torstai 14. elokuuta 2014

Viime lauantain Turun Sanomissa, 9.8. ilmestyi juttu kaupunkiviljelystä, jossa vipulaiset ovat kerrassaan kunnostautuneet myös. Aiemminkin on kuopittu multaa, kannattaa selailla blogia. Kaupunkiviljely, yleensä palstaviljely tuottaa lähiruokaa, jonka hiilijalanjälki on tosiaan minimaalinen. Ja se on samalla loistavaa julkisen tilan käyttöä...Tässä lyhennelmä jutusta.

http://www.ts.fi/ts+tanaan/661238/Kaupungeissa+kasvaa+ruokaa

Tässä kaksi tuoretta tiedotetta Turun kaupungin kasvatus- ja opetuslautakunnasta, jossa puheenjohtajamme Riikka tosiaan on Vasemmistoliiton toinen edustaja.


TIEDOTE
13.8.2014
Julkaisuvapaa heti

Vasemmisto ei hyväksynyt leikkauksia - enemmistö päästi kasvatuksen ja opetuksen raskaat leikkaukset eteenpäin


Turun kasvatus- ja opetuslautakunta päätti kokouksessaan 13.8. hyväksyä toimialajohtajan esityksen ns. uudistamisohjelman toimenpiteiksi eli yhteensä noin kuuden miljoonan euron leikkauksiksi ensi vuodelle. Esitys menee kaupunginhallituksen käsittelyyn ja lopulta valtuustolle elokuun lopussa. Leikkaukset kohdistuisivat 1-3 miljoonan edestä opetustunteihin. Toteutuessaan leikkaus tarkoittaa, että ryhmäkokoja kasvatetaan ja määräaikaisia opettajia irtisanotaan useita kymmeniä. Lisäksi avustajia vähennetään 20, kouluja lakkautetaan ja päivähoitoa yksityistetään entistä kovemalla vauhdila.

Vasemmistoliiton edustajat Johannes Yrttiaho ja Riikka Oksanen esittivät (ks. esitys alla) että toimialajohtajan esitystä ei hyväksytä, mutta hävisivät äänestyksen äänin 3-10 vain perussuomalaisten edustajan äänestäessä esityksen puolesta.
- Esitetyt leikkaukset ovat täysin epärealistisia. Ne voivat aiheuttaa myös valtionosuusmenetyksiä. Kaupungin talousongelmia ei voi ratkaista kurjistamalla varhaiskasvatus- ja koulutuspalveluita. Näistä palveluista on leikattu jo tarpeeksi. Jos on leikattava jostain, olisiko jo vihdoinkin aika perata vaikkapa keskushallinnon sekä tila- ja kiinteistöpuolen tarpeettomat suunnittelu- ja kehitystehtävät esiin, Vasemmistoliiton edustajat sanovat.

Lautakunnan päätökseksi tuli lopulta lautakunnan puheenjohtaja Kaija Hartialan (kok.) ja varapj. Mari-Elina Koivusalon (sd.) esitys, jossa palveluverkon leikkauksiin ja päivähoidon yksikkökoon talouden tehostamiseen haluttiin enemmän valmistelutyötä, mutta kaikki muut leikkaukset hyväksyttiin. Vasemmistoliiton edustajat äänestivät ratkaisevassa äänestyksessä tyhjää, koska puheenjohtajien esitys käytännössä siunasi leikkaukset.

Lisätiedot:

Johannes Yrttiaho
Kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsen (vas)
050-4405204
Josayr@utu.fi

Riikka Oksanen
Kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsen (vas)
040-5119705
Riikka.m.oksanen@turku.fi
Esitys
Kasopelk 13.8.2014
Asia 6

Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee tiedokseen kaupunginvaltuuston 23.6.2014 tekemän päätöksen ja kaupunginhallituksen 24.6.2014 tekemän toimeenpanopäätöksen. Lautakunta toteaa, että toimenpide-ehdotusten täsmennyksiä ei voida toteuttaa opetustuntien ja avustajien vähentämisen, palveluverkon leikkausten, päivähoidon yksityistämisen eikä koulukuljetuskriteereiden tiukentamisen osalta. Lautakunta hylkää esitetyn ehdotuksen näiltä osin.

Toimenpiteet vaarantaisivat opetuksen laadun ja tasa-arvon kasvattaessaan ryhmäkokoja ja vähentäessään avustajien määrää entisestään. Myös erityisvaltionosuuksien saaminen vaarantuisi. Palveluverkkoa ei voida supistaa, sillä oppilasmäärät ovat kääntyneet kasvuun ja aiempien kouluverkkoratkaisujen ja koulurakennusinvestointien toteutuminen on epävarmaa (Hirvensalon koulu). Päivähoidon yksityistäminen entistäkin laajemmin ei ole taloudellisesti eikä palvelun tasa-arvoisen toteutumisen kannalta perusteltua. Koulukuljetuskriteerejä on tiukennettu viime vuosien aikana merkittävästi. Lisätiukennukset ovat vaarassa johtaa kestoltaan kohtuuttoman pitkiin koulumatkoihin.


****TIEDOTE
13.8.2014
Julkaisuvapaa heti

Varhaiskasvatuksen alueellista tasa-arvoa parantavat toimenpiteet yksimielisesti eteenpäin

 
Turun kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi keskiviikon 13.8. kokouksessaan yksimielisesti lautakunnan jäsen Johannes Yrttiahon (vas) tekemän esityksen (ks. alla), jonka mukaan varhaiskasvatuksen alueellista tasa-arvoa lisäävät toimenpiteet mm. hoitohenkilöstön koulutustason nosto ja uudet ns. resurssilastentarhanopettajat, huomioidaan ensi vuoden talousarvion valmistelussa. Lautakunta teki päätöksen käsitellessään Yrttiahon aihetta koskenutta valtuustoaloitetta ja sen pohjalta laadittua toimenpidessuunnitelmaa. Lisäresursseja kohdennetaan eniten tarvitseville alueille Itä-Turkuun ja Pernoon.
- Kyseessä on toki kovin pieni edistysaskel, mutta hyvä alku se on. Lautakunnan yksimielisyys korostaa, että asiaa pidetään yli puoluerajojen tärkeänä ja se halutaan myös panna täytäntöön, kiittelee Yrttiaho.

Lisätiedot:

Johannes Yrttiaho
Kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsen (vas)
050-4405204
Josayr@utu.fi

----
Esitys
Kasopelk 13.8.2014
Asia 5

Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee tiedokseen Johannes Yrttiahon ym. tekemään alueellisten erojen tasoittamista varhaiskasvatuksessa koskevaan aloitteeseen annetun vastauksen. Samalla lautakunta päättää, että vastauksessa esitellyt toimenpiteet otetaan osaksi vuoden 2015 talousarvion valmistelua.