keskiviikko 9. tammikuuta 2019

Miten Varsinais-Suomen mielenterveyspalvelut toimivat vuonna 2019?
-Vipun mielenterveysilta 21.1.2019Keskustelemassa:

Pekka Makkonen
Tyksin matalan kynnyksen nuorten yksikkö

Veli-Matti Saajala
Itu ry:n puheenjohtaja , Mielenterveyden keskusliiton valtuuston jäsen, Tsempin hallituksen jäsen, Turun liikuntalautakunnan jäsen (vas.)

Jukka Kärkkäinen
LT, psykiatrian erikoislääkäri, kaupunginvaltuutettu, sote-lautakunnan ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallituksen jäsen.

Tilaisuus alkaa klo 18 nuorten taide- ja toimintatalo Vimman salissa, 3. krs, Aurakatu 16, Turku.

Keskustelun vetää kaupunginvaltuutettu Riikka Oksanen (vas.)

Kahvitarjoilu, vapaa pääsy.

Järj. Viherpunainen vasemmisto ry


Tervetuloa!

Joulunpyhät ovat takana, kokoonnuimme kumminkin normaalisti raksalaisten kanssa kokoustamaan myös välipäivinä. Tässä yhdistän nyt rapsat 13.12. ja 27.12. kokouksista :)

Raporttia rakennus- ja lupalautakunnan kokouksista 13.12. ja 27.12.2018

Ensimmäisen kokouksen asialistalla oli mm. Aurakadun alussa sijaitsevan Verdandin arvorakennuksen uudistus, lupa Viinamäen päiväkodin uudisrakennukselle, lentokentän vedenottamon käytön lopettaminen sekä kysyin myös jo myönnetyistä luvista. Savitehtaankadun parkkihallin rakentamisessa on isoja muutoksia jotka on tuotu vain tiedoksi. Hyväksyimme myös lopulta strategisen ja operatiivisen sopimuksen ja talousarvion.

Lautakunta on myöntänyt luvan Verdandin töille. Nyt oli kyse rakennustyön aikaisista muutoksista. Materiaaleista löytyi kiinnostavia juttuja. Museokeskuksen lausunto oli ehdollinen, siinä puollon edellytyksenä nimettiin mm. alkuperäistä muotokieltä täydemmin ilmaiseva ikkuna- ja sisäänkäyntirakentaminen ja muutokset haluttiin piirustuksiin. Museoviranomaisten lausunnossa käytettiin poikkeuksellisesti termiä "olemme toistuvasti huomauttaneet". Hyvä että käytettiin. Prosessi on ollut ilmeisen ongelmallinen museon näkökulmasta.

Päätösehdotuksessa ei mainittu selkeästi että museon ehdot löytyvät muutetuista piirustuksista. Kysyin asiaa ja ne kuulemma ovat mukana. Jälleen kerran olisimme lautakuntana hyötyneet huomattavasti jos ko. piirustukset ja niihin saadut muutokset olisi kirjattu selvästi. Luotin esittelijän sanaan ja olin mukana hyväksymässä uutta päätösehdotusta. Luonnollisesti kaikkiin materiaaleihin tutustuminen itsenäisesti takaa parhaan lopputuloksen.

Halusin syksyllä hylätä Viinamäen päiväkodin purkamislupahakemuksen koska halusin antaa mahdollisuuden rakennuksen entisöinnille. Raha ratkaisi; uuden rakentaminen tuli entisöintiä edullisemmaksi ja siihen päädyttiin jo hyvin varhain. Minusta olisi tärkeää ajatella koko tätä purkamis- ja entisöintikuviota uusiksi ja olla valmiimpia satsaamaan vanhan säilyttämiseen osana rakennushistoriallista perintöä. Todella hienoa että uudisrakennus toimii miljöössään varsin hyvin.
Kaupunkikuvatyöryhmä oli kahdessa viikossa saanut pöydälleen uudistetut suunnitelmat hylätessään ekan vaihtoehdon. Tämä kyllä osoittaa että tarvittaessa onnistuu nopeastikin suunnitelmien muuttaminen; rakennushankkeita ei siis olisi tästäkään syystä tarpeen kiirehtiä niin paljon. Tehtäisiin mieluummin hyvin suunnitellen kestävää ja ympäristöönsä parhaiten sopivaa...

Lentokentän vedenottamon lupapäätöksen rauettaminen oli noissa viranhaltijoiden päätöspöytäkirjoissa. Hienoa että veden myrkyllisyys on ymmärretty. Parempi myöhään...

Minusta on hyvin erikoista että Savitehtaankadun betonikolossin, sen parkkihallin rakennustyön aikainen muutos tuli meille tiedoksi, jo tehtynä päätöksenä eikä kokouspäätösasiana. Avoimuus näissä asioissa olisi menneiden betonirakentamisen hankaluuksien myötä vain hyväksi, niinhän sitä voisi kuvitella. Tässä listattuna ne kaikki jutut joista päätettiin kokouksen ulkopuolella.

- rakennuksen yläpohjaa lasketaan n. 700mm

- porrashuoneiden tuulikaapit poistettu väliseinä poistamalla

- rakennetyyppejä vaihdettu

- pysäköintitasojen kallistukset vaihdettu

- pihatasojen aitauksia muokattu

- muuntamovaraus siirretty

Eli koko kuvio uusiksi. Toki tulee mieleen, mikä on lautakunnan tehtävä jos emme pääse valvontaviranomaisena täydesti toimimaan.

Hyvin tärkeää, loistavaa on, että aiemmin hehkuttamani siniviherkerroin otetaan tänä vuonna käyttöön nimenomaan rakennuslupahakemusten käsittelyssä osana Turun 2029 ilmastosuunnitelmaa, jee!! Viheralueiden määrä kaupungissa siis kasvaa, joka on lisääntyvien talvisateiden myötä välttämättömyyskin. Kysyin kokouksessa Itämerihaasteeseen liittyen, riittääkö henkilökunta viemäriverkoston ulkopuolisten kiinteistöjen jätevesijärjestelmien tarkistamiseen. Koska jätevedet ovat riittävän likaisia jo viemäriverkostossakin, saati silloin kun toimitaan ns. villissä lännessä. Tilanne voisi olla parempikin.

Tapaninpäivän jälkeisen kokouksen asioina oli mm. ympäristöterveyden valvontasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2019, Y- hovin alueella operoivan rakennussuunnittelijan kelpoisuus, Linnankadun varteen tulevan asuinrakennuksen lupa, Marinan uudisrakennuksen lupa (Linnankadun maisema muuttuu kovin), ja moderni rakennus Raunistulaan.

Valvontasuunnitelman päätösehdotuksessa oli teksti"Lisäksi lautakunta päättää todeta, että ympäristöterveyden resurssit ovat riittämättömät ja niitä tulee vahvistaa uusilla vakansseilla sekä täyttämällä avoinna oleva kaupungineläinlääkärin virka. Eläinlääkärin viran täyttämisessä neuvotellaan yhteistyöstä Raision kaupungin kanssa." Kokoomuksen Karlsson esitti että se poistetaan. Rosenlöf kannatti.

Pidin itse ensimmäisen pohjaesityksen puolustuspuheenvuoron jossa korostin että heikko resurssitilanne on ollut jo vuosia tiedossa, ja meillä on valvontaviranomaisena oikeus todeta asia, ennenkaikkea oikeus toimia mutta tosiaan oikeus todeta asia. Tiukille meni, pohjaesityksen muotoilu voitti äänin 6-5. Olimme Markun kanssa kyllä pohjan kannalla. Ettemme voisi edes todeta asianlaitaa!

