torstai 19. joulukuuta 2019

Viherpunainen vasemmisto ry
Kannanotto 17.12.2019


Turun vastuuton toiminta toriparkkikysymyksessä tuomittava

Viherpunainen vasemmisto ry (Vipu) peräänkuuluttaa nyt todellista vastuunkantoa.  Turun kaupunginhallitus päätti 25.11.2019 äänin 8-6 vuokrata liiketiloja toriparkista 20 000 eurolla kuukaudessa 40 vuodeksi. Summa on yhteensä lähes 10 miljoonaa euroa. Lisäksi kannattavien liiketilojen omistus on annettu yksityisille, ja parkkitilan omistuksesta jäävä riski on jo aiemmin vyörytetty turkulaisten harteille. Aikoinaan poliitikoille vakuuteltiin, ettei siitä koidu kuluja kuntalaisille. Torikauppiaille pitää myös järjestyä edulliset sosiaalitilat torin alaisista tiloista. Toriparkin todelliset kustannukset yltävät lopulta paljon korkeammiksi, kun mukaan lasketaan mm. joukkoliikenteen miljoonatappiot ja torin ympärystän rakennusten vauriot.

Viherpunainen vasemmisto ry tuomitsee kaupunginhallituksen päätöksen,  jonka myötä toriparkin omistavat yritykset nettoavat samalla kun tavallisia turkulaisia odottaa pelkkä toriparkin maksajan rooli. Vipu on tehnyt vuosia työtä toriparkin rakentamista vastaan noudattaen turkulaisten enemmistön tahtoa, yhdistys mm. valitti toriparkin rakentamisen sallivasta asemakaavasta jo vuonna 2012 ja vipulaisten luottamushenkilöiden toriparkkilinja on pitänyt niin kaupunginvaltuustossa kuin lautakunnassakin.

Erityisen tuomittavaksi poliitikkojen enemmistön toiminnan tekee yhdistyksen mielestä silti se, että kun yhdellä kädellä annetaan yksityisille kymmeniä miljoonia toriparkkihankkeessa, toisella viedään kaupunkilaisilta loputkin tuhkat pesästä Turun kaupunginvaltuuston enemmistön 11.11.2019 hyväksymällä sopeutusohjelmalla, joka sisältää lähes 60 miljoonan euron leikkaukset turkulaisten arjesta. Viherpunainen vasemmisto ry edellyttää, että vastuuton politiikka Turun kaupungissa loppuu.

Lisätietoja:
Pj Eva-Liisa Raekallio
Viherpunainen vasemmisto ry
puh. 040-2473913

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti