tiistai 12. syyskuuta 2017

Vipulaisia Turun kaupungin luottamustehtävissä-ota yhteyttä!


Lauri Marttila
Turun kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsen
Turun käräjäoikeuden lautamies
lauri.marttila@turku.fi
https://www.facebook.com/lauri.marttila?fref=ts


Kimmo Nurminen
Turun kaupunginvaltuuston varavaltuutettu
Turun kaupungin kulttuurilautakunnan jäsen
kimmo.nurminen@turku.fi
https://www.facebook.com/kimmo.nurminen.71?fref=tsEva-Liisa Raekallio
Turun kaupungin rakennuslautakunnan jäsen
eva-liisa.raekallio@turku.fi
https://www.facebook.com/evaliisa.raekallio.7?fref=ts


Riikka Oksanen
Turun kaupunginvaltuutettu
Turun kaupungin kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsen
Turun kaupungin kasvatus- ja opetuslautakunnan lukio- ja ammattiopetusjaoston puheenjohtaja
riikka.m.oksanen@turku.fi
https://www.facebook.com/RiikkaOksanenTurunValtuustoon/?fref=ts


Raportti rakennuslautakunnan seminaarista ja kokouksesta 7.9.2017

Seminaarissa käytiin pohjaa seuraavassa kokouksessa päätettäville toimialamme strategiselle ja operatiiviselle sopimukselle ensi vuotta koskien. Ei ollut yllättävää kuulla sopimusjärjestelmää esitelleen virkamiehen kuvaavan kiky- sopimuksen positiivisia vaikutuksia kuntataloudelle.
Ei yllättävää, mutta onnetonta kuultavaahan tuo on jokaisen pienipalkkaisen, lomarahansa menettäneen työntekijän kannalta. Ihan samat sanat kuin kaupunginjohtaja Randellilla luottamushenkilökoulutuksessa elokuussa, hän tosin kehui Turku- sopimuksen etuja.Kunnan työntekijöiden etujen poistaminen ei Turussa ole tosiaankaan koitunut kunnan hyväksi. Se on täällä käytännössä valunut teatterin järkyttävän surkeasti hoidettuun remonttiin. Turku- sopimuksen haitallisista vaikutuksista kuntalaisten elämään voisi tehdä oman juttunsa, on moni siitä kirjoittanutkin.

Rakennuslautakunnalle siirtyy vuodenvaihteessa myös ympäristölupien valvonta ja myöntäminen. Meistä tulee silloin kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Tehtäviimme kuuluu siten mm. luonnonsuojelun edistäminen ja valvonta, vesiensuojelu sekä eläinsuojelu. On todella hienoa saada olla mukana tässä työssä. 

Meille esiteltiin seminaarissa käynnissä olevia ja tulevia hankkeita. Itseäni kiinnosti hyvin ohimennen mainittu seudullisena yhteistyönä toteutettava Aurajokihanke, josta tarkemmin kysyttäessä selvisi, ettei kyseessä olekaan työ esim. maatalouden jätteiden jokea rehevöittävän vaikutuksen estämiseksi, vaan ko. hanke liittyy nimenomaan kalojen kulkuesteiden poistamiseen. 

Mielestäni tässä vaiheessa tulisi keskittyä keinoihin, joilla vähennetään Saaristomeren rehevöitymistä. Vaikka tässä on menty eteenpäin, Lounais-Suomen lauhat talvet ja läpi talven jatkuvat vesisateet lisäävät jatkuvasti veden ravinnekuormitusta, heikentäen Saaristomeren tilaa. Kysyin myös kunnan valvontaeläinlääkärin tämänhetkisestä työmäärästä. Se on kuulemma hallittavissa. 

Kunnissa pitää mielestäni olla tarpeeksi valvontaeläinlääkäreitä. Kuntien tulee myös olla ensisijaisia eläinsuojelun ja eläinhoitoloiden järjestäjiä ja ylläpitäjiä. Toimintaa voidaan siten valvoa.
Oli hienoa kuulla, että tavoitetta vuoteen 2040 mennessä saavutettavasta hiilineutraaliudesta voitaisiin Turun osalta jopa aikaistaa. Nyt, kun Turku on ilmoittautunut edelläkävijäksi kierrätysmateriaalien käyttämisessä rakentamisessa, koko infrastruktuurin osalta voidaan tavoitetta vakavissaan ajaa. Tämä vaatii kuitenkin kokonaisvaltaista tahtotilaa. Jos Yhdysvaltoja nyt toinen toisensa perään tuhoavat hurrikaanit jotain kertovat, niin siitä, miten kiireellistä on ihan kaikkialla maapallolla, paikallistasolta lähtien hillitä ja estää päästöjen syntyä.

Itse rakennuslautakunnan kokouksessa oli tällä kertaa varsin vähän asioita, kuitenkin painavia niiden vaikutuksia suoraan kohtaaville. Runosmäessä peruskorjataan kolmikerroksisia kerrostaloja, korkea aikakin jo, sillä talojen rakenteista otetuista näytteistä löytyi haitallista mikrobikasvustoa, sekä saumauksista mm. lyijyä ja PCB:tä. On kyllä käsittämätöntä, miten niidenkin talojen rakennusaikaan 1970- luvulla ko. aineet olivat yleisessä käytössä rakentamisessa. Taloissa voi kuulemma asua peruskorjauksen aikana, se huolettaa miten paljon korjaus kallistaa vuokria ja korottaa yhtiövastikkeita. Korjaamiseen oli kuitenkin pakko ryhtyä.

Pansiossa peruskorjataan vuorostaan TVT Asunnot Oyn taloja, näimme uuden ulkoasun ja kivalta näyttää, onneksi. Myös kaupungin vuokrataloissa asuvilla on oltava oikeus viihtyisään asuinalueeseen. Vielä kun TVT saisi Turussa parempia tontteja. Mikkelin asuntomessuilla oli niin hienoa huomata, että vähempivaraisten asuminen on siellä korkeassa kurssissa järvenrantatontteineen. Tässä linkki messukäyntiä käsitelleeseen blogikirjoitukseeni.
http://evaliisaraekallio.blogspot.fi/…/viime-aikoihin-on-ma…

Huolestuin, kun esityslistan mukaan Raunistulaan oltaisiin oltu rakentamassa kerrostaloa, eikä liitteenä ollut kaupunkikuva- arkkitehdin eikä Museokeskuksen lausuntoa. Kyse oli kuitenkin todistetusti kaksikerroksisesta talosta, ja kaupunkikuva- arkkitehdin kanssa oli keskusteltu.
Toimialamme on vaikea saada virkoja täytettyä. Epäilemättä kunta ei ole järin houkutteleva työnantaja, kun lomarahatkin on viety. Huoli oli meillä Vasemmistoliiton edustajien yhteinen, meillä on ryhmässä vankka rakennusalan asiantuntemus😁

Päteviä rakentajia todella tarvitaan. Kysyin kokouksessa, saavathan Turun alueella rakennusalan ammattilaisiksi opiskelevat toimialalta töitä sijaisina ja lomittajina. Totesin, että kun opiskelijat saataisiin sitoutettua jo varhain kunnan töihin, heidän olisi myöhemminkin luontevaa pyrkiä kunnan palkkalistoille. Määrärahat onkin saatava kuntoon. Sama teema oli muuten meillä saman illan piirihallituksen kokouksessakin.

Viime kokouksessa kannatin Hirvensaloon, viitasammakon esiitymisalueelle kohdistuvien rakentamissuunnitelmien pöydällepanoa. Asia tuli torstain listalle, ja nyt liitteenä oli tuolloin puuttuneet ympäristönsuojelun paperit. Rakentaminen oli päätösehdotuksen mukaan nyt tapahtumassa alueen eliöstön ehdoilla. Linjaus oli viime kerrasta vahvistunut.

Eva-Liisa Raekallio
Turkulaisia vassareita Helsingissä 2.9. järjestetyssä Joukkovoiman Sipilöinti seis- mielenosoituksessaEva-Liisa Raekallio, Pasi Heikkilä, Sari Lähteenmäki

Taimi Räsänen


Laura Aalto ja tuntematon

Tero Ahlgren


Turun Vasemmistoliiton pj Jaakko Lindfors

Eva-Liisa Raekallio
Kasvatus- ja opetuslautakunta kokoontui ke 16.8.

Asialistalla oli mm. talouden osavuosikatsaus ja sen mukana tuli toimialajohtaja Timo Jalosen esittämä 2,9 miljoonan leikkausvaatimus sivistystoimelle.
Tämä vaatimus torpattiin lautakunnan yhteisellä linjauksella ja perusteltiin sillä ettei ole oikein kaataa opetustoimeen rasitetta kasvaneista kuluista, jotka ovat seurausta varhaiskasvatuksen käyttäjämääristä kasvusta jne.

Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että sivistystoimialan talousarviota korotetaan 2,9 miljoonalla eurolla. Talousarvioennusteen ylittymiseen vaikuttavat pääosin varhaiskasvatuksen asiakasmäärän kasvusta (yli 200 lasta) johtuva menojen kasvu sekä asiakasmaksulain ja päivähoitomaksujen tulorajojen muutoksista aiheutuva tulojen vähentyminen, jonka valtioneuvosto on päättänyt kompensoida kunnille kiinteistöveron nostamisella.
Kokouksen lopussa ryhmämme teki selvityspyynnön toisen asteen oppikirjojen korvaamisesta, ohessa esityksemme:

Lukiolaisten ja ammattikoululaisten oppikirjat ovat suuri menoerä opiskelijoille. Oppikirjojen hankinnan aiheuttamat kustannukset vaikuttavat etenkin pienituloisten perheiden lasten opiskeluedellytyksiin toisella asteella, ja saattavat johtaa jopa opintojen keskeyttämiseen tai aloittamatta jättämiseen.

Siksi esitämme, että sivistystoimiala tekee kasvatus- ja opetuslautakunnalle selvityksen siitä, miten suuret vuosittaiset kustannukset sivistystoimialalle aiheutuisi siitä, että Turun kaupunki kustantaisi toisen asteen tutkintotavoitteisten opiskelijoiden oppikirjat ja muut opiskelun kannalta välttämättömät materiaalit.

Riikka Oksanen
Aki Haapanen
kasvatus- ja opetuslautakunta
jäsenet
Raportti rakennuslautakunnan kokouksesta 24.8.2017

Esityslistalla oli mm. viime kokouksessa pöydälle jätetty rakennusvalvonnan lausunto Suomen Pankin tontin asemakaavanmuutosehdotuksesta, ns. Turku Energian asemakaavanmuutosehdotus ja rakennusvalvonnan lausunto siitä, Pallivahan seurakuntakeskuksen purkuluvan myöntäminen, energiaomavaraisen, uusiutuvaa energiaa sekä maalämpöä hyödyntävän asuinalueen rakentaminen, ja rakentamista viitasammakoiden esiintymisalueella.

Kokoomus olisi puuttunut tornitalon korkeuteen. Itse esitin lausunnon muuttamista siten, että tornitalo olisi korvattu arvokkaaseen ja historialliseen ympäristöönsä paremmin sopivalla rakennuksella. Esitystä ei kannatettu ja päätettiin ainoastaan kiinnittää lausunnossa huomiota tornitalon korkeuteen. Vihreiden van Ooik kannatti kokoomuksen Karlssonin esitystä. Ongelma on tornitalo itsessään. Se ei kerta kaikkiaan sovi ympäristöönsä. Jätin eriävän mielipiteen pöytäkirjaan. Varsinaiset kokousesitykset löytyvät muuten blogistani,http://evaliisaraekallio.blogspot.fi kun ne kerkiän sinne laittamaan. Yritän tietysti saada hetimiten sinne. Sieltä löytyvät aiemmatkin kokousraportit.

Lausunto Turku Energian asemakaavanmuutosehdotuksesta oli aikamoista luettavaa. Liitteenä olleessa lausuntovaiheen selostuksessa oli asetettu nykyisten nuorten työpajojen tilalle parkkipaikkoja mahdollisesti rakennettavan asuinalueen tarpeisiin vastaamaan. 

Kävimme nuorisolautakunnan vasemmistoryhmän kanssa Fendarilla omasta aloitteestamme viime keväänä, ja vakuutuin kerta kaikkiaan, miten tärkeää ja arvokasta toimintaa nuorisotyöntekijät siellä tekevät, ja miten suuri merkitys työpajatoiminnalla on nuorille. Fendarilla nuoret paitsi saavat kädentaitojaan hiottua, he myös pääsevät kunnolliseen lukujärjestykseen ja aikatauluun kiinni ehkä vaikeassakin elämäntilanteessa. Saman katon alle koottu toiminta on sosiaalisestikin tärkeää, kun suhteet tuttuihin ohjaajiin ja kavereihin rytmittävät päivää. 

