torstai 8. joulukuuta 2022

Kannanotto 8.12.2022

Viherpunainen vasemmisto ry on huolissaan Turun kaupungin leikkauslinjasta


Pitkään jatkuneen alibudjetoinnin ja leikkauspolitiikan seurauksena syntynyt kuntapalvelujen kriisi ja henkilöstöpula eivät ilmeisesti huoleta kaupunginvaltuustoa, jos katsotaan tuoretta päätöstä kymmenien miljoonien sopeuttamisohjelmasta.

 

Turku ei huomioi jo pitkään jatkunutta palvelutarpeen kasvua tulevanakaan vuonna. Vaikka sote-alueille siirretyt palvelut poistuvat kaupungin budjetista, jäljelle jää silti mm. lasten ja nuorten hyvinvoinnista huolehtiminen kouluissa ja päiväkodeissa. Näistäkin palveluista leikattiin kolme miljoonaaErityisesti nuorten ennakoivista mielenterveyspalveluista on kova pula. Vanhusten kasvavan yksinäisyyden vähentämiseen ei panosteta juuri ollenkaan. Hoitajapula ja hoitoon pääsyn ongelmat eivät tule ratkeamaan ilman kaupungin satsausta. Esimerkkejä löytyisi enemmänkin.

 

Turku investoi jatkuvasti runsaalla kädellä merkillisiin,  jättimäisiin rakennushankkeisiin ilman huolta huomisesta. Näitä niin kutsuttuja kärkihankkeita on puskettu läpi liittämällä niihin jännältä kuulostavia turhanpäiväisyyksiä, kuten elämyskeskus ja kulttuurilautta. Kuitenkin kaupunkilaiset saisivat paljon enemmän, kiintoisampaa ja laadukkaampaa kulttuuritarjontaa, jos näihin lisukkeisiin osoitettavat varat ohjattaisiin jo olemassa oleville ja hommansa osaaville paikallisille julkisen ja kolmannen sektorin taide- ja kulttuuritoimijoille.

 

Sopeuttamisohjelmaa käytetään kaupungin ydintoimintojen höyläämiseen yhä uudelleen, vaikka olisi kova tarve lisärahoitukseen kaikilla sektoreilla. Asuntopoliittisessa ohjelmassaan Turku lupaa purkaa asumisen eriytymistä, estää syrjäytymiskehitystä ja tukea asumisratkaisujen monipuolisuutta, mutta samalla se suunnittelee tuetun vuokra-asumisen vähentämistä entisestään. Käynnissä on asuinalueiden muuttaminen yhä yksipuolisemmiksi, kun kaupungin vuokra-asuntoja myydään ‒ kaupunginvaltuuston siunauksella ‒ ja keskustan asukaspohjaa kaunistellaan puutaloja myymällä. Myyntivoitot sijoitetaan uusiin vuokrataloihin, joissa vuokrat ovat korkeita, ja siten asukkaiden valinta tapahtuu "luonnollisella" tavalla.

 

Musiikkitalon kustannukset ovat jo nyt kasvaneet, ratahanke paisui juuri 40 miljoonalla. Kupittaan kansi -projektin arvioidut kulut ovat jo nyt n. 165 miljoonaa. Toriparkin lopullista hintalappua ei tiedä vielä kukaan. Aiotaanko tulevia rakennuskustannuksia hallita paremmin, vai onko kaikessa kyse vain pormestarisopimuksen mukaisesta, kokoomusjohtoisesta ja ainoastaan rakennuttajien ja sijoittajien etuja palvelevasta politiikasta? Edes vasemmisto, joka aiemmin on ollut kriittinen näitä jättisuunnitelmia ja "sopeuttamisia" kohtaan, ei näytä nyt kyseenalaistavan rahojen suuntaamista kaupungin palveluista toinen toistaan hurjemmille rakennushankkeille. Herätkää!

 

Elämme rajun inflaation aikaa, monen tilanne on hyvin tukala ja vaikeutuu koko ajan. Tässä tilanteessa päätösten pitäisi kaikin keinoin tukea ihmisten arkea. Politiikka on pitkälti arvovalintoja, ja nyt näyttää siltä, että Turun päättäjien arvomaailmassa kaupunkilaisten hyvinvointi ja peruspalvelut eivät paljoa paina.

torstai 17. marraskuuta 2022

 Palestiina- aiheiset keskustelut jatkuvat Turussa!


Vipulaiset auttavat tilaisuuden mainonnassa mm. julisteita jakamalla. 

