keskiviikko 31. toukokuuta 2017Viimeiset terveiset nuorisolautakunnan kokouksesta 30.5. ja 18.5.

Eilen oli viimeinen nuorisolautakunta. Olin töissä kaupunkilaisilla viimeiseen asti. Esityslistalla oli mm. Jyrkkälän kirjasto- ja nuorisotalon tilatarveselvitys, vastaus Kalle Virtasen aloitteeseen (nuorisolautakunta 3.11.2016 § 108) koskien ehdotusta Nummen-Hannunniitun-Itäharjun-Kohmon alueen nuorisotilaa, sekä Halisten Huudin katsaus.

En nähnyt myöskään Jyrkkälän kohdalla lisäarvoa nuorisotilan pienentämisessä kuten oli laita aiemmin tänä vuonna Runosmäen monitoimitaloratkaisussakin. Olisi ollut helppoa noudattaa Jyrkkälä- kysymyksessä lautakunnan Turku-sopimukseen perustuvaa strategiaa nuorisotilojen pienentämisestä, jolla luodaan samalla tilannetta jossa nuorisotyöntekijöiden lisäpalkkaamiselle ei nähdä mahdollisuuksia tilojen pienuuden takia...Mutta esitin peruskorjausratkaisua, uudisrakennusvaihtoehdossa nuorisotilaksi olisi jäänyt 175 neliötä kun nyt sitä on yli 600 neliötä. Jyrkkälässä on vilkasta tilojen ulosvuokrausta ja nekin tulot jäävät uudisrakennusratkaisussa saamatta.

Tässä ote pöytäkirjasta.

*******************************
Ehdotus: Nuorisolautakunta päättää hyväksyä tilatarveselvityksen uudisrakennusvaihtoehdon mukaisena.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
Raekallion tekemä muutosehdotus raukesi kannatuksen puuttuessa.
Muutosehdotus oli seuraava:
Esitän, että Jyrkkälässä toteutetaan tilojen peruskorjaus. Uudisrakennusvaihtoehdossa nuorisotilan neliömäärä pienenisi ratkaisevasti. Nuorisotilan neliömäärän säilyminen nykyisellään palvelisi nuoria parhaiten mahdollistamalla monipuolisen nuorisotyön, ja kaikkien nuorisoryhmien täysipainoisen palvelun.
Raekallio jätti päätökseen eriävän mielipiteen.

********************************
Viime lautakunnan kokoukseen tuotu vastaus nuorisotila-aloitteeseen oli mitäänsanomaton. Se tuotiin uudelleen muotoiltuna eiliseen kokoukseen, ja vasta nyt oli selvitetty aloitteessa esilletuotua Tammitien kiinteistön mahdollisuutta nuorisotilana. Siinä ei kuitenkaan oltu selvitetty mitään mahdollisuuksia vedoten jälleen resurssien riittävyyteen. Se mitä kaupunki haluaa tukea on valintakysymys. Tässä ensin eilen käsitelty vastaus, jossa valmistelemani muutosesitys hävisi äänin 11-2. Vasemmistoliitto oli ainoana puolueena aloitteen tehneiden ja todellisen demokratian puolella.

******************
Vastaus Kalle Virtasen aloitteeseen (nuorisolautakunta 3.11.2016 § 108) koskien ehdotusta Nummen-Hannunniitun-Itäharjun-
Kohmon alueen nuorisotilaa
-
Nlk § 63
Nuorisopalvelujohtaja Annina Lehtiö-Vainio, nuorisopalvelupäällikkö Minna Saarinen ja osastopäällikkö Kerstin Paananen

Nuorisolautakunnalle tuotiin tiedoksi lautakunnan kokouksessa 3.11.2016 § 108 Kalle Virtasen kuntalaisaloite koskien uuden nuorisotilan perustamista Nummen-Hannunniitun-Itäharjun-Kohmon alueelle. Aloitteen mukana oli puoltava vetoomus, jonka oli allekirjoittanut 242 henkilöä. Lisäksi alueen yhdistyksistä Hannunniitun koulun vanhempaintoimikunta ry, Nummenmäen Pientalot ry, Itäharjun Omakotiyhdistys ry ja Kohmon Omakotiyhdistys ry ovat antaneet aloitteelle tukensa.

Alueelle toivottua nuorisotilaa perustellaan runsaalla lasten ja nuorten määrällä ja sillä että Kuuvuoren nuorisotilan siirryttyä Halisiin vuoden 2017 alussa jää alue ilman nuorisopalvelujen toimipaikkaa. Lähimmät nuorisotilat sijaitsevat Lausteella, Varissuolla ja Halisissa.
Aloitteessa ehdotetaan uuden nuorisotilan perustamista tyhjänä olevaa kiinteistöön osoitteessa Tammitie 3. Nuorisolautakunta päätti 3.11.2016 kokouksessa lähettää aloitteen valmisteltavaksi ja että se tuodaan lautakunnan käsittelyyn toukokuussa 2017.

Aloitteessa nuorisotilaksi ehdotettu Tammitien kiinteistö ei ole Turun kaupungin tila. Tontti on kaupungin omistuksessa, mutta vuokrattu ulkopuoliselle yritykselle. Kiinteistön käyttötarkoitus on liike- ja tavaratalorakennus. Tilojen käyttöönotto nuorisotilaksi voi edellyttää tilan käyttötarkoituksen muutosta. Rakennus ei todennäköisesti sovellu sellaisenaan nuorisotilaksi, vaan se vaatisi muutostöitä. Mikäli toiminnallisia muutoksia tulisi tehtäväksi, ei tilaa voida hankkia ilman kilpailutusta. Tontti kuuluu osaksi käynnistettyä asemakaavamuutosta (”Tammitien kulma”), jonka tarkoituksena on muuttaa Vanhan Hämeentien puoleista rakennuskantaa uudisrakentamalla asuintaloja

Aloite ei johda toimenpiteisiin, sillä nuorisopalveluilla ei ole taloudellisia eikä henkilöstöresursseja uuteen nuorisotilaan ja -toimintaan Nummen-Hannunniitun-Kohmon-Itäharjun alueella.
Tammitien kiinteistöstä on matkaa lähimmälle Halisten nuorisotilalle 1,6 km. Hannunniitun koululta on Halisten nuorisotilalle matkaa 2,5 km ja Varissuon nuorisotilalle 2,8 km. Kesäaikaan Nummen-Hannunniitun-Itäharjun-Kohmon nuoret voivat kutsua alueelle Nuokkaribiilin. Nuokkaribiilin kyydissä kulkevat ammattitaitoiset ohjaajat ja monipuoliset toimintavälineet nuorten käyttöön. Lisätietoja Nuokkaribiilistä https://www.turku.fi/vapaa-aika/nuorisotilat/nuokkaribiili

Toimialajohtaja Minna Sartes:
Ehdotus: Nuorisolautakunta päättää antaa edellä esitetyn vastauksen aloitteeseen ja merkitsee aloitteen käsitellyksi. Aloite ei aiheuta tällä hetkellä muita toimenpiteitä.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin äänestyksen jälkeen äänin 11-2.
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä päätökseksi tulleen esittelijän päätösehdotuksen puolesta äänestivät Niskanen, Wiren, Raiskila, Peltonen, Saarinen, Valkama, Asikainen, Shintami, Tähti, Karlsson ja Azizi.
Raekallion Polon kannattaman tekemän muutosehdotuksen puolesta äänestivät Raekallio ja Polo.

Muutosehdotus oli seuraava:

Nuorisolautakunnalle tuotiin tiedoksi lautakunnan kokouksessa 3.11.2016 § 108 Kalle Virtasen kuntalaisaloite koskien uuden nuorisotilan perustamista Hannunniitun alueelle. Aloitteen mukana oli puoltava vetoomus, jonka oli allekirjoittanut 242 henkilöä. Lisäksi alueen yhdistyksistä Hannunniitun koulun vanhempaintoimikunta ry, Nummenmäen Pientalot ry, Itäharjun Omakotiyhdistys ry ja Kohmon Omakotiyhdistys ry ovat antaneet aloitteelle tukensa.

Hannunniitun alueelle toivottua nuorisotilaa perustellaan alueen runsaalla lasten ja nuorten määrällä ja sillä että Kuuvuoren nuorisotilan siirtyessä Halisiin vuoden 2017 alussa jää Hannunniitun-Itäharjun-Kohmon alue ilman nuorisopalvelujen toimipaikkaa. Lähimmät nuorisotilat sijaitsevat Lausteella, Varissuolla ja Halisissa. Aloitteessa ehdotetaan uuden nuorisotilan perustamista tyhjänä olevaa kiinteistöön osoitteessa Tammitie 3. Nuorisolautakunta päätti 3.11.2016 kokouksessa lähettää aloitteen valmisteltavaksi ja että se tuodaan lautakunnan käsittelyyn 3.5.2017 mennessä.

