torstai 27. kesäkuuta 2019

Kaupunginvaltuutettu, Turun tarkastuslautakunnan vpj Riikka Oksanen: Kunnan talousarvio ei saa olla johtamisen väline

Oksasen terveisiä Turun kaupunginvaltuustosta 17.6.
-kuulumiset myös kaupungin tarkastuslautakunnasta

Valtuustossa käsiteltiin mm. Tarkastuslautakunnan arviointikertomus. Ko. lautakunnassa varapuheenjohtajana toimineena olen saanut kelpo pakkauksen tietoa ja käytin aiheesta puheenvuoron. Se löytyy tämän tekstin lopusta.

Valtuusto käsitteli ensi vuoden 2020 talousarvioon kuuluvia tunnuslukuja. Nämä luvut oli esitelty kaikille puolueille etukäteen, ja pohjaksi oli tehty esitys sopeuttamistoimista, koskien kaikkia toimialoja. Kyse on n. 50 euron miljoonan sopeutuksesta useammalle vuodelle. Tämä perustuu kaupungin johdon arvioon negatiivisesta talouskasvusta ja käyttökulujen kasvusta. 

Olemme vasemmiston valtuustoryhmässä jo aiemmin arvioineet, ettei tuollaisia talouden miinuksia voi varmuudella todeta tässä kohtaa vuotta, kun tiedämme vasta alkuvuoden toteuman eli talouden 1. osavuosikatsauksen luvut. Ehdottomasti tärkeämmäksi argumentiksi jättäytyä sopeuttamistoimien ulkopuolelle olemme todenneet sen, etteivät sivistystoimen ja sosiaali- ja terveyspuolen budjetit (arki näillä toimialoilla) yksinkertaisesti kestä lisää tiukennusta. 

Jo edellisessä valtuuston kokouksessa annettiin ohjeet tiukentaa kuluja, välttää sijaisten palkkaamista ja tiukentaa muuta jokapäiväistä kulupuolta. Säästöjen hakeminen aivan uusista ennen kokemattomista kohteista näillä toimialoilla ei ole missään nimessä helppoa, ja siksi ajaudutaan yleensä leikkaamaan kuntalaisten peruspalveluita.

Muut puolueet hyväksyivät nämä sopeutusluvut ja selityksenä oli se, että Turku on menossa kriisikunnaksi pikkuhiljaa. Me emme tätä visiota allekirjoita, sillä erilaisiin visiohankkeisiin on jatkuvasti löytynyt rahaa. Toki olemme järkevän talousarvion kannalla ja tarkka taloudenpito sopii meille, tietenkin.

Tulevana syksynä tullaan näin ollen hyväksymään koko muun valtuuston siunaamana leikattu budjetti ensi vuodelle. Meidän näkemyksemme mukaan kokonaistalouden suunnittelu olisi tärkeämpää. Eikö voitaisi suitsia esimerkiksi joidenkin investointien budjetteja käyttötalouden sijaan.

----Puheenvuoroni tarkastuslautakunnan tekemästä arviointikertomuksesta:

Aluksi haluan todeta tarkastuslautakunnassa työskentelyn olevan yksi mielenkiintoisimmista luottamustehtävistäni. Se on tuonut minulle suurta perehtymistä kaupungin lähes koko toimikenttään sekä erityisteemoihin ja antaa paljon valtuutetulle. 

Tietoa arviointikertomukseen kerätään lukuisilla haastatteluilla, vierailukäynneillä ja kyselyillä. Esim. raportissa esiteltyyn Oppilashuoltoon liittyvään osioon liittyy yli 100 kontaktia asian tiimoilla työskenteleviin, näistä suuri osa revisiotoimiston virkamiesten tekemiä. Materiaalia on kaiken kaikkiaan yhden kirjan verran ja se kannattaa valtuutettujen lukea. Otan esille omasta mielestäni oleellisia huomioita materiaalista ja käydyistä lautakunnan keskusteluista.

Yleisesti
Talousarviosta ja riskeistä voi huomata kulujen kasvua, mikä lienee selviö kasvaneiden käyttäjämäärien myötä koko sivistystoimessa, erityisesti varhaiskasvatuksessa ja myös sotepuolella. Tarkastuslautakunta kiinnittää raportissaan huomiota kuntalain mukaiseen talousarvion laadintaan siten, että talousarvioon varataan RIITTÄVÄT varat tavoitteiden mukaisten kulujen kattamiseen eikä budjetointia käytetä kuntalain vastaisesti johtamisen välineenä.

