tiistai 30. elokuuta 2016

Terveisiä nuorisolautakunnan kokouksesta

Nuorisolautakunta kokoontui taas tänään kesätauon jälkeen. Ennen kokousta oli kahden tunnin seminaari, jossa käsiteltiin lautakunnan talousraamia vuosille 2017-2020 ja operatiivista sopimusta. Seminaarissa tulivat hyvin esiin ne ahtaat ja tiukat raamit, joiden sisällä pitäisi pystyä toimimaan.
Valtionosuuksien leikkauksia pidetään perusteena kaupunginvaltuuston jo hyväksymille leikkauksille, joita siis vain käytännössä Vasemmistoliitto vastusti. Mehän Saskan kanssla olimme julkisestikin toukokuussa Turun Sanomissa vedonneet valtuustoon nuorisotoimeen kohdistuvien leikkausten osalta, ei tuottanut tulosta.

Todelliset madonluvut käydään läpi syyskuussa. Otin kokouksessa esiin sen, mitä olen aiemminkin pitänyt esillä; se, mihin rahaa ollaan valmiita käyttämään, kertoo selvää kieltään siitä, mitä kaupungissa arvostetaan. Esimerkiksi kiinteistötoimessa jatkuvasti ylittyvät remonttibudjetit ollaan enemmän kuin valmiita maksattamaan kaupunkilaisilla, hyvänä esimerkkinä vaikka Turun kaupunginteatterin remontti jonka tarkka valmistumispäivämäärä ei edes ole tiedossa. Mutta annas olla kun on puhe nuorisotyöstä, kyllä ollaan valmiita leikkaamaan...

Toisaalta pidän erikoisena suunnitelmia erillisten nuorisotilojen kävijämääriä seuraavien  rannekkeiden käyttöönottamisesta. Onko kyse keinosta jolla oikeutettaisiin vähällä käytöllä olevien nuorisotilojen lakkauttaminen. Kaikkia tiloja tarvitaan ja niitä pitää siis rakentaa lisää. Onneksi tätä ei lähdetty lautakunnassa vahvasti ajamaan. Painotinkin, etten näe rannekkeita minään kärkihankkeena, vaan että tulisi keskittyä nuorisotyön arkeen.

Minusta on niin, että jos nuorisolautakunnan toiminnan tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kasvua, tämän tulisi näkyä kaikessa. Tänä päivänä lasten ja nuorten eriarvoistumisen ja syrjäytymisen ehkäisyn pitäisi olla niitä tärkeimpiä asioita, ja kaikin keinoin tulisi varmistaa että siihen riittää resursseja.

Tähän liittyen minusta kaikessa nuorisotyössä tulisi pyrkiä toiminnan pysyvyyteen ja säännöllisyyteen. Nuorisotiloja pitäisi mielestäni rakentaa lisää ja sinne palkata nuoriso-ohjaajia ja vakinaistaa virkoja. Myöskin pidän esimerkiksi Turun ylpeyttä, Rock Academy- hanketta todella hyvänä ja kehittämisen arvoisena.

Se on ollut hyvin tärkeässä roolissa tarjoamalla mielekästä ja omannäköistä tekemistä nuorille, joita muunlainen nuorisotyö ei tavoita. Sen jatko tulisi turvata. 

Kuulimme nuorisotoimen kesän aktiviteeteista, oli todella kivaa tietää miten paljon erinäköistä ja monipuolista toimintaa on.Nuokkaribiili on esimerkiksi liikkunut ahkerasti ympäri kaupunkia ja saanut palstatilaakin mediassa.Nuorten työpaja Fendarin kesätoiminta on samaten ollut vilkasta,
he tekivät kesäretken Vepsään 13.6. ja varmistin vielä kokouksessa että kaikki osallistujat olivat olleet nuoria, eivätkä esim ohjaajia. 

Minusta pitää olla just näin, että nuoret saadaan mukaan myös saaristoretkelle :) Palstaviljely Fendarin lähialueen puistossa on ollut samoin menestys, ainakin mitä kuulimme virkamiehiltä. Olisi kivaa kuulla nuortenkin näkemyksiä. Alleviivasin kokouksessa sitä miten tärkeää toimintaa juuri palstaviljely nuorillekin on, se opettaa omavaraisuuteen ja osaltaan tukee ekologista elämäntapaa.

Eva-Liisa Raekallio