Tervetuloa mukaan!

tiistai 25. lokakuuta 2022

Vipussa toimintaa ilmastovastuullisen ruokapolitiikan puolesta jo yli 10 vuotta

Kun hallituksessa nyt kompastellaan ilmastovastuullisen ruokapolitiikan kanssa, 

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000009154311.html

olemme Vipussa aina ajaneet ilmastovastuullista ruokapolitiikkaa.  Järjestimme esim. jo yli kymmenen vuotta sitten, syyskuussa 2012 seminaarin ”Turun ilmastoystävällinen ruokapolitiikka-broileria ja kalkkunaa". Aiheesta alusti pj Eva-Liisa Raekallio, joka on myös vastannut Vipun vegekurssien järjestämisestä keväästä 2013 saakka. Tässä kuva ekasta kurssista ja kymmenen vuoden takainen alustus:


"Turun ilmastoystävällinen ruokapolitiikka-broileria ja kalkkunaa"


Viherpunainen vasemmisto ry järjesti tämän seminaarin, koska yksi tavoitteistamme tulevalla vaalikaudella on edistää monipuolista kasvis- ja lähiruokaa Turun kaupungin organisaatioiden hankinnoissa. Tahdomme painottaa luomua ja reilua kauppaa, ja tuoda ne juhlapöydistä turkulaisten arkeen. 


Meidän on Turussa kannettava eettinen ja sosiaalinen vastuu niin paikallisella kuin globaalilla tasolla. Arkiset valinnat ovat niin arkipäiväisiä, ettei niiden merkitystä aina huomata. 


Olen itse toiminut ylioppilaskuntapolitiikassa puhuen kasvis- luomu- ja lähiruoan puolesta. Minulla on kokemusta hankintaketjusta ja yleensäkin siitä, miten eettiset valinnat voivat olla kiven takana. Aluksi voitaisiin sanoa pari sanaa Turun päiväkotien ja koulujen ilmastoystävällisestä viikosta, jota vietettiin 10.-14.9.


Ilmastoystävällinen ruoka on Turun näkemyksen mukaan sitä, että korvataan naudanliha siipikarjanlihalla. On totta, että naudanliha on ympäristövaikutuksiltaan broilerin- ja kalkkunanlihaa raskaampaa, rahdataanhan esim. Suomeenkin lihaa Etelä-Amerikan massiivisilta karjaplantaaseilta tuhlaten energiaa. Puhumattakaan siitä, paljonko luonnonvaroja itse naudanlihantuotanto kuluttaa. Esim. ennustetaan, että vesipula tulee vaikeuttamaan ja lopettamaan lihantuotannon vähitellen. Ruokatalouden perustasta olisi siis tärkeää huolehtia jo nyt ja ruokatalous rakennettava kunnissa kasvis- lähi- ja luomuruoan pohjalle. 


Turun kaupungin kouluissa on kasvisruokapäivä joka viikko sekä yläkouluissa ja lukioissa kasvisvaihtoehto on tarjolla päivittäin. Tämä on hyvä alku toki, mutta tällaisenaan kasvis jääkin pelkäksi vaihtoehdoksi. Kasvisruokaa tulee lisätä tuntuvasti kaikissa Turun ylläpitämissä ruokaloissa niin, ettei liha olisi aina ykkönen ja normi, josta poiketaan. Todellinen ilmastoystävällisyys toteutetaan pelkällä kasvis- ja lähiruoalla ja vaihtamalla tehotuotettu liha luomuksi. Nythän käytännössä ilmastoystävällisellä viikolla vaihdettiin yksi tehotuotettu liha toiseen.


Mitkä sitten ovat luomulihan ja tavanomaisesti tuotetun lihan ympäristövaikutusten erot? Sianlihan kohdalla asiaa on selvitetty varsin paljon; saksalainen kuluttajajärjestö Foodwatch toteutti vuonna 2004 tutkimuksen, jossa selvitettiin porsaanleikkeen todellista hintaa. Selvisi, etteivät tavallisen lihantuotannon korkeat ympäristöhaitat näy tuotteen hinnassa. Luomusian kasvatus sen sijaan tarvitsee 25% vähemmän energiaa, ja tuottaa vain 25% tavallisen tuotannon päästöistä ja on silti helposti kalliimpaa.


Saksassa luomu on miljardiluokan bisnestä, ja luomua ostetaankin eniten juuri tavallisista ruokakaupoista. Alkuvaiheessa luomun ja tavanomaisen lihan hintaero oli Saksassakin 90 prosenttia, mutta luomutuotteiden osuuden kasvettua 10 prosenttiin, oli hintaero enää 20 prosenttia. Kaava on siis selvä; kysyntä laskee hintaa. Suomessakin jatkuva vetoaminen luomun kalleuteen loppuu, kun tarjonta kasvaa. Jotta se voisi kasvaa, on valtion tuettava luomutuotantoa.

