tiistai 26. helmikuuta 2019

Raportti rakennus- ja lupalautakunnan kokouksesta 21.2.

Tänään oli listalla mm. Turun kaupungin ympäristönsuojelumääräysten päivittäminen, yliopistonmäen Hämeenkadun puoleisen sivun funkkisrakennuksen vesikaton muutos, Hotelli Seurahuoneen pihaterassin lupa, ja kysyin jo myönnetyistä luvista ja pyysin kirjallista selvitystä toriparkkityömaan ympärillä olevien rakennusten tilanteesta.

Kiinnitin huomiota, ettei ympäristönsuojelumääräyksissä ollut kirjattu esim. mikromuovien tai ftalaattien, taikka muidenkaan muovinpehmentimien osalta toimenpiteitä. Kun mikromuoveista on puhuttu niin paljon, ihan jos ajattelee mun omaa lautakunta-aloitettani aiheesta ja mikä tärkeintä, niiden vaikutuksista meren ekosystemiin on käynnissä esim. juurikin Saaristomeren tutkimuslaitoksen mittava mikromuovitutkimus, ihmettelen todella ettei niitä oltu edes mainittu. Kaupungin organisaatiomuutokset kyllä on huomioitu. Perusteena oli, että mikromuoveja yms. koskevat toimenpiteet tulevat muuta kautta. Kysyin, mitä muuta kautta. Luvattiin selvittää mutta suoraa vastausta ei tullut. Toki olisi toivottavaa että julkinenkin keskustelu olisi lisännyt joka tasolla valmiuksia ja tietoa.

Määräyksistä minulle esille nousi myös mm. veneiden pohjamaalin poistamisen valvonta. Tai oikeammin sen mahdottomuus. Poistaminen määrätään suoritettavaksi siten, että "maalijäte saadaan kerättyä mahdollisimman tarkasti tal- teen. Veneiden hiontapölyn leviäminen ympäristöön on estettävä. Maalijäte ja hiontapöly on toimitettava asianmukaiseen keräyspaikkaan." Mutta monethan hoitavat tämän omalla pihallaan. Mekanismia valvontaan ei ole. Tuntuu ettei tässä nyt olla ajan tasalla.

Yliopistonmäelle Hämeenkadulta noustessa jyrkkien portaiden vasemmalla puolella on valkoinen funkkistalo. Nyt oli kyse sen vesikaton uusimisesta. Päätösehdotuksessa mainittiin, että museoviranomaisten lausunnot on otettu huomioon. Meillä ei kuitenkaan ollut kyseisiä lausuntoja jotta olisimme voineet itsekin tulla samaan johtopäätökseen. Toisaalta Vs-Suomen ELY-keskuksen lausunnossa oli viimeisenä lauseena, että säilytettävien detaljien ja korkausasemien säilymisestä on varmistuttava. No, en voinut varmistua ja kun tässä on myös luvatta rakentamista, pyysin pöydälle niin että saamme ensi kokoukseen myös museon materiaalit.

Viime kokouksessa 5.2. sain Seurahuoneen pihaterassi- asian pöydälle. Otin naapurien huolen vakavasti ja se oli mulla perusteluna. Asia tuli tänään uudemman kerran, ja meille myös pidettiin esittely. As Oy Humalkiven tämän viikon tiistaina tulleessa lisähuomautuksessa todettiin ongelmakohtana mm. se, että ravintolalle on haettu anniskelulupaa klo 9-02 kun kuitenkin luvassa oli kyse aamiaisravintolasta. Naapurit ovat syystäkin huolissaan melusta. Ongelmallisena on, taaskin syystä, koettu myös se miten töitä aloitettiin ennen minkään luvan myöntämistä. 