Ympäristöterveyden henkilöstöresurssit kiinnostivat minua, kysyin nyt keväällä tapahtuvasta vakanssin täyttämisestä sekä siitä, millä on perusteltu sitä ettei perustamislupaa kahden uuden terveystarkastajan vakanssin täyttämiselle ole saatu. Ympäristöterveydessä on yhteensä n. kymmenen henkilötyövuoden vajaus ja se tietenkin vaikuttaa haitallisesti.

Eläinten hyvinvointilain toimeenpanoon varautumista ei oltu merkitty kunnan vastuulle lainkaan ja tästä kysyinkin. Maakuntauudistus ja maakunnan vastuulle siirtyvä ympäristöterveys lymyilee tässä kuulemma taustalla, mutta minusta maakuntakin koostuu kunnista eikä kunta voi väistää vastuutaan. Ohjeistukset ja määritykset tulevat Eviralta joten tavallaan ymmärrettävä kirjaus, mutta mutta...
Meillä on ollut lautakunnassa useasti esillä Y-hovin rakentamiset. Viimeksi jäin yksin rakennusluvan hylkäävän pohjaesityksen kannalle. Tällä kertaa oli kyse alueella operoineen henkilön ammatillisesta kelpoisuudesta ja pohjaesitys oli ettei henkilö ole pätevä. Rosenlöf jätti pöydälle.

Linnankadulle olisi tulossa hyvin paljon asemakaavasta poikkeava, jalankulkukäyvän kohdasta lähes hävittävän asuinrakennus. Laakso esitti lopulta hylkäystä, kannatin. Tämäkin haluttiin kuitenkin pöydätä.

Saimme nähtäväksemme Marinan lisärakennuksen vasta kokouksessa. Toisaalta meille ei toimitettu etukäteen Museokeskuksen alkuperäistä lausuntoa, siihen vain viitattiin päätösehdotuksessa. Sain lausunnon nähtäväkseni niin että siihen tuli kokoustauko ja melkein kaikki lähtivätkin tauolle. Pidin kuitenkin pöytäämisen perusteena kiinni siitä, että kaiken materiaalin, kuten tässä tapauksessa museon lausunnon tulisi olla koko lautakunnalla ennen päätöksentekoa ja lausunto lähetettäisiin meille ennen ensi kokousta. Tällä kertaa kokouksen teemana noin muuten ollut pöytääminen ei kuitenkaan saanut kannatusta ja lupa myönnettiin.

Tästä oli Turun Sanomissakin. Pe 28.12. ilmestyneessä jutussa ei ollut kerrottu pöytäämisehdotukseni perusteita, se kismittää. Siinä kyllä mainittiin että pöytääminen olisi yksimielistä. Tekninen muotoilu, joka ei kuitenkaan kerro koko totuutta. Nyt hyväksytty rakennus ei sovellu ympäristöönsä. Linnankatu on muuttumassa, eikä hyvällä tavalla.

Kannatin vihreiden Wessmanin palautusesitystä Raunistulan kerrostalosta. Palautusesityksen kannalla olimme minä, kaksi vihreää kolmesta (välipäivän kokouksesta oli kaksi jäsentä poissa) sekä Laakso. Hävisimme 7-4, asia tulee tämän viikon kokoukseen.

Juu, tämän viikon torstaina on seuraava kokouksemme, se alkaa poikkeuksellisesti kun menemme siihen taannoin luvattuun toriparkkityömaan katselmukseen :O Lautakunnan pikkujouluissa oli vuosi sitten tosi hauskaa, nyt harmittaa ihan huomattavasti jos kauniisti sanotaan, etten pääse kun samaan aikaan on kunnallistoimikunnan järjestäytyminen. No, onneksi tilaisuuksia on vielä tulossa!!
Ehkä ois ollut parempi kirjoittaa kaksi rapsaa, noin niinkuin pääsääntöisesti kirjoitankin aina kunkin kokouksen jälkeen, mut ainakin tässä saa niinkuin kaksi kärpästä yhdellä iskulla :D

Eva-Liisa Raekallio