sunnuntai 22. tammikuuta 2017


Kasvatus- ja opetuslautakunta kokoontui vuoden ensimmäiseen kokoukseen keskiviikkona 18.1.

Ensimmäisenä asialistalla oli varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista päättäminen. Pohjaesityksen mukaisesti asiakasmaksut alenevat etenkin kahden hengen ja hieman myös kolmen hengen perheissä. Tämä toteutuu perheiden maksuttoman tuloluokan tulorajoja korottamalla. Kustannusvaikutukseksi arvioitiin noin 250000€. Muutokset astuvat voimaan 1.3.2017. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvaukset pidettiin ennallaan viime vuoden tasolla. Jos ryhmässä on lapsi, joka tarvitsee vähälaktoosisen ruokavalion, kaikkien ryhmän lasten ateriat korvataan vähälaktoosisen korvauksen mukaisesti.

Eniten keskustelua herättivät oikaisupyynnöt varhaiskasvatus- ja perusopetusjaoston päätökseen esiopetuksessa järjestämistavoista. Päätöksen mukaisesti lapset sijoitetaan ensisijaisesti oppilaaksiottoalueen mukaisen koulun yhteydessä sijaitsevaan esiopetukseen. Jos jollain alueella ei ole riittävästi kunnallisia esiopetuspaikkoja, niitä hankitaan yksityisiltä esiopetuksen järjestäjiksi ilmoittautuneilta päiväkodeilta.

Päätöksen taustalla on pyrkimys siihen, että alakoulun aikaiset ryhmät muodostuisivat jo esiopetuksessa. Esiopetus on nivelvaihe varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen välissä, mutta enemmän perusopetuksen kaltainen, sillä siihen osallistuminen on pakollista.

Vilkkaan keskustelun jälkeen oikaisupyynnöt päätettiin hylätä.

Sivistystoimiala ylitti budjettinsa vuonna 2016 2,1 miljoonalla eurolla.
Avustukset, joka sisältää varhaiskasvatuksen palvelusetelimaksut, ylittyi 3,2 miljoonalla eurolla. Alkaneelle vuodelle on budjetoitu 1,5 miljoonaa euroa enemmän kuin viime vuodelle, eli tästä vuodesta tulisi selvitä 600 tuhatta euroa viime vuotista pienemmällä summalla, vaikka lasten määrän päiväkodeissa ja peruskouluissa on ennakoitu kasvavan yli 200:lla.

Kansainvälinen koulu on lisätilan tarpeessa. Tämä kokous päätti vuokrata 3 luokkahuonetta sosiaalitiloineen Pelttarinkadulta kansainvälisen koulun käyttöön.
Muita mahdollisia lisätiloja selvitetään.

Myös Sirkkalan koulu tarvitsee lisätiloja. Selvityksistä huolimatta sopivia tiloja ei ollut löytynyt.

Esteettömyyssuunnitelman lausunto palautettiin valmisteluun. Siitä toivottiin esitettyä kattavampaa.
           Aki Haapanen
           Riikka Oksanen

keskiviikko 18. tammikuuta 2017


    Tervetuloa kierrätysviikolle!

Varsinais-Suomen ympäristöopintokerho järjestää kierrätysviikon 24.-31.1.2017. Se käynnistyy tiistaina 24.1. tutustumisella Tex-Vex-toimintaan Turussa. Se on yksi tapa yhdistää kierrättäminen ja työllistäminen.  


Tutustuminen alkaa 24.1. klo 11.30 kokoontumisella Turun TST:n aulassa osoitteessa Kanslerintie 19, Turku, jossa TST ry:n toiminnanjohtaja Joe Majanen pitää alustuksen TST ryn toiminnasta. Olethan ajoissa. Sen jälkeen pääsemme tunnin mittaiselle kierrokselle, jonka vetää Tex-Vexin työnohjaaja. Kierrokselle on vapaa pääsy.


Varsinais-Suomen Vasemmistoliiton ympäristöopintokerhon kierrätysviikko jatkuu tiistaina 31.1., jolloin on Kaarinassa keskustelutilaisuus kierrätyksestä.  Se järjestetään Kaarinan kaupungintalon valtuustosalissa, Lautakunnankatu 4, Kaarina, klo 18 alkaen. Tilaisuus alkaa kahvilla klo 17.30. Kahvitarjoilu ja tilaisuus on ilmainen.


Kierrätysaiheesta alustaa Kaarinan kierrätyskeskuksen ja Kaarinan työttömien toiminnanjohtaja, mm. kaupunginhallituksen jäsenenä sekä Kaarinan Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtajana vaikuttava Pentti Kallio otsikolla "Kierrätyksen monet mahdollisuudet- kokemuksia Kaarinasta".

Kommenttipuheenvuoron pitää Raision kaupunginvaltuutettu, Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan jäsen ja Raision seudun työttömien perustajajäsen ja yhdistyksen puheenjohtajana yli 10 vuotta toiminut, työttömien edunvalvonnan monitoimimies Kari Hanka.

Tervetuloa mukaan!

    Lisätiedot: Varsinais-Suomen Vasemmistoliiton ympäristöopintokerhon ohjaaja
                      Eva-Liisa Raekallio, puh. 040-2473913

    https://www.facebook.com/events/150301212133507/
    https://www.facebook.com/events/201322797003548/

torstai 12. tammikuuta 2017

Raportti nuorisolautakunnan kokouksesta 12.1.2017

Kokouksessa oli isoimpana asiana Runosmäen monitoimitalon tarveselvitys, joka tuli lopullisesti hyväksyttäväksi. Lautakunta kävi viime kerralla lähetekeskustelun aiheesta, ja pyysin siinä yhteydessä selvittämään, ettei isoja tiloja ja synergiaetuja haettaessa unohdettaisi kunkin toimialan erityispiirteitä. Kuten viime lautakuntaraportissani toin esiin, puhuin joulukuun kokouksessa siitä, miten kirjastotiloja kehitetään nykyään liiaksi tapahtumakeskuksiksi, ja kirjastojen ominaispiirteet ja perinteinen tehtävä on unohdettu.  

Tammikuun kokoukseen saadussa tarveselvityksessä ei ollut vastauksia siihen, miten yhdistettäisiin kirjaston keskittymistä vaativat tilat ja nuorten toiminta. Nyt kokouksessa olleessa selvityksessä lähetekeskustelua ei siis ollut otettu huomioon.
En saanut vastauksia myöskään huoleeni siitä, miten päiväkotitoiminta toteutetaan monitoimitalossa järkevästi kaiken muun toiminnan ohessa. Avoimeksi jäi myös perhe- ja sosiaalipalvelujen järjestäminen uudisrakennuksessa.

Esitinkin kolmesta tarjotusta vaihtoehdosta kakkosvaihtoehtoa V2, jossa kukin toimipiste säilyisi omana kokonaisuutenaan, ja tontteja vapautuisi asuintalojen rakentamiseen. Se, että Turun Vasemmistoliiton kuntavaaleihin tähtäävän kaupunkiohjelman yksi mahdollinen linjaus olisi kaupungin oman vuokra-asuntokannan kasvattaminen 30 prosenttiin, (jota ehdotusta täydensin lisäyksellä vähintään 30 prosenttiin), edellyttäisi että Turku itse omistaisi tontit jatkossakin. Runosmäessä on huonokuntoisia taloja, uusien ja laadukkaiden asuntojen rakentaminen on tärkeää.

 Keskityin esityksessäni nuoriso- ja kirjastopalveluihin. Esitys jäi ilman kannatusta ja jätin eriävän mielipiteen kokouspöytäkirjaan.

Esitys 12.1.2017 Asiakohta 5

Esitän tarveselvityksen vaihtoehto V2:n hyväksymistä. Se huomioi parhaiten sekä nuoriso- että kirjastopalvelujen tarpeet. 

Runosmäen nuorisotilan kävijämäärät ovat tarveselvityksen mukaan olleet aina Turun kärkipäässä.  Tilojen peruskorjausratkaisussa on mahdollista ottaa myös nuorten tarpeet parhaiten huomioon. Väistötilaratkaisut tulee selvittää. 

Peruskorjauksessa olisi mahdollista myös panostaa riittävän suuren äänieristetyn bändiäänitystilan rakentamiseen. Rock Academy- toiminta on suosittua ja Auran Panimon bänditilat ovat täyteen buukattuja. 

V2- vaihtoehdossa esitellyn tilojen peruskorjauksen toteuttamisessa on tärkeää, että sekä nuorten- että kirjastopalvelujen erityispiirteet huomioidaan. Runosmäen nuorisotilan lisäksi myös Runosmäen kirjasto on käyttäjien suosiossa. Uusien tilojen tulee palvella täysipainoisesti sekä nuoria että kirjaston käyttäjiä. 

V1- vaihtoehdossa myös Parolanpolun ja Munterinkadun päiväkotien palvelut sijoittuisivat monitoimitaloon. V2- vaihtoehdossa eri väestöryhmien erityistarpeet voidaan huomioida. Taloudelliset seikat puoltavat tässä vaiheessa vaihtoehto V2:n hyväksymistä. Se on edullisin. Kustannusarvion mukaan V2-vaihtoehdon hinnaksi tulisi 4 728 000 euroa, kun V1-vaihtoehto maksaisi 6 102 000 euroa. 

*********

Kysyin kokouksessa myös sitä, onko tiedossa aikataulua sille, koska lautakunta saisi Nukkumajoen aluetta koskevat matkailunkehittämissuunnitelmat, joita siellä käydessämme pyysin. Tarkkaa tietoa ei vielä ollut, toivon että paikan ja alueen arvo ymmärrettäisiin suunnitelmia tehtäessä ja päätöksenteossa.

           Minua ilahdutti kokouksessa se, että Vimmassa järjestettävän taidekasvatustoiminnan maksut säilyvät ennallaan turkulaisille                
           lasten ja nuorten ryhmille. Nuorisokortilla pääsee ilmaiseksi käymään avoimessa pajassa edelleen, ja on todella tärkeää että 
           kortin saatavuus on yhä hyvä.

          Eva-Liisa Raekallio