Nuorisolautakunta päättää käynnistää Turun kaupungin tarve- ja hankeselvitysprosessin uuden nuorisotilan perustamiseksi alueelle, ja siinä yhteydessä kartoittaa kaupungin tilat sekä muut vaihtoehdot. Mahdollisuus tarjota alueen nuorille prosessin aikana tila Kuuvuoren nuorisotilan paikalle kesän 2017 aikana valmistuvasta ylioppilastalosta selvitetään.

*****************

Eilen käytiin läpi myös katsaus Halisten Huudin kuluneeseen kevääseen. Avointa nuorten toimintaa on vähintään kolmena päivänä viikossa. Kysyin kokouksessa, voisiko tila olla edes yhden päivän viikossa enemmän auki. Taas sain vastaukseksi resurssit. Totesin että kyse on myös toimintojen arvostamisesta; mitä kaupunki haluaa tukea.

******************


Minun piti tosiaan lähteä 18.5. lautakunnasta tosi aikaisin, enkä ollut kuulemassa kaupungin toimista seuraavien nuorisovaltuustovaalien äänestysvilkkauden lisäämiseksi, jotka käytiin läpi suullisesti ilmoitusasioissa. Sain tiedot nuorisotoimenjohtajalta, kiitos vielä hänelle! Turun aktiivinen toiminta kaikkien turkulaisnuorten osallistamiseksi oli minun ja Saskan tavoitteena siitä lähtien kun saimme edellisten vaalien numerot käsiimme ja teimme aloitteen.


Oli myös todella hyvä, että kyselin huhtikuun seminaarissa toimien perään. Olen yhtäältä iloinen, että työllämme oli merkitystä, kuitenkin olisin toivonut että kiertue olisi ulottunut nimenomaan nuorisotiloihin, sen lisäksi että mennään kouluihin. Kiertue oli minun ideani. Koska kyllähän nuoret ovat kummassakin paikassa, olisi ollut paljon tehokkaampaa mennä myös nuorisotiloihin. Lisäksi koen, että alkuperäisen idean mukaan olisi ollut tärkeää toteuttaa kiertue yhteistyönä. Nyt se on nykyisen nuorisovaltuuston toteuttama, ja kiertueen objektiivisuuden vuoksi olisi ollut tärkeää että se olisi toteutettu pedagogisesti, nuorisotoimen ja sivistystoimen kesken. 


Tottakai olen tosi iloinen että kaupunki on nyt eri otteella mukana, toivon että turkulaisnuoret lähtisivät sankoin joukoin ehdolle marraskuun vaaleihin ja myöskin ilman muuta äänestäisivät :)Eva-Liisa Raekallio 
maanantai 22. toukokuuta 2017

Retki Rauvolanlahdelle ja Vaarniemeen 5.6.

Varsinais-Suomen Vasemmistoliiton ympäristöopintokerho järjestää luonto- ja linturetken Turun ja Kaarinan rajalla maanantaina 5.6. klo 17-20. Upeita varsinais-suomalaisia maisemia voi tulla tutkimaan kahdella tavalla, lyhyempää 2 km reittiä tai tulla mukaan pidemmälle reitille, jonka pituus on n. 5 km.

Kokoonnumme kaikki 5.6. klo 17 Turun bussilinjan 13 päätepysäkille Uittamolle, jossa voi vielä pohtia kummalle reitille lähtee. Oppaina kummallakin reitillä toimivat alueen hyvin tuntevat, kokeneet luontotuntijat- ja harrastajat Mikko Lemmetyinen ja Reijo Salmi. Porukat kulkevat eri polkua ja tapaavat Vaarniemen lintutornilla. Sieltä jatkamme kaikki yhdessä Vaarniemen kallion nuotiopaikalle, jossa voi syödä omia eväitä ja grillata purtavaa. Siellä on näkötorni ja hieno näköala saaristoon. Retkellä näkee monipuolisesti sekä merenrantaruovikkoa että kalliometsää. Jyrkkä nousu Vaarniemen kalliolle vaatii hyviä ja käytännöllisiä kenkiä, portaat ovat toki hyväkuntoiset ja leveät.

Ilmoittautumiset 30.5. mennessä ympäristöopintokerhon ohjaajalle Eva-Liisa Raekalliolle, eraekallio@gmail.com tai puhelimella 040-2473913. Retkelle tarvitaan autokuskeja osallistujia kuljettamaan. Laitathan viestiä, mikäli pääset mukaan ja voit tulla omalla autolla. Kerrothan viestissäsi, montako kyytiisi mahtuu ja voitko olla alusta loppuun asti mukana.

Retkelle mukaan siis omat eväät, luontoretkelle sopivat vaatteet ja kengät, ja kiikareista on paljon iloa myös.

Tervetuloa kesäistä luontoa katselemaan!