH- komitean kokouksissa. Olemme tätä kautta kaikki vaikuttamassa kemikaalialan lainsäädäntöön. 

Tehtävä on minulle suuri kunnia ja ihan älyttömän mielekäs. Sen ansiosta jaksan näitä pienestä asti illanvirkulle täysin epäluonteenomaisia aamuherätyksiäkin. Kun ei vaan ole helppoa nousta neljän jälkeen aamuyöstä. Eilenkin oli karmeaa herätä, ja eilenkin oli tunne kokouksen jälkeen että olen todella iloinen voidessani pitää SLLn lippua korkealla kokouksissa, ja myötävaikuttaa ympäristön ja ihmisten hyvinvointiin. Jaksoin vielä iltapäivällä vassin piirihallituksen yhdistettyyn työ/vaalivaliokuntaan. Vuorokausirytmi taitaa vaan olla ihan sekaisin.

Tietyt lainalaisuudet toistuvat Hesan kokouksissa, mitä todistan kotipuolessa Turun rakennus- ja lupalautakunnassa. Oon tainnut ennenkin kirjoittaa, (ja käynyt asiaa läpi kesällä 2018 "Miten Turussa toteutuu ympäristön etu" radio-ohjelmassakin), että on selvää miten virkamiehet noudattavat voimassaolevaa poliittista linjaa. Mikäli on totuttu kuuntelemaan elinkeinoelämää hyvin herkällä korvalla, jäävät luonnon ja ihmisten tarpeet hyvin helposti huomaamatta. Ja tämä on vain ja ainoastaan odotettavissa, ihan luonnollista olosuhteisiin nähden.

Valmistautumisaika neuvottelukunnan heinäkuun kokoukseen 4.7. jäi lyhyeksi, kun saimme REACH- komitean heinäkuun kokousgendan vasta omaa kokoustamme edeltävänä päivänä. Turun lautakunnassa on tyypillistä että voi tulla hyvin isoja asioita ja 150- sivuisia raportteja paria tuntia ennen kokousta. Ihan kuin perehtymiseen ei haluttaisi jättää aikaa. Tämä ei tosin ole vain meille tyypillistä vaan pikemminkin maan tapa tai - vaiva...Heinäkuun REACH- kokouksen saldo on ensi maanantain neuvottelukunnan asialistalla. Jep, pääsee aloittamaan viikon taas aamuyöllä :D

Yleinen tendenssi siitä, että päätöksenteko halutaan viedä aina vaan pienemmän porukan käsiin, on nähtävissä joka puolella. REACH-komitean kokouksissa äänestettävien asioiden määrää aiotaan rajata. Tästäkin rakensin ja lähetin kommenttimme valmistelevalle virkamiehelle ja parille muulle.

Kaikkien näkökulmien on luonnollisesti tultava esiin päätöksenteon joka vaiheissa. Kiinnostava huomio on, että ajatusta keskustelufoorumien rajaamisesta kuulee kautta linjan, myös epätyypillisiksi ajatelluilta tahoilta. Ihan kuin tässäkin olisi jotain tuttua esim. lautakunnan 22.8. kokousta ajatellen...
Muovin tiekartta on rakenteilla. Keskustelimme ajankohtaisista seikoista tähän liittyen. Esteettiset ja kaupalliset seikat vaikuttavat nähdäkseni liikaa muovipakkauksissa, kuluttajien kiinnostuksen herättämiseksi on siirrytty yhä enenmän kiiltävämmän ja paksumman muovin käyttöön pakkauksissa (lienemmekö harakoita...) Henkilökohtaisesti risoo esim. kaurajuomakartonkeihin vastikään tulleet kiiltävämmät muovit. Musta ennen oli tuokin paremmin...

Eri muovityyppien käyttäytyminen on nähdäkseni jäänyt liian vähälle huomiolle pakkausten ulkonäköön keskityttäessä. Keskustelimme myös kemikaalien merkinnöistä tuoteselosteissa. On ikäänkuin paineita asettaa ne qr-koodin eli älypuhelimella luettavan koodin taakse. Kysyin tietty miten huomioidaan ne joilla ei ole ko. laitetta, esim. vanhemmat ihmiset. Kävi ilmi, että suunnitelma koodista on jo tyrmätty mm. kuluttajaviranomaisen taholta. Läpinäkyvyys on tässä vaarassa. Kemianteollisuudelle ei tule antaa enempää piilopaikkoja. 

Kemikaalien tarkastusrakennetta oltiin lisäämässä ja tehostamassa huomattavasti. Kyseessä on erittäin hyvä kehitys, välttämätön jonka sanoinkin kokouksessa. Totesin kriittisiin huomioihin työmäärän ja velvoitteiden lisääntymisestä ja arviointiprosessin nykyisestä hienosta tehosta sen, ajatellen omaa kesäkuista (TS) ja Jari Huhtalan toukokuista (HS) mielipidekirjoitusta, että kemikaalien turvallisuusarviointi on Euroopassa kyllä hyvin hidasta ja jarruttavia tekijöitä useita. Se näkyy juurikin elinkeinoelämän vahvana asemana. Näkisin komission ehdotuksen osin reagointina käynnissä oleviin vapaakauppaneuvotteluihin ja jo saavutettuun kauppasopuun Mercosur- maiden kuten Brasilian kanssa. Nehän eivät EUn tavoin allekirjoita kemikaali- ja elintarviketurvallisuutta koskevaa ennaltavarautumisen periaatetta.

Elinkeinoelämä ei pidä toimintaansa rajoittavista uudistuksista. Komissio oli asettamassa aikarajoja aineiden kirjaamiseen ja koostumuksen muuttamiseen. Yleisenä huolena kokouksessa oli esim. kuukauden aikamääreen lyhyys kirjaamisen kohdalla. Otin esiin, että yritysten kannalta aikaa kyllä on, jos otetaan huomioon koko aika lainsäädännön valmiiksi saamiselle. Tieto ehtii mielestäni hyvin kulkea kentälle ja takaisin niiden useiden vuosien aikana mitä kemikaalilainsäädäntöprosessi nykyisin mm. edellämainituista seikoista johtuen kestää, ja on perusteltua ajatella että tuohon kuukauden rajaan tultaessa työ olisi käytännössä valmiina.

Teknisiin seikkoihin vetoaminen on yleistä. Lautakunnassa yhden äänen enemmistöllä päätökseksi tullut esitys näyttäytyy lausunnossa ainoana asiasta koskaan tehtynä ratkaisuna. Neuvottelukunnassa näkee turvautumista aineen vaarallisuutta kiistäviin harvoihin tutkimustietoihin keinona neuvotella jokin aine vähemmän vaaralliseksi, vaikka toisessa vaakakupissa olisi paljon enemmän argumentteja. Näin heinäkuussakin, tähän tietenkin tartuin silloin. Ennaltavarautumisen periaate ei näyttäisi olevan aina kovin tuttu täälläkään päin maailmaa.

Eva-Liisa Raekallio

keskiviikko 4. syyskuuta 2019

Raportti rakennus- ja lupalautakunnan kokouksesta 22.8.

Aloitetaan tästä viime torstain kokouksesta, laitan kyllä noista aiemmistakin vielä. Torstaina oli asialistalla Turun ilmanlaatu v. 2018, useampia virastopäätöksiä sekä purkulupia, sekä asialistan ulkopuolelta käsittelimme Sepänkatu kakkosta josta kirjoitinkin perjantaina.

Toriparkin rakennustöiden vaikutukset ilmanlaatuun ovat pääteltävissä siitä, että ilmanlaadultaan hyvien päivien määrä tipahti yhdessä vuodessa huomattavasti 2017-2018. Turun ilma ei ole niin hyvää, että heikentymiseen olisi oikeasti varaa vaikka esittelijä koittikin selittää suhteelllisuudesta useisiin suurkaupunkeihin verrattuna. Aluehallintoviraston päätös Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n Naantalin voimalaitoksen ympäristölupahakemuksesta merkittiin tiedoksi. Päätös on tehty jo kesäkuun lopussa joten taitaa olla valittamisaika jo kulunut umpeen jos ajattelee vaikka SLLn mahdollisuuksia valittaa eli suojella luontoa. 

Ottaa suoraan sanottuna päähän että päätöksiä tuodaan meille rutiininomaisesti liian myöhään tai paria päivää ennen, jolloin lautakunnan keinot Turun ympäristönsuojeluviranomaisena pidetään minimissä. Virkamiehet voivat näköjään tehdä miten lystäävät; tämä saa jatkua koska se on myös Turussa valtaa pitävien poliittisten puolueiden etujen mukaista. Mutta äänestäjät voivat vaikuttaa valtasuhteisiin, sitä ei Turussa ole kuitenkaan vielä nähty.

Ekana purkulupana oli Ratapihankatu 18 sijaitseva osoite, hakijana vahva mies toriparkinkin takaa, Heikki Vaiste ja hätkähdin kun tajusin, että kyse on Turun kuvataidekoulusta. Tämä ei mitenkään selvinnyt lupahakemuksesta. Sain purkamisen pöydälle vedoten maankäyttö- ja rakennuslakiin, joka määrittää asianosaisten huomioimisesta. Yksi vihreä otti esiin lautakuntamme toimivallan ja sen määrittämät rajoitukset siinä mihin voimme puuttua. Korostin MRL:n roolia. Sama ihminen muuten korosti heti kautemme alussa, miten olemme tekninen lautakunta eikä (puolue)politiikka kuulu meille. Nyt kuitenkin ihmisten kuunteleminen olisi tosiaan ollut teknisenkin puolen hoitamista mutta se ei ollutkaan hyvä idea...Se, miten kuvataidekoulua on kuultu prosessissa, ei ilmennyt purkuhakemuksesta sekään. Olen ottanut yhteyttä kouluun mutta eivät ole vielä vastanneet.

Toisena purkulupana oli äskeisen tontin Läntisen Pitkäkadun puoleinen osuus, jolla puolestaan sijaitsee Omaeläinklinikka! Se selvisi vasta kokouksessa näytetystä kuvasta, se ei ollut kokousmateriaaleissa. Paikalle on Turun kaupunginvaltuuston enemmistöllä hyväksytty kaava joka mahdollistaa korkean kerrostalon rakentamisen. Kaavaprosesseissa asukkaiden ja osallisten merkitys jää Turussa vähälle huomiolle (hyvänä päivänä, useimmiten vaaan jyrätään) ja huomioimista halusin selvittää ennen purkuluvan myöntämistä, sain sen pöydälle. 

Olen todella pahoillani siitä, miten pienituloisillekin lemmikinomistajille mahdollisuuden antavaa Omaeläinklinikkaa on kaupungin toimesta kohdeltu. Menettävät sopimuksen kaupungin kanssa huomattavasti kalliimpia palveluita tarjoavalle Evidensialle, perustein jotka ovat vähintäänkin kyseenalaisia ja jo oikeudessakin kyseenalaistettuja, ja uusi kaava uhkaa toimitiloja ilman tietoa uusien tilojen löytymisestä. 

Lautakunnan lausunto Turun hallinto-oikeudelle tuosta kesäkuun lopussa äänin 7-6 hyväksytyistä Hotelli Seurahuoneen kaiuttimista ja siitä tehdystä oikaisuvaatimuksesta oli myös agendalla. Niinpä, TOK halusi kaiuttimet jokaiseen mahdolliseen paikkaan julkisivussa, vaikka museo oli esittänyt kaiutinten poistamista Eerikinkadun puolelta eikä museon lausuntoa voi muutenkaan kustua yksiselitteiseksi. Pohjaesitys lautakunnan lausunnosta kuitenkin määritti torstaina museon kannan yksiselitteiseksi. As Oy Humalkivi, joka oli aiemmin oikeutetusti valittanut myös kesken kaiken hotellin rempan päätetystä terassista ja sen meluhaitoista, valitti melua lisäävistä ja hotellin tyylin rikkovista kaiuttimista. Minusta kyse oli asukasviihtyvyyden ja asukkaiden huomioimisen lisäksi myös hotellin tyylistä ja kannatin vihreää esitystä lautakunnan lausunnon muuttamiseksi museon mukaan. 

Pohjaesityksestä hallinto-oikeudelle annettavaan lausuntoon ei myöskään selvinnyt tuo äärimmäisen niukka äänestystulos. Minusta ei riitä, että oikeus saa kaikki dokumentit ja voi tehdä ratkaisunsa kaikkien tietojen pohjalta. Myös ne pitää huomioida, jotka lukevat vain lautakunnan kokouspöytäkirjoja ja muodostavat niiden pohjalta johtopäätöksensä. Ihmiset tekevät niin surkean vähän, mutta jos kerta luetaan niin niistä saatavan tiedon pitää olla totuuteen perustuvaa. Jos vain voittanut ratkaisu kerrotaan päätöksenä ja ihmiselle kerrotaan vain se, saa väärän kuvan päätöksenteosta. 

Jos nyt mennään vielä tarkemmin, minusta joka ainoa äänestystulos pitää merkitä koska vain se antaa kokonaisen kuvan lautakunnan päätöksenteosta. Teen ehdottomasti eniten esityksiä lautakunnassa, jos esitys saa kannatuksen ja se menee äänestykseen, tulos on useimmiten 11-2 tai sitä luokkaa. Esitykset ovat aina Turun Vasemmistoliiton kuntapoliittisen ohjelman ja Vipun vaaliteesien mukaisia. Tämä ei koskaan päädy kirjoihin ja kansiin kyseisen kokouksen jälkeen. Noin niukoista äänestystuloksista nyt ainakin pitäisi jäädä jälki.

Sain kannatuksen esitykselleni lautakunnan äänestystuloksen merkitsemisestä ja museon lausunnon todellisen muodon esiintuomisesta. Kannattaja oli sitä mieltä, että kyse on lautakunnan arvovallasta. Hän kysyi esittelijältä, meneekö kaikki paperit hallinto-oikeuteen ja sai myöntävän vastauksen. Sitten vetikin kannatuksensa pois kun kerta tiedot menevät oikeudelle. Se ei minusta siis riitä. Kyse on minusta periaatteesta. Ei ihme että lautakunnallamme on maine kaiken aina hyväksyvänä kumileimasimena. Myös Kuka Turkua kaavoittaa- kirjassa lautakunnan todetaan aina hyväksyvän kaiken, joka ei pidä paikkaansa. Esitykseni ei siis päässyt äänestykseen. Kesäkuun esityksen tehnyt ei hänkään kannattanut, ihmetteli vain hieman muotoilua museon lausunnosta. 

Meillä oli myös lisälistalla kaksi viime tingassa tullutta Vaasan hallinto-oikeuden päätöstä Neste Oyj:n Naantalin jalostamon kuumaöljyuunin ympäristöluvasta ja toiminnan aloittamisluvasta. SLLn VS-piiri oli valittanut luvasta, oikeuden päätös ei sellaisenaan ollut muutoksenhaun mukainen eikä päästöjä saada heti kuriin, mutta erityisesti Pertti Sundqvistin ansiosta tilanne paranee parin vuoden päästä!

Jo myönnetyissä luvissa oli toriparkkiin liittyvät Kauppiaskadun keventämiskaivutyöt Yliopistonkadun ja Eerikinkadun välisellä alueella. Kun ihmisten liikkuminen keskustassa ja varsinkin toriparkin lähistöllä on muutenkin hankalaa ellei mahdotonta, kysyin miten liikkuminen on tässä kohtaa järjestetty. Kokouksessa ei osattu vastata vaikka kyse siis on rakennusvalvontaviranomaisen kokouksesta, toisaalta en ole saanut vastausta myöskään kysyessäni kirjallisesti.

Ja meillä oli esillä myös Sepänkadun asia. Siitä en tässä kirjoita sen enempää kun perkasin pakettia jo aiemmin. Turun touhu on vastuutonta.

Tässä nyt rapsaa sitten :) Olen näitä kirjoittanut jo nuorisolautakunnasta lähtien ja jonkin rapsan sitä ennenkin kiinteistöliikelaitoksen johtokunnasta kun olin varana. Tosi harmi etteivät useammat vassinkaan luottamushenkilöt kirjoita näitä lautakunta/valtuustoraportteja. Tää rustaaminen on valitettavan harvinaista, lukisin niitä mielelläni minäkin. Näitä ei taida myöskään turkulaiset vaatia.

Eva-Liisa Raekallio
Vipu pitää jälleen Vassin telttaa Mahisten torilla 15.9.!

Se on meillä jo perinteenä, on hienoa että päästään taas mukaan kansalaisjärjestöjen joukkoon! Tori on avoinna Vanhalla Suurtorilla klo 13-17.

Pidämme myös puheenvuoron lavalla klo 13.50, aiheena Hyvinvointi ei synny aseilla- kansalaisjärjestöt rauhan puolesta.

Tule juttelemaan meidän ja muidenkin paikalla päivystävien vassareiden ja Turun kaupungin luottamushenkilöiden kanssa, tarjolla maukasta purtavaa ja ja kuumaa kahvia palanpainikkeeksi :)

Tässä pari kuvaa viime vuosilta.Tilannetta Sepänkatu 2:n osalta

Lautakuntamme on toki Turun rakennusvalvontaviranomainen , toimialallemme kuuluu myöskin ympäristönsuojelu, ympäristöterveys ja pysäköinninvalvonta. Ympäristöterveyden osuus tarkoittaa mm. rakennusten terveellisyydestä/epäterveellisyydestä vastaamista.

Viranomaisena ja luottamushenkilönä toimimista on hankala huomata kun virkamiesten valtaa on jatkuvasti meillä kasvatettu. 11.1.2018 lautakunta antoi hopeatarjottimella valtaansa pois, kun siirsi viranhaltijoille enimmän päätösvaltansa, ja antoi virkamiehille samalla mahdollisuuden päättää todella pitkälle siitä, mitä asioita tuovat meidän asukkaita edustavien luottamushenkilöiden käsittelyyn. Itse halusin turvata kuntademokratiaa ja sen että ihmisten valitsemat toimijat voisivat ajaa ihmisten etua parhaalla mahdollisella tavalla, esitin ettei päätösvaltaa olisi annettu pois mutta esitys raukesi kannattamattomana, ihmeellistä kyllä.

Tai minusta meidän ainakin pitäisi edustaa asukkaita, en ole ihan varma toteutuuko tämä jokaisen Turussa luottamustoimea pitävän kohdalla. Sepänkatu kakkosessa sijaitsevat Turun koulujen homeiset luottoväistötilat ja niiden pitäminen väkisin käytössä tulee mieleen yhtenä tuoreena esimerkkinä. Kasvatus- ja opetuslautakunnassa Vasemmistoliitto on muuten ollut alusta pitäen lasten ja henkilökunnan puolella eikä olisi ottanut kyseisiä väistötiloja käyttöön.