Suomen hallitus on asettanut tavoitteeksi lisätä luomutuotantoa vuoteen 2020 mennessä niin, että tuolloin vähintään 20 prosenttia peltoalasta olisi luomua. Tällä hetkellä kehitys näyttää lupaavalta; luomutuotanto lisääntyy maassamme nopeammin kuin koskaan 2000-luvulla, ja tänä vuonna jo 365 tilaa on liittynyt maataloustuotannon luomuvalvontaan. Sukupolvenvaihdos tilalla tietää usein sitä, että tilanjatkajat siirtävät kerralla sekä pellot että eläimet luomuksi.


Missä siis vika, kun kuntien hankinnat itsepäisesti ylläpitävät tehotuotantoa. Hankintalain mahdollisuudet kestävän ruokapolitiikan osalta pitää tässä selvittää. Kaikki julkisyhteisön hankinnat pitää toteuttaa oman organisaation ulkopuolelta. Tämä ei salli nopeasti miellettynä oman alueen talouden ja työllisyyden korostamista. Kuitenkin positiivista on se, että hankintalain mukaista on huomioida toimitusketjun lyhyys silloin, kun ketjulla on vaikutusta hankintaketjun laatuun ja ympäristövaikutuksiin. Tältä pohjalta siis eettisesti kestävät hankinnat ovat täysin mahdollisia.


Portaat Luomuun-ohjelmaa on pidetty ratkaisuna lisätä luomutuotteiden määrää ammattikeittiöiden tarjonnassa. Kullakin portaalla käytetään lisääntyvästi luomutuotteita, ensimmäisellä yhtä luomutuotetta kahdesti viikossa. Keittiöt etenevät ohjelmassa omaan tahtiinsa, ja tämä onkin sen suurimpia heikkouksia. Kun ei ole tehokkaita kannustimia lisätä luomutuotteiden käyttöä ripeästi, jämähdetään helposti alimmille portaille. Näin kävi Turun yliopiston ylioppilaskunnan kampusruokalayritys Unicassakin, jonka muistan hyvin ajaltani ravintolavaliokunnan puheenjohtajana. Eteneminen luomuportailla oli tuskaisan hidasta, ja tuntuikin, että ohjelmaan oli lähdetty mukaan lähinnä imagosyistä. 


Turun kaupungin ruokaloiden tarjonnasta vastaava Katerinki Oy on tällä hetkellä Portaat Luomuun- ohjelman ensimmäisellä portaalla. On mielestäni ensiarvoisen tärkeää, ettei luotettaisi liikaa ammattikeittiöiden omaan tahtiin lisätä luomua vaan etenemistä tarkkailtaisiin, ja tarpeen tullen organisoitaisiin todella toimiva ratkaisu luomutuotteiden lisäämiseen lautasella. 


Miksi sitten Viherpunainen vasemmisto painottaa niin vahvasti kasvis- lähi- ja luomuruoan lisäämistä? Ympäristöystävälliset ruokavalinnat todella hillitsevät ilmastonmuutosta. Esimerkiksi lähiruoan suosiminen pienentää ruoan hiilijalanjälkeä, ja myös parantaa suomalaisten elintarviketyöläisten työllisyyttä. Arkisilla toimilla ja ratkaisuilla on kiire. Esimerkiksi Pohjoisella Jäämerellä on lämpötila noussut kaksi kertaa yleistä kehitystä nopeammin. Merijään laajuutta alueeella on mitattu satelliitein vuodesta 1979 lähtien, ja viimeisten 10 vuoden aikana jää on ohentunut -2,02 miljoonaa neliökilometriä, kun aiempi tahti oli -0,86 miljoonaa neliökilometriä vuosikymmenessä. Merijää sulaa nyt siis kaksi kertaa aiempaa nopeammin.


Meritutkija Wieslaw Maslowski totesi Turun Sanomissa jokin aika sitten, että jään sulaminen nostaa merenpintaa, ja lisää äärimmäisiä sääilmiöitä. Ne ovatkin kaksinkertaistuneet 20 vuodessa, ja 70 prosenttia niistä liittyy ilmastoon. Todella hälyttävä esimerkki ilmastonmuutoksen seurauksista löytyy esimerkiksi Tyyneltä valtamereltä, jossa useat pienet saarivaltiot ovat neuvotelleet Australian ja Uuden-Seelannin kanssa väestönsä evakuoinnista silloin, kun saarilla ei enää merenpinnan nousun ja äärimmäisten sääilmiöiden vuoksi voi elää. 


Sadat miljoonat ihmiset voivat tulevaisuudessa joutua pakenemaan ilmastonmuutoksen seurauksia, kuten luonnonkatastrofeja, aavikoitumista ja merenpinnan nousua. Ilmastopakolaisia on etenkin kehitysmaissa, joihin ilmastomuutos muutenkin iskee kovimmin ja jotka ovat varautuneet siirtolaisten virtaan huonoimmin. On siis selvää, että arkisetkin valinnat on nostettava nille kuuluvaan arvoon, ja Turunkin on nyt lähdettävä kestävän ruokapolitiikan tielle. Hankintaketju on avattava, ja varmistettava että kestävä kehitys toteutuu ruokavalintojen kautta.


Ekologisesti ja sosiaalisesti kestävien ruokavalintojen tekeminen ei ole aina helppoa, rakenteet ja asenteet voivat olla esteenä. Ravintolavaliokunnasta muistan itse montakin esimerkkiä tästä. Vuonna 2009 toteutimme "Oletko ilmastosyöppö"- julistekampanjan yliopistolla yhdessä ympäristövaliokunnan kanssa, ehkä sinäkin olet sellaisen nähnyt jollain ilmoitustaululla. Vielä ainakin Educariumin kirjaston aulasta sellainen taitaa löytyä! Emme kuitenkaan saaneet viedä julisteita ravintoloihin, perusteluna oli " asiakkaat tarvitsevat rauhallisen ruokailuhetken". Kampanjamme näkyi lopulta kuitenkin pöytäständeissä.


Samantyyppistä argumentaatiota kuulin silloinkin, kun kuulin vegaanikavereilta, miten hankalaa on aina odottaa omaa annosta kauan ja erikseen, tai miten vegaanilevite pitää erikseen pyytää suunnilleen tiskin alta. Koska mielestäni ei ollut järkeä tilata erikseen useita levitteitä, ehdotin että säästettäisiin rahaa tilaamalla ainoastaan vegaaneille käyvää, eläinproteiinitonta levitettä kaikille. Idea ei saanut tuulta alleen, vastauksena oli suunnilleen se, että vegaaninen levite maistuu pahalta. 


Minusta ruokavalinnoissa pitää aina ottaa huomioon kokonaisuus, on todella keskenkasvuista perustella makuasioilla eettisen vaihtoehdon vastustamista. Nyttemmin kasvisruokatarjonta on Unicalla parantunut. Tarjottavan ruoan kasvis- luomu- jä lähiruokaosuutta on kuitenkin jatkuvasti lisättävä ja kehitettävä, ja vegaanit otettava kaiken aikaa huomioon samanarvoisina maksavina asiakkaina kuin muutkin. 


Ja muutama sananen vielä reilusta kaupasta, kun täälläkin on tarjolla reilua luomukahvia. Viherpunaisen vasemmiston näkemyksen mukaan reilu kauppa tulee tuoda turkulaisten juhlapöydistä arkipäivään. Vain siten viljelijät todella hyötyvät itse työnsä tuloksista. Reilu kauppa todella muuttaa viljelijöiden elämää, toteaa myös Karibialla asuva banaaninviljelijä Cornelius Lynch Helsingin Sanomien haastattelussa jokunen vuosi takaperin. Artikkeli on ollut jääkaappini ovessa siitä lähtien. Lynch sanoo myös, että reilu kauppa takaa edes jonkinlaisen tulon, ja että viljelijät voivat päättää itse enemmän asioistaan. Reilu kauppa kaikkiaan vahvistaa tuottajien omaa toimijuutta; Lynch toimii itse St. Lucian reilun kaupan järjestön johtajana. 


Italiassa, Roomassa tavarantoimittajien on ollut pakko toimittaa reilun kaupan banaania jokaiselle koululaiselle vähintään kerran viikossa. Reilun kaupan tuotteet onkin otettava myös Turussa kaupungin ruokatarjontaan, ja valikoimaa lisättävä ja monipuolistettava.


Viherpunainen vasemmisto haluaa muistuttaa, että jokainen voi ja jokaisen pitää Turussa vaikuttaa ekologisen ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden puolesta ja hillitä ilmastonmuutosta, ja sen voi tehdä ihan joka päivä valitsemalla kasvisruokaa, suosimalla lähi- ja luomuruokaa, sekä käyttämällä reilun kaupan tuotteita. Turun ruokapolitiikka on saatava todella ilmastoystävälliseksi!


Eva-Liisa Raekallio

perjantai 16. syyskuuta 2022

Turun päivä & Euroopan kulttuuriympäristöpäivä 2022 Kupittaan siirtolapuutarhassa on täynnä ohjelmaa!

Avoinna olevat puutarhojen portit sekä Euroopan kulttuuriympäristöpäivän teemailmapalloin merkityt palstat kutsuvat sisään tutustumaan monimuotoisiin palstoihin sekä niiden pitäjiin.

Taiteilija ja Vuoden Kulttuuriturkulainen 2021 Erika Adamssonin teos ’Secret Garden’ (2022) paljastetaan tapahtumapäivänä ja se on nähtävillä Kupittaan siirtolapuutarhan keskusmajalla.


Omenasato on Kupittaalla nyt parhaimmillaan! Tutkija Maarit Heinonen Luonnonvarakeskuksesta esittelee ja maistattaa Kupittaan siirtolapuutarhan perinteikkäitä omenalajikkeita.


Millainen oli Kupittaan siirtolapuutarha sota-ajan Turussa, 80 vuotta sitten? Millainen Kupittaan siirtolapuutarhan tulisi olla tuleville sukupolville? Turun yliopiston Museologian oppiaine on yhteistyössä Kupittaan ryhmäpuutarhayhdistyksen, Luonnonvarakeskuksen ja Ammattiopisto Livian kanssa käynnistänyt Kaupunkiviljelyteko-projektin, jossa tutkitaan ja tuodaan esille kaupunkiviljelyn merkitystä sota-ajan Turussa 1940-luvulla. Tapahtumassa projektista on kertomassa lisää tutkija Sirkku Pihlman Turun yliopistosta. Samalla voit kertoa ideasi Kupittaan ryhmäpuutarhayhdistyksen edustajille, mitä toiveita juuri sinulla olisi toiminnan kehittämiseksi?


Tiesitkö, että Kupittaan siirtolapuutarhassa yhdellä palstoista toimii myös luontomerkitykseen ja ilmiöoppimiseen kaupunkipuutarhassa keskittyvä päiväkoti? Sateenkaarikoto ry:n päiväkotilaisten palstalle pääset myös tutustumaan Turun päivän ja Euroopan kulttuuriympäristöpäivän aikana.


Perheen nuorimmille on myös Luontopolku, joka kulkee siirtolapuutarha-alueen Uudenmaantien puoleisella puistoalueella. Ohjeet ja vinkit löytyvät puistoalueen päästä, Luontopolun starttipaikalta.

Muistahan myös käydä herkuttelemassa sadonkorjuuajan antimista, vastapaistetuista vohveleista ja grillimakkarasta Kupittaan siirtolapuutarhan keskusmajalla koko tapahtumapäivän ajan palvelevassa Kuppis Kaffilassa.


Nähdään Kupittaan siirtolapuutarhassa Turun päivän & Euroopan kulttuuriympäristöpäivän 2022 merkeissä sunnuntaina 18.9.2022, klo 12-16. 


Lämpimästi tervetuloa!


maanantai 5. syyskuuta 2022

 Kansanedustaja Johannes Yrttiahon lehdistötiedote 2.9.2022:


Kansanedustaja Yrttiaho halutaan jatkokaudelle - Natoa vastaan, rauhan, toimeentulon ja hyvinvoinnin puolesta


Vasemmistoliiton perusyhdistykset Kaerlan Naiset, Viherpunainen Vasemmistoyhdistys, Itä-Turun Vasemmistoliitto ja Työn ja tutkimuksen vasemmistoyhdistys haluavat kansanedustaja Johannes Yrttiahon jatkokaudelle kevään eduskuntavaaleissa. Ne ovat esittäneet puolueen Varsinais-Suomen piirille Yrttiahoa eduskuntavaaliehdokkaaksi.


- Syksy ja talvi tulevat Suomessakin olemaan pieni- ja keskituloisille vaikeita: hinnat nousevat, toimeentulo kiristyy, mutta todella vaikuttaviin ja arkea helpottaviin tekoihin panostetaan niukasti, Yrttiaho sanoo. 


- Sen sijaan Suomen sotilasmenot nousevat rajusti. Hallituskaudella ne on kaksinkertaistettu reilusta 3 miljardista yli 6 miljardiin. 


- Syynä on ulkopolitiikan suunnanmuutos, Nato jäsenyyteen valmistautuminen. Tämä politikkaa on ajanut Suomen myös hinta- ja energiakriisiin ja johtaa pahaan takapakkiin ilmastopolitiikassa. 


- Uhkana on syvenevä taantuma ja kasvava työttömyys, Yrttiaho varoittaa.


Eduskunnassa tarvitaan nyt kipeästi voimaa toisenlaisen politiikan taakse: ihmisten hyvinvoinnin, toimeentulon, liittoutumattomuuden ja rauhan puolustajia. 


Yhdistykset kiittelevät Yrttiahon toimintaa valtakunnan politiikassa, muun muassa Nato-hakemuksen sekä laajenevan militarismin leppymätöntä vastustamista. Ne ovat tyytyväisiä myös Yrttiahon näkyviin toimiin Turussa ja Varsinais-Suomessa. Yrttiaho on työskennellyt muun muassa Turun terveysasemakriisin ratkaisemiseksi sekä neuvoloiden ja kouluterveydenhuollon lakisääteisten tarkastusten toteuttamiseksi. Turussa nämäkin peruspalvelut ovat ajautuneet pahaan kriisiin. 


Yrttiaho on tehnyt pitkään työtä paitsi ikäihmisille tärkeiden terveys- ja hoivapalveluiden myös lapsiperheiden palveluiden puolesta. Hän on vaatinut Turun varhaiskasvatuksen ja koulujen resurssien parantamista sekä puolustanut päiväkoteja ja kouluja niitä uhanneilta lakkautuksilta.


