torstai 9. syyskuuta 2021

 


Rauhanpuolustajat muistutti budjettiriihen eripuraisia osanottajia, että sovun rahoittamiseksi on helppo löytää säästökohde."Uhkakuvia varten varustaudutaan ja luodaan omin toimin uusia uhkakuvia", kirjoittaa samasta aiheesta Teemu Matinpuro pian painosta tupsahtavan Rauhanpuolustajan 4/2021 pääkirjoituksessa. 


Vipu piti puheenvuoron rauhan puolesta Turun Mahdollisuuksien torilla 2019.


https://viherpunainen.blogspot.com/2019/09/viherpunainen-vasemmisto-ryn.html

Carunan nykymuotoiselle verovälttelylle näillä näkymin piste hallituksen budjettiriihen tuloksena

https://finnwatch.org/fi/uutiset/876-budjettiriihen-historialliset-veropaeaetoekset-puuttuvat-verovaelttelyyn 


Veropoliittinen asiantuntija Lauri Finer alusti aiheesta tässä Attacin keskustelusarjassa, jonka Vipun pj Eva-Liisa ideoi ja järjesti pari vuotta sitten toimiessaan Attacin puheenjohtajana. Muiden keskustelusarjojen videot löytyvät Eva-Liisan blogista.
tiistai 7. syyskuuta 2021

Turun päivää pääsee viettämään myös Kupittaan siirtolapuutarhassa! 

Adressinkin ehtii vielä allekirjoittaa :) 

https://www.adressit.com/turun_kupittaan_siirtolapuutarha_on_sailytettava__kolonitradgarden_i_kuppis_i_abo_bor_bevaras__the_allotment_garden_kupittaa_in_turku_has_to_be_preserved


Siirtolapuutarhan säilyttäminen on Vipun vaaliteeseissä. Tästä linkistä tarkemmin Turun päivän jutusta.

https://kalenteri.turku.fi/events/node/973373

tiistai 17. elokuuta 2021


Viherpunainen vasemmisto ry:

Pormestarimallilla mennään- kuntapalvelut eivät parane lisäleikkauksilla


Turun Vasemmistoliiton edustajisto päätti lauantaina 14.8. hyväksyä kokoomuksen laatiman pormestarisopimuksen äänin 54-25. Sopimuksessa valmistaudutaan  mm. ratapihan elämyskeskukseen, tuottavuuden kasvattamiseen, talouskuriin ja valtuuston enemmistön jo aiemmin hyväksymiin leikkauksiin kuntapalveluista. Turun Vasemmistoliitto on tähän saakka profiloitunut paitsi elämyskeskuksen, myös yltiökalliiden rakennushankkeiden vastustajana ja erityisesti kuntapalvelujen puolustajana.


Turkulaisten terveydenhoito on ollut jo kauan kriisissä rahapulan takia, ja opettajat uupuvat niin varhaiskasvatuksessa kuin kouluissa liian suurien lapsiryhmien takia. Koronapandemia on entisestään heikentänyt tilannetta, esimerkiksi terveydenhoito on täysin jumissa. Pormestarisopimus ei tarjoa tähän mitään ratkaisuja, päinvastoin kuntapalveluita kehitetään sen mukaan kustannusneutraalisti. Lisärahoitusta tarvitaan kuitenkin kipeästi.


Viherpunainen vasemmisto ry katsoo, että kiireellisintä Turussa ei ole elämyskeskus tai miljoonien rakennushankeinvestoinnit, vaan lisäraha mm. hoitojonojen purkamiseen, henkilökunnan palkkaamiseen ja näin aito puuttuminen kaupungin henkilöstön uupumukseen.

perjantai 11. kesäkuuta 2021

Vipulaisia Vähätorilla!

Auringonpistoskaan ei ollut vaarana Vipun oman katoksen alla.

Mukana 

357 Jukka Timonen, 335 Eva-Liisa Raekallio, 328 Riikka Oksanen, 339 Max Rauvolakeskiviikko 9. kesäkuuta 2021

 Vipu on pop up Vähätorilla taas perjantaina!Ollaan Vähätorilla perjantaina klo 15.30-19, tuu moikkaamaan ja juttelemaan!

Kuvassa ehdokkaista: 357 Jukka Timonen, 335 Eva-Liisa Raekallio, 339 Max Rauvola


maanantai 7. kesäkuuta 2021

Vipu on pop up!

Ollaan tällä porukalla Vähätorilla keskiviikkona viidestä eteenpäin!


