keskiviikko 23. lokakuuta 2013

Turkulaiset järjestöt Pietarin ja Turun päättäjille: Pelon ja väkivallan kierre on katkaistava, Venäjän ihmisoikeustilanne on otettava osaksi ystävyyskaupunkien dialogia

KANNANOTTO

Turkulaiset järjestöt Pietarin ja Turun päättäjille: Pelon ja väkivallan kierre on katkaistava, Venäjän ihmisoikeustilanne on otettava osaksi ystävyyskaupunkien dialogia

Me turkulaiset järjestöt olemme huolissamme Venäjän ja Pietarin alueen ihmisoikeustilanteesta. Monet viime aikoina maassa säädetyt lait heijastavat yhteiskunnallisen ilmapiirin kiristymistä. Esimerkiksi kesäkuussa 2013 presidentti Vladimir Putin allekirjoitti koko Venäjän federaatiossa pätevän lain, joka kieltää kaikkien ei-traditionaalisten parisuhdemallien propagoimisen alaikäisille. Tällä sisällöltään väljällä lailla on monia kielteisiä seurauksia: Koulujen terveydenhoitajat eivät voi kertoa kasvaville nuorille myönteisessä sävyssä seksuaalisuuden moninaisista muodoista. Väkivallan pelossa monet parit eivät uskalla enää edes kävellä julkisesti käsi kädessä. Samaa sukupuolta olevat vanhemmat eivät voi esiintyä yhdessä onnellisena parina lastensa koulujuhlissa. Tällä hetkellä vireillä on lakiehdotus, jolla puututaan samaa sukupuolta olevien vanhempien oikeuteen omiin lapsiinsa. Nämä lait ja viranomaiset, joiden tarkoitus on suojella lapsia, aiheuttavat seksuaalisuudeltaan ja sukupuoleltaan moninaiselle nuorisolle pelkoa ja ahdistusta.

Samaan aikaan Pietarissa ja Venäjällä toimivien kansalaisjärjestöjen toiminta on vaikeutunut. Uusi järjestölaki velvoittaa kaikki ulkomailta rahoitusta saavat, poliittista toimintaa harjoittavat järjestöt rekisteröitymään ns. ulkomaisiksi agenteiksi. Rekisteröitymistä seuraa paperibyrokratian kasvu ja leimaantuminen ulkopuoliseksi venäläisessä yhteiskunnassa. Painostus viranomaisten taholta on kovaa. Yllätysratsiat järjestöjen toimitiloihin ja perättömien syytteiden aiheuttamat kuluttavat oikeusprosessit estävät järjestöjä keskittymästä varsinaiseen työhönsä. Laillisiin mielenilmaisuihin ja järjestötoimintaan osallistuvat kansalaiset joutuvat pelkäämään turvallisuutensa puolesta. Koventuva yhteiskunnallinen ilmapiiri johtaa kierteeseen, jossa viranomaiset rajoittavat kansalaisten oikeuksia, ja kansalaisten arjessa ja aktiivien toiminnassa väkivalta, pelko ja huoli tulevaisuudesta kasvavat.
Me turkulaiset kansalaisjärjestöt vetoamme Turkuun ja Pietariin, että nämä ystävyyskaupungit katkaisisivat vaarallisen kierteen, ja kansalaisjärjestöjen ja -aktiivien toiminnan rajoittaminen lopetettaisiin.

Aidossa ystävyydessä voidaan ottaa keskusteluun myös ikäviä asioita. Ystävien pitää kantaa vastuuta toisistaan. Me turkulaiset kansalaisjärjestöt olemme huolissamme pietarilaisten aktivistien ja kansalaisten hyvinvoinnista – haluamme, että ihmisoikeustilanne nostetaan esille ystävyyskaupunkien yhteistoimintaan liittyvissä tapahtumissa ja tapaamisissa. Vetoamme Turun ja Pietarin kaupungin poliitikoihin ja virkamiehiin, että he kävisivät avointa keskustelua näistä kipeistä aiheista ja osallistaisivat keskusteluun paikallisia ihmisoikeusjärjestöjä ja -aktiiveja.

Amnestyn Suomen osasto, Turun paikallisryhmä
Nella Vuorinen, tiedottaja
Druzjba, Ryska ämnesföreningen vid Åbo Akademi
Meija Wallenius, puheenjohtaja
Eläinsuojeluliitto Animalia, Turun alueosasto
Jari Kärkkäinen
Emmaus Aurinkotehdas ry
Fredrika Lahdenranta, puheenjohtaja
Homoglobiini ry – Turun LHBT*QI-opiskelijat
Tiia R. Junnonaho, puheenjohtaja
Itä-Turun Vasemmistoliitto
Elina Sandelin, puheenjohtaja
Nykykulttuuriyhdistys Suunnitelma B ry
Johanna Porola, varapuheenjohtaja
Oikeutta Eläimille Turku
Alexis Rancken, tiedottaja
Osuuskunta Turun Kirjakahvila
Jari Pohjonen, puheenjohtaja
Studerandekåren vid Yrkeshögskolan Novia – Novium
Daniel Nenonen, hallituksen puheenjohtaja
Turun luonnonsuojeluyhdistys
Riikka Armanto, puheenjohtaja
Turun maailmankauppayhdistys ry
Jenni Kosonen, puheenjohtaja
Turun opiskelijoiden sosialidemokraattinen yhdistys TOSY ry
Essi Virtanen, puheenjohtaja
Turun seudun SETA ry
Kirsi Mikkonen, varapuheenjohtaja
Turun Vasemmistonuoret
Laura Pohjola, puheenjohtaja
Turun vihreät nuoret ja opiskelijat ry
Amro El-khatib, puheenjohtaja
Turun yliopiston politiikan tutkimuksen klubi ry
Marianne Leino, puheenjohtaja
Turun yliopiston sukupuolentutkimuksen ainejärjestö F-piste ry
Jael Tuominen, puheenjohtaja
Turun yliopiston varsinaissuomalainen osakunta TVO ry
Sara Bronstein, puheenjohtaja
Turun yliopiston ylioppilaskunta
Heikki Isotalo, puheenjohtaja
Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveyspoliittinen yhdistys TerVas ry
Maija Nieminen, puheenjohtaja
Varsinais-Suomen Vasemmistonuoret
Sade Kondelin, puheenjohtaja
Viherpunainen vasemmisto ry
Sampsa Suominen-Suvisaari, puheenjohtaja
Åbo Akademis Studentkår
Ina Biström, puheenjohtaja
Åbo Amnesty Grupp 27
Robin Lybeck, ryhmäsihteeri
Åbo Gröna Vänster
Alexander Öhman, puheenjohtaja

keskiviikko 16. lokakuuta 2013

Eilen julkaistiin Turun Sanomissa mielipiteeni Unelmien leikkipaikan kohtalosta. Kaupunki hoiti asian sanelupolitiikalla julkisen keskustelun minimoimiseksi. Johtokunnalle vieläpä pahoiteltiin, että asia oli päässyt keskeneräisenä julkisuuteen, ja tiedote purkamisesta tuli edellisenä päivänä. Törkeää.

Turku yksityistää kaupunkitilaa monin tavoin, jakamalla yrityksille tiloja puoli-ilmaiseksi ja toisaalta purkamalla julkisin varoin rakennetut paikat yritysten tieltä.

Unelmille oltava tilaa Turussa

Unelmien leikkipaikan kohtalo on herättänyt syystäkin paljon keskustelua. On kerrottu, että kiinteistöliikelaitos aikoo purkaa patsaspuiston turvallisuussyistä. Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta ei kuitenkaan ole missään vaiheessa saanut raporttia, jossa patsaiden vaarallisuus olisi kiistatta todennettu. Johtokunnan kokouksessa kyseltiinkin, montako kuolemantapausta alueelta on listattu.

Leikin itse pienenä patsailla kuten monet muutkin turkulaislapset silloin ja nyt. En muista näiden 25 vuoden aikana uutisoidun yhdestäkään onnettomuudesta, ja kuten Tarja Forss totesi (TS 9.10.), "Lasten vanhemmat ovat valveutuneita ja tarkkoja. Mikäli paikassa olisi sattunut jatkuvasti vahinkoja ja loukkaantumisia lapsille, niin paikan vaarallisuus olisi varmasti nostettu esille moneen kertaan näiden yli 20 vuoden aikana."

Unelmien leikkipaikan purkamisessa vedotaan EU-säädöksiin. Ne ovat kuitenkin velvoittaneet Turkua jo 2000-luvun alusta, ja säädöksiä kiristettiin viimeksi kesäkuussa 2012. Patsaista kuitenkin tuli turvallisuusriski vasta nyt. Tässä lieneekin kyse ennen muuta sopivien yrityskumppanien löytymisestä.

Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta sai jokin aika päätettäväkseen jälleen uuden teemaleikkipuiston rakentamisen yritysyhteistyönä. Oma vasemmistoryhmämme suhtautui negatiivisesti projektiin. Lapset eivät tarvitse leikilleen välttämättä mitään tiettyä teemaa. 

Minusta on välttämätöntä, että kaupungissa on tilaa myös lasten mielikuvitukselle. Sitä palvelevat parhaiten leikkipaikat, jotka eivät ole liian valmiiksi suunniteltuja ja joissa voi leikkiä, vaikka ei osaisikaan käyttää teknologisia sovelluksia. Kaupunkitilaa pitää voida kehittää pienten kaupunkilaisten hyväksi, ilman erityisiä teemoja tai yrityssidonnaisuuksia.


Eva-Liisa Raekallio
Kiinteistöliikelaitoksen johtokunnan varajäsen (vas.)