Kunnan talousarvio ei saa olla johtamisen väline. Johtamisen välineenä tulisikin olla kokonaissuunnitelma, joka on tehty siltä pohjalta mitä kunnan perustehtäviin kuuluu, miten ne hoidetaan lainmukaisesti ja kuntalaisia palvellen. Investoinnit tulee tehdä myös samaisen kokonaissuunnitelman pohjalta ja tarpeen mukaan,

Tällä hetkellä kunnan tila-ja infrahankkeiden kulut paisuvat. On perusteltua kysyä: Hallintaanko hankkeiden suunnittelu ja kilpailutus? Todetaan, että kulupuolella palveluiden ostot ovat lisääntyneet 4,5 %
Tarkastuslautakunta ottaa esiin myös sen seikan, että Kunta10- kyselyn mukaan turkulaiset kokevat työn huomattavan raskaaksi eli työn raskauden ylittävän sietokyvyn, näin vastasi 42 % turkulaisista työntekijöistä.

Työllisyys
Työllisyys on parantunut, mutta mitkä ovat kunnan omat toimenpiteet. Omien palveluiden kokeilu päättyi viime vuonna, missä nyt mennään? Panostuksia olisi lisättävä etenkin pitkäaikaistyöttömien saamiseksi työelämään mukaan. Pitkäaikaistyöttömissä on hyvin monipuolinen joukko osaajia, joille voisi löytyä mielekästä tekemistä kaupungin omissakin palveluissa, kolmannen sektorin yhdistyksiä tietenkään unohtamatta. Työllistämisrahat loppuivat kesken viime vuonna eikä lisätalousarviota viety eteenpäin, mistä pitää antaa moitteet. Mielestäni yksityinen työnvälitys ei ole pystynyt tätä kenttää hoitamaan. Tarvitaan kunnallinen ratkaisu hoitamaan tämä tehtävä.

Oppilashuolto
Psykologin ja kuraattorin palvelut eivät ole olleet riittäviä. Painetta olisi saada yksi psykologin virka lisää. Eräässä koulussa todettiin, ettei psykologin palveluita ole ollut käytössä koko edeltävänä syksynä ja kevät menee jonojen purkamisessa. Tarve on suuri. Erot eri alueiden välillä ovat suuret, eikä oppilaiden ja koulujen välinen yhdenvertaisuus toteudu.

Teemoista
Turku Hiilineutraaliksi 2029- teeman tavoitteet ovat hyvät lähes kaikilla sektoreilla ja toimenpiteitä on suunniteltu, joskin näiden hintalappu on jäänyt pääosin esittämättä.

Vanhustenhoito
Vanhustenhoidon ostopalvelut, laadunvalvonta ja henkilömitoitus puhutti lautakuntaa.Riittävää henkilöresurssia ei ole osoitettu vedoten taloustilanteeseen.Valvonta on aliresurssoitua. Asiakkaalla ei ole mahdollisuutta valita eli äänestää jaloillaan vaihtamalla hoidon tuottajaa.

Tarkastuslautakunta on huomauttanut asiasta jo vuonna 2012, ja joka vuosi sen jälkeen. Oma lukunsa on kotihoidon palveluseteliasiakkaiden hoidon valvonta. Muistihäiriöistä kärsiviä ihmisiä on koko ajan enemmän, ja muutenkin tilanteet kotona ja asiakkaiden terveydessä vaihtelevat. Henkilöstömitoitusta pitäisi tarkistaa koko ajan.

Tässä näitä ja
Lopuksi kiitos Matti Vähä-Heikkilälle puheenjohtajan tehtävien kunniakkaasti hoitamisesta. Vilkas keskustelu lautakunnan vierailuilla ja haastatteluissa on ollut toiminnan rikastuttaja. Puheenjohtaja on välillä saanut todellakin olla valppaana kaiken debatin keskellä. Toivotan antoisaa jatkoa muissa tehtävissä Matille!

Riikka Oksanen

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti