tiistai 14. toukokuuta 2019


Lue tuore Greenpeacen tiedote Jäämeren ratahankkeesta, auta saamelaisia ja Lapin ainutlaatuista luontoa


Jäämeren radan rakentaminen ihmisoikeussopimusten vastaista – Greenpeace tukee saamelaisyhteisöjä


Peter Vesterbackan lähteminen mukaan jo kertaalleen kannattamattomaksi todettuun Jäämeren rata -hankkeeseen ei tee radasta kannattavampaa eikä toteuttamiskelpoista. Päätökselle radan rakentamisesta ei ole edellytyksiä, koska saamelaiset ovat jo kertaalleen tyrmänneet hankkeen.
Vesterbackan mukaan radan vaikutus saamelaisten porolaitumiin ratkeaisi keskustelemalla.

”Radan vaikutukset eivät ole keskustelu- tai tulkintakysymys. Saamelaiset ovat alkuperäiskansa, jolla on kansainvälisen oikeuden turva perinteisiin elinkeinoihinsa. Jäämeren rata pirstoisi poronhoidolle tärkeät laidunalueet, mikä paliskuntien mukaan pilaisi poroelinkeinon toimintaedellytykset”, sanoo Greenpeacen maajohtaja Sini Harkki.

Ihmisoikeussopimusten ja -käytäntöjen mukaan hyväksyntä alkuperäiskansoja koskeviin hankkeisiin tarvitaan niiltä yhteisöiltä, joihin vaikutus kohdistuu, eli esimerkiksi paliskunnilta. Paliskuntien lisäksi saamelaisten korkeimmat viralliset edustajat saamelaisneuvosto ja Suomen saamelaiskäräjät ovat kaikissa tähänastisissa lausunnoissaan yksiselitteisesti tyrmänneet ratahankkeen kulttuurilleen ja elinkeinoilleen haitallisena.

Greenpeace tukee saamelaisyhteisöjä poronhoidolle ja luonnolle haitallista teollista maankäyttöä vastaan. Greenpeace ja poronhoitajat ovat tehneet vuodesta 2003 alkaen tuloksellista yhteistyötä valtion metsien hakkuiden vähentämiseksi ja arvokkaiden metsäalueiden suojelemiseksi. Jäämeren ratahanketta vastaan on toimittu yhdessä syksystä 2018 alkaen.

Lisätiedot:
Sini Harkki, maajohtaja, Greenpeace Norden, puhelin 050 582 1107
Matti Liimatainen, metsävastaava, Greenpeace Norden, puhelin 0400 346 329
 Turun toriparkin rakennuslupa myönnettiin 30.11.2017
-siitä kaikki vasta alkoi

Vipu on vuosien varrella tehnyt paljon työtä toriparkkia vastaan ja työ jatkuu osaltaan rakennus- ja lupalautakunnassa. Nyt peräänkuulutetaan aitoa vastuunkantoa ja avoimuutta rakennustöiden aikana. Lautakunnasta saadaan myös säännöllisesti raportteja joita julkaistaan täällä blogissa ja Facebook- sivulla. Kannustamme luottamushenkilöitä kirjoittamaan rapsoja tehtävästään. Täällä blogissamme on muuten edelleen etusivulla "Ei toriparkkia"- juliste.

Tässä eräs tuore, Turkulaisessa ja Turun Sanomissa ilmestynyt mielipide.