keskiviikko 28. helmikuuta 2018

Riikka Oksanen/ Valtuustoaloite ma 26.2.:
Tieto Työpisteen palveluista paremmin esiin

Turun kaupungin työllisyyspalvelukeskus on ottanut käyttöön uuden nimen: Työpiste. Työpiste työllistää, valmentaa ja kuntouttaa ilman työtä olevia turkulaisia töihin, koulutukseen tai oman työkyvyn kohentamiseen. Työpiste toimii kaikkien alle 25-vuotiaiden tai vähintään 12 kuukautta työttöminä olleiden turkulaisten työvoimatoimistona.

Ongelmana on, etteivät useimmat turkulaiset työttömät, eivätkä työtä tarjoavat tahot tiedä näistä palvelusta mitään. Valtion Te- palveluiden internet-sivuilta ei tietoa Turun omista palveluista ole kovinkaan helposti löydettävissä.

Tieto palveluista tulisi olla aktiivisesti jaossa. Kaikki työttömät, kolmannen sektorin työllistäjät ja yritykset eivät saa tietoa median kautta. Edellä esitetyn johdosta esitän, että tieto Työpisteen palveluista tulisikin viedä kaikkien turkulaisten työttömien kotiin postitse kirjeenä. Näin taattaisiin tasa-arvoinen tiedonsaanti kaikille työttömille Turussa. Lisäksi palveluista tulisi olla kaupungin internet- sivuilla näkyvä esittely ja suora linkki Työpisteen sivuille.

tiistai 13. helmikuuta 2018

Raportti rakennus- ja lupalautakunnan kokouksesta 8.2.

Piti ikäväkseni joutua lähtemään sieltä ennen kokouksen loppua, koska piti mennä Varsinais-Suomen Vasemmistoliiton piirihallituksen kokoukseen kertomaan piirin ympäristöopintokerhon reilut kolme vuotta kestäneestä toiminnasta. Kertakaikkiaan hirveän huono omatunto siitä, mutta onneksi näin käy aniharvoin. Tässä siis raporttia lautakunnasta.

Asioina oli mm. toriparkin rakennusluvasta tehdyistä valituksista annettava lautakunnan lausunto, Aurakadun arvorakennuksen uudistaminen, sekä ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeaminen. Kokous käynnistyi pysäköinninvalvonnan toimialaesittelyllä.

Esitin, että perustuen Turun kaupunginvaltuuston 30.5.2016 hyväksymään maanvuokrasopimukseen, jossa todetaan ”Vuokramies vastaa kustannuksellaan Ortodoksisen kirkon perustusten vahvistamisesta pysäköintilaitoksen rakennustöiden yhteydessä", ja ottaen huomioon sen ylitsepääsemättömän tosiseikan, että kaupunginvaltuusto on ylin päättävä elin Turussa, rakennus- ja lupalautakunta ei voi antaa valituksista pohjaesityksen mukaista, hylkäämistä puoltavaa lausuntoa joka siis menisi kaupunginvaltuuston hyväksymän maanvuokrasopimuksen ehtojen yli.

Sen sijaan esitin, että rakennus- ja lupalautakunta edellyttäisi sitä että kaupunginvaltuusto olisi tässä yhteydessä lausunnonantaja, ja että lautakunta pyytää Turun hallinto-oikeudelta lisäaikaa lausunnon antamiseen. Näkökulmani sai keskustelussa kannatusta perussuomalaisten Laaksolta, joka ei kuitenkaan ehtinyt jättää eriävää mielipidettä pohjaesitykseen. Minä ehdin sen tekemään, koska tässä yhteydessä rakennus- ja lupalautakunta käytti päätösvaltaansa ylimmän päättävän elimen yli. Varsinainen esitys löytyy jo nyt Turun kaupungin sivuilta kokoustiedotteesta, ja tulee löytymään myös blogistani.

Kokouksessa oli esillä siis myös Aurakatu ykkösessä sijaitsevan Asunto Oy Turun Verdandin rakennuslupa. Siihen ollaan tekemässä arvoasuntoja. Uudistamisessa noudatetaan suurelta osin Museokeskuksen lausuntoa, josta olen iloinen. Olin kokoomuksen Aallon kanssa samaa, epäröivää mieltä remontissa Linnankadun puolelle tulevien, modernien ikkunoiden soveltuvuudesta rakennuksen tyyliin.

Korostin itse sitä, että kyseessä on Turun arvokkaimpiin kuuluva rakennus, ja kun arvorakennuksesta haetaan asuntoa, Suomessakin on väkeä joka on valmis maksamaan enemmän asunnosta rakennuksessa, joka noudattaa kaikella tavalla Turun historiaa Suomen vanhimpana kaupunkina. Turussa on paljon modernia uudisrakentamista, joka on hyvä. Samaan aikaan perinteitä kunnioittavat rakennukset ovat kaupunkimme rikkaus. Muut puheenvuoron käyttäneet puolsivat moderneja ikkunoita.

Lautakunta teki vuoden ensimmäisessä kokouksessaan 11.1. päätöksen, jolla se delegoi päätösvaltansa viranhaltijoille ympäristölupien myöntämisessä. En ollut samaa mieltä toimenpiteen järkevyydestä, vaan minusta on niin että vaikka virkamiesten asiantuntemus on selkeää, ovat he kuitenkin kulloisenkin hallinnon ja poliittisen kulttuurin armoilla päätöksiä tekemässä. Jos ajatellaan vaikka Suomessakin paraikaa valmisteltavia vapaakauppasopimuksia, ne tulevat mullistamaan jo nyt huomattavasti puretun ympäristölainsäädännön. Valtiot voidaan tuolloin haastaa oikeuteen ympäristölainsäädännön noudattamisesta. Mitä rahkeita yksittäisellä kunnan virkamiehellä on tällöin toimia ympäristön hyväksi.

Virkamiesten on pakko ympäristölupia myöntäessään tukeutua lakeihin ja määräyksiin. Nykyinen hallitus on tunnettu sääntelynpurkamisistaan. Toisaalta Turun kaupunkistrategia, joka on luonnollisesti tähän poliittiseen kenttään ja ilmastoon syntynyt, linjaa asioista tavalla joka on luonnon- ja ympäristönsuojelun näkökulmasta vähintäänkin kyseenalainen. Strategian muotoiluihin puutuinkin lautakunnan kokouksessa syksyllä.

Minusta lautakunnan olisi pitänyt huomioida lakien ja määräysten olevan poliittisen prosessin tulosta ja nähdä virkamiesten rooli tätä kautta. Tukeuduin silloinkin tekemässäni esityksessä kaupunginvaltuuston päätökseen siitä, että lautakunnan tulee olla ratkaiseva elin esim. juuri ympäristölupien myöntämisessä. Asiassa on toki toinenkin puoli; lautakunnan poliittiset voimasuhteet vaikuttavat luonnollisesti lupien myöntämiseen...

Mutta siis, tuolloin 11.1. tehty päätös on johtanut siihen, että myös päätökset ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeamisista tekee virkamies, ja lautakunta saa päätökset vain tiedoksi. Tämän illan kokouksessa se näkyi päätöksessä poiketa jätevesien johtamista koskevasta vähimmäissuojaetäisyydestä. Jouduin lähtemään ennen ko. asiakohtaa.

Minua ihmetytti kokousmateriaaliin perehtyessäni kovasti poikkeamista anoneen hakijan epämääräiset sanakäänteet. Hakija aikoo päätöspohjan mukaan liittyä vesi- ja viemäriverkostoon heti kun se rakennetaan alueelle ja liittyminen siihen on mahdollista. Kiinteistökohtaisen jätevedenpuhdistusjärjestelmän on tarkoitus olla väliaikainen ratkaisu. Mitään aikataulua poikkeamisen kestoon ei hakijan puolelta annettu.

Mutta, lähdin siis kokouksesta ehtiäkseni pitämään piirin ympäristöopintokerhon toimintakatsausta. Oli suuri ilo kertoa että olemme järjestäneet aktiivisesti ympäristöaiheisia keskustelutilaisuuksia ja luontoretkiä jo yli kolme vuotta, tilaisuuksia on pidetty aina kaupunkiviljelystä uusiutuvaan energiaan, Saaristomeren ravinnekuormituksen vähentämiseen sekä kierrätykseen. Alustamassa on ollut joka kerta aiheiden asiantuntijoita sekä myös Vasemmistoliiton poliittisia päättäjiä valtuutetuista entisiin ja nykyisiin kansanedustajiin.

