sunnuntai 9. tammikuuta 2022

Vipun Maxista ammattiosaston vpj, ja LGBTIQA+- verkoston aluevaaliohjelma

Vipun aluevaaliehdokas nro 88 ja ay-aktiivi Max Rauvola valittiin JHL 481 varapuheenjohtajaksi!! Hän on mukana myös Varsinais-Suomen Vasemmiston LGBTIQA+ verkostossa. Tässä verkoston aluevaaliohjelma.

Ohjelmassa tarkennetaan Vasemmistoliiton vaaliohjelmaa painottamalla sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden työntekijöiden ja asiakkaiden yhdenvertaisuutta sekä tasa-arvoa. 

Hyvinvointialueelle on laadittava tasa-arvo ja yhdenvertaisuusohjelma.


Hyvinvointialueen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelmassa tulee huomioida seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuus. Koulutus ja tiedon jakaminen LGBTIQA+ -ryhmiin kuuluvista ihmisistä sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastuspalvelualojen ammattilaisille on tärkeässä roolissa palvelujen yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumisessa. Tämä koskee kaikkia vähemmistöryhmiä, sillä monet voivat kuulua samanaikaisesti useampiin vähemmistöryhmiin. Seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön kuuluminen on kiinteä osa yksilön identi-teettiä läpi koko elämän ja on huomioitava kaikissa palveluissa.


On turvattava ikääntyvien ja vammaisten oikeudet parisuhteeseen ja perheeseen, sukupuoli-identiteettiin ja seksuaalisuuteen niin asiakkaina kuin työntekijönäkin. Työyhteisöjen ja palvelujen tuottajien on sitouduttava toteuttamaan tasa-arvo ja yhdenvertaisuusohjelman tavoitteita. 


Hyvät turvalliset työolot ja työsuhteet kuuluvat kaikille, eivät harvoille!


Hyvät yhdenvertaiset julkiset palvelut kuuluvat kaikille, eivät harvoille!

keskiviikko 5. tammikuuta 2022


Tämä ilmoitus tänään TSn vaaliliitteessä! 
Korvapuusteja ei voi jakaa, eikä olla Apteekkimuseolla, olemme kuitenkin jakamassa flaikkuja jossain.

Metsästysrautojen kieltäminen otti jättiharppauksen!

Kansalaisaloite metsästysrautojen kieltämiseksi on ollut vireillä kesästä lähtien, kun karhuja vammautui pienpetorautoihin. Vipussakin osallistuttiin nimienkeruuseen. Kaikki vaaditut 50000 nimeä tulivat eilen täyteen, pari päivää ennen 8.1. määräaikaa! Mahtava juttu, ollaan paljon lähempänä sitä, että viattomien eläinten turhasta kärsimyksestä ja kivusta päästäisiin eroon. 

Aloitteen ehtii vielä allekirjoittaa, jokainen nimi lisää painetta lainmuutokseen.

https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/8711