sunnuntai 9. tammikuuta 2022

Vipun Maxista ammattiosaston vpj, ja LGBTIQA+- verkoston aluevaaliohjelma

Vipun aluevaaliehdokas nro 88 ja ay-aktiivi Max Rauvola valittiin JHL 481 varapuheenjohtajaksi!! Hän on mukana myös Varsinais-Suomen Vasemmiston LGBTIQA+ verkostossa. Tässä verkoston aluevaaliohjelma.

Ohjelmassa tarkennetaan Vasemmistoliiton vaaliohjelmaa painottamalla sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden työntekijöiden ja asiakkaiden yhdenvertaisuutta sekä tasa-arvoa. 

Hyvinvointialueelle on laadittava tasa-arvo ja yhdenvertaisuusohjelma.


Hyvinvointialueen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelmassa tulee huomioida seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuus. Koulutus ja tiedon jakaminen LGBTIQA+ -ryhmiin kuuluvista ihmisistä sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastuspalvelualojen ammattilaisille on tärkeässä roolissa palvelujen yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumisessa. Tämä koskee kaikkia vähemmistöryhmiä, sillä monet voivat kuulua samanaikaisesti useampiin vähemmistöryhmiin. Seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön kuuluminen on kiinteä osa yksilön identi-teettiä läpi koko elämän ja on huomioitava kaikissa palveluissa.


On turvattava ikääntyvien ja vammaisten oikeudet parisuhteeseen ja perheeseen, sukupuoli-identiteettiin ja seksuaalisuuteen niin asiakkaina kuin työntekijönäkin. Työyhteisöjen ja palvelujen tuottajien on sitouduttava toteuttamaan tasa-arvo ja yhdenvertaisuusohjelman tavoitteita. 


Hyvät turvalliset työolot ja työsuhteet kuuluvat kaikille, eivät harvoille!


Hyvät yhdenvertaiset julkiset palvelut kuuluvat kaikille, eivät harvoille!

keskiviikko 5. tammikuuta 2022


Tämä ilmoitus tänään TSn vaaliliitteessä! 
Korvapuusteja ei voi jakaa, eikä olla Apteekkimuseolla, olemme kuitenkin jakamassa flaikkuja jossain.

Metsästysrautojen kieltäminen otti jättiharppauksen!

Kansalaisaloite metsästysrautojen kieltämiseksi on ollut vireillä kesästä lähtien, kun karhuja vammautui pienpetorautoihin. Vipussakin osallistuttiin nimienkeruuseen. Kaikki vaaditut 50000 nimeä tulivat eilen täyteen, pari päivää ennen 8.1. määräaikaa! Mahtava juttu, ollaan paljon lähempänä sitä, että viattomien eläinten turhasta kärsimyksestä ja kivusta päästäisiin eroon. 

Aloitteen ehtii vielä allekirjoittaa, jokainen nimi lisää painetta lainmuutokseen.

https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/8711


sunnuntai 12. joulukuuta 2021

 Ehdokkaamme tammikuun aluevaaleissa!

79 Riikka Oksanen, 83 Eva-Liisa Raekallio, 88 Max Rauvola

Miten Varsinais-Suomen hyvinvointialueella puretaan hoitojonot, hoidetaan vanhukset, kehitysvammaiset ja korjataan mielenterveyspalvelujen kriisi, kun raskas, alipalkattu työ naisvaltaisilla aloilla uuvuttaa tekijänsä? 


Aluevaalien ennakkoäänestys pidetään 12. – 18.1.2022 ja varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 

23. tammikuuta. 


Vipu on aina toiminut terveydenhoidon ja sosiaalipalvelujen määrärahojen nostamiseksi. Meillä  onkin aluevaaleissa kolme kovaa ehdokasta, Riikka Oksanen, Eva-Liisa Raekallio ja Max Rauvola. 


Max on ehdolla myös JHL:n edustajistovaaleissa, jotka ovat vuorossa 7. helmikuuta.  Ota yhteyttä, jos haluat olla mukana vaalityössämme! Tässä hienojen ja osaavien ehdokkaidemme someosoitteita. 


Riikka:

http://riikkaoksanen.blogspot.com

Facebook: Riikka Oksanen -varavaltuutettu

Instagram: r.oksanen


Eva-Liisa:

https://evaliisaraekallio.blogspot.com/p/eva-liisa.html

Facebook: Eva-Liisa Raekallio


Max:

https://www.facebook.com/max.rauvola

Instagram: mixhotmax

linkedin: Max Rauvola

Twitter: Max Rauvola 


keskiviikko 8. joulukuuta 2021

Kupittaan siirtolapuutarhan kohtalo on vaakalaudalla

- adressi tarvitsee nimiä!


Uudessa yleiskaavaehdotuksessa ei ole tilaa Kupittaan siirtolapuutarhalle. Asiaa käsiteltiin eilisessä kaupunkiympäristölautakunnan kokouksessa, se jäi pöydälle ja tulee seuraavaan kokoukseen 14.12. Tässä on siis melkein viikko aikaa kerätä lisää nimiä adressiin!

https://www.adressit.com/turun_kupittaan_siirtolapuutarha_on_sailytettava__kolonitradgarden_i_kuppis_i_abo_bor_bevaras__the_allotment_garden_kupittaa_in_turku_has_to_be_preserved


Kupittaan siirtolapuutarhan säilyttäminen kuuluu Vipun vaaliteeseihin.


EDIT: Kupittaan siirtolapuutarhan lopettamista ajavat voittivat lautakunnan kokouksessa äänin 8-5. Adressin kautta osoitettava ihmisten tuki Kupittaan siirtolapuutarhan säilyttämiselle on nyt entistäkin tärkeämpää; adressi esitetään kaupunginvaltuustolle, joka tekee lopullisen päätöksen. Asiaa voi ajatella niin, että nyt tuli lisäaikaa kerätä nimiä!

torstai 25. marraskuuta 2021

Kannanotto 25.11.2021

Salailu pois kunnan asioiden hoidosta-

Turun Vasemmiston oltava uskottava avoimuuden ja hyvän kaupunkisuunnittelun puolustaja 


Viherpunainen vasemmisto ry toteaa, että pormestarikauden alku on paljastanut mistä uudessa hallinnossa on kysymys. Pormestarimalli pitää asiat ennaltasovittuna ja rivit suorina. Esimerkiksi päätös musiikkitalon uudesta paikasta ja hankinnasta on osoituksena salauskulttuurista.


Tuota päätöstä ja siihen liittyvää valmistelumateriaalia salattiin alusta loppuun, rakennuttajan valintaa kiirehdittiin, vaihtoehtojen esittelyt ja päätöskäsittely olivat salaisia. Lopulta valtuustossa tuntui olevan vain yksi vaihtoehto,  Itsenäisyydenaukio. Päätös kytkettiin tulevaan Taiteiden taloon. On ikävää, että Turun Vasemmisto oli mukana salailussa ja huonossa päätöksenteossa. On huomattava, että päätöksen myötä ammuttiin alas puolueen punavihreät tavoitteet. 


Missä ovat teot hiilinielujen puolesta, kun olemme ilmastomuutoksen keskellä, kysyy Vipu. Kaupunkimme ei kaipaa tällaista päätöksentekoa. Nyt mentiin mukaan tosi huonoon ilmastopolitiikkaan. Puistojen ja kulttuurimaiseman pilaaminen kiireeseen vedoten, ja käyttäjän eli orkesterin selän taakse piiloutuminen antaa kehnon kuvan. Kompensaatiopuistosta puhuminen meidän omien edustajiemme suulla on kertakaikkisen huonoa politiikkaa. Kaupungissa pitää olla yhtenäisiä viheralueita ilmastonmuutoksen seurauksia hillitsemään.


Julkisen asian käsittely salaisena hämmästyttää kuntalaisia suuresti, salailua ja suhmurointia jatkettiin ensi vuoden budjettikäsittelyssä. Ryhmien vetäjät solmivat sovun ja vasemmiston tavoitteiden kerrottiin menevän sovun sisään. Kuntalaiset eivät saaneet tietoa puolueemme tavoitteista. Näin esimerkiksi huolemme terveydenhoidon surkeasta tilasta, ja esitys hoitajien palkkakuoppien pikaisesta korjaamisesta eivät edenneet valtuuston käsittelyyn.


Pormestariohjelma näyttää nyt vakavasti rajoittavan kunnallista päätöksentekoa ja avoimuutta. 


Viherpunainen vasemmisto ry (Vipu)