Kuvassa:

339 Max Rauvola, 351 Ari-Pekka Saven, 335 Eva-Liisa Raekallio, 

357 Jukka Timonen, 328 Riikka Oksanen


Tule jututtamaan vaikka vaaliteeseistämme tai ihan vaan moikkaamaan!

 


torstai 3. kesäkuuta 2021

Raportti rakennus- ja lupalautakunnan kokouksesta 3.6.


Asialistalla mm. museokeskuksen lausunnon vastaista rakentamista Kärsämäessä, Pulina Pubin terassi, AVIn päätös Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n Topinojan jätekeskuksen ympäristöluvan määräyksistä, Telakkarannan ponttoonilaituri, jota haettiin alunperin ilman jätevesisuunnitelmaa, luvatonta lintuluodolle rakentamista ja jo myönnetyissä luvissa, siis ohi lautakunnan myönnettyä louhintaa. 


Museokeskuksen lausunnoissa Kärsämäen taloista todettiin yksiselitteisesti, ettei se puolla uudisrakennuksissa lautaverhousta ja mustaa peltikatetta, koska julkisivun tulee sointua suojeltuihin rakennuksiin ja maisemaan. Käsittelyssä oli kaksi lupaa, esitin molemmissa palautusta, jotta museon kanta voidaan huomioida. Ei tullut kannatusta, ja taas kerran saatiin jatkoa Turun toiminnalle,ettei koskaan kuunnella museota eikä sen lausunnoilla ole painoarvoa.


Pulina Pubin asia oli meillä viime kesänä, jolloin lupa terassille myönnettiin vedoten koronaan. Naapurit ovat valittaneet ja toimittaneet useita kielteisiä lausuntoja. Pubin toiminta on haitannut naapureiden elämää vakavasti. Olin valmiina tekemään pöytäämisesityksen, jotta paikan päälle ehditään tehdä katselmus, jotta voisimme keskustella kaikkien osapuolten kanssa, ja nähdä tilanteen itse. Olin siitä puhunut myös etukäteen naapurin kanssa. Mulla oli takataskussa valmisteltuna maankäyttö- ja rakennuslain kolmeen eri pykälään perustuva hylkäysesitys siltä varalta, ettei katselmus mene läpi. Pidin selvänä, että menisimme ensin paikan päälle keskustelemaan ja näkemään. Pyysin puheenvuoroa asianmukaisesti heti ekana. 


Kokoomuksesta oltiin pyydetty etukäteen puheenvuoroa ko. asiakohtaan, ennen kun kohtaa edes käsiteltiin, ja kokoomuslainen puheenjohtaja myönsi puoluekaverilleen puheenvuoron ennen minua vaikka kokousteknisesti se olisi pitänyt antaa minulle. Minun jälkeeni perussuomalainen pyysi puheenvuoroa, minun jälkeeni se olisi pitänyt antaa hänelle. Politiikkaa siis ja vaalien läheisyyttä. Kokoomuksen esitys oli hylkäysesitys. Minusta tällaiset asiat on hyvin tärkeää päättää vankalta tietopohjalta, henk.koht. keskustelut osapuolten kanssa olisivat hyvin tärkeitä myös siksi, koska tällainen on ennakkotapaus. Pidin katselmusta tärkeänä semminkin, koska emme viime kesänäkään tehneet katselmusta. 


Kannatinkin Rosenlöfin palautusesitystä, se meni äänestykseen ja hävisi. Sitten hän teki pöytäämisesityksen, josta siitäkin äänestettiin. Koska katselmukseen, keskusteluun ja päätöksenteon lykkäämiseen ei suostuttu, hylkääminen heti oli ainoa vaihtoehto minulle, äänestinkin luvan hylkäämisestä heti. Pöytääminen voitti äänin 9-3, asia tulee uudestaan 17.6. kokoukseen. Hylkäystä esittänyt kokoomuslainen ei enää pysynyt kannassaan. Katselmusta ei luvattu järjestää.


Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n hakemuksen tarkoituksena on kasvattaa Topinojalla varastoitavan paalatun polttokelpoisen jätteen enimmäismäärää. Hakemuksessa esitettiin myös varastointia koskevan poikkeustilanteen keston pidentämistä 6 kuukaudesta korkeintaan 15 kuukauteen kerrallaan. AVI muutti määräyksiä mm. poikkeustilanteen osalta, sen kesto saa olla kerrallaan korkeintaan 12 kuukautta. Muiden kuin paalatun polttokelpoisen jätteen varastointia koskevan poikkeustilanteen kesto saa olla korkeintaan 6 kuukautta. Linjattiin myös valvontaviranomaiselle ilmoittamisesta. Todella hyvä, että tiukennetaan kantaa.


