keskiviikko 23. maaliskuuta 2022

 Hyvä turkulainen ja lähialueiden Vasemmistoliiton jäsen!  


Puoluekokous pidetään Porissa kesäkuussa. Äänestys puoluekokousedustajista on alkanut. Vaaleissa voi äänestää, jos maksoi vuoden 2021 jäsenmaksun vuoden loppuun mennessä.

Viherpunainen vasemmisto ryn ehdokkaat ovat Turun kaupungin varavaltuutettu, hyvinvointialueen aluepelastuslautakunnan varajäsen Riikka Oksanen ja Turun Satama Oyn hallituksen jäsen, JHLn osasto 481 varapuheenjohtaja Max Rauvola-Rosa.


Oksanen on valtuustossa esittänyt hoitohenkilökunnan palkkauksen korjaamista. Hän on myös puolustanut mm. kaupungin työllisyysmäärärahojen nostamista budjetissa,  maksutonta toisen asteen koulutusta ja toiminut TVTn vuokralaisten ja hyvän kaupunkisuunnittelun puolesta.


Rauvola-Rosa on Sataman hallituksessa toiminut ympäristönsuojelun puolesta, esim. vienyt eteenpäin Sataman siirtymistä ruoppausjätteiden maaläjitykseen. Hän on pitkäaikainen ay-aktiivi ja mukana Varsinais-Suomen Vasemmistoliiton LGBTIQA+ verkostossa.


Molemmat edistävät Vipun periaatteita; punavihreää, ekologista ympäristöpolitiikkaa, ja ihmisten välistä tasa-arvoa. Äänestä siis puoluekokoukseen köyhien ystävät Max ja Riikka!

tiistai 22. maaliskuuta 2022

Palestiina-ilta Koulussa 10.3.


ICAHD Finland ja Suomen Rauhanpuolustajat järjestivät Koulu-ravintolassa tilaisuuden to 10.3.2022. Vipu oli epävirallisesti mukana järjestelyissä ja tiedotuksessa. Paikalla oli kivasti meidän jäseniämme muiden osallistujien lisäksi.

Tilaisuudessa ”Palestiina ilmastomuutoksen risteyksessä” alustivat ja keskustelivat ICAHD Finlandin pj Syksy Räsänen, toimittaja Zena Agha, ja ilmastomuutosaktivisti Yaára Peretz. Tässä referaattia keskustelusta, palaamme tukevammin aiheeseen seuraavissa Vipun opintokerhotapaamisissa.


Ihmiskunnan suurimpia uhkia on ilmastonmuutos. Vaikka palestiinalaiset ja israelilaiset asuttavat samaa maastoa, tulevat miehitetyillä alueilla asuvat palestiinalaiset kärsimään ilmastonmuutoksesta vakavammin. Sademäärien laskun odotetaan vaikuttavan erityisen merkittävästi Palestiinan-Israelin alueella tämän vuosisadan kuluessa, varsinkin kun keskilämpötilan odotetaan nousevan ehkä jopa + 5 C nykyisestä.


Suurin yksittäinen ei-ympäristöllinen riski, jonka palestiinalaiset kohtaavat, on Israelin miehityksen jatkuminen. Ihmisten ja tavaroiden vapaan liikkumisen rajoitukset, apartheid-muuri, aluekaappaukset, laittomien asutusalueiden laajentuminen ja sitä seuraava väkivalta sekä huono paikallinen hallinto uhkaavat palestiinalaista vesi- ja ruokaturvallisuutta, ja näin lisäävät ilmastonmuutoksen aiheuttamaa haavoittuvutta entisestään.


Israel on luonut vedenkäytön kontrolloimiseksi monimutkaisen byrokratian lupineen ja pohjaveden käytön hallitsemisineen. Se koskee erityiseti Gazan aluetta, jossa veden määrää rajoitetaan kaiken muun elintärkeän tavarantuonnin ohessa. Saarto vahingoittaa asukkaiden normaalia vedensaantia ja myös asukkaiden mahdollisuutta maatalouden harjoittamiseen.


Jaakko Palviainen 

Riikka Oksanen

Lauttarannan ruoppausmassojen läjityshanke ja rakentaminen edistyy

Vipun Eva-Liisa esitti rakennus- ja lupalautakunnan kokouksessa toukokuussa 2019 YVA-menettelyä eli ympäristövaikutusten arviointia hankkeesta. Siihen liittyy myrkkyjen ja kemikaalien osalta paljon vaaroja. Esitys hävisi äänin 11-2. 

Tässä linkki Turun Sanomien uutiseen hankkeeseen liittyvistä voitoista, sekä pöytäkirja lautakunnan kokouksesta. 

https://www.ts.fi/uutiset/5605124

https://ah.turku.fi/rlupalk/2019/0502009x/3896546.htm
torstai 17. maaliskuuta 2022

Veronmaksajien rahoja taas miljoonia euroja toriparkkiin

Ote kaupunginvaltuuston 14.3. kokouspöytäkirjasta ”Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se korottaa vuoden 2022 talousarvion investointiosan KH/Osakkeet ja osuudet määrärahaa 4.298.400 eurolla, jotta kaupunki voi lunastaa T-Park Oy:ltä vuokratut Kauppatorin maanlaiset tilat.” 

Veronmaksajien rahoja ohjataan tällä päätöksellä toriparkkiin taas yli neljä miljoonaa. Pöytäkirja linkkinä. Nyt olisi kaikin keinon varmistettava, ettei elinkustannusten nousu kävisi ihmisille mahdottomaksi. Rahaa pitäisi nyt ohjata peruspalveluihin.


https://ah.turku.fi/kv/2022/0314003t/4619585.htm

Turun kaupunginvaltuusto hyväksyi musiikkitalon rakentamisen Itsenäisyydenaukiolle

Turun kaupunginvaltuusto päätti viime maanantaina 14.3. äänin 62 puolesta, 2 vastaan, 3 tyhjää hyväksyä kaavan, joka mahdollistaa musiikkitalon rakentamisen Itsenäisyydenaukiolle. Turkulaiset eivät halua musiikkitaloa aukiolle. Vipu otti kantaa Itsenäisyydenaukion puolesta kahdesti jo viime syksynä:


https://viherpunainen.blogspot.com/2021/11/kannanotto-25.html


https://viherpunainen.blogspot.com/2021/10/julkilausuma-18.html