Lisätiedot:

Johannes Yrttiaho

Kansanedustaja 

Vasemmistoliitto

0504405204

maanantai 29. elokuuta 2022

 Kupittaan siirtolapuutarhassa 25.8.2022

Kupittaan ryhmäpuutarhayhdistyksen pj Eija Meriluoto


Eija Meriluoto ja Vipun pj Eva-Liisa


Tämäkin, perhospuutarhan alue on kaikille vapaata tilaa


Tämän, alkuperäisessä kunnossa olevan mökin rakentaminen alkoi v. 1934Elämäntyönsä puutarhan hyväksi tehneen museologi Sirkku Pihlmanin eläkepuu

Suojeltu, lähes satavuotias kataja
Etualalla mm. Turun kaupungin varavaltuutettu, kaavoituskonkari Riikka OksanenIhmisoikeudet ja Pride 27.8.2022

-mukana oltiin
torstai 25. elokuuta 2022

Kiitos kaikille mukanaolleille ja ennenkaikkea Eija Meriluodolle upeasta illasta Kupittaan siirtolapuutarhassa! Otimme valtavasti kuvia ja laitetaan niitä, tässä nyt yksi kuva aluksi!


Ja kun nyt alueelle puuhataan kovasti virkistysaluetta kaavamerkinnällä RP/V, sellainen on jo olemassa. Esim. perhospuutarhan alue on kaikkien vapaasti oleiltavissa.

keskiviikko 24. elokuuta 2022

Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja on tänään kertonut Facebookissa seuraavaa Kupittaan siirtolapuutarhasta:


”Vasemmistoliiton valtuustoryhmän kanta on selvä. Me halumme säilyttää siirtolapuutarhan. Sen verran olemme valmiita tulemaan vastaan, että hyväksymme saman merkinnän yleiskaavaan kuin viime joulukuussa kaupunginhallituksessa äänestimme. 

Olemme valmiita hyväksymään merkinnän, joka mahdollistaa siirtolapuutarhan kautta virkistysalueen. Tämä ei tarkoita raskasta rakentamista ja siirtolapuutarhan nakertamista. ”


Ote mainitusta kokouspöytäkirjasta 20.12.2021 ja linkki siihen

Äänestys 5

Päätös asiassa tehtiin äänin 8-6.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä päätökseksi tulleen esittelijän päätösehdotuksen puolesta äänestivät Elo, Koivusalo, Rosenlöf, Achrén, Aaltonen, Ruohonen, Valkonen ja Arve.

Rantasen Uusitalo-Heikkisen kannattamana tekemän muutosehdotuksen puolesta äänestivät heidän lisäkseen Lindfors, Niinivirta, Anttila ja Weber.

Muutosehdotus oli seuraava:

”C -merkintä poistetaan Kupittaan siirtolapuutarha-alueelta ja korvataan RP/V –merkinnällä: RP/V Siirtolapuu-tarha-alue / Virkistysalue”.


https://ah.turku.fi/kh/2021/1220032x/4549409.htm


tiistai 23. elokuuta 2022

 Kannanotto 22.8.2022

Kupittaan siirtolapuutarha on elinvoimainen osa kaupunkiamme 


Viherpunainen vasemmisto ry on turkulaisten enemmistön kanssa samaa mieltä siitä, että Kupittaan siirtolapuutarhan jatko pitää turvata.

Toimiva ja viihtyisä siirtolapuutarha on paitsi osa elintärkeää viherverkostoa, myös kuntalaisten arvostama yhteisöllinen kohtaamispaikka ja äärimmäisen arvokas monimuotoisen hyöty-ja muun kasvillisuuden paikka. Puutarhan sijaintia marketin vieressä käytetään sitä vastaan, vedoten sen huonoon yhteensopivuuteen kasvavan kaupungin kanssa. Näin ei ole, vaan viherverkostoja tarvitaan tulevaisuudessa kipeästi myös taajama-alueilla. 

Yhteys menneisyyteen on säilytettävä kaupungin rakentuessa ja laajentuessa. Toimivaa kaupunkitilan historiaa ei pidä yhtäkkiä leikata irti kaupungista. Turku on tunnettu puistojen kaupunkina ja tätä perintöä voidaan kehittää pitämällä Kupittaan siirtolapuutarha nykyisellä paikallaan, osana Kupittaanpuiston toimivia virkistyspalveluita. Siirtolapuutarhan merkitys yhteisöllisenä virkistysalueena on suuri kaikenikäisille.

Kupittaan koko alueesta on kaavoituspuolella suunniteltu jo 1920-luvulla puutarhakaupunginosaa, Kupittaan Puistokylää, ja siihen suuntaan sitä tulisi edelleenkin kehittää. Kaupunginosan perinteet tulee säilyttää nykymuodossaan, virkistystä tarjoavana ja luonnon monimuotoisuutta ylläpitävänä alueena.

Tulevaisuuden viherarvoja on vaalittava. Kupittaan siirtolapuutarha on kaavassa merkittävä suojeltavaksi, pysyvästi siirtolapuutarhakäytössä olevaksi alueeksi merkinnällä RP/s.

Viherpunainen vasemmisto ry

torstai 11. elokuuta 2022

Vipun jäsenilta Kupittaan siirtolapuutarhassa to 25.8.

-avoin kaikille kiinnostuneille


Tervetuloa viettämään elokuista iltaa ainutlaatuiseen Kupittaan siirtolapuutarhaan! Saamme vieraaksemme Kupittaan siirtolapuutarhayhdistyksen puheenjohtajan Eija Meriluodon, joka kertoo meille ajankohtaisesta tilanteesta ja taistelusta. 


Tapaamme alueen yhteismökin edustalla, sisäänkäynti os. Kunnallissairaalantie 4, Turku klo 17.30. Meille pidetään alustusten lisäksi kierros puutarhassa, jonka jälkeen syömme piknikeväitä kelin mukaan joko terassilla tai mökissä. Jotta osaamme varata tarpeeksi tarjoiluja, laitathan viestiä 23.8. mennessä tulostasi osoitteeseen eva-liisa.raekallio@turku.fi , ja mahdollisista erikoisruokavalioista. Vegaanista evästä luvassa joka tapauksessa!


Kupittaan siirtolapuutarhasta tehdään päätöksiä näillä hetkillä. Sen säilyttäminen kuuluu Vipun kuntavaalitavoitteisiin. Vielä ehdit allekirjoittaa adressin korvaamattoman alueen puolesta! 


https://www.adressit.com/turun_kupittaan_siirtolapuutarha_on_sailytettava__kolonitradgarden_i_kuppis_i_abo_bor_bevaras__the_allotment_garden_kupittaa_in_turku_has_to_be_preserved


Nähdään torstaina 25. elokuuta! 

torstai 2. kesäkuuta 2022

 

Rauhanpiknik 8.6.


Viherpunainen vasemmisto on Turun Vasemmistoliiton yhdistys, joka on toiminnassaan aina ottanut huomioon rauhantyön ja panostanut siihen erityisesti. Olemme mm. järjestäneet vuosien varrella useita Palestiina- projekteja, tapahtumia ja keskustelutilaisuuksia. 


Yhdistyksemme jäsen ja aktiivi Wellu Koivisto oli mukana kansainvälisellä Ship to Gaza- purjehduksella. Pyrkimys oli murtaa Gazan saarto ja viedä tarpeellisia tarvikkeita alueelle. Rauhanomainen kehitys Palestiinassa ja Israelin harjoittama apartheid ja törkeä ihmisoikeuksien laiminlyönti nyt koronapandemian aikaan ja edelleen ovat huolettaneet meitä. Jatkamme keskustelua mm. tästä tulevissa tapahtumissamme. 


Palestiinan tilanne ei ole parantunut. Maailmanpoliittisen tilanteen kiristyessä ja sotilaallisen liittoutumisen häämöttäessä yleinen rauhantyö on aiempaakin tärkeämpää. Näitä ja monia muita rauhanpolitiikan keskeisiä kysymyksiä tulisi Vasemmistoliiton puolueena nostaa omissa keskusteluissaan ja tuoda niitä esiin julkisuudessa. Olemmekin tehneet 10.-12.6. pidettävään puoluekokoukseen aloitteen rauhantyöryhmän perustamisesta puolueeseen.


Kun globaali eriarvoisuus poistuu, maailma on rauhallisempi paikka asua ja olla. Rauhan ohella kansalaisten hyvinvointi on yhteiskuntarauhan kannalta keskeinen asia. 


Järjestämme rauhanpiknikin keskiviikkona 8.6. Tapaamme Kupittaan lähteellä klo 18, etsimme hyvän piknikpaikan. Tarjolla on jonkin verran piknikevästä, pääasiassa mennään nyyttärimeiningillä.


Tervetuloa keskustelemaan ajankohtaisista rauhankysymyksistä!

torstai 26. toukokuuta 2022

Poliittinen piknik Kupittaan siirtolapuutarhassa 4.6.

Itä-Turun Vasemmistoliiton ja Viherpunaisen Vasemmiston Vipu ry:n kesäkauden aloittavalla poliittisella piknikillä pureudutaan Turun kaupunkisuunnittelun ajankohtaisiin poliittisiin kiistakysymyksiin, kuten vuodesta 1934 toimineen siirtolapuutarhan tulevaisuuteen.

Piknik järjestetään Kupittaan siirtolapuutarhassa lauantaina 4.6.2022 klo 15.00-17.00. Tarjolla pientä piknik-evästä, ja mukaan voi tuoda myös itselle mieluisat eväät.


Paikkana toimii siirtolapuutarhan yhteismökin piha-alue.


Tervetuloa mukaan!

keskiviikko 18. toukokuuta 2022

 Kupittaan siirtolapuutarhan kohtalo edelleen liipasimella

- allekirjoita adressi!

Turun kaupunkiympäristötoimialan apulaispormestari vaihtuu toiseen kokoomuslaiseen, mutta Kupittaan siirtolapuutarhasta halutaan edelleen eroon, eikä ratikankaan eteneminen ole todennäköistä.

https://www.hs.fi/kotimaa/turku/art-2000008819125.html

https://www.adressit.com/turun_kupittaan_siirtolapuutarha_on_sailytettava__kolonitradgarden_i_kuppis_i_abo_bor_bevaras__the_allotment_garden_kupittaa_in_turku_has_to_be_preserved

Kannattaa myös huomata, että vaikka kaupunkiympäristölautakunnassa esitettiin viime joulukuussa puutarha-alueen säilyttämistä, esityksen muotoilussa ei suljeta pois osittaista rakentamista tai alueen muuttumista. Tässä lienee jätetty varaa pormestarisopimuksen mukaiselle täydennysrakentamiselle. Kupittaan siirtolapuutarha-alueen rauhallinen tulevaisuus pitäisi varmistaa nimeämällä se kaavassa varsinaiseksi siirtolapuutarha-alueeksi, ja lisäksi varustaa suojelumerkinnällä. Tässä poiminta ko. joulukuun kokouksesta, sekä linkki kokouspöytäkirjaan. 


”Kuudennessa äänestyksessä äänestettiin esittelijän muutetun pohjaehdotuksen ja Jakobssonin Harjuniemen kannattamana tekemän seuraavansisältöisen muutosehdotuksen välillä:

”C -merkintä poistetaan Kupittaan siirtolapuutarha-alueelta ja korvataan RP/V –merkinnällä: "RP/V Siirtolapuu-tarha-alue / Virkistysalue

Alue on varattu siirtolapuutarha- ja virkistyskäyttöön. Alueelle voidaan yksityiskohtaisemman suunnitelman pohjalta toteuttaa siirtolapuutarhatoimintaa tai virkistystä palvelevia rakenteita ja rakennuksia. Aluetta koskevien hankkeiden yhteydessä on pyrittävä lisäämään alueen yleistä virkistyskäyttöä. Alueen suunnittelussa ja käytössä tulee ottaa erityisesti huomioon siirtolapuutarhan kulttuurihistorialliset, maisemalliset ja puutarhataiteelliset arvot.”

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä esittelijän muutetun pohjaehdotuksen puolesta äänestivät Hellsten, Toivari, Kallio, Åland, Perho, Vierimaa, Manni ja Valkonen.

Jakobssonin Harjuniemen kannattamana tekemän muutosehdotuksen puolesta äänesti heidän lisäkseen Kaunislahti, el-Khatib ja Muurinen.

Esittelijän muutettu pohjaehdotus tuli päätökseksi äänin 8-5.”


https://ah.turku.fi/kylk/2021/1214032x/4540132.htm

torstai 5. toukokuuta 2022

Retki Ruissalossa 11.5.

Tervetuloa keväiseen Ruissaloon! Kuulemme retkellä asiantuntijavetoisesti kasveista ja linnuista. 


Tapaamme Ruissalon kasvitieteellisen puutarhan parkkipaikalla, osoitteessa Ruissalon puistotie 215, Turku keskiviikkona 11. toukokuuta klo 17.15. Retkelle kannattaa laittaa säänmukaiset vaatteet ja pitävät lenkkarit, eväät ovat myös hyvä idea. 


Tapaamisiin luonnonkauniissa Ruissalossa!


Järj. Varsinais-Suomen Vasemmistoliiton ympäristöjaos

tiistai 3. toukokuuta 2022

Bussilippujen hintaa ollaan nostamassa

Fölin käteismaksumahdollisuus palautetaan. Se on erittäin hyvä, käteisellä maksaminen voi olla ainoa mahdollisuus maksaa matka jos ei esim, ole varaa maksaa nettiyhteydestä eikä muuten pääse koneelle lataamaan bussikorttia. Käteismaksun palauttamiseen on kuitenkin huomisessa kokouksessa kytketty kertalipun hinnannostaminen neljään euroon. Tässä jäädään kokonaisuutena miinuksen puolelle. Kustannusten nousua ei pidä maksattaa bussimatkustajilla, vaan kompensoida kulujen kasvu valtion kautta. 

https://www.ts.fi/uutiset/5642187

Vipun vaaliteeseissä linjataan, että joukkoliikenteen käyttämisen pitää olla helppoa ja maksutonta.