tiistai 22. heinäkuuta 2014

 Tässä eilen Turun Sanomille lähtenyt mielipidekirjoitus.

 Ei toriparkille-kyllä tuulivoimalle
 
Korkein hallinto-oikeus päätti hylätä toriparkkia koskevat valitukset kesäkuun lopussa. Näin ollen toriparkin toteutuminen on jälleen askeleen lähempänä. Varsinais-Suomen Vasemmistoliiton ekologiaohjelmaryhmä pitää tilannetta erittäin ongelmallisena. Katsomme, että ilmastonmuutoksen globaaleja ongelmia ratkaistaan parhaiten paikallistason kestävillä ratkaisuilla niin kaavoituksen kuin muunkin yhdyskuntasuunnittelun keinoin.

Toriparkkiin ja näin yksityisautoiluun satsaamisen sijaan Turun tulisi panostaa toimivaan joukkoliikenteeseen, myös raitiotien kautta ja parantaa sekä jalankulku- ja pyöräilymahdollisuuksia.

Toisaalta yhteiskunnassa on nyt korkea aika kehittää todellisia vaihtoehtoja myös energiantuotantoon. Viime aikoina on käyty keskustelua varsinkin tuulivoimasta ja mm. sen riskeistä. Varsinais-Suomen Vasemmistoliiton ekologiaohjelmaryhmän mielestä tuulivoiman potentiaaliin energiantuotannossa on suhtauduttava vakavasti.

Varsinais-Suomessa on vireillä 46 teollisen kokoluokan tuulivoimahanketta.  Maakuntakaavaa valmisteltaessa tehdyn tuulivoimaselvityksen mukaan Varsinais- Suomessa on yli 33 tuulivoimapuistoksi soveltuvaa aluetta, joihin mahtuisi yhteensä        noin 400 tuulivoimalaa. Tilanne elää koko ajan, esimerkiksi Salon ja Paimion kaupunginvaltuustot antoivat kesäkuussa siunauksensa Paimion rajalle rakennettavalle tuulivoimapuistolle.

Varsinais-Suomen Vasemmistoliiton ekologiaohjelmaryhmä korostaakin, että mahdollisuus kotimaiseen työhön tuulivoimaloiden rakennustyön eri vaiheissa on todella tärkeä hyödyntää nopeasti. Hitsausteknologiasta on tullut keskeinen osa tuulivoimaloiden generaattoreiden valmistusta. Uusiutuva energia voisikin jo nyt työllistää runsain mitoin.

Yhteiskuntaa on rakennettava tulevia sukupolvia varten. Vastuullinen ja tulevaisuuden tarpeet huomioonottava politiikka on tässä avainasemassa.

Eva-Liisa Raekallio
Puheenjohtaja
Varsinais-Suomen Vasemmistoliiton ekologiaohjelmaryhmä


http://www.ts.fi/mielipiteet/lukijoilta/657097/Ei+toriparkille+kylla+tuulivoimalle

tiistai 8. heinäkuuta 2014

Turun Sanomat ei ole vielä julkaissut Vipun mielipidettä toriparkista, mutta tässä kaksi vuotta vanha mielipiteeni samasta aiheesta. Se ilmestyi lehdessä 31.7.2012. Alla linkki lehteen, jossa otsikko muuttui.

Yksityisautoiluun kannustaminen ei palvele tulevaisuutta

Turun toriparkkihanke ei ole etenemässä sitä ajavien tahojen suunnitelmien mukaan. Kaupunginvaltuuston 18. kesäkuuta hyväksymä asemakaavan muutosehdotus on poikinut jo kuusi valitusta tätä kirjoitettaessa (27.7.) Prosessi siis sujuu tältä osin demokratian pelisääntöjen mukaan.

Turun Toriparkki Oy:n hallituksen puheenjohtaja Heikki Vaiste totesi Turun Sanomissa 24.7., että valituksia osattiin odottaa, ja että hän uskoo toriparkin rakennustöiden käynnistyvän valituksista huolimatta suunnitellusti vuonna 2014. Vaiste toivoo hallinto-oikeudelta nopeaa päätöstä.

Tässä vaiheessa olisi kuitenkin syytä muistaa, että turkulaisten enemmistö vastustaa toriparkkia. Kansanäänestystä ei järjestetty sen kalleuteen vedoten, mutta hanketta vastaan on osoitettu mieltä useita kertoja, ja nekin jotka eivät mielenilmauksiin osallistuneet, ovat usein syystäkin huolissaan rakennustöiden vaikutuksista rakennusten paalutuksiin tai ainakin seurauksista torikaupalle.

Tältäkin pohjalta tulee mahdollistaa demokratian toteutuminen toriparkkihankkeessa. Hallinto-oikeudelle on annettava kaikki sen tarvitsema aika päätöksentekoon ja jokainen valitus on käsiteltävä asiaankuuluvalla painoarvolla. Rakennustöiden kiirehtiminen ei palvele muiden kuin rakennuttajien etua.

Hallitsemattomat sääilmiöt ovat kaksinkertaistuneet 20 vuodessa ja 70%  niistä liittyy ilmastoon. Tänäkin kesänä olemme lukeneet Grönlannin ennätyksellisestä sulamisesta sekä Kiinan ja Venäjän ihmishenkiä vaatineista hirmutulvista. Yksityisautoilun suosimisen ja siihen kannustamisen sijaan Turunkin on kannettava vastuunsa globaalin ilmaston lämpenemisen hillinnässä ja panostettava toriparkin asemesta ympäristöystävällisten joukkoliikenneratkaisujen kehittämiseen.

Eva-Liisa Raekallio
kasv.yo, lukio- ja ammattiopetuslautakunnan varajäsen (vas.)


http://www.ts.fi/mielipiteet/lukijoilta/373590/Yksityisautoiluun+kannustaminen+lopetettava