torstai 8. joulukuuta 2022

Kannanotto 8.12.2022

Viherpunainen vasemmisto ry on huolissaan Turun kaupungin leikkauslinjasta


Pitkään jatkuneen alibudjetoinnin ja leikkauspolitiikan seurauksena syntynyt kuntapalvelujen kriisi ja henkilöstöpula eivät ilmeisesti huoleta kaupunginvaltuustoa, jos katsotaan tuoretta päätöstä kymmenien miljoonien sopeuttamisohjelmasta.

 

Turku ei huomioi jo pitkään jatkunutta palvelutarpeen kasvua tulevanakaan vuonna. Vaikka sote-alueille siirretyt palvelut poistuvat kaupungin budjetista, jäljelle jää silti mm. lasten ja nuorten hyvinvoinnista huolehtiminen kouluissa ja päiväkodeissa. Näistäkin palveluista leikattiin kolme miljoonaaErityisesti nuorten ennakoivista mielenterveyspalveluista on kova pula. Vanhusten kasvavan yksinäisyyden vähentämiseen ei panosteta juuri ollenkaan. Hoitajapula ja hoitoon pääsyn ongelmat eivät tule ratkeamaan ilman kaupungin satsausta. Esimerkkejä löytyisi enemmänkin.

 

Turku investoi jatkuvasti runsaalla kädellä merkillisiin,  jättimäisiin rakennushankkeisiin ilman huolta huomisesta. Näitä niin kutsuttuja kärkihankkeita on puskettu läpi liittämällä niihin jännältä kuulostavia turhanpäiväisyyksiä, kuten elämyskeskus ja kulttuurilautta. Kuitenkin kaupunkilaiset saisivat paljon enemmän, kiintoisampaa ja laadukkaampaa kulttuuritarjontaa, jos näihin lisukkeisiin osoitettavat varat ohjattaisiin jo olemassa oleville ja hommansa osaaville paikallisille julkisen ja kolmannen sektorin taide- ja kulttuuritoimijoille.

 

Sopeuttamisohjelmaa käytetään kaupungin ydintoimintojen höyläämiseen yhä uudelleen, vaikka olisi kova tarve lisärahoitukseen kaikilla sektoreilla. Asuntopoliittisessa ohjelmassaan Turku lupaa purkaa asumisen eriytymistä, estää syrjäytymiskehitystä ja tukea asumisratkaisujen monipuolisuutta, mutta samalla se suunnittelee tuetun vuokra-asumisen vähentämistä entisestään. Käynnissä on asuinalueiden muuttaminen yhä yksipuolisemmiksi, kun kaupungin vuokra-asuntoja myydään ‒ kaupunginvaltuuston siunauksella ‒ ja keskustan asukaspohjaa kaunistellaan puutaloja myymällä. Myyntivoitot sijoitetaan uusiin vuokrataloihin, joissa vuokrat ovat korkeita, ja siten asukkaiden valinta tapahtuu "luonnollisella" tavalla.

 

Musiikkitalon kustannukset ovat jo nyt kasvaneet, ratahanke paisui juuri 40 miljoonalla. Kupittaan kansi -projektin arvioidut kulut ovat jo nyt n. 165 miljoonaa. Toriparkin lopullista hintalappua ei tiedä vielä kukaan. Aiotaanko tulevia rakennuskustannuksia hallita paremmin, vai onko kaikessa kyse vain pormestarisopimuksen mukaisesta, kokoomusjohtoisesta ja ainoastaan rakennuttajien ja sijoittajien etuja palvelevasta politiikasta? Edes vasemmisto, joka aiemmin on ollut kriittinen näitä jättisuunnitelmia ja "sopeuttamisia" kohtaan, ei näytä nyt kyseenalaistavan rahojen suuntaamista kaupungin palveluista toinen toistaan hurjemmille rakennushankkeille. Herätkää!

 

Elämme rajun inflaation aikaa, monen tilanne on hyvin tukala ja vaikeutuu koko ajan. Tässä tilanteessa päätösten pitäisi kaikin keinoin tukea ihmisten arkea. Politiikka on pitkälti arvovalintoja, ja nyt näyttää siltä, että Turun päättäjien arvomaailmassa kaupunkilaisten hyvinvointi ja peruspalvelut eivät paljoa paina.