keskiviikko 10. syyskuuta 2014

 Tässä tänään Turun Sanomissa julkaistu mielipiteeni.

Vapaakauppasopimuksen vaikutuksista vuokra-asuntotuotantoon
 
Toni Ruuska kirjoitti painavaa tekstiä EU:n ja USA:n välisestä vapaakauppasopimuksesta (TS 29.8.) TTIP-sopimus vaarantaa monia itsestään selvinä pitämiämme periaatteita. Sen seurauksista demokraattiselle päätöksenteolle esimerkiksi Suomessa on käyty erittäin vähän julkista keskustelua.

Sopimuksessa todella on monia huolestuttavia piirteitä, ja eräs ongelmallisimmista kohdista on Ruuskankin esille nostama ulkomaisten sijoittajien oikeus hakea valtioilta korvauksia, mikäli kansallista lainsäädäntöä muutetaan yritysten voittojen kannalta epäedulliseen suuntaan.

TTIP- sopimuksen myötä myös poistuisivat loputkin esteet valtioiden ja kuntien julkisen palvelutuotannon totaalisen yksityistämisen tieltä. Näen tässä valtavia riskejä esimerkiksi Turun kaupungin omalle vuokra-asuntotuotannolle. Tilanne on jo nyt hälyttävä; TVT myy omistamiaan vuokra-asuntoja kiihtyvällä tahdilla. Kaupungin tulisi kuitenkin jatkossakin tarjota pienituloisille tai muuten heikoimmassa asemassa oleville kaupunkilaisille mahdollisuus asua edullisessa vuokra-asunnossa.

Mikäli yksityiset yritykset ja sijoittajat saavat täysin vapaat kädet voitontavoitteluun julkisten rakenteiden osalta, voimme yllättävänkin pian olla tilanteessa, jossa syntyy yhä räikeämpää kaupunkilaisten eriarvoistumista. Yksityisillä kiinteistösijoittajilla ei ole samanlaista intressiä pitää vuokraa kohtuullisella tasolla.

Osallistuin Turun kaupungin kiinteistöliikelaitoksen johtokuntaseminaariin keskiviikkona 27.8., ja siellä kuulimme mikä on Turun kiinteistöpolitiikan tulevaisuuden suurin haaste. Se on saada ulkopuoliset sijoittajat kiinnostumaan Turun kiinteistömarkkinoista. Siellä myös puhuttiin asiakasyhteistyön ja –tyytyväisyyden kehittämisestä.

Suurin haaste Turun kiinteistöpuolella ei siis suinkaan ole edullisten vuokra-asuntojen puute tai se, ettei rakentaminen ole tällä hetkellä lainkaan ekologisesti kestävää. Voisi myös tältä pohjalta ajatella, että turkulaiset ovat yrityksen asiakkaita, eivät kaupungin asukkaita.

Ei ole lopulta kovinkaan kaukaa haettua, että maaperää pedataan tältä osin Turussakin valmiiksi TTIP-sopimukselle.


Eva-Liisa Raekallio                            
Turun Vasemmistoliiton asuntopoliittisen työryhmän jäsen
Kiinteistöliikelaitoksen johtokunnan varajäsen 


 http://www.ts.fi/mielipiteet/lukijoilta/674555/Vapaakauppasopimus+vaikuttaa++Turun+vuokraasuntotuotantoon