Telakkarantaan haetaan betoniponttonilaituria. Laiturille sijoitetaan mm. septitankkien tyhjennyspumppu. Käsittämätöntä, ettei hakemuksesta selvinnyt, miten jätevesi kulkee septiasemalta kaupungin jätevesiverkostoon. Ympäristönsuojelun lausunnossa tähän oli onneksi tartuttu, ja linjattu että hankkeessa tulee varmistua, että jätevedet johdetaan tiiviisti kaupungin jätevesiverkostoon. Vesihuollon kielteinen kanta oli muuttunut ehdolliseksi ja esiinnostetut huolet otettu huomioon uusissa suunnitelmissa. Sentään. Eriskummallista kuitenkin on, että voidaan ryhtyä tämmöisiin ilman, että jätevesistä on alunalkaen huolehdittu. Huh.


Merkittävälle lintuluodolle oli rakennettu luvatta. Ehdotinkin, että rakennustöiden keskeytyspäätöksen lisäksi ilmoitetaan poliisille, onhan lautakunta ympäristönsuojeluviranomainen ja tällainen on ennakkotapaus. Ei tullut kannatusta.


Paavo Nurmen puistotielle oli viime kuussa myönnetty viranhaltijapäätöksenä louhintaa yli 70 neliömetrille. Viimeaikaiset luohintaonnettomuudet huomioiden olisin odottanut lautakuntakäsittelyä näissä. Ihmetytti myös 14 puun poistaminen samassa yhteydessä, semminkin kun ”osa puista huonokuntoisia”. Tässä on menty siis kaatamaan hyväkuntoisia puita mukana, emme myöskään saaneet tietoa miten suuri osa katsottiin huonokuntoisiksi, ja millä perusteilla. Tämä puidenkaato on täälläpäin herkässä, olen yrittänyt puuttua siihen; on oltava huomattavasti tarkempi kaatoluvissa. Se on myös vaalitavoitteissani. Selvitys luvattiin.


Eva-Liisa Raekalliomaanantai 31. toukokuuta 2021

Vipun ehdokkaat Max Rauvola ja Riikka Oksanen palloilivat jokirannassa lauantaina!

torstai 27. toukokuuta 2021

 Raportti rakennus- ja lupalautakunnan kokouksista 20.5. ja 27.5.


Asialistalla 20. päivä mm. Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon tarkkailututkimusten vuosiraportti 2020, Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon E-PRTR -asetuksen mukaisten päästöjen ja vesiympäristölle vaarallisten ja haitallisten aineiden vuosiraportti samalta vuodelta, Kakolanrinteen kaivausten jatkoa, TVTn talojen purkamista Mäntymäessä, selonteko Telakkarannan räjähtelyistä ja aiemmin kysymästäni kaivinkonemylläyksestä, Kupittaan aseman lähirakentamista, ja Telakkarannan pop up- konttiravintolan lupa. Tänään 27.5. pidettiin ylim. kokous, jossa käsiteltiin Turun kunnostettavia kohteita. 


Kakolan jätevedenpuhdistamon viime vuoden raportti tiivistettiin niin, että esim. kokonaistypen puhdistustehovaatimus saavutettiin kaikilla tarkasteluväleillä. Ravinteiden osalta puhdistamon toiminta onkin kuulemma parantunut. Tuntuu kuitenkin hieman oudolta, että näin todetaan, vaikka viime vuoden sademäärä oli suhteessa suurin. Ilmastonmuutoksen vaikutukset tuntuvat rajuina. Myös ohijuoksutettavan jäteveden määrä on todella suuri, puhdistamollakin 13000 tonnia näitä ohituksia, koko toimialueella ohituksia lähes 30000 m3/a. 


Hava-aineiden (haitalliset ja vaaralliset aineet) osalta oli hälyttävää tietoa. Puhdistamolle tulevan elohopean määrä oli elokuussa kolminkertainen ja syyskuussa seitsenkertainen. Kysyin kokouksessa, että syy pitäisi selvittää, pohdin erillistä päästölähdettä, joka olisi mennyt yksi yhteen tavallista suuremman sademäärän kanssa. Raskasmetallit ovat muutenkin ongelma.  Muovinpehmentimien eli ftalaattien osalta meillä on yhä se sama ongelma, jonka toin esiin v. 2019 raportin osalta. Kaikille ftalaateille ei ole ympäristölaatunormia, joka tarkoittaa ettei ole keinoa tietää niiden määrää. Toisaalta n. 10 vuoden aikana raja-arvot ylittyivät seitsemänä vuonna niille pehmentimille, joita mitataan.


