lauantai 28. kesäkuuta 2014

Mielipide 28.6.2014

Tämä lähti tänään Turun Sanomiin, Turkulaiseen ja Aamusetiin.

Toriparkkia ei kaivata – edelleenkään

Korkein hallinto-oikeus vahvisti keskiviikkona 25.6. kaksi vuotta sitten hyväksytyn Kauppatorin uuden asemakaavan. Näin toripankkihanke on valitettavasti taas askelen lähempänä. Viherpunainen vasemmisto ry oli yksi niistä, joiden anomus valitusoikeudesta hylättiin.

Olemme edelleen sitä mieltä, että parkin rakentamisen aikaiset vaikutukset pohjaveteen ja maaperään ovat epävarmoja eikä niiden vaikutuksiin saatu oikeudelta riittäviä ja luotettavia vastauksia. On selvää, että tilanteessa, jossa yhdyskuntasuunnittelun tulisi kaikin keinoin hillitä ilmastonmuutosta, yksityisautoiluun kannustaminen on vastuutonta politiikkaa.

Jarmo Rosenlöf kehotti Turun Sanomien haastattelussa 26.6. valittajia pohtimaan mitä tapahtuu, jos keskustaa ei kehitetä. Viherpunainen vasemmisto ry:n mielestä keskustan kehittämistä ei ole mieltä kytkeä toriparkkiratkaisuun.

Turun keskustaa elävöitetään parhaiten joukkoliikenteen sekä kävelyn ja pyöräilyn keinoin.  Monet turkulaiset epäilevät toriparkin tarpeellisuutta ja sitä vastaan on myös osoitettu mieltä. Toivommekin, että kuntalaisten näkemykset toriparkista otettaisiin päätöksenteossa huomioon.

Turun taloustilanne on tiukka. Näinä leikkauslistojen ja irtisanomisten aikoina on mielestämme todella kyseenalaista suunnitella kunnan kannalta kallista ja epävarmaa hanketta. Turkulaiset odottavatkin nyt luotettavia laskelmia taloudellisista riskeistä. Onhan aikoinaan luvattu, etteivät kuntalaiset joutuisi maksumiehiksi.

Kulttuuritapahtumat tuovat jo nyt paljon ihmisiä keskustaan ja jokirantaan. Turun keskustaa ja kaupunkia tulee kehittää ihmisiä, ei autoja varten.

Viherpunainen vasemmisto ry

Riikka Oksanen
Puheenjohtaja

Eva-Liisa Raekallio
Varapuheenjohtaja


http://www.turkulainen.fi/blogi/225689-toriparkkia-ei-kaivata-edelleenkaan 

tiistai 24. kesäkuuta 2014Tiedote
23.6.2014
 

Porvaririntama ajoi koulujen avustajaleikkaukset läpi äänin 6-7
 
Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti tänään Turun peruskoulujen avustajamääristä lukuvuodelle 2014-15. Vasemmistoliiton edustajat esittivät, että avustajia palkataan niin, että kuluvan lukuvuoden palvelutaso säilytetään. Tämä olisi tarkoittanut avustajaleikkausten peruuttamista ja noin 20 uuden avustajan palkkaamista. Vasemmistoliiton Johannes Yrtiahon Riikka Oksasen kannattamana tekemä esitys sai tuekseen kolme sosialidemokraattien edustajaa ja perussuomalaisten edustajan. 

Esitys hävisi äänin 6-7, kun kokoomus, rkp ja vihreät tukivat lautakunnan kokoomuslaisen puheenjohtajan tekemää esitystä, jossa avustajia leikattiin aiemmin päätetty määrä, mutta leikkaus painotetaan ns. yleisopetuksen kouluihin ja sitä hieman helpotetaan erityiskoulujen osalta. Yrttiaho, Oksanen ja Koivusalo (sd.) jättivät leikkauksista eriävän mielipiteen.

- Avustajaleikkaukset vietiin läpi taloudellisin perustein, mutta perusopetuksen ja koko sivistystoimialan talous on kehittynyt ennakoitua paremmin. Kahdenkymmenen uuden avustajan palkkakulut eivät syksyn osalta olisi ylittäneet edes talousarviota, arvioivat lautakunnan vasemmistoliittolaiset edustajat.

- Avustajat ovat aivan olennainen tekijä, kun perusopetuslain mukaista opetussuunnitelmaa toteutetaan. On huomattava, että myös yleisopetukseen on integroitu nykyään paljon erityistä tukea vaativia oppilaita, jotka siis tarvitsevat avustajan tukea opiskelussaan. Avustajaleikkaus asettaakin lapset eriarvoiseen asemaan perusopetuksen toteutumisen suhteen, sanovat Oksanen ja Yrttiaho.

- Lisäksi on huomattava, että Turku on saanut erityisvaltionosuutta avustajaresurssien lisäämiseksi. Myöskään ministeriö ei katso hyvällä, kun avustajaresursseja nyt leikataan. On mahdollista, että Turku vaarantaa näillä päätöksillä erityisvaltionosuuksien saamisen jatkossa, Vasemmistoliiton edustajat varoittavat.

Linkki kokoustiedotteeseen:

http://www05.turku.fi/ah/kasopelk/2014/0623009l/3108617.htm

Lisätiedot:
Johannes Yrttiaho
Kasvatus - ja opetuslautakunnan jäsen (vas)
050-4405204

Riikka Oksanen
Kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsen (vas)
040-5119705

perjantai 13. kesäkuuta 2014


Osana yhdistyksemme Palestiina- projektia tarjoamme kesäkuun ajan

Martin Kulttuuriolohuoneella julistenäyttelyn:
IS THIS A HUMAN BEING?
Eman Mohammed
Eman Mohammed on 26-vuotias valokuvaaja, joka on syntynyt Saudi Arabiassa ja opiskellut Gazassa. Näyttelyn tarkoitus on kiinnittää huomiota saarretussa Gazassa tapahtuviin ihmisoikeusrikoksiin. Ovatko Gazan palestiinalaiset myös ihmisiä? Miksi heidän ihmisoikeuksiaan ei kunnioiteta?
Näyttely on Ruotsin Ship to Gazan ja sen kansainvälisten yhteystyökumppanien projekti. Viherpunainen vasemmisto ry on yksi yhteistyökumppaneista.
Martin Kulttuuriolohuone
Stålarminkatu 3
aukioloajat ti-pe 12-18 ja la 12-16
torstai 12. kesäkuuta 2014

Tiedote 11.6.2014

Vasemmistoliitto esitti investointeja Pansion ala- ja yläkouluun sekä Martin ja Itä-Turun uusiin päiväkoteihin

Vasemmistoliiton edustajat esittivät keskiviikkona kokoontuneelle kasvatus- ja opetuslautakunnalle, että koulu- ja päiväkoti-investoinneissa huomioitaisiin Pansion alakoulun peruskorjaus ja yläkoulun lisärakennus sekä Martin ja Itä-Turun uudet päiväkodit.  Lautakunta käsitteli ehdotustaan uusiksi tilainvestoinneiksi.

Vasemmistoliiton esitys (ks. alla) hävisi äänestyksessä 2-11. Voittanut esittelijän pohjaesitys ei sisällä lainkaan Pansion yläkoulua ja alakoulun peruskorjauskin toteutettaisiin vasta vuosien kuluttua, jos silloinkaan. Vasemmistoliitto on huolissaan Pansion koulutilanteesta. Näyttää siltä, että investoinnit lykkääntyvät ja lopulta ne haudataan kokonaan.

Martin päiväkoti oli voittaneessa pohjaesityksessä esitetty vasta vuodelle 2018. Vasemmistoliitto esitti, että sen rakentamista aikaistettaisiin vuoteen 2016. Samoin Itä-Turkuun tarvittavan päiväkodin tulisi puolueen edustajien mukaan olla valmis vuonna 2016. Nyt voittanut esitys ei sisältänyt lainkaan uutta päiväkotia Itä-Turun lähiöalueille, joissa hoitopaikkojen tarve on suuri.

Vasemmistoliiton edustajat katsovat, että koulu- ja päiväkoti-investointien kiirehtimiseen voitaisiin siirtää varoja mm. valtuustorakennuksen remonttiin varatusta määrärahasta.

-Lautakunta päätti kumota perusopetuksen tulosaluejohtajan päätöksen koulunkäyntiavustajista-

Avustajaresurssin jaosta oli tehty oikaisuvaatimus koskien Luolavuoren koulun leikattua avustajamäärää. Koulunkäyntiavustajien määrää on leikattu kaikissa kaupungin kouluissa valtuuston ja lautakunnan päätösten vuoksi yhteensä 19 avustajalla. Vasemmistoliitto on näitä leikkauksia vastustanut. Vasemmistoliiton Riikka Oksanen esitti nyt oikaisuvaatimusta käsiteltäessä Johannes Yrttiahon (vas) kannattamana, että oikaisuvaatimus hyväksytään. Keskustelun jälkeen lautakunta päätyi yksimielisesti kumoamaan oikaistuksi vaaditun tulosaluejohtajan päätöksen. Lautakunta edellyttää tulosaluejohtajalta nyt uutta esitystä avustajista vielä ennen kesälomia.

Lisätiedot:

Johannes Yrttiaho
Kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsen (vas)
050-4405204

Riikka Oksanen
Kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsen (vas)
040-5119705
----
Päätösesitys
Kasopelk 11.6.2014

Asia: 6 Rakennusinvestointiesitykset vuoden 2015 talousarvioon ja vuosien 2016-2018 taloussuunnitel-maan sekä pitkän aikavälin näkemykset rakennusinvestoinneista vuosille 2019-2024

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää hyväksyä ehdotuksen Konsernihallinnon Strateginen tilojen ohjaus  -vastuualueelle sivistystoimialan rakennusinvestoinneiksi vuosille 2015-2018 sekä ehdotukset vuosille 2019-2024 seuraavin muutoksin:

Martin päiväkodin uudisrakennushanketta aikaistetaan, valmistumisvuositavoite 2016, prioriteetti 7. Hankesuunnitelman valmistelu on käynnistettävä välittömästi (muutos liitteeseen 2).

Lisätään Itä-Turun päiväkotihanke, valmistumisvuositavoite 2016, prioriteetti 8. Käynnistetään välittömästi tarveselvityksen ja hankesuunnitelman valmistelu (muutos liitteeseen 2).

Pansion koulukiinteistön peruskorjaushanke aikaistetaan toteutettavaksi vuoteen 2016 mennessä, prioriteettinumero 9 (muutokset liitteisiin 2 ja 3).

Pansion yläkoulun uudisrakennushanke lisätään toteutettavaksi vuoteen 2018 mennessä, prioriteetti 13 (muutokset liitteisiin 2 ja 3).

Martin ja Itä-Turun hankkeiden osalta lautakunta esittää, että tarvittavien asemakaavan muutosten valmistelu aloitetaan välittömästi.