Alueella on myös Museokeskuksen varastotiloja, jotka ovat erittäin oleellisia Museokeskukselle. Esitinkin myös niiden säilyttämistä. On tärkeää että jo lausunnossa olisi erikseen linjattu säilyttämisestä. Esitin nuortenpajojen säilyttämistä vedoten maankäyttö- ja rakennuslain pykälään, jonka mukaan kaava on valmisteltava vuorovaikutuksessa niiden kanssa, joiden oloihin tai etuihin kaava huomattavasti vaikuttaa. Nyt mielipide oli olemassa nuorisotoimen osalta vain nuorisovaltuustolta joka ei ottanut kantaa työpajojen kohtaloon. Kantaa ei selostuksessa ollut työpajan nuorilta tai nuorisotyöntekijöiltä. Esitystä rakennusvalvonnan lausunnon muuttamiseksi tältä osin ei kannatettu, ja jätin pöytäkirjaan eriävän mielipiteen. Asia etenee siis toistaiseksi pohjaesityksen mukaan.

Pallivahan seurakuntakeskuksen kohdalla pidin purkuluvan hakijan, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän, lausuntoa rakennuksen vakavista sisäilmaongelmista ja laajoista kosteusvaurioista niin painavana, että rakennuksessa työskentelevien ihmisten terveys meni Museokeskuksen purkamisen kieltävän lausunnon edelle. Keskustan Karjalainen kannatti purkuluvan myöntämistä jo nyt, ja esitys hävisi. 

Satamaan on rakenteilla Harppuunan Puosu- asuinalue, jonka esittely oli hienoa kuultavaa. Aurinkopaneeleita ja maalämpöä tosissaan hyödyntävä asuinalue tulisi olemaan käytännössä energiaomavarainen. Ihan mahtavaa! Tällaista lisää ja nimenomaan nolla-ja kierrätysmateriaalirakentamista on ehdottomasti lisättävä. Kysyin sähköautojen latausasemien rakentamisesta, onhan alueelle suunniteltu maanalaisia parkkipaikkoja ja sähköautot yleistyvät onneksi koko ajan 😃Kun ne vielä saataisiin jo pian uusiutuvalla energialla käyviksi, niin a vot. Latausasemia on kuulemma muutamia tulossa.

Listalla oli tosiaan myös Hirvensaloon, viitasammakoiden esiintymisalueelle rakentaminen. Kaipasin kokousmateriaaliin perehtyessäni mm. ympäristönsuojelun lausuntoja, jotka oli mainittu pohjaesityksen perusteluna, mutta liitteitä ei ollut. Kokouksessa kannatin vihreiden van Ooikin pöydällepanoesitystä, liitteet luvattiin toimittaa. 

Kokouksessa käsiteltiin myös lausunto hallinto- oikeudelle liittyen Kivikukkaroon tulevien toimistotilojen ikkunaremonttiin,josta rakennuslautakunnan vasemmistoliittolaiset edustajat 29.6. kokouksessa linjasivat. Tuolloin esitimme, että ikkunaremontti toteutettaisiin Museokeskuksen suosituksen mukaisesti kattoikkunoilla. Jäimme kahden. 

Lautakunnan päätökseksi tulleesta pohjaesityksestä valitettiin, ja nyt lausuntoehdotuksessa ei oltu mainittu äänestystulosta. Kysyin kyllä asiasta, en lähtenyt kovin pitkälle asian kanssa koska hallinto- oikeuden papereissa ja lautakunnan kokouspöytäkirjassa tieto on. Museokeskuksen lausunto on kokouksissa ollut minulle erittäin oleellinen osa päätöksiä. Näin ollen on minusta todella hyvä, että esim. Linja-autoaseman ikkunaremontissa nyt erikseen hyväksytetään museokeskuksen edustajalla ikkunaratkaisut.

Eva-Liisa Raekallio

Raportti rakennuslautakunnan kokouksesta 10.8.2017

Kokouksessa oli nyt vähemmän asioita, viimeksi oli asialistalla yhteensä 40 kohtaa ja nyt 13. Tilanne voi tosiaan vaihdella paljon. Esillä oli mm. Sirkkalan päiväkeskuksen siirtyminen Kurjenmäkeen. Kävimme katselmuksessa, ja siellä selvisi että päiväkeskuksen siirtymistä vastustavan päiväkodin lapset tulevat päiväkotiin autolla ja lähtevät myös autolla pois. Siellä ollessamme paikalla kävi aika kuhina autojen kanssa. 

