sunnuntai 20. maaliskuuta 2016

Tässä alla tämän päivän Turun Sanomissa ilmestynyt minun ja helsinkiläisen filosofin Thomas Wallgrenin mielipide.

********************************

Suomella ei ole varaa leikata sivistyksestä


Lähes 10 000 ihmistä osoitti Helsingissä lauantaina 12.3. mieltään hallituksen leikkauspolitiikkaa vastaan. Paria päivää aiemmin opiskelijat osoittivat näkyvästi mieltään opintotuen leikkauksia vastaan. Viime joulukuussa järjestettiin ympäri maata mielenosoituksia koulutusleikkauksia vastaan. Helsingin yliopisto päätti vastikään irtisanoa lähes 1000 ihmistä, Åbo Akademi irtisanoo yt-neuvottelujensa tuloksena melkein sata ihmistä.
Hallitusohjelman miljardileikkaukset ovat kohdistuneet koko yhteiskuntaan todella raskaina, ja yliopistoissa niiden vaikutukset koetaan nyt erityisen vaikeina. Yliopistoja on kuitenkin myllerretty jo pidempään. Vuonna 2010 voimaan astunut yliopistolaki muutti yliopistojen rahoituspohjan epävarmaksi irrottamalla ne valtiosta ja lisäämällä niiden riippuvaisuutta yritysrahasta.

Yliopistolaki myös muutti yliopistojen virkasuhteet työsuhteiksi helpottaen näin henkilöstön irtisanomista. Päätöksen seuraukset ovat nähtävissä. Yliopistojen jatkuvasti heikkenevä taloustilanne on siis pitkälti seurausta jo yliopistolaista, ja leikkaukset ajavat yliopistoja entistä ahtaammalle. Kaikkien opiskelijoiden lukukausimaksut ovat nopeasti edessä helppona rahoituksen lähteenä.

Yliopistolakia puolustettiin aikoinaan julkisuudessa keinona vahvistaa yliopistojen autonomiaa, ja lisätä niiden mahdollisuuksia päättää omista asioistaan. Silloinen opetusministeri Henna Virkkunen korosti, miten yliopistolaki pelastaa yliopistot. Totuus on faktojen valossa toinen. Kyse on siitä, että markkinavoimat ja valtio kolonisoivat yliopistoja.

On syytä pohtia vakavasti, mikä on yliopistojen ja tieteellisen tutkimuksen tulevaisuus tilanteessa, jossa rahoituspohja heikenee paitsi leikkausten myötä, myös yritysrahan epävarman luonteen seurauksena. Yritykset luonnollisesti investoivat tulokseltaan varmaan tutkimukseen, josta on saatavissa nopea taloudellinen hyöty.

Miten käy esimerkiksi humanistisille aineille kuten historialle ja filosofialle yhteiskunnan taloustilanteen vaikeutuessa, kun yritysrahan suhdanneherkkyys vaikuttaa yritysten investointihalukkuuteen hyvinäkin aikoina? Leikkausten vastapainoksi suunnitellut veronkevennykset tulevat toteutuessaan heikentämään yliopistojen rahoituspohjaa entisestään.

Suomesta rakennettiin hyvinvointivaltio nimenomaan verovaroin. Kaikki, varakkaatkin, osallistuivat tasa-arvoisen yhteiskunnan luomiseen. Korkeakoulutus oli mahdollista kaikille maksukyvystä riippumatta. Nyt säästötalkoot koskevat vain osaa kansasta. Kohta vain hyvätuloisten perheiden lapset voivat hankkia korkeakoulutuksen. Koulutuksesta ja yliopistoista leikkaamalla säästetään kansakunnan tulevaisuudesta. Tähän ei Suomella ole varaa.


Eva-Liisa Raekallio, turkulainen opetusalan pätkätyöläinen ja aktivisti vuosimallia 2009 ja 2016
Thomas Wallgren, filosofian dosentti, yliopistonlehtori, Helsinki

lauantai 19. maaliskuuta 2016

Kaupunginvaltuuston uutisia 14.3. 

Olin maanantaina Mirka Muukkosen sijaisena kaupunginvaltuustossa. Tein sinne aloitteen palkkatukirahojen lisäyksestä. Kts. alla oleva teksti. 

Samaisessa valtuustossa hyväksyttiin Vipun jäsen ja vpj Eva- Liisa Raekallio Turun kaupungin nuorisolautakunnan jäseneksi. Onneksi olkoon!

Aloite
Turun kaupunginvaltuustolle
14.3.2016
Suomen hallituksen päätöksellä tulee Turkuunkin vuonna 2016 vähemmän rahaa työllistämistoimiin.
Varsinais-Suomeen rahaa tulee noin 10 miljoonaa euroa vähemmän.Turun kaupungin poliittinen linjaus on suunnata väheneviä työllistämisrahoja enemmän yrityksille.

Yritykset saavat suurimman osan tämän vuoden rahoista ja palkkatukiyhdistyksille loppuu todennäköisesti jo maaliskuussa ja kaupungilta huhtikuussa. Tämä on aiheuttanut suurta huolta erityisesti kolmannella sektorilla.

Turun kaupungin työllisyystoimikunta on tehnyt lisätalousarvioesityksen yhdistysten työllistämisrahaan.Sen esittämä lisäbudjetti ei kuitenkaan ole riitävä turvaamaan yhdistysten ja kunnan työllistämistoimien turvaamiseksi.