Lapsia on jo sairastunut Sepänkadulla ja monet oireilevat pahasti niin etteivät voi käydä koulua. Ja kun lasten pitää käydä koulua...Tästä kaikesta huolimatta Turun kaupunki viivyttelee kunnollisten tutkimus- ja korjaustoimenpiteiden kanssa. Lasten vanhemmat vetosivat joukolla lautakuntaan sen puolesta, että asiantila saataisiin 22.8. kokouksen esityslistalle. Minusta oli täysin selvää että meillä olisi eilen pitänyt olla ihan kaikki materiaali tutkimuksista ja ympäristöterveyden lausunnoista käsillä ja asian virallisella esityslistalla, siksi pyysin hyvissä ajoin että se tulisi viralliseksi kohdaksi jo kokouskutsuun. Sain vastauksen, ettei kokoukseen olisi tulossa Sepänkadun asiaa ja että saisimme suullisen selvityksen. Tähän on periaatteessa mahdollisuus sen puolitoista vuotta sitten tehdyn päätösvallan siirron jälkeen. Koska saamme enimmän osan tiedoksi ilman mahdollisuutta vaikuttaa, en näe vieläkään mitään syytä miksei painoarvoltaan näin massiivinen asia olisi voinut olla listalla; olihan ympäristöterveyden lausuntokin annettu jo 7.8.

Päätökseksi tuolloin tammikuussa 2018 tulleen ratkaisun mukaan rakennustarkastajalla, ympäristönsuojelupäälliköllä, ympäristöterveyspäälliköllä sekä valvontapäälliköllä on oikeus antaa viranomaiselta pyydetyt lausunnot ja selvitykset, jotka eivät edellytä laajaa harkintaa. Ympäristöterveyspäällikön 7.8. antama, lasten vanhempien mukaan virheellinen lausunto Sepänkadun tilanteesta ei sitten edellyttänyt laajaa harkintaa? Lausunto olisi tämän mukaan pitänyt kyllä tuoda lautakunnan käsittelyyn ennen sen antamista. Tässä näyttäisi olevan selkeä menettelyvirhe...

Korostin miten tärkeää olisi saada asia kirjallisesti ja virallisesti eiliselle listalle. Paraikaa valmistellaan pintatutkimustuloksia, joista ei luonnollisestikaan koko kuva voi selvitä. Olin esittämässä kunnollisia, puolueettomia rakennetutkimuksia ja tilojen käyttökieltoa muutosesityksenä, mutta suullisesta, ilman pohjaesitystä tehdystä esityksestä ei ole hyötyä eikä sen mukaan tarvitse kenenkään toimia.

Lautakunta sai eilen aamupäivällä viestin, jossa todettiin ettei asia tosiaan ole tulossa kokoukseen, keskusteluja oli kuitenkin käyty. Viestissä myös korostui se, ettei lautakunnalla ole otto-oikeutta virkamiesten päätöksiin, jonka lautakunta on siis itse hyväksynyt, niin käsittämättömältä kuin se tuntuukin, että halutaan ehdoin tahdoin vaikeuttaa omaa työtä luottamushenkilönä.

Kokouksessa saatiin lopulta kuitenkin esityslistan ulkopuolelta(?) tiedoksi Sepänkadun tilanne powerpointina joka luvattiin lähettää lautakunnalle. Vielä ei näy. Siitä huolimatta että se tuli ulkopuolelta, se haluttiin kuitenkin merkitä pöytäkirjaan niin että lautakunta olisi saanut asian kokouksessa tiedoksi. En oikein tiedä miten tämä onnistuu...Jatkotutkimukset valmistuvat viikolla 36 ja asia on ilmeisimmin tulossa meidän käsiteltäväksemme kuitenkin.

Korostin eilen pariinkin kertaan että toimivallan siirrosta ym. huolimatta asia on tuotava kokonaisuudessaan meidän luottamushenkilöiden käsittelyyn, kun olemme niitä asukkaiden edustajia. Esitin sitä, että Sepänkadun tilat asetetaan käyttökieltoon tutkimusten valmistumisen ajaksi, jota olisin esittänyt asian ollessa virallisena lista-asiana muutenkin. Jos kerran asiasta oli sitten kuitenkin tulossa pöytäkirjamerkintä...Minulle esitettiin vaihtoehtoina, että kokoustiedotteeseen tulee merkintä että lautakunta on saanut asian yksimielisesti tiedoksi ja olemme keskustelleet siitä, tai että tiedotemerkintää asian käsittelystä ei voisi tulla siinä tapauksessa jos pidän esitykseni tutkimusten aikaisesta käyttökiellosta, koska silloin päätös ei siis olisi yksimielinen.

Minusta asiat eivät sulkeneet toisiaan pois, katsoin parhaaksi sitten sen että päätöksen on tärkeää olla yksimielinen ja että näkyy että olemme asiaa käsitelleet. Eihän se tällä tavoin tullut suullinen esitys voi helposti ollakaan yhtä pätevä, pystyttiin kumoamaan eilenkin muitta mutkitta pyyntö kirjaamisesta. Niin, kun kyse ei sitten ollut virallisesta lista-asiasta siinä vaiheessa...Asia olisi siis tulossa meille kunnolla vielä jolloin voin virallisesti esittää käyttökieltoa. Jos asia olisi jo ollut esityslistalla ja esitykseeni olisi tullut kannatus, lasten ja henkilökunnan terveyttä olisi voitu turvata nopeammin.

Kiitos kuuluu aktiivisille vanhemmille, joita ilman emme olisi tässäkään pisteessä. Suomalaisten verot hupenevat veroparatiiseihin, suuryritysten ja varakkaimpien tukemiseen, samalla kun köyhät köyhtyvät ja koulujen lisäksi myös koulujen varatilat homehtuvat käsiin. Saadaanko nykyhallitukselta apua.

Eva-Liisa Raekallio
Turun rakennus- ja lupalautakunnan jäsen

torstai 27. kesäkuuta 2019

Vipun upea retki viime elokuulta oli esillä tämän päivän Turun Sanomissa :)

Mikromuoviongelmaan tartuttava nopeasti Suomessakin

Tuore WWF:n tilaama tutkimus kertoo, että mikromuovia päätyy ihmisten elimistöön n. viisi grammaa viikossa (TS 12.6.) Suurimmaksi mikromuovien lähteeksi paljastui juomavesi.  Tutkimus on tehty Newcastlen yliopistossa Englannissa, ja sen näkökulma on kansainvälinen. Asiaa on luonnollisesti välttämätöntä tarkastella myös kotimaisesta ja turkulaisesta perspektiivistä.

Mikromuoviongelmaan ollaan heräämässä liian hitaasti, vaikka muovi on itsessäänkin hyvin haitallinen aine ihmisille ja ympäristölle. Monien muovien valmistuksessa käytetyt, ihmisen hedelmällisyyttä heikentävät kemikaalit kuten ftalaatit ja bisfenoli a (BPA) päätyvät ihmisen verenkiertoon, ja vesistöissä ne vahingoittavat ekosysteemiä. Turku on mukana Itämeren kaupunkien jätevesien tutkimuksessa. NonHazCity- hankkeen puitteissa otetaan näytteitä Turunkin jätevesistä, myös niistä on löytynyt kyseisiä aineita. Lisäksi pienet muovipartikkelit absorboivat itseensä tehokkaasti muitakin myrkyllisiä kemikaaleja.

Muovin kiertokulkuun tuotannosta nanohiukkaseksi olisi kiinnitettävä paljon nykyistä enemmän huomiota. Kierrätetyssäkin muovissa esiintyvien kemikaalien turvallisuus on tärkeimpiä seikkoja, johon Euroopan unionilla ja täten Suomellakin olisi parhaat mahdollisuudet vaikuttaa lainsäädännön kautta. Kuten Suomen Luonnonsuojeluliiton (SLL) kemikaaliasiantuntija Jari Huhtala kirjoittaa Helsingin Sanomissa 3.5., kemikaalien turvallisuusarviointi on Euroopassa kuitenkin hyvin hidasta. Viranomaisten resurssipula on osaltaan johtanut siihen, että vaarallinen kemikaali voi olla markkinoilla jopa 10 vuotta, ennen kuin sen käyttöä päästään edes säätelemään. Raha puhuu.

Sama on näkyvissä mikromuovin osalta. Aikaa ei kuitenkaan ole yhtään hukattavaksi; kuulimme Turun Vasemmistoliiton puolueosaston Viherpunainen vasemmisto ryn Saaristomeren tutkimuslaitokselle elokuussa 2018 järjestämällä retkellä, että mikromuovi läpäisee soluja. Olen Turun ympäristönsuojeluviranomaisena toimivan rakennus- ja lupalautakunnan jäsen, samoin kun Valtioneuvoston asettaman kemikaalineuvottelukunnan varajäsen Huhtalan ollessa varsinainen. Tein jo 22.3.2018 lautakunta-aloitteen, jossa pyysin selvittämään, miten yli 300 000 hengen jätevedet käsittelevän Kakolan jätevedenpuhdistamon kapasiteettia voitaisiin parantaa kattamaan totaalisesti paitsi talvisateiden seurauksena yhä lisääntyvä ravinnekuormitus, myös mikromuovit ja kemikaalit.

Aloitteeseen saapuneessa vastauksessa ei luvattu kaiken tämän ns. näkymättömän kuormituksen kattavia puhdistustoimia, vaan vedottiin lainsäädäntöön. Jokaisella mikromuovihiukkasella on kuitenkin väliä. Toivoisin todella näkeväni nykyistä huomattavasti vahvempaa yhteistyötä paikallisten ympäristönsuojeluviranomaisten ja tutkimustyötä tekevien välillä. Lainsäädäntöprosessin hitauteen ei ole näkyvissä nopeaa muutosta niin kauan, kuin elinkeinoelämällä on nykyisenkaltainen vahva asema neuvottelupöydissä. 

Eva-Liisa Raekallio

Kemikaalineuvottelukunnan varajäsen (SLL)

Turun kaupungin rakennus- ja lupalautakunnan jäsen (vas).

Viherpunainen vasemmisto ryn puheenjohtaja

https://www.ts.fi/mielipiteet/lukijoilta/4622802/Lukijalta+Mikromuoviongelmaan+on+tartuttava+nopeasti+Suomessakin

Tässä vielä postaus retkestä, nytkin on aika ajankohtaista katsoa kivoja, merellisiä ja kesäisiä kuvia :)

https://viherpunainen.blogspot.com/2018/09/vipun-saaristomeripurjehdus-26.html
Kaupunginvaltuutettu, Turun tarkastuslautakunnan vpj Riikka Oksanen: Kunnan talousarvio ei saa olla johtamisen väline

Oksasen terveisiä Turun kaupunginvaltuustosta 17.6.
-kuulumiset myös kaupungin tarkastuslautakunnasta

Valtuustossa käsiteltiin mm. Tarkastuslautakunnan arviointikertomus. Ko. lautakunnassa varapuheenjohtajana toimineena olen saanut kelpo pakkauksen tietoa ja käytin aiheesta puheenvuoron. Se löytyy tämän tekstin lopusta.

Valtuusto käsitteli ensi vuoden 2020 talousarvioon kuuluvia tunnuslukuja. Nämä luvut oli esitelty kaikille puolueille etukäteen, ja pohjaksi oli tehty esitys sopeuttamistoimista, koskien kaikkia toimialoja. Kyse on n. 50 euron miljoonan sopeutuksesta useammalle vuodelle. Tämä perustuu kaupungin johdon arvioon negatiivisesta talouskasvusta ja käyttökulujen kasvusta. 

Olemme vasemmiston valtuustoryhmässä jo aiemmin arvioineet, ettei tuollaisia talouden miinuksia voi varmuudella todeta tässä kohtaa vuotta, kun tiedämme vasta alkuvuoden toteuman eli talouden 1. osavuosikatsauksen luvut. Ehdottomasti tärkeämmäksi argumentiksi jättäytyä sopeuttamistoimien ulkopuolelle olemme todenneet sen, etteivät sivistystoimen ja sosiaali- ja terveyspuolen budjetit (arki näillä toimialoilla) yksinkertaisesti kestä lisää tiukennusta. 

Jo edellisessä valtuuston kokouksessa annettiin ohjeet tiukentaa kuluja, välttää sijaisten palkkaamista ja tiukentaa muuta jokapäiväistä kulupuolta. Säästöjen hakeminen aivan uusista ennen kokemattomista kohteista näillä toimialoilla ei ole missään nimessä helppoa, ja siksi ajaudutaan yleensä leikkaamaan kuntalaisten peruspalveluita.

Muut puolueet hyväksyivät nämä sopeutusluvut ja selityksenä oli se, että Turku on menossa kriisikunnaksi pikkuhiljaa. Me emme tätä visiota allekirjoita, sillä erilaisiin visiohankkeisiin on jatkuvasti löytynyt rahaa. Toki olemme järkevän talousarvion kannalla ja tarkka taloudenpito sopii meille, tietenkin.

Tulevana syksynä tullaan näin ollen hyväksymään koko muun valtuuston siunaamana leikattu budjetti ensi vuodelle. Meidän näkemyksemme mukaan kokonaistalouden suunnittelu olisi tärkeämpää. Eikö voitaisi suitsia esimerkiksi joidenkin investointien budjetteja käyttötalouden sijaan.

----Puheenvuoroni tarkastuslautakunnan tekemästä arviointikertomuksesta:

Aluksi haluan todeta tarkastuslautakunnassa työskentelyn olevan yksi mielenkiintoisimmista luottamustehtävistäni. Se on tuonut minulle suurta perehtymistä kaupungin lähes koko toimikenttään sekä erityisteemoihin ja antaa paljon valtuutetulle. 

Tietoa arviointikertomukseen kerätään lukuisilla haastatteluilla, vierailukäynneillä ja kyselyillä. Esim. raportissa esiteltyyn Oppilashuoltoon liittyvään osioon liittyy yli 100 kontaktia asian tiimoilla työskenteleviin, näistä suuri osa revisiotoimiston virkamiesten tekemiä. Materiaalia on kaiken kaikkiaan yhden kirjan verran ja se kannattaa valtuutettujen lukea. Otan esille omasta mielestäni oleellisia huomioita materiaalista ja käydyistä lautakunnan keskusteluista.

Yleisesti
Talousarviosta ja riskeistä voi huomata kulujen kasvua, mikä lienee selviö kasvaneiden käyttäjämäärien myötä koko sivistystoimessa, erityisesti varhaiskasvatuksessa ja myös sotepuolella. Tarkastuslautakunta kiinnittää raportissaan huomiota kuntalain mukaiseen talousarvion laadintaan siten, että talousarvioon varataan RIITTÄVÄT varat tavoitteiden mukaisten kulujen kattamiseen eikä budjetointia käytetä kuntalain vastaisesti johtamisen välineenä.

Kunnan talousarvio ei saa olla johtamisen väline. Johtamisen välineenä tulisikin olla kokonaissuunnitelma, joka on tehty siltä pohjalta mitä kunnan perustehtäviin kuuluu, miten ne hoidetaan lainmukaisesti ja kuntalaisia palvellen. Investoinnit tulee tehdä myös samaisen kokonaissuunnitelman pohjalta ja tarpeen mukaan,

Tällä hetkellä kunnan tila-ja infrahankkeiden kulut paisuvat. On perusteltua kysyä: Hallintaanko hankkeiden suunnittelu ja kilpailutus? Todetaan, että kulupuolella palveluiden ostot ovat lisääntyneet 4,5 %
Tarkastuslautakunta ottaa esiin myös sen seikan, että Kunta10- kyselyn mukaan turkulaiset kokevat työn huomattavan raskaaksi eli työn raskauden ylittävän sietokyvyn, näin vastasi 42 % turkulaisista työntekijöistä.

Työllisyys
Työllisyys on parantunut, mutta mitkä ovat kunnan omat toimenpiteet. Omien palveluiden kokeilu päättyi viime vuonna, missä nyt mennään? Panostuksia olisi lisättävä etenkin pitkäaikaistyöttömien saamiseksi työelämään mukaan. Pitkäaikaistyöttömissä on hyvin monipuolinen joukko osaajia, joille voisi löytyä mielekästä tekemistä kaupungin omissakin palveluissa, kolmannen sektorin yhdistyksiä tietenkään unohtamatta. Työllistämisrahat loppuivat kesken viime vuonna eikä lisätalousarviota viety eteenpäin, mistä pitää antaa moitteet. Mielestäni yksityinen työnvälitys ei ole pystynyt tätä kenttää hoitamaan. Tarvitaan kunnallinen ratkaisu hoitamaan tämä tehtävä.

Oppilashuolto
Psykologin ja kuraattorin palvelut eivät ole olleet riittäviä. Painetta olisi saada yksi psykologin virka lisää. Eräässä koulussa todettiin, ettei psykologin palveluita ole ollut käytössä koko edeltävänä syksynä ja kevät menee jonojen purkamisessa. Tarve on suuri. Erot eri alueiden välillä ovat suuret, eikä oppilaiden ja koulujen välinen yhdenvertaisuus toteudu.

Teemoista
Turku Hiilineutraaliksi 2029- teeman tavoitteet ovat hyvät lähes kaikilla sektoreilla ja toimenpiteitä on suunniteltu, joskin näiden hintalappu on jäänyt pääosin esittämättä.

Vanhustenhoito
Vanhustenhoidon ostopalvelut, laadunvalvonta ja henkilömitoitus puhutti lautakuntaa.Riittävää henkilöresurssia ei ole osoitettu vedoten taloustilanteeseen.Valvonta on aliresurssoitua. Asiakkaalla ei ole mahdollisuutta valita eli äänestää jaloillaan vaihtamalla hoidon tuottajaa.

Tarkastuslautakunta on huomauttanut asiasta jo vuonna 2012, ja joka vuosi sen jälkeen. Oma lukunsa on kotihoidon palveluseteliasiakkaiden hoidon valvonta. Muistihäiriöistä kärsiviä ihmisiä on koko ajan enemmän, ja muutenkin tilanteet kotona ja asiakkaiden terveydessä vaihtelevat. Henkilöstömitoitusta pitäisi tarkistaa koko ajan.

Tässä näitä ja
Lopuksi kiitos Matti Vähä-Heikkilälle puheenjohtajan tehtävien kunniakkaasti hoitamisesta. Vilkas keskustelu lautakunnan vierailuilla ja haastatteluissa on ollut toiminnan rikastuttaja. Puheenjohtaja on välillä saanut todellakin olla valppaana kaiken debatin keskellä. Toivotan antoisaa jatkoa muissa tehtävissä Matille!

Riikka Oksanen