Toivotin kaikki tervetulleeksi seuraavaan tilaisuuteemme keskiviikkona 14.2., "Ruokahävikki ja ruokakassit", jossa siinäkin paneudutaan hyvin ajankohtaiseen aiheeseen. Maamme hallituksen käsittämätön päätös leikata ruoanjakelua hoitavien yhdistysten taloudellinen apu on kertakaikkiaan karmea tilanteessa, jossa ihmisiä on ajettu kaiken aikaa ahtaammalle.

Eva-Liisa Raekallio

Vipun "Turun psykiatrinen hoito on rikki"-tilaisuus 12.2. oli valtaisa yleisömenestys; tuoli- ja kahvivastaavilla riitti töitä. Oli todella vilkasta ja hedelmällistä keskustelua, mielenterveyden hoitoresurssien saaminen kuntoon on kiireellisimpiä poliittisia kysymyksiä Turussa.

Tilanne on tämän illan jälkeen taas lähempänä ratkaisua. Iso kiitos kaikille keskustelijoille, osallistujille ja hienoille alustajillemme Jukka Kärkkäiselle ja Vellu Saajalalle :) Asiat paranevat ensin yhdessä keskustelemalla, tietoa jakamalla ja ihmisten todellisen arjen pohjalta tehdyillä poliittisilla valinnoilla resurssien kohdentamisesta.


 keskiviikko 7. helmikuuta 2018

Ensi viikon maanantaina hyvin tärkeää asiaa mielenterveydestä. Tervetuloa keskustelemaan, ja nimenomaan löytämään ratkaisuja!

Turun psykiatrinen hoito on rikki- keskustelua mielenterveydestä ma 12.2.2018 klo 18 Martin Kulttuuriolohuoneella

Hoitoa on tämän päivän Turussa vaikeaa saada. Miten käy sitä tarvitsevien ihmisten? Entä mitkä ovat kaupungin velvollisuudet ja mahdollisuudet pitää huolta mielenterveyspalvelujen saatavuudesta, ja miten hoitoresurssit saadaan ajan tasalle? 

Keskustelemassa mm. ylilääkäri, psykiatrian erikoislääkäri, lääketieteen tohtori sekä Turun kaupunginvaltuutettu ja Turun sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen Jukka Kärkkäinen, sekä Mielenterveysyhdistys ITU ryn puheenjohtaja, Mielenterveyden keskusliiton valtuuston jäsen Veli-Matti Saajala. Tilaisuus pidetään Martin Kulttuuriolohuoneella, Itäinen Pitkäkatu 49, Turku.

Keskustelun vetää Turun kaupunginvaltuutettu Riikka Oksanen. Yleisön toivotaan osallistuvan keskusteluun alustuspuheenvuorojen jälkeen.

Tilaisuuteen on vapaa pääsy, tarjolla on kahvia ja pullaa.

Tervetuloa mukaan!

Järj. Viherpunainen vasemmisto ry


Vipun mielipide Turun kaupungin pyöräilyn kehittämisohjelmasta ilmestyi Turun Sanomissa 25.1. Se lähetettiin myös suoraan Turun kaupungille, ja kaupunkiympäristötoimialalta tuli kiittävä vastaus, jossa todettiin että kannanottomme otetaan jatkovalmisteluissa huomioon. Mielipidettä varten pyysimme jäsenten mietteitä, iso kiitos jokaiselle :)

Turusta aito pyöräilykaupunki

Turun kaupungin pyöräilyn kehittämisohjelmaa on ollut vuodenvaihteessa mahdollista kommentoida ja antaa siitä palautetta. Ohjelmassa on paljon hyvää; siinä linjataan kestävien kulkutapojen lisäystavoitteesta Turussa; niiden osuuden kasvattamisesta nykyisestä 52%:sta 66% iin vuoteen 2030 mennessä, ja tartutaan myös varsinaisten pyöräteiden - ja reittien lisäämiseen ja parantamiseen. Taustalla nähdään mm. Turun tavoite tulla täysin hiilineutraaliksi kaupungiksi vuoteen 2040 mennessä.

Viherpunainen vasemmisto ry on samaa mieltä ohjelman kanssa pyöräilyn suurimmista esteistä Turun kaupungissa. Pyöräreittien katkonaisuus on iso ongelma, kuitenkin koko kaupungin tasolla. Ohjelmassa keskitytään paljolti keskustan pyöräilymahdollisuuksien edistämiseen lähiöiden kustannuksella. On totta, että suurin osa turkulaisista asuu puolen tunnin säteellä Kauppatorista, mutta jotta Turusta saadaan aito pyöräilykaupunki kaikille turkulaisille, on otettava huomioon myös kauempana asuvat lähiöiden asukkaat sekä heidät, jotka pyöräilevät koulu- ja työmatkojaan lähiöiden välillä tai Turun ulkoreunalla.

Turvallisuuden parantaminen on mielestämme tärkeimpiä keinoja edistää pyöräilyä. Ohjelmassa peräänkuulutetaan nopeusrajoituksia eräänä lähtökohtana; ajonopeuksia tulisi laskea 30-40 km/h, jotta kävelyn ja pyöräilyn turvallisuus paranisi. Viherpunainen vasemmisto ry onkin linjannut tuntuvien nopeusrajoitusten kiireellisyydestä jo tämän vuosikymmenen alkupuolella.

Pyöräilijöiden turvallisuuden kannalta on kuitenkin oleellista tarkastella myös pyöräreittejä sinänsä. Esimerkiksi syksyllä avattu Humalistonkadun pyöräily-yhteys on toteutettu pyöräkaistojen ja pyöräteiden yhdistelmänä. Yhtenäinen, ajoradasta erillinen pyörätie on ilman muuta turvallisin väyläratkaisu, jos halutaan todella lisätä pyöräilyä. Pyöräteiden leventäminen on sekin paitsi turvallisuustekijä, myös välttämätön keino pyöräilyn lisäämiseen ja kaupungin hiilineutraaliustavoitteiden täyttämiseen.

Turvallisuuteen ja pyöräilyn edistämiseen vaikutetaan ratkaisevasti pyöräreittien talvikunnossapidon käynnistämisellä. Parantamisesta ei näkemyksemme mukaan usein voi puhua, kyse on suhtautumisen ja arvostuksen eroista. Siinä missä ajoradoista pidetään hyvää huolta, lumet aurataan teiltä suoraan pyörä- ja jalankulkuteille. Pyöräilyn arvostusta pitäisi lisätä paitsi jo päiväkodissa käynnistyvän ympäristökasvatuksen avulla, toisaalta ei pitäisi torjua myöskään kireää sanktiolinjaa esimerkiksi pyöräkaistoille parkkeeraavien autoilijoiden osalta.

Turun kaupungin pyöräilyn kehittämisohjelmassa esitellyt uudet pyörätieosuudet tulee Viherpunainen vasemmisto ry:n mielestä toteuttaa heti. Olemassaolevia pitää samalla parantaa. Turun kaupunginvaltuuston pitäisi myös viipymättä kohdentaa ohjelmassa pyöräilyn edistämiseen kohdennetut varat, jotta kaupunki saadaan sitoutumaan hiilineutraaliin, kestävien kulkumuotojen tulevaisuuteen jo nyt.

Turun Vasemmistoliiton osasto Viherpunainen vasemmisto ryn puolesta puheenjohtaja Eva-Liisa Raekallio

http://www.ts.fi/mielipiteet/lukijoilta/3812117/Turusta+aito+pyorailykaupunki

Vipu tuki Vasemmistoliiton presidenttiehdokkaan Merja Kyllösen vaalikampanjaa myös paistamalla lettuja Merjan kanssa juttelemaan tuleville Turun Kauppatorilla perjantaina 19.1. :)

Merja Kyllönen


Li Andersson ja muita

Vipulaisia

Toisen asteen oppimateriaalit maksuttomiksi

Turun Vasemmistoliitto vaatii, että toisen asteen oppimateriaalien maksullisuudesta luovutaan.
Toisen asteen oppimateriaalien kustannus opiskelijoille on kohtuuton. Lukion oppimateriaalit ja ylioppilastutkinnon vaatima laitteisto maksavat lukiolaiselle yhteensä noin 2 600 euroa. Ammatillisen perustutkinnon kustannukset kohoavat joillakin aloilla tätäkin korkeammiksi.

Oppimateriaalien maksullisuus lisää opintojen keskeyttämisiä. Turussa yli kymmenen prosenttia toisen asteen opiskelijoista jättää opinnot kesken. Viisitoista prosenttia suomalaisista ei suorita toisen asteen tutkintoa 25 ikävuoteen mennessä. Toisen asteen tutkintoa vaille jäävät putoavat tyhjän päälle jatko-opintojen ja työelämän kovien vaatimusten vuoksi.

"Varallisuus vaikuttaa etenkin pienituloisten perheiden lasten opiskeluedellytyksiin toisella asteella ja saattaa johtaa jopa opintojen keskeyttämiseen tai aloittamatta jättämiseen", toteaa Turun lukio- ja ammattiopetusjaoston puheenjohtaja Riikka Oksanen.

Oppimateriaalien maksuttomuus maksaisi Turun kaupungille noin 3,6 miljoonaa euroa vuodessa.
"Koulunkäynnin keskeytymisestä ja syrjäytymisestä maksettava inhimillinen hintalappu on suurempi kuin maksuttoman toisen asteen hinta. Turun kaupungin on päästettävä vähävaraiset koulunpenkille ja nostettava koulutustasoa ylöspäin", sanoo Turun Vasemmistoliiton puheenjohtaja Jaakko Lindfors.
Raportti rakennuslautakunnan kokouksesta 30.11.

Rakennuslautakunta päätti äsken myöntää rakennusluvan toriparkille äänin 8-5. Minusta hylkäyspäätöksen edellytykset olisvat näin puutteellisilla selvityksillä ja tiedoilla täyttyneet. Kannatinkin vihreiden hylkäysesitystä ja jätin pöytäkirjaan eriävän mielipiteen. 

Kokouksessa tehtiin myös pöydällepanoesitys, mutta jos tässä on ollut vuosikymmenet aikaa valmistella asiaa ja sitten lautakunnalle tuodaan etukäteen 23 pohjaesityksessä mainitusta liitteestä vain muutamia, eikä lainkaan esimerkiksi torisuunnitelmaa, geoteknistä selvitystä naapurikiinteistöistä, saati paloturvallisuudesta, ei voida sanoa että kaksi viikkoa seuraavaan kokoukseen muuttaisi tilanteen. 
Olin pyytänyt viime kokouksessa pidetyn hanke- esittelyn yhteydessä meille samoja materiaaleja jotka käytiin nopeasti powerpointilla läpi, emme saaneet niitä. Lautakunnalla oli siis jo tänään tiedossaan hakemuksen puutteet. Mielestäni lautakunnalle pitää tuoda materiaali etukäteen.

Lisäksi, kun lupaehdoissa oli mainittu mm.
"Ennen rakennustöiden aloittamista on rakennusvalvonnalle esitettävä rakennustöistä mahdollisesti aiheutuvien vaurioiden arvioimiseksi selvitys ympäröivillä kiinteistöillä toteutetuista rakenteiden tarkastuksista ja seurantasuunnitelma." 

Miten voimme kaupunkilaisten edustajina, teknisenä viranomaiselimenä olla vakuuttuneita hakijan kyvystä vastata rakennustöiden aikana kustannuksista ja riskeistä, jos he eivät ole valmiita tässä vaiheessa maksamaan täysin välttämättömistä selvityksistä? Emme mitenkään, mielestäni. Minulla oli hylkäysesityksen hyväksymättäjättämispäätöksen varalta palautusesitys, jota ei otettu käsittelyyn vaikka nuija ei ollut heilahtanut. 

Pöytäkirjaan jättämäni eriävä mielipide, jonka jättivät myös jotkut muut, oli tässä tilanteessa ainoa oikea ratkaisu. Epävarmalle pohjalle, termin joka ainoassa merkityksessä, perustuva päätös ei voi saada kuin eriävän mielipiteen. Olen kuitenkin iloinen siitä että saimme puolueiden välistä yhteistyötä aikaan, vihreät ja perussuomalainen olisivat myös hylänneet hakemuksen. Lautakunnan päätöksen suhde noudatti suunnilleen valtuuston aikanaan tekemää päätöstä. 

Asia menee nyt kaupunginhallitukselle, joka saanee? hankkeen rahoitus- ja vakuusselvityksen käsiteltäväkseen ennenkuin rakennustyöt voidaan aloittaa. Kun katsoo hakijan tähänastista toimintaa, ei vakuuta myöskään jatko. Turku parka. Niin, kokouksessa oli kyllä muitakin asioita, koitan kasata kokousraporttia tässä.

Eva-Liisa Raekallio
Kuulumisia valtuustoryhmän työvaliokunnan kokouksesta 19.11.

Kävin tänä iltana kertomassa valtuustoryhmämme työvaliokunnan kokouksessa meille pidetystä toriparkkihakemuksen esittelystä. Tässä pointteja tännekin.

Kaupunginvaltuusto on 30.5.2016 päättänyt että toriparkin rakennustyöt voidaan aloittaa vasta, kun kaupunginhallitus on hyväksynyt hankkeen rahoitus- ja vakuusselvityksen. Minusta on outoa, että rakennuslupa halutaan hakijan puolelta saada tässä vaiheessa, kun rahoituskuviot eivät ole selkeitä. Toriparkki saatiin aikoinaan kaupattua valtuuston enemmistölle lupaamalla, etteivät kustannukset kaadu turkulaisten veronmaksajien syliin. Toriparkin omistuspohjahan ja täten rahoitukseen liittyvät kysymykset ovat valtuuston päätöksen jälkeen muuttuneet täysin.

Ortodoksinen kirkko on esittänyt, että kirkko pitää paaluttaa, mutta esittelyssä enme kuulleet paalutuksen aikataulusta tarkemmin, tai vastauksia paalutuksen aiheuttaman tärinän vaikutuksista maaperään ja rakennustöihin. Hakija myös kokee, etteivät arkeologiset kaivaukset aiheuta aikatauluriskiä. Minulla olisi paitsi turkulaisena veronmaksajana, myös luottmushenkilönä varmempi olo jos tässä vaiheessa kuulisin faktoja, en tuntemuksia.

Aikataulut ja suunnitelmat eivät ole täysin valmiina joukkoliikenteen ja torikaupan järjestämisen suhteen, keskusteluja on kuulemma käyty. Paloturvallisuus jätti myös avoimia kysymyksiä, esim. toriparkin ylä- ja alataso olisivat samaa paloaluetta, jossa ylemmän tason korkeus mahdollistaa pelastusajoneuvon ajamisen ylätasolle, mutta alemmalle tasolle ei sillä pääsisi. 

Olemassaolevassa asemakaavassa ei ole varauduttu maanalaisen yhteyden rakentamiseen elokuvakeskukseen, vastaus oli että jos sieltä halutaan maksaa, yhteys on mahdollinen. Toisaalta naapurikortteleihin rakennettavien yhdyskäytävien kiinnekohdat, jotka kiinteistönomistajat ovat itse saaneet osoittaa, he myös itse kustantaisivat. Olisi ollut olennaista nähdä esittelyssä näiden yhteyskanavien rakennustöiden kustannukset sekä vaikutuksen hankkeen kokonaisaikatauluun, ja sopimukset rahoituksen järjestymisestä. 

Tällä erää näyttää siltä, että kun lupaa lähdettäisiin myöntämään ja kenties rakennustyöt aloittamaankin keskeneräisin tiedoin ja suunnitelmin, rakentamisen kustannukset ja aikataulurajat tulevat helposti paukkumaan ja kunnolla, ja näin ollen alkuperäiset vakuuttelut siitä, etteivät kulut jäisi meidän turkulaisten maksettaviksi, kuulostavat huterilta ja harhaanjohtavilta.

Eva-Liisa Raekallio

Raportti rakennuslautakunnan kokouksesta 16.11.

Oli hienoa, että kaupunginvaltuusto myönsi maanantaina 125000 lisäresurssin rakennusvalvonnalle. Lautakunta kohdentaa summan loppuvuodesta, toivottavasti meille tuotavassa esityksessä varat olisi kohdennettu sitten juurikin lisävirkoihin LVI- ja lupapuolelle, jonka puolesta koko lautakunta on.
Kokouksessa meille esiteltiin toriparkin rakennuslupahakemuksen vaihetta. Kyllä. 

Hakemus olisi ilmeisesti tulossa lautakuntaan kahden viikon päästä. Toivon, että meille tuotavissa papereissa olisi sitten kaikki mahdollinen tieto. Ainakaan esittelystä ei jäänyt oloa, että kaikki tieto olisi kasassa näin vähän aikaa ennen päätöksentekoa. Avoimia kysymyksiä jäi rahoituksen osalta, kuten myös paloturvallisuuden kohdalta, lisäksi joukkoliikenteen sekä torikaupan järjestämisestä rakennustöiden aikana. 

Lautakunnalle tuotiin tiedoksi Turun hallinto-oikeuden tuoreet päätökset sekä Turun entisellä kasarmialueella, yliopistoalueella osoitteessa Arwidssoninkatu 1 sijaitsevan puutalon , että Itäinen Rantakatu 42:ssa sijaitsevan rakennuskompleksin purkamista koskevien valitusten hylkäämisestä. Lautakunnalla oli kokousmateriaalina ainoastaan hallinto-oikeuden päätökset, eikä Meidän Turku Ry:n valituskirjelmiä. 

Vaikka kyse on edellisen lautakunnan päätöksestä, ja kirjelmät ovat olleet edellisen lautakunnan kokousmateriaalina purkulupien myöntämisvaiheessa, mielestäni myös nykyisellä lautakunnalla tulee olla kaikki tarvittava materiaali tiedossaan. Näin ollen pyysin valituksia lautakunnalle ja ne luvattiin toimittaa molempien ratkaisujen osalta. Me emme tässä vaiheessa voineet kuin merkitä oikeuden päätökset tiedoksi.

Tänään iltapäivällä tulleella kokouksemme lisälistalla oli mm. Turun alueella tehtyjen betonirakennelujuusselvitysten tuloksia. Puutteita tai normeista poikkeamisia ei luojan kiitos löytynyt kuin kolmesta kohteesta, mutta minusta jokainen pieni poikkeama on liikaa alalla, jossa turvallisuuden pitää olla aina kaikkein tärkein tekijä. Tältä pohjalta minun on lausuttava ihmetykseni siitä, ettei lautakunta saanut itselleen taulukkoa, jossa eriteltiin työmaat ja niillä operoivat yritykset ja poikkeamat/puutteet. 

Taulukko ei ollut mielestäni niin yksityiskohtainen, etteikö sitä olisi voinut antaa lautakunnan jäsenille. Rakennusteollisuus vetosi yrityssalaisuuksiin. Kun kaikki kuitenkin tietävät, mitkä toimijat ovat operoineet esim. TYKSin T3- sairaalatyömaalla, en löydä pohjaa salaamiseen. Minua henkilökohtaisesti aikoinaan pelästytti todella paljon tieto sairaalatyömaan rakenneongelmista, en ole voinut samalla mielellä enää kulkea sairaalatyömaan ohi, saati mennä junalla siitä alhaalta. Jokaisen pitäisi voida olla varmoja, että Suomessa rakennetaan laadukkaasti. Tässä avoimuus ja läpinäkyvyys olisi yksinkertainen tapa vakuuttaa ihmiset siitä, etteivät ongelmat enää toistu. 

Viimeiseksi on sanottava, että on erittäin hyvä, että nyt ollaan tutkimassa betonin lisäaineiden yhteiskäytön vaikutuksia betonin lujuuteen. Nyt vaan kunnolliset, huolelliset tutkimukset, ja eritoten tutkimustulosten suora soveltaminen käytäntöön säännöksi. Kertakaikkiaan kuitenkin ihmetyttää, miksi tähän saakka on hyväksytty betonin lisäaineet, muttei tutkittu niiden yhteisvaikutuksia lujuuteen. En ymmärrä.

Eva-Liisa Raekallio