Piha, jolla lapset ovat, on ihan eri puolella kuin päiväkeskuksen takaosa. Päiväkeskuksen trafiikki kulkee vallan toiselta puolelta. Kyllä oli päivänselvää, että lapset tulevat Turun keskustassa näkemään huomattavasti enemmän päihteidenkäyttöä kuin päiväkodilla. Minulle oli jo ennen katselmusta selvää, että päiväkeskukselle tulee löytyä paikka kyseisestä rakennuksesta. On kohtuutonta jos kaupunki ei helposti anna paikkaa tällaiselle toiminnalle. Käynnillämme ilmeni myös, että sekä Vaahteramäen päiväkodin ja päiväkeskuksen henkilökunnilla on tarve ja into toimia yhteistyössä molempien, sekä lasten että päiväkeskusväen parhaaksi.

Lautakunta päätti kokouksessaan myöntää rakennusluvan, sosiaali- ja terveyslautakunnalle osoitettavalla ponnella, jonka mukaan lautakunnan tulee toimia sen eteen, ettei häiriöitä alueella syntyisi. En ollut itse täysin vakuuttunut ponnen tarpeellisuudesta, liittyen juuri henkilökuntien yhteistyöhaluun, ja ylipäätään siihen että ponnessa olisi sisäänkirjoitettuna ajatus häiriöistä. Itse suhtaudun avoimesti ja positiivisesti päiväkeskustoimintaan. Kokoomuksen idea ponnesta oli sellainen johon koko lautakunta, myös rakennusluvan myöntämiseen varauksella suhtautuneet, saattoivat yhtyä.

Yhteiskunnan ennaltaehkäisevät ja korjaavat rakenteet kuten juuri päiväkeskustoiminta, on mitä tärkeintä toimintaa kaikkien meidän, myös päiväkotilasten, parhaaksi. Katsotaanpa vain Jenkkejä ja Brasiliaa, miten siellä on laiminlyöty ennaltaehkäisy ja korjaus.

Kokouksessa oli esillä myös tiedoksi annettavia rakennusvalvonnan lausuntoja Suomen Pankin tontin uudisrakentamisesta sekä Satava-Kakskerran asemakaavasta. Suomen Pankin naapuriin rakennettava tornitalo ei kyllä sovellu ympäristöönsä. Itselleni tulee mieleen mummi ja ukki, jotka aikoinaan 60- luvulla Turkuun muuttaessaan saivat lopulta asunnon lähes tornitaloa vastapäätä Linnankadulta, ensin olisivat muuttaneet muistaakseni nykyisessä Turun kaupungintalossa sijainneisiin asuntoihin. Kyllä asunnon valintaan olisi ehdottomasti vaikuttanut, mikäli naapurissa olisi ollut näköalaa huomattavasti heikentävä rakennus. Sama pätee tietenkin nykypäivänä ja tulevaisuudessa. Kyllä kauneusarvot ja tyylikkyys vaan merkitsevät kaupunkikuvassa ja ihan sen asuntojen arvon osalta. Asia jäi pöydälle.

Saimme tiedoksi myös lausunnon saarten asemakaavasta. ELY- keskus on puoltanut ehdotusta, joka on merkittävä asia. Tällä hetkellä on menossa Natura- arviointi, jonka valmistumista ja vaikutuksia itse odotan kovasti. 

Kokouksessa myönnettiin myös lupia Runosmäkeen tuleville rivitaloille. On hyvä että lähiöön tulee monimuotoista rakennuskantaa, ei vain kerrostaloja. On todella tärkeää, että myös Runosmäessä on viime vuosina toteutettu paljon kerrostalojen perusparannuksia ja julkisivuremontteja, samoin kuin Varissuolla.  Vielä kun palvelut saataisiin Runosmäkeen takaisin.

Kokouksen jälkeen lähdimme lautakunnan perinteiseen illanviettoon, oli rentoa ja kivaa.

Eva-Liisa RaekallioRaportti rakennuslautakunnan kokouksesta 27.7.2017

Esityslistalla oli mm. alkoholistien päiväkeskuksen rakentaminen Kurjenmäkeen, kaupungin vuokra-asuntojen lisärakentaminen, rakennuslautakunnan aiemman, vesihiihtoradan osin luonnonsuojelualueelle rakentamisen sallivan päätöksen kumoaminen, Hotelli Seurahuoneen remontti, rakennusten kulttuurihistorialliseen julkisivuun liittyvää asiaa sekä sähkökaapelitöiden toteuttamistapoja.

Olen hyvin pahoillani siitä, että lautakunta päätti pöydätä päiväkeskusasian. Läheisen päiväkodin vanhemmat ovat valittaneet asiasta. Minusta on selvää, että rakennus tulisi alueelle joka on asemakaavassa merkitty sosiaali- ja terveyspalveluille, ja jolla on jo paljon vastaavia rakennuksia. Päiväkoti on lopulta erillään rakennuksesta.  Päihteiden käyttäjät tarvitsevat kaupungilta viestin että he ansaitsevat helpon pääsyn päiväkeskukseen. Tämä meidän Turkumme on kaikkien turkulaisten. Lapsiakaan ei voi suojella elämältä.Vastaavasta oli kyse, kun Hirvensalossa valitettiin lastenkodin rakentamisesta. Kokous päätti myöntää luvan lastenkodin rakentamiselle. Päiväkeskusasia tulee käsittelyyn samana päivänä 10.8., kun lautakunta tekee sinne katselmuksen.

Olen erittäin iloinen, että kokouksessa päätettiin myöntää lupa TVT:lle vuokra-asuntojen rakentamiseen Turun Kärsämäkeen, vanhan lähikauppamme tilalle kun se rakennus puretaan. Pienempi lähikauppakin Palttaan kyllä tarvittaisiin huonojalkaisia vanhuksia ja muita heikommin liikkuvia palvelemaan. Kyllä itsekin autottomana tykkäsin käydä siinä kaupassa kun vielä Paltassa asuimme. Mutta kaupungin vuokra-asuntoja tarvitaan paljon lisää, jee!

Luonnonsuojeluarvoista pidettiin kiinni kun lautakunnan aiempi päätös kumottiin Ruissalon vesihiihtokysymyksessä. Kokouksessa oli esillä, että onhan samalla alueella jo Ruisrock, mutta mielestäni festivaali vie yhden viikonlopun vuodessa kun vesihiihto olisi jatkuva häiriötekijä.

Ensimmäinen esitykseni koski Hotelli Seurahuoneen remonttia, jossa pidin oleellisena rakennuksen kulttuurihistoriallisen arvon tukemista entisestään. Mielestäni Museokeskuksen lausunto julkisivun ikkunaratkaisusta tuki rakennuksen arvoa parhaiten. Se olikin ainoa kohta lausunnosta, jota ei ollut pohjaesityksessä. Korostin kokouksessa, että haluan että rakentamaan päästään pian ja että hotelli palvelisi asiakkaitaan aikataulussa remontin jälkeen. Samaan hengenvetoon sanoin että jos Turussa olisi todella viimeisen päälle myös julkisivultaan toteutettu hotelli, huoneiden hintaa voitaisiin hilata ylöspäin helposti, joka olisi piristysruiske sinänsä Turulle. Esitystäni kannatti vihreiden Wessman ja se hävisi 9-2.

Muutosesitys esityslistan kohtaan 21 Osakeyhtiö Eerikinkatu 23:n rakennuslupahakemus 7-12-1001 (2017-748)
Muut ehdot- kohtaa täydennetään seuraavasti:  "Humalistonkadun suuntaisen hotelliosan Humalistonkadulle ja Eerikinkadulle näkyvien julkisivujen sekä nk. asuinsiiven Eerikinkadun puoleisen julkisivun hotellihuoneiden ikkunat tulee tehdä puusta."

