torstai 24. syyskuuta 2015

Palestiina-ilta Martin Kulttuuriolohuoneella torstaina 8.10. klo 18

 
Kirjailija ja toimittaja Tuomas Mustikainen esittelee kirjaansa "Kielletty kansa" Martin kulttuuriolohuoneella torstaina 8.10. osoitteessa Stålarminkatu 3, Turku. Kirja kertoo palestiinalaisten vaikeasta elämästä Länsirannalla. Keskusteluissa mukana  myös kesällä kansainväliseen Freedom Flotilla III-rauhanpurjehdukseen osallistunut ihmisoikeusaktivisti Wellu Koivisto.

Tilaisuus on jatkoa Viherpunainen vasemmisto ry:n (Vipun) Palestiina-projektille ja se järjestetään yhdessä Kulttuuriyhdistys Ida ry:n kanssa.

Riikka Oksanen 
Vipu ry
puh.joht.

Tervetuloa!

lisätiedot:
riikka.m.oksanen@turku.fi
P.0405119705


www.viherpunainen.blogspot.fi

https://martinkulttuuriolohuone.wordpress.com/

tiistai 22. syyskuuta 2015


Vielä ehtii katsomaan valokuvanäyttelyä ihmisen ja luonnon suhteesta Martin Kulttuuriolohuoneelle-viimeinen viikko alkoi tänään!

Pauliina Heinäsen ”Hän ei näe lintua enää koskaan” -näyttely on pystyssä vielä 29.9. asti Turussa Galleria Martissa Martin Kulttuuriolohuoneella, osoitteessa Stålarminkatu 3. 

Näyttelyn esittelyteksti kertoo: "Heinänen käsittelee näyttelyssään ihmisen maailmankuvaa luontosuhteemme kautta. Näyttelyn teokset ovat esimerkkejä ihmisen hallinnantarpeesta ja pyrkimyksestä ottaa yliote luonnosta. Näyttelyn valokuvat ja installaatiot koittavat säilyttää jotain, jota ei voi säilyttää"

Ja näin se todella on. Heinänen  onnistuu tavoittamaan kuvillaan sen millaisena ihminen niin usein haluaa (nähdä) luonnon. Kannattaa tosiaan poiketa katsomaan.

Eva-Liisa Raekalliosunnuntai 20. syyskuuta 2015

Vasemmistoliitto puolusti jälleen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen pienempiä ryhmäkokoja ja työpaikkoja


Kasvatus- ja opetuslautakunnan kokouksessa 16.9.2015 käsiteltiin talousarvioehdotusta vuodelle 2016 sekä ehdotusta taloussuunnitelmaksi vuosille 2016-2019. Listan esitystä muutettiin keskustelujen ja äänestysten jälkeen siten, että lautakunta esittää kaupunginvaltuustolle suomen- ja ruotsinkieliseen perusopetukseen kohdennettavaksi kahden miljoonan euron lisämäärärahaa henkilöstökuluihin. Tällä estettäisiin opettajien ja koulunkäynninohjaajien määrän vähentäminen.

Nyt uhkana oleva 70 opettajan ja 30 koulunkäynninohjaajan vähennys vaarantaa vakavasti laadukkaan, kaikille tasa-arvoisen opetuksen järjestämisen. Määrärahan lisäystä perusteltiin myös sillä, että sivistystoimiala tulee pysymään talousarviossaan kuluvana vuonna 2015. Päätös tehtiin äänin 7-5. Muutosehdotuksen puolesta äänestivät Yrttiaho, Oksanen, Liukkonen, Heinonen, Koivusalo, Schauman ja Gardberg. Esittelijän pohjana olevan listaehdotuksen puolesta äänestivät Laaksonen, Rantanen, Rusi, Hyyppä ja Hartiala.
---
Kokouksen aikana teimme Johannes Yrttiahon kanssa oman esityksen, jossa myös varhaiskasvatuspuoli tulisi huomioitua:

”Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle vuoden 2016 talousarvion toimintakatteeksi 284 miljoonaa euroa (lisäys 2,650 milj. euroa). Ko. määrärahalla torjutaan seuraavat leikkaukset: - yli 90 henkilön työpanoksen leikkaamiselta vältytään -varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ryhmäkokoja ei kasvateta - koulunkäynninohjaajien määrä pysyy nykyisellä tasolla - toisen asteen koulutuksen palvelut voidaan turvata.  Lisäksi lautakunta päättää hyväksyä liitteenä 1 olevan strategisen sopimuksen vuosille 2016 - 2019, siten muutettuna että varhaiskasvatuksen hoitopaikkojen julkinen/yksityinen -tavoitetasoksi asetetaan vuoden 2014 taso (75/25). Siirretään vastaava osuus määrärahoja palvelusetelipäivähoidosta kunnan omaan varhaiskasvatuspalveluun.

Lautakunta päättää palauttaa operatiiviset sopimukset valmisteluun, siten että ne tuodaan lautakunnan päätettäväksi, kun kaupunginvaltuusto on päättänyt talousarviosta.”

Tämä esitys sai vain meidän oman kannatuksen.

Niinivirta (Perussuomalaiset) oli poissa kokouksesta.

Lautakuntakuulumiset by
Riikka Oksanen

tiistai 15. syyskuuta 2015

Vipulaiset puolustavat solidaarisuutta niin paikallisesti kuin maailmalla. Vipun varapuheenjohtaja Eva-Liisa Raekallio oli Turun yliopiston ylioppilaskunnan ravintolavaliokunnassa toimiessaan hyvin tärkeässä roolissa siinä, että reilun kaupan kahvi saatiin Turun yliopiston kampusruokaloihin. Se oli kovan taistelun tulos. Hän on kirjoittanut reilusta kaupasta vastikään julkaistuun Turun yliopiston ympäristöoppaaseen. Opas on luettavissa yliopiston tunnuksilla.

https://intranet.utu.fi/fi/hakemisto/ymparistoopas/Sivut/home.aspx


TIEDOTE 15.9.2015 

"Torstai=toivoa täynnä" hyväntekeväisyyskonsertti palestiinalaisen päiväkodin hyväksi torstaina 24.9.  TVOlla                                                                                                                                                                    


Mitä yhteistä on palkitulla runoilijalla Juha Kulmalalla (Jaettu ensimmäinen Jarkko Laine - palkinto sija, 2011 ja Tanssiva karhu palkinto, 2014), rap-artisteilla Isimasalla feat. Chydeone, Kajo ja co., Sammal-yhtyeen Juhani Laineella ja techno-musiikin nousevalla tähdellä Jay Fish sekä mm. house-, rock- ja jazzmuusikoilla? Kaikki ovat turkulaisia(tai ainakin silloin taas Turussa) ja esiintyvät hyväntekeväisyyskonsertissa joka järjestetään Länsirannalla, miehitetyllä Palestiinalaisalueella, sijaitsevan Shuhada-päiväkodin hyväksi.  


"Torstai = toivoa täynnä" hyväntekeväisyystukitilaisuus järjestetään torstaina Turussa 24.9.2015 kello 17-23.30 TVOlla, joka kokoaa yhteen eri alojen artisteja. Ainutlaatuisesta musiikista vastaa mm. Sammaleen ja helsinkiläisen Wainot-yhtyeen soittajien sekä runoilija Juha Kulmalan yhteiskeikka. Lisäksi otetaan suora yhteys päiväkodin asukkaisiin, katsotaan valokuvaesitys, tutustutaan dokumenttitelttaan ja paikalla on vastaamassa kysymyksiin entisiä ihmisoikeustarkkailijoita. 


Tuki kerätään lipputulojen ja oheismateriaalin avulla. Lipun ostajien kesken arvotaan ainutlaatuinen palkinto ja ensimmäiset 30 ennakkoon ja ovelta pääsylipun ostanutta saa erikoislahjan. Tuki kanavoituu Länsirannalla toimivan HIRN (Hebron International Resourse Network) kautta.  Järjestö tukee aktiivisesti mm. alueen päiväkoteja ja kouluja. 


Shuhada-päiväkoti sijaitsee Länsirannan suurimmassa kaupungissa Hebronissa, jota miehitysjoukot hallitsevat mm. kontrolloimalla kaikkia kaupungin sisäänkäyntejä. Päiväkoti sijaitsee entisellä keskuskadulla, joka on ollut suljettuna mm. palestiinalaisambulansseilta vuodesta 2000 lähtien. Alueelta on suljettu yli 1000 palestiinalaiskauppaa ja perheet ovat muuttaneet pois, koska vesi, sähköt ym. on katkastu palestiinalaisilta. Alueen siirtokuntalaiset nauttivat peruspalveluista.  


Päiväkodin arkikuvaan kuuluvat aseistetut sotilaat, rajapoliisi, siviilipoliisi ja siirtokuntalaiset.  Alueella on kameravalvonta, tarkastuspisteitä ja sotilaat tekevät ruumiintarkastuksia, kotietsintöjä ja käyvät myös päiväkodin alueelle. Alaikäiset joutuvat väkivallan kohteiksi ja päiväkodin vieressä on tie, joka on kielletty vain palestiinalaisilta eli myös päiväkodin lapsilta. Lapsen astuessa tielle, hänet voidaan pidättää tai jopa ampua. Tälle alueelle palestiinalaisen omistama tyhjä rakennus muutettiin päiväkodiksi paikallisten ja kansainvälisten aktivistien sekä ihmisoikeuspuolustajien yhteisvoimin vuonna 2013.


Rami Kolehmainen toimi itse kaupungissa ihmisoikeustarkkailijana, ihmisoikeus- ja mediakouluttajana sekä järjestötehtävissä vuosina 2013-2015. Tuona aikana hän tarjosi läsnäolevaa suojelua mm. päiväkodin pikkulapsille ja opettajille. 


Hyväntekeväisyystilaisuudella on suora vaikutus päiväkodin ja sen pienten asukkaiden olemassaoloon.
Tapahtumaan sekä sen sisältöön liittyviin kysymyksiin sekä haastattelupyyntöihin vastaa Rami Kolehmainen.


Rami Kolehmainen
diderot38@hotmail.com
050 346 6063
Wellu kertoi Freedom Flotilla III:n rauhanpurjehduksesta Koulun historianluokassa heinäkuun alussa, taltiointia voi tutkia youtubesta!

 https://www.youtube.com/watch?v=Jrt6B5MJk94