Esitän, että
Työllisyystoimikunnan lisätalousarvioesitys on vietävä pikaiseen päätökseen ja tehtävä siihen 500.000€ korotus. jotta yhdistykset ja kunta voivat mielekkäästi jatkaa työllistämistoimiaan vuoden loppuun 2016.

Riikka Oksanen
1. varavaltuutettu
Vasemmiston valtuustoryhmä

torstai 3. maaliskuuta 2016

Yliopistopolitiikkaa kaupallisuuden ehdoilla? Lukupiiri keväällä 2016
 
 
Suomalaista koulutusjärjestelmää mullistetaan parhaillaan massiivisilla koulutusleikkauksilla. Toimintojen rahoittaminen on yhä vaikeampaa, ja tiedettä ja tutkimusta tehdään yhä enemmän yritysten ja kaupallisuuden ehdoilla.

Miten tällaisessa toimintaympäristössä käy yliopistoa instituutiona pitkään määrittäneiden kasvatus-, sivistys-, opetus- ja tutkimustehtävien? Voiko tieto olla puhdas kauppatavara, jonka tärkein ominaisuus on siitä potentiaalisesti saatava hinta ja hyöty? Mikä on leikkausten merkitys?

Lämpimästi tervetuloa keskustelemaan teemoista, joista on liian pitkään vaiettu. Lukumateriaalit voi ladata Attacin nettisivuilta:

http://attac-turku.fi/tapahtuma/2016-03-05/yliopistopolitiikkaa-kaupallisuuden-ehdoilla-lukupiiri-kevaalla-2016

Kirjat voi lainata myös kirjastosta. Lukupiiri on maksuton ja avoin kaikille.

Lukupiiri alkaa lauantaina 5.3. klo 15, ja se pidetään joka kerta samaan aikaan klo 15-17 Turussa Cafe Artin kabinetissa, Läntinen Rantakatu 5. Lukupiiriä vetää opetusalan pätkätyöläinen, kasvatustieteilijä ja aktivisti Eva-Liisa Raekallio. Lisätietoja lukupiiristä osoitteesta eraekallio@gmail.com

Kaikki kysymykset ovat tervetulleita, ja lukupiiriin kannattaa tulla vaikkei ehtisi käydä säännöllisesti.

Tervetuloa!
 

https://www.facebook.com/events/541738316000751/

--------------------------------------


Artikkelit löytyvät näistä kirjoista:

Yhteinen yliopisto. Mikko Jakonen & Jouni Tilli, (toim). Tutkijaliitto (2011)

Akateeminen kysymys. Yliopistolain kritiikki ja kiista uudesta yliopistosta. Tuukka Tomperi (toim.) Tampere: Vastapaino  (2009)

Valta, uusi yliopistopolitiikka ja yliopistotyö Suomessa : managerialistinen hallintapolitiikka yliopistolaisten kokemana / Risto Rinne, Arto Jauhiainen, Hannu Simola, Reeta Lehto, Annukka Jauhiainen, Anne Laiho (2012)

****************************************

Lukupiirin teemat ja artikkelit
Sivistysyliopisto 5.3. ”Mutta epävarmuus on ilma, jossa tiede hengittää.” (Pauline von Bonsdorff)

Eva-Liisa Raekallio: "Kitulias taistelutahto" (Yhteinen yliopisto)
Jussi Pakkasvirta: "Kun Universitatis muuttui projektiksi". (Akateeminen kysymys)
Pauline von Bonsdorff: "Epäluottamuksen kulttuuri". (Yhteinen yliopisto)


Tietokapitalismi 19.3. ”Tiedon kaupallistamisesta ja yksityistämisestä on tullut merkittävien yritysten ja elinkeinoelämän lobbausorganisaatioiden keskeinen tavoite.” (Thomas Wallgren)

Thomas Wallgren: "Yliopistojen autonomian kaventaminen" (Yhteinen yliopisto)
Olli-Pekka Moisio ja Ilkka Kauppinen: "Tieteen saturaatio" (Yhteinen yliopisto)


Managerialistinen hallintapolitiikka 2.4. ”Sitä harjoittavat ihmiset, jotka eivät tiedä tieteestä mitään.” (Arto Jauhiainen ja Risto Rinne)

Luku 2 "Valta ja hallinnan uudet muodot yliopistossa" (Valta, uusi yliopistopolitiikka...)
Luku 6 "Suhtautuminen uuteen yliopistopolitiikkaan" (Valta, uusi yliopistopolitiikka...)
Martina Reuter:  "Haave strategisesta ohjauksesta" (Akateeminen kysymys)


Tulevaisuus 16.4. ”Onko näillä ”fantastisilla” uudistuksilla muutakin sisältöä kuin vain utuiset haavekuvat uudesta uljaasta yritysyliopistosta?” (Bios Politikos)

Luku 11 Uuden vallan yliopisto (Valta, uusi yliopistopolitiikka...)
Bios Politikos:"Yliopistouudistus ei palaudu yliopistolakiin" (Yhteinen yliopisto)
Vegaaniruokakurssi 12.3.

Viherpunainen vasemmisto ry:n perinteiset vegaaniruokakurssit saavat jatkoa lauantaina 12.3. Vetäjinä osaavat vegekokit Jari Kärkkäinen ja Nana Blomqvist. Kurssi järjestetään yhdessä Kulttuuriyhdistys Ida ry:n kanssa.

10 henkeä mahtuu kokkaamaan. Ilmoittautuminen ja maksu etukäteen, viimeistään torstaina 10.3. Tarkemmat tiedot alla.

 https://www.facebook.com/Viherpunainen/