Tein seuraavan esityksen vedoten Museokeskuksen kielteiseen lausuntoon ja jätin lopulliseen päätökseen eriävän mielipiteen:

Palautusesitys esityslistan kohtaan 25 Asunto-osakeyhtiö Turun Puistokatu 3:n toimenpidelupahakemus 7-5-7 (2017-852
Turun museokeskus suosittaa nykyisten ikkunoiden korjaamista ja säilyttämistä. Turun rakennuslautakunta päättää ennen luvan myöntämistä selvittää ikkunoiden korjausmahdollisuuden ja kustannukset. Mikäli säilyttäminen ei ole niiden kunnosta johtuen mahdollista, tulee uusien olla mitoitukseltaan, materiaaliltaan, detaljeiltaan ja teknisiltä ominaisuuksiltaan alkuperäisiä vastaavia.

Päätöksessäni oli keskeinen tekijä myös se, että energiapoliittisesti sekä puu- että puualumiini-ikkunoiden funktio on sama.

Kannatin kokouksessa perussuomalaisten Laakson esitystä omakotitaloalueella sijaitsevan betoniaidan korvaamisesta esim. lauta-aidalla. 

Kokouksessa oli asialistalla myös Carunan teettämiä sähkökaapelitöitä. Minusta näissä kysymyksissä on punnittava, mikä on yhteiskunnan etu ja mikä yrityksen. Sen jälkeen kun Caruna myytiin, yhtiön tavoitteena on luonnollisesti ulkomaisille osakkeenomistajille tulevan voiton maksimointi, eikä siinä maanomistajan sana ikävä kyllä paina. Tulee mieleen kun aikoinaan puuhattiin uutta Turku-Helsinki moottoritietä ja Paimiossa tie kulki monen tilan halki ja tilalliset joutuivat vuosisataisen kotinsa myymään. Muistan hyvin ne keskutelut, kun kymmenen vanhana mökkinaapuriemme tuskaa kuuntelin. Ei ihan samasta ole kyse, mutta yleinen ja yksityinen hyöty olivat siinäkin rinnakkain yksityisen tappioksi.

Kysyin kokouksessa suojapuuston istuttamisen aikataulusta, kun Kärsämäessä oli kaadettu puuta rakentamisen yhteydessä ja naapuri oli huomauttanut tonttiaan suojaavan puuston menetyksestä. Pohjaesityksessä oli vain mainittu että edellytetään puuston istuttamista, päivämäärästä ei ollut puhetta. Säädöksissä on kuulemma määritelty, että istuttamaan ryhdytään kahden vuoden kuluessa. Aiemminkin voitaisiin mutta ok näinkin. 

Eva-Liisa Raekallio
Ihminen ei missään kunnioita luontoa. Vipulaisen rakennuslautakunnan jäsenen mielipide ilmestyi Turun Sanomissa 4.7.

Monimuotoinen luonto ei ole itsestäänselvyys

Turun kaupunki kaatoi puuta Saramäessä yhteensä lähes yhdeksän hehtaarin alalta ilman asianmukaista lupaa. Samalla hakattiin reilun hehtaarin verran metsää suojaviheralueelta, jolta puunkaataminen on asemakaavassa selkeästi kielletty. 

Suojaviheralueella luontainen metsäkasvillisuus on säilytettävä. Sen tavoite Saramäessä on paitsi tarjota eläimille ekologinen viherkäytävä liikkumista mahdollistamaan, myös erottaa louhinta-alue teollisuus- ja varastointirakennusten korttelialueesta. 

Perusteluna suojaviheralueen hakkuille oli, että asemakaavamerkintä on ollut vaikeasti havaittavissa. Turun kaupungin rakennuslautakunta päätti kokouksessaan 29.6. ilmoittaa asiasta poliisille.
Sademetsää hakataan luvatta jatkuvasti edelleen. Se on käsittämätöntä. Se on herättävää, että Suomessa tapahtuu tällaista isossa kaupungissa. Se saa ymmärtämään, ettemme saa pitää mitään itsestäänselvyytenä. Ja myös arvostamaan ympäristöä suojelevia lakejamme ja normejamme entistä enemmän. 

Hallituksen normienpurkutalkoot asettuvatkin tämän katastrofin myötä uuteen valoon. Luonnonsuojelujärjestöt ovat kritisoineet hallitusta. Ympäristönormien ja -asetusten tavoitteena on suojella luontoa ja ympäristöä. Monipuolinen ja rikas luonto on meidän kaikkien etu, myös Turussa.

Eva-Liisa Raekallio
Turun kaupungin rakennuslautakunnan jäsen (vas)
Varsinais-Suomen Vasemmistoliiton ympäristöopintokerhon ohjaaja