Yritän tämänkin eteen toimia kemikaalineuvottelukunnassa. Oli tosi hyvä, että sain tiistaina pidettyyn Saaristomeren tila tänään-Miltä tulevaisuus näyttää uunituoretta tietoa! Otin esiin mm. vaalitavoitteeni paikallistaa ja poistaa mikromuovien ja kemikaalien lähteet Turun infrastruktuurissa. Janne Suomelaltakin tuli hyvää palautetta siitä, kun olen jo helmikuussa ottanut kemikaalineuvottelukunnassa esiin tarpeen testata mm. epoksisukitetuista käyttö- ja viemäriputkista irtoavia jäämiä myös kuumasta vedestä, jolla mm. tiskataan. Toin esiin myös Turun joukkoliikenneratkaisun vaikutukset muovikuorman vähenemiseen. Autonrenkaiden jäämät ovat vesistöjen mikromuovittaja numeto yksi. Kaikki, mikä saadaan kiinni jo ennen jätevedenpuhdistamoa, on pois Saaristomeren kovin raskaasta rehevöitymis- ja muovikuormasta.


Toukokuun ekassa kokouksessa 6.5. vetosin museoasiantuntijoiden sivuuttamiseen ja naapureiden epätietoisuuteen esittäessäni Kakolanrinteen kaivuu- ja louhintatöiden pöytäämistä, kunnes naapureillekin olisi saatu selkoa asiasta. Nyt ilmeisesti naapureillakin oli tieto vaiheista, halusin myös antaa vihreälle kollegalle mahdollisuuden esityksen tekoon, hän kun asuu siinä nurkilla.


Esitin Mäntymäen yhdeksän vuokratalon purkuluvan pöytäämistä, kunnes ehtisimme saada TVTn selvityksen asukkaiden tilanteesta. En halua päättää sokkona asioista, jotka vaikuttavat niin monen elämään. Pöytäämiseen ei suostuttu, vedottiin ettei vuokralaisen asia kuulu meille. Musta kuuluu. Sanoin, että suhtaudun TVTn selvitykseen kuten mihin tahansa materiaaliin, mitä tarvitsemme päätösten tueksi.


Telakkarannan räjähtelyt ovat todella osoittaneet, ettei kalliota olisi alun alkaenkaan pitänyt räjäytellä. Poliisitutkinnaksikin äitynyttä tapahtumasarjaa selostettiin. Sain myös jo aiemmin pyytämäni selvityksen rajulta näyttäneeseen kaivinkonemylläykseen Maununtyttärenpuistossa. Tukimuureja siellä rakennetaan, eikä pelkäämääni muinaismuistojem turmeltumista pitäisi olla, koska ko. alueella ei niitä esiinny. En nyt ihan vakuuttunut. Kiitos, että aktiivinen kaupunkilainen otti kuvia!


Kupittaan asemaa vastapäätä on tulossa kerrostalo. Nyt myönsimme luvan pohjaosalle, johon tulee liiketilaa. Loput luvat myönnetään myöhemmin. Otin esiin sen, mitä vihreät jo Telakkarannankin kohdalla kommentoivat, että kun lupia myönnetään pienissä osissa, ei synny kovin hyvää kokonaiskäsitystä, joka taas vaikeuttaa rakentamisen kokonaishallintaa luottamushenkilön näkökulmasta. Harmittaa, että kaikki aukeat tilat täytyy jo muutenkin ahtaalla Kupittaalla ängetä täyteen. Suojeltu asemamestarin rakennus onneksi säilyy. Kysyin, mitä rakennusoikeuden ylitykset tarkoittavat tärkeiden joukko- ja kevyen liikenteen väylien osalta. Siitähän kulkevat esim. Varissuon bussit, asemallekulkemisen on säilyttävä helppona, ja monet opiskelijat pyöräilevät siitä. 


Olimme vihreiden naisten kanssa huolissamme Telakkarannan ravintolan liian pienestä ja ahtaasta invavessasta. Heiltä tuli palautusesitys jota kannatin, lupa heltisi silti äänin 8-4. Esitin vielä pöytäämistä, jotta olisimme voineet arvioida kokonaisuutta uudelleen esteettömyyskoordinaattorin lausunnon luettuamme. Ei mennyt läpi. Sanoin kyllä kokouksessa, että jos Turku myöntää luvan ravintolalle, jossa pyörätuolia köyttävä asiakas ei pääse vessaan, kaupunki tulee ottaneeksi linjan, että pyörätuolia köyttävien syrjintä on hyväksyttävää, jos se on väliaikaista. Aikamoinen linjaus!


