perjantai 12. kesäkuuta 2020


Vasemmistoliitto täyttää tänään 30 vuotta. 
Onnea kolmekymppiselle! 

Raportti rakennus- ja lupalautakunnan kokouksesta 11.6.

Asialistalla mm. ilmanlaadun vuosiraportti 2019, puunkaatoa Puolalan- ja Jaaninpuistoista sekä virkojen täyttämistä ja näin ollen rakennusvalvonnan ruuhkan purkua.

Yleisellä tasolla ilmanlaadultaan huonoja päiviä oli viime vuonna vähän. En osaa pitää tätä yksiselitteisen hyvänä asiana, kun ottaa huomioon pienhiukkasten vaarat ihan normilaatupäivinäkin, siis koko ajan. Hengitämme kaupungissa hyvin haitallista ilmaa mikroskooppisine polymeerihiukkasineen. Liikenteen pakokaasuihin keskittyvä raportti toi esiin kuitenkin erittäin positiivisen kehityksen 30 vuodessa. Autoliikenteen päästöjen vähentäminen autojen tekniikkaa parantamalla on tehonnut. Työtä on kuitenkin tehtävä koko ajan ja sitä monipuolistettava. Teollisuus muodostaa tänäkin päivänä ison päästölähteen alueella.

Paljon julkisuudessa esillä ollut Puolalanpuiston puunkaato oli nyt meillä. Ihmiset ovat kokeneet, ettei heitä oikein ole kuunneltu. Pohjasin esitykseni taannoin Urheilupuiston puunkaadosta tekemääni esitykseen, viittasin alueeseen kaupunkipuistona ja myös MRL:ään. Perustaltaan esitin yleisötilaisuuden järjestämistä ennen päätöksentekoa, jotta tiedonkulun ongelmia saataisiin sitä kautta ratkottua. Esitys raukesi kannattamattomana, laitan sen sekä Jaaninpuiston esitykseni erikseen kun innostuin tekemään vähän pitkän tuosta Puolalanpuistosta. Kaupunkiin tarvitaan viherkäytäviä ja myös kaupungissa pitäisi ymmärtää ekosysteemejä johon kuuluvat myös puiden lahottajasienet.

Jaaninpuiston puunkaato-asiassa päätösehdotukseen oli tuotu naapurihuomautuksista neutraaleimmat ilmaukset. Naapurihuomautuksia oli kaksi, toinen kieltävä ja neutraalimmassakin ihmeteltiin puunkaatoa. Päätösehdotuksesta tämä kokonaisuus ei kuitenkaan ilmennyt. Juuri tämän takia on oleellista, että lautakunta saa aina kaiken materiaalin alkuperäisessä muodossaan ja että päätösehdotuksista ilmenee koko kuva. Jos olisi niin, ettei luottamushenkilö joskus ehtisi lukea kaikkea materiaalia vaan olisi päätösehdotuksen leipätekstin varassa, jää pahimmillaan paljon oleellista tietoa pois. Tunnen alueen hyvin ja vehreys on tuonut kaivattua vastapainoa Jaanintien liikenteelle ja melulle. Vehreyttä vähennetään nyt turhilla puunkaadoilla. 

Esitin maisematyöluvan hylkäämistä myös sillä perustelulla, että puiden esitettiin pohjaehdotuksessa kasvavan "hankalasti kiinni ulkoilureitissä". Harvassa taitavat olla ne ulkoilureitit, joiden vieressä ei kasvaisi puita. Esitys sai Laaksolta kannatuksen, hävisi 11-2.

Nyt on täytetty kolme lupa-arkkitehdin virkaa, hienoa! Rakennusvalvonnan henkilökunnan työtaakkaa päästään asteittain vähentämään kun saadaan lisää tekeviä käsiä. Pitää muistaa kysyä koronakevään vaikutuksista henkilökunnan jaksamiseen, kuten taannoin kirjoitin. Jahka ehtivät selvittämistä aloittaa.

Eva-Liisa Raekallio

Kupittaan siirtolapuutarha on uhattuna- laitathan nimesi listaan sen puolesta!

https://www.adressit.com/turun_kupittaan_siirtolapuutarha_on_sailytettava__kolonitradgarden_i_kuppis_i_abo_bor_bevaras__the_allotment_garden_kupittaa_in_turku_has_to_be_preserved

tiistai 9. kesäkuuta 2020

Raportti rakennus- ja lupalautakunnan kokouksesta 28.5.

Esityslistalla oli mm. Turun ilmanlaatu huhtikuussa, muutama erikoislaatuinen hallintopakkoasia, oudosti edennyt Kakolan kerrostalo, käyttökielto Luolavuoren kouluun ja ympäristöterveyden valvontasuunnitelman 2019 toteutuminen.

Koronan ja sen myötä vähentyneen liikenteen seurauksena Turun ilmanlaatu parani huomattavasti, ei ihme. Siitä näkee mikä merkitys liikenteellä todella on ilmanlaadulle...Linnankadulla omistaja on päästänyt muutaman kulttuurihistoriallisesti arvokkaan puutalon (Linnankatu 71-73) jonkin verran rapistumaan, ja omistajalle langetettiin 20000 euron uhkasakko per rakennus, yhdelle 10000 euron, mikäli korjausvelvoitteita ei täytetä. Huomiotani herätti se, että tällä kertaa asemakaavan suojelumerkintään nimenomaan vedottiin pohjaesityksessä ja rakennusten kulttuurihistoriallista arvoa pidettiin perusteluna uhkasakolle. Tämä on varsin poikkeuksellista näkemilleni pohjaesityksille, jopa vallan hämmentävää, en ollut uskoa silmiäni. Uhkasakon määrä on myös korkea.

On odotettavissa, että korjaustyöt jätetään tekemättä ja uhkasakot maksamatta. Rapistumisen annetaan edetä, ja lopulta haetaan purkulupaa viereisen Linnanfältin laajetessa. Erikoista tosiaan, jos ekologisen, puurakenteisen Linnanfältin tieltä jyrätään ekologisia, joskin vanhempia puutaloja.
Kakolassa Tiililinnankadulle rakentuu kerrostalo. Tässä ei ole mitään yllättävää, mutta siinä on, että kohteeseen oli myönnetty maisematyölupa Museokeskusta tai lautakuntaa kuulematta, ja viemäri- ja kaukolämpölinjan toteutuksessa on rikottu Muinaismuistolakia ja toimittu asemakaavan suojelumääräyksen vastaisesti. Siinäkään ei oltu kuultu museota ennen toimeen ryhtymistä. Kysyin miten se on mahdollista, ja kuulin että tekeillä on selvitys. Hyvä! Pyysin sitä lautakunnalle. Toivottavasti emme joudu odottelemaan pitkään.

Luolavuoren koulun käyttökielto on todella tervetullut, vaikka tuleekin myöhässä. Tulee sentään nyt. Käyttökieltoja homekouluihin on odotettavissa muitakin. Kysyin mm. kohteessa käytetyistä muovimatoista haihtuvista yhdisteistä.

Ympäristöterveyden viimevuotisen valvontasuunnitelman toteutuminen herätti osin myös huomiota. Lounais-Suomen AVIlle toimitettavassa paketissa mainitaan mm.
"Vuonna 2019 valvontaeläinlääkäri teki eläinsuojelulain mukaisia päätöksiä toiminta-alueellaan 52 kpl, joista 43 kpl oli Turussa. Turun kaupungin järjestämässä maakunnallisessa Evidensia Eläinlääkäripalvelut Oy:ltä hankitussa maakunnallisessa pieneläinpäivystyksessä kävi sopimuskunnista 11 953 asiakasta, joista turkulaisia oli 4 331 kpl eli 36 %. Vuonna 2018 pieneläinpäivystyksessä kävi 9 342, joista turkulaisia oli 3 115 kpl eli 33 %. Ympäristöterveyden nykyiset resurssit ovat riittämättömät ja niitä tulee vahvistaa valtakunnallisten valvontatavoitteiden saavuttamiseksi. Elintarvikevalvonnan osalta vajaus resursseissa oli vuonna 2019 arviolta 5, terveydensuojelussa 4 ja eläinhoitolassa 1 henkilötyövuotta."

Olen kertakaikkiaan pahoillani siitä, ettei lautakunta saa edes tiedoksi valvontaeläinlääkärin päätöksiä eikä pääse olemaan mitenkään kartalla Turun eläinsuojelutilanteesta. Minähän esitin lautakunnan kokouksessa 5.2.2019, että päätökset tuotaisiin tiedoksi, kun pohjana oli, ettei olisi tuotu. Oli monta tekijää, miksi halusin pitää ne päätökset lautakunnan tiedossa. Päätösvallan ulkoistaminen luottamushenkilöiltä virkamiehille on nykyään trendi ja haitallinen sellainen. Jos halutaan pitää kiinni kuntademokratian toteutumisesta, tulisi kuntalaisten voida aidosti vaikuttaa päätöksiin ja kuntalaisten ääni kuuluu osaltaan myös meidän, kuntalaisia päätöksentekoelimissä edustavien luottamushenkilöiden kautta.

Minulle eläinsuojelullinen näkökulma oli valtavan tärkeä myös; jotta pystyy toteuttamaan meille määritettyä valvontaviranomaistehtävää, on tiedettävä missä mennään. Toisaalta toimialalla puuttuu henkilötyövuosia ja eläinlääkärit ovat kuormittuneita. Miten voimme tukea ammattilaisia työssään, jos emme tiedä mitään työn arjesta.

Tämä viimeinen lause on aasinsiltana valvontasuunnitelman viimeiseen sitaattiin resurssien riittämättömyydestä. Turkuun pitää mielestäni saada toinenkin valvontaeläinlääkäri. On kestämätöntä, että yksi ihminen hoitaa Turun lisäksi Naantalissa, Raisiossa ja Ruskolla. Olen pari kertaa täyttänyt Animalian vaalikoneen, ja aina vastannut että valvontaeläinlääkäreitä tarvittaisiin lisää kuntiin. Ja joo, todella kurjaa että lemmikinomistajat joutuvat yhä edelleen pulittamaan lemmikkinsä hoidosta pitkän pennin Evidensiassa.

Eva-Liisa Raekallio