Sehän on tyypillinen toimintatapa, maan tapa kuten jossain toisessa yhteydessä totesinkin, ettei siinä mielessä poikkeuksellinen juttu, mutta yksi lisäsyy sille että tein palautusesityksen. Se pohjautui vahvasti asunto-osakeyhtiön lisähuomautuksen kohtiin paitsi meluriskiä aiheuttavasta aukioloajasta, myös paremmasta naapuruston kuulemisesta. Lisähuomautuksessa vaadittiin myös asian uutta valmistelua ja halusin tukea asukkaita tekemällä palautusesityksen. Esitys kuitenkin raukesi kannattamattomana. Idea ravintolasta on periaatteessa hyvä ja se aiotaan toteuttaa kansainväliseen tyyliin, laatua ja mukavuuksia arvostavalle asiakaskunnalle kuten toivon mukaan nyt valmistuva hotellikin. Siinä ei sinänsä ole mitään vikaa, päinvastoin mutta projektissa olisi voitu huomioida asioita paremmin. Kuten esim. paikka joka ei ole sopusoinnussa asemakaavan kanssa ja ääntä toistavat kiviseinät.

Halisiin ollaan tekemässä julkisivuremppaa Kardinaalinkadulle. Kyse näytti lupalistan mukaan olevan varsin mittavasta urakasta, mutta se oli ainoastaan jo myönnetyissä luvissa ja mua kiinnostaa todella, mihin suuntaan kaupungin vuokra-asuntokantaa ollaan kehittämässä ja pyysin lisätietoa. Harmittaa kun tällainen , mulle tärkeä asia, ei ollut esityslistalla. 

Toimialajohtaja oli tehnyt poikkeuspäätöksen Amiraalistonkatu kymppiin tulossa olevista kerrostaloista. Sinne haettiin paljon asemakaavasta poikkeavaa rakennusalan ylitystä. Asia oli esityslistallakin tuota poikkaripäätöstä aiemmin, mutta vedettiin pois eikä sitä siis käsitelty kokouksessa. Tuo Amiraalistonkadun kuvio kiinnostaa paljon, kun siellä on se nuorten työpaja Fendari joka tekee upeaa työtä syrjäytymisvaarassa tai muuten ongelmallisessa tilanteessa olevien nuorten kanssa. Se jäi kaavan jalkoihin. Asemakaavavaiheessa ei kuultu työpajan nuoria tai työntekijöitä laajasti. Nuorisovaltuustoa kyllä kuultiin ja sen lausunto kaavasta oli myönteinen, rakentamisen ja työpajatoiminnan radikaalien muutosten vaikutuksia työpajanuorten elämään ei sen lausunnossa käyty läpi. 

Liittyen viime aikojen karmeisiin uutisiin Ortodoksisen kirkon rapautumisesta ja Foijan loppumisesta, ja kun sitä minulta erikseen pyydettiinkin, pyysin kokouksessa kirjallista selvitystä kaikkien toriparkkityömaata ympäröivien rakennusten tilanteesta. Toivottavasti raportti ei ole sellaista luettavaa kuin pelkään. Mutta olen realistinen tyyppi. Nyt ei ole kyse pessimismistä vaan realismista, koska kaikki kauhuskenaariot mitä vaan on odotettavissa toriparkin rakentamisesta, ovat vain ja ainoastaan suoraa ja loogista seurausta päätöksestä.

Eva-Liisa Raekallio

keskiviikko 13. helmikuuta 2019

Uudessa Vasen Suunta- lehdessä aika hyvin asiaa maakunnasta, äänessä useita ehdokkaitakin!https://issuu.com/yrttiaho/docs/vasen_suunta_-_sivut_yksitellen?fbclid=IwAR2Hh28QBwrAtp2ofZlCusVTvrZ5S5QEr91QHZOyT-9N4IgMzvOfgJDDisw

Vipulaiset paistoivat maukkaita vegaanisia lettuja ja kahvittivat väkeä Vähätorilla lauantaina 9.2.

Keli oli tosi sateinen ja tuulinen, mutta tunnelma pirteä ja lämmin, paikalla oli paljon ehdokkaita ja tukiryhmäläisiä läheltä ja kaukaa ihmisten kanssa juttelemassa. 

Monet tulivat mielellään lämmittelemään teltalle, se tietty myös näkyi pitkälle ja joen toiselle puolellekin. Keskusteluissa esillä olivat mm. vanhustenhoidon kriisi, sosiaali- ja terveyspalvelut, päivähoidon ja koulujen rankka tilanne ja henkilökunnan jaksaminen sekä suomalainen ilmastopolitiikka ja kestävät energiaratkaisut. 

Teltta laitettiin kuivumaan ja matskut vietiin toimistolle odottamaan seuraavaa Turun vassin telttailua. Poliittinen työ on myös teltan kuivattelua ja laatikoiden sekä termareiden kantamista :) Kupponen kuumaa kahvia maistui meillekin.Raportti rakennus- ja lupalautakunnan kokouksesta 5.2.

Jep, kokous siirtyi torstailta tiistaille. Meillä oli asioina mm. Hotelli Seurahuoneen piha-alueen muutokset kuten ravintola, Kupittaalle palloiluhallin lähettyville tuleva toimistorakennus/pysäköintilaitos, se, ettei valvontaeläinlääkärin tai myöskään kaupungineläinlääkärin päätöksiä tarvitse tuoda lautakunnalle tiedoksi, sekä aiemmin pöydätyt rakennussuunnittelutehtävän vaativuuden määrittäminen sekä suunnittelijan kelpoisuuden arviointi, joita käsittelin 10.1. päivätyssä rapsassa.

Naapurusto vastustaa ravintolan rakentamista hotellin sisäpihalle. Minusta asukkaiden huoli on täysin aiheellinen, ja ottaen huomioon myös sen, ettei meillä ollut ravintolaterassin sijoittumisesta selkeää tietoa, pyysin lupahakemuksen pöydälle ja sain vihreältä kannatuksen.
Kupittaan alue on ahdettu täyteen rumia kolosseja, joista tämä alueen ulkokehälle sijoittuva toimistorakennus poikkeaa edukseen.

Lautakuntammehan delegoi reilu vuosi sitten miltei koko päätösvaltansa virkamiehille, lukuunottamatta rakennuslupien myöntämistä. Minä en olisi delegoinut. Nyt haluttiin poistaa meiltä mahdollisuus olla edes tietoinen eläinsuojelun arjesta sillä, ettemme saisi tiedoksi valvontaeläinlääkärin ja/tai kaupungineläinlääkärin päätöksiä.

Tässä oli monta tekijää, miksi halusin pitää ne päätökset lautakunnan tiedossa. Päätösvallan ulkoistaminen luottamushenkilöiltä virkamiehille on nykyään trendi ja haitallinen sellainen. Jos halutaan pitää kiinni kuntademokratian toteutumisesta, tulisi kuntalaisten voida aidosti vaikuttaa päätöksiin ja kuntalaisten ääni kuuluu osaltaan myös meidän, kuntalaisia päätöksentekoelimissä edustavien luottamushenkilöiden kautta. Minulle eläinsuojelullinen näkökulma oli valtavan tärkeä myös; jotta pystyy toteuttamaan meille määritettyä valvontaviranomaistehtävää, on tiedettävä missä mennään. Toisaalta toimialalla puuttuu henkilötyövuosia ja eläinlääkärit ovat kuormittuneita. Miten voimme tukea ammattilaisia työssään, jos emme tiedä mitään työn arjesta.

No, tein esityksen että päätökset tuotaisiin tiedoksi, sitä ei kannatettu. Tavallaan aika ironista että joutuu taistelemaan asiasta, joka tuodaan vasta jälkikäteen tiedoksi. Esitys on aika pitkä koska perustuu kaupunginvaltuuston hyväksymään hallintosääntöön, niin laitan sen vaikka erikseen. Koska emme mielestäni voi toimia vastoin ylimmän päättävän elimen, kaupunginvaltuuston hyväksymää hallintosääntöä ja koska puolustan kuntademokratiaa joka ei päätöksessä toteutunut, jätin eriävän mielipiteen.

Noissa rakennussuunnittelutehtävän vaativuuden määrittämis- sekä suunnittelijan kelpoisuuden määrittämis- asioissa kävi niin, että päätettiin noudattaa ympäristöministeriön ohjeita sekä rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokista, että rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta. 

Tähän lisättynä lautakunta päätti, että Turun kaupungin rakennusvalvonnassa sovelletaan edellä mainittuja uudisrakennuksen pääsuunnittelijan kelpoisuutta koskevia vaatimuksia.
Viimeksi Ruissalon Y-hovin alueella suunnitellut oli päätösehdotuksen mukaan epäpätevä. Sitten kuitenkin tuotiin muutosesitys, jossa rakennusvalvonnan vaativaksi määrittelemä kohde olikin vähemmän vaativa ja tästä seuraten, rakennusvalvonnan työhönsä epäpäteväksi määrittämä suunnittelija olisikin ollut pätevä. 

Olin tietenkin pohjaesityksen kannalla ja perustelin sitä rakennusvalvonnan tilanteen tuntevien virkamiesten asiantuntemuksella, kuten silläkin että valvontaeläinlääkärin päätösten tuominen tiedoksi ei olisi lautakunnan työtaakkaa lisännyt, se olisi sitävastoin ollut valvontaviranomaistehtävän täysimääräistä toteuttamista, mutta tämä päätös tulisi työmäärää kyllä lisäämään kun joka iikka kokisi olevansa pätevä suunnittelija. 

Mielestäni meillä pitää olla vastuu rakennusvalvonnan toiminnasta, ja jo ennestään kuormittuneiden työntekijöiden hommien lisääminen ei siihen kertakaikkiaan sovi. Muutosesitys voitti 9-3. Minä ja kaksi vihreää olimme pohjan kannalla. Sitten sattui jotain ennennäkemätöntä. Esittelijä jätti eriävän mielipiteen ensin. Ja sitten myös me kolme. Enpä ole kuullut että esittelijä jättää eriävän.

Semmoinen rapsa tänään.

Eva-Liisa Raekallio
Tässä yksi Vipun viime kunnallisvaaleihin pohdituista vaaliteeseistä. Se on nyt entistäkin ajankohtaisempi.

"Arvokas vanhuus ei saa olla kiinni kukkaron koosta. Kaikki vanhukset eivät halua eivätkä voi asua kotonaan. On pidettävä huolta, että on tarpeeksi kunnallisia laitospaikkoja ja ammattitaitoista henkilökuntaa. Hyväkuntoisimpien vanhusten kotihoidon laatua tulee valvoa."
Lautakunta- ja valtuustoaloitteita

Kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenet Aki Haapanen ja Riikka Oksanen tekivät aloitteen koulujen alkamisajan myöhentämisestä, ja se puolestaan julkaistiin Turkulaisessa.


Kaupunginvaltuutettu Riikka Oksanen teki valtuuston kokouksessa 28.1. aloitteen siitä, että sekä koulujen hävikkiruoka, että yleinen ruoka-apu pitää saada Turussa paremmin käyttöön. Tässä Aamuset- lehden artikkeli aiheesta.

*********

Kaupunginvaltuutettu Riikka Oksanen (vas.) haluaa koulujen hävikkiruoan ja ruoka-avun paremmin jakoon Turussa

- Useilla paikkakunnilla Suomessa on viime aikoina pohdittu ruoka-avun jakoa leipäjonojen sijasta inhimillisemmin ja kokonaisvaltaisemmin. Esiin on noussut erilaisia vaihtoehtoja kuten yhteisöruokailut. Esimerkiksi Vantaalla hävikkiruoka kouluista ja kaupoista kerätään keskitetysti yhteen paikkaan mistä se jaetaan edelleen 60 eri jakopisteelle. Näihin tehtäviin on palkattu pitkäaikaistyöttömiä ja se on myös kaupungin etu. Tämä on kestävän kehityksen ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen malli, arvioi Oksanen.

Osa ruoista jaetaan kasseina ja osa tarjoillaan yhteisessä pöydässä. Sisätiloissa yhdessä ruokailu koetaan mielekkäänä sosiaalisena tukitoimena, arvioi Oksanen.

- Turussa tällaiseen yhteisölliseen ruokailuun tulisi yhdistää kouluruokahävikin järkevä jako tarvitseville, muun muassa vähävaraisille lapsiperheille.

Oksasen mukaan myös kauppojen hävikkiruokaa voitaisiin jakaa Kajaanin kaupungin mallin mukaisesti kaupungin tukitoimena. 

- Tähän voitaisiin myös työllistää pitkäaikaistyöttömiä ja nuoria, arvioi Oksanen valtuustolle jättämässään aloitteessa.
Raportti rakennus- ja lupalautakunnan kokouksesta 10.1.

Meillä oli asialistalla mm. viime kokouksessa pöydätty suunnittelijan kelpoisuuden arviointi, myös viimeksi pöydätty Linnankadun asuinrakennus, ja samaten pöydätty mustan tiilimöhkäleen rakennuslupa Raunistulaan.

Kokous alkoi kuitenkin toriparkkityömaan katselmuksella. Paitsi että emme katsoneet työmaata kuin ikkunasta. Etukäteen kyllä uumoilin että viedäänkö meidät Turun virallisena rakennusvalvontaviranomaisena oikeasti paikan päälle katsomaan vai pidetäänkö meille powerpoint- esitys toimistossa. No sehän oli tietenkin tämä viimeksimainittu vaihtoehto. Ajoluiskojen pettäminen on todellinen riski, jonka myös rakennusmestari tunnusti. Mitenkään savimaan pettämistä ei pysty estämään, muuten kuin ajamalla lisää maata. Kertakaikkiaan ei tunnu vakuuttavalta. Tuntui väki sinänsä asiantuntevalta, mutta en ymmärrä miksi saimme vain suullisen tilannekatsauksen, emmekä esim. ole missään vaiheessa saaneet kirjallista tietoa Kauppatorin alle rakennettavasta maailman suurimmasta aurinkoenergian varastosta. Emme myöskään katselmuksessa. 

Pyysin siellä Skanskan toimistolla että pitäisimme säännöllisiä katselmuksia ja meidät pidettäisiin rakennusvalvonta viranomaisena ajan tasalla. Puheenjohtajamme ei sanonut ei, vaikkei suoraan luvannutkaan. Mutta laiminlyömme vastuumme jos emme pidä kiinni tilanteen tarkasta seurannasta.
Sehän oli sinänsä erikoinen tilanne, kun rakennuslupaa myöntämässä ollut kokoomuslainen istuu samalla siinä yrityksessä toisens omistajana, joka sai aurinkoenergian varastourakan. Hänen varsinainen jäsenensä oli esteellinen, mutta urakkasopimuksen bägännytkö sitten ei ollut. Nää on näitä. Massiivinen taloudellinen hyöty toriparkista koituu muutamille harvoille ja tavalliset turkulaiset maksavat viulut.

Itse kokouksessa oli uudestaan listalla se, onko esim. Ruissalon Y-hoviin suunnitellut pätevä. Lautakunta ei jostain syystä ollut vakuuttunut rakennustoimialan perinpohjin tuntevan valvontajohtajamme ympäristöministeriön ohjeisiinkin perustuvasta näkemyksestä, että normeista lipsuminen urakoita suunnittelevien ja toteuttavien kohdalla näkyy lisääntyvänä työmääränä. Tämän nostin esiin kokouksessa, että itse arvostaisin asiantuntijan mielipidettä. Rakennusvalvonnan ruuhkautumisesta oli myös vastikään iso juttu Turun Sanomissa.

Mähän oon kirjoittanut siitä että Turun nuorisovaltuustoon pitäisi saada laajempi edustus turkulaisnuorista. Sen eteen teimme nuorisolautakunnassa paljon töitä. Nuorisovaltuustoon äänestetään paljon hyvintoimeentulevien perheiden nuoria ja tätä taustaa vasten olikin ikävä kyllä odotettavissa, että nuorisovaltuuston edustaja lautakunnassa piti varsin kokoomuslaisia puheenvuoroja siitä että tarviiko niitä normeja aina noudattaa niin prikulleen. Eli aika tarkalleen tätä normienpurkutalkoojuttua tuli. No, lautakunta ilmeisimmin tarvitsee vieläkin kättä pidempää matskua päätöksensä tueksi, ja pätevyyden arviointi otetaan uudelleen valmisteluun. Toivottavasti tällä kertaa niin ettei ole vastaansanomista.

En ollut valmistellut esitystä Linnankatu 55:een tulevan asuinrakennuksen kohdalle. En kyllä ole tyytyväinen nyt paikalle tulevaan rakennukseen. Sisältäpäin kyllä näkymät ovat kivoja, mutta minusta pitää ajatella myös ulkopuolella olevia.

Viime kokouksessa vihreiden Wessmanin palautusesitys Raunistulaa hallitsemaan rupeavan tiilikerrostalon rakennusluvasta hävisi 7-4 ja se päätettiin pöydätä seuraavaan kokoukseen. Olin 10.1. kokoukseen valmistellut hylkäysesityksen. Olin tosi iloinen, kun sain kaikki vihreät ja perussuomalaisten Laakson taakseni. Lukemat olivat tutut 8-5, lupa myönnettiin. Musta raunistulalaisten ja virusmäkeläosten mielipiteelle alueensa kaupunkikuvan säilymisestä olisi pitänyt antaa arvoa ja jätin eriävän mielipiteen kuten muutama muukin. Vetosin esityksessäni maankäyttö- ja rakennuslakiin.

Kiinnitin huomiota noissa viranhaltijoiden päätöspöytäkirjoissa siihen, että jokainen toimialajohtajan tekemä päätös oli poikkeamispäätös. Liikkumavara poikkareissa on hyvin rajattu.
Tässä pari kuvaa toriparkkityömaasta. Vaiheessa on, kovin vaiheessa.

Eva-Liisa Raekallio


Miten toimivat V-S mielenterveyspalvelut seuraavina vuosina, pohdittiin 21.1. Vipu ryn tilaisuudessa Vimmassa. Ilta oli jatkoa vuosi sitten järjestämällemme tilaisuudelle, jossa pohdittiin myös turkulaista mielenterveyspalvelua. 

Keskustelussa projektipäällikkö Pekka Makkonen esitteli Tyksin yhteyteen v.2023 valmistuvaa uutta mielenterveysyksikköä. Ko. yksikköön pyritään rakentamaan tilat siten, että kynnys hoitoon hakeutumiseen madaltuisi ja tilat mahdollistaisivat yksilöllistä hoitoa. Samalla pyritään lisäämään yhdistysten tuomaa yhteisöllisyyttä. Odottavan aika on pitkä sanotaan, ja se koskee myös tätä palvelua: Uusi tila avautuu vasta neljän vuoden päästä ja vanhoja hoitopaikkoja suljetaan koko ajan. Tällainen oli mm. Halikon sairaala. Potilaspaikkoja on nyt äärimmäisen vähän jäljellä.

Vellu Saajala esitteli Itu ryn toimintaa ja todettiin, että olisi hyvä saada tämänkaltaista mielenterveyskuntoutustoimintaa tulevaisuudessa myös lähiöihin. Jukka Kärkkäinen kertoi Turun sote-lautakunnan kuulumisia ja totesi jatkuvan alibudjetoinnin vaikuttavan myös mielenterveyspalveluihin. Paikkoja ei vain kertakaikkisesti ole tarpeeksi tarvitseville eikä esim. mahdollisuuksia päästä psykoterapiaan ole riittävästi.

Jatkossa hoitoon pyritään enemmän avopuolelle ja paikkaluku laskee sairaanhoitopaikoissa. Tavoitteena on saada hajallaan olevat avohoitoyksiköt toimivaksi kokonaisuudeksi Tyksin uuteen sairaalaan.

Keskusteltiin aiheeseen liittyvän stigman poistamisesta. Liian monet kokevat edelleen oman tai läheisensä ongelmat rankasti leimaavina ja siksi hoitoon hakeudutaan ehkä liian myöhään tai ääritilanteissa.

Nämä ja muut illan aiheet nousivat esiin ma 28.1. valtuustossa taas esiin, kun käsittelemme syrjäytymisen ehkäisyä Turussa. Miten lähiöissä asuvat saavat palvelua ja kokevat yhteisöllisyyttä?

Riikka Oksanen

Tässä kuvia illasta.