Lautakunnan tehtäväkenttään kuuluu myös kunnostus- ja korjaushuomautusten sekä uhkasakkojen asettaminen rapistuneiden tai sotkettujen rakennusten omistajille, tänään kävimme niitä läpi. Järkytyin nöhdessäni kuvia, että Ylioppilasteatterin ja Kirjan talon seiniä oli töhritty. En tajua, mitä ihmisten päässä liikkuu. Päätimme töhryjen siivoamisesta, toin esiin, että #TilaaTaiteelle- bannerin pitää säilyä paikallaan siivoustöiden aikana. Ei ole itsestäänselvää, että Kysyin, koska siivoamiseen ryhdytään, eivät osanneet sanoa. 


Kysyin myös syitä siihen, miksi osa Kärsämäen kartanon rakennuksista on pahoin rapistuneita. Asuimme Paltassa vielä 2008, silloin Kärsämäen kartano oli juuri saanut uudet omistajat, jotka olivat kunnostaneet aluetta, oli kaikki edellytykset uskoa että alue pidettäisiin tästedes kunnossa. Vastattiin, että hyväksytyn kaavan mukaan alueelle saa tehdä asuin- ja toimistorakentamista. Pahalta näyttää perinnerakennusten osalta. 


Eva-Liisa Raekallio

maanantai 24. toukokuuta 2021

 Hyppää ehdokkaiden kanssa ratikan kyytiin maanantaina 31.5.!Vipu ry ylpeänä esittää:


Hyppää kyytiin! 


Keskustelua Turun raitiotien näkymistä-

Taloutta, uhkakuvia ja onnistumisia


ma 31.5.2021 klo 18-20


Mukana

328 Riikka Oksanen, kaupunginvaltuutettu ja kaavoituksen asiantuntija,

339 Max Rauvola,Turun Satama Oyn hallituksen jäsen, ay-aktiivi ja luottamusmies

357 Jukka Timonen, puutarhuri, ympäristösuunnittelija ja kaupunkiaktiivi.


Tilaisuus pidetään Teams- pohjaisena webinaarina.

Ilmoittaudu mukaan osoitteeseen riikka.m.oksanen@turku.fi

la 29.5. mennessä. Voit myös kysyä mieltäsi painavan ratikka-aiheisen kysymyksen etukäteen, pyrimme vastaamaan siihen tilaisuudessa. Kysymys kannattaa lähettää ilmoittautumisen yhteydessä.


Tervetuloa!

tiistai 18. toukokuuta 2021

Nyt ne ovat täällä ja justiinsa jaossakin: 

Vipun upeat, kierrätyspaperille painetut vaaliesitteet!!!


Viikon päästä tiistaina 25.5. asiantuntijavetoisesti Saaristomeren rehevöitymisongelmasta, mikromuovipommista ja niiden ratkaisuista!

Vs-Vassin ympäristöjaoksen vetäjä ja Vipun pj Eva-Liisa mukana puhumassa, ilmoittautuminen 23.5. mennessä osoitteeseen eva-liisa.raekallio@turku.fi 

https://viherpunainen.blogspot.com/2021/05/saaristomeren-tila-tanaan-milta.html

Vipu järjesti elokuussa 2018 retken Saaristomeren tutkimuslaitokselle Seiliin. Tarkoituksena oli kuulla heidän mikromuovitutkimuksestaan. Todella hyvä, informatiivinen ja kiinnostava reissu, meillä oli kivaa! Laivana oli ihana Raision pinskujen Aina. Tässä tunnelmia ihan kuvinakin.


https://viherpunainen.blogspot.com/2018/09/vipun-saaristomeripurjehdus-26.html

perjantai 14. toukokuuta 2021

Adressi: Niittykodin toiminta turvattava!

https://www.adressit.com/niittykodin_toiminta_turvattava

Jatkosta päätetään jo ensi keskiviikkona joten nimiä on saatava kiireesti alle! Tässä myös linkki Vipun julkilausumaan viime lokakuun Asunnottomien yössä: Turusta kaupunki, jossa kaikilla on koti. Mukana myös tunnelmia torilta.

https://viherpunainen.blogspot.com/2020/10/vasemmisto-ryn-kannanotto-asunnottomien.html Tänään ne sitten tulivat, kuntavaalien ehdokasnumerot!Kuvassa:

339 Max Rauvola

351 Ari-Pekka Saven

335 Eva-Liisa Raekallio

357 Jukka Timonen

328 Riikka Oksanen


keskiviikko 12. toukokuuta 2021

Vipun pitkä rauhantyö sai hienoa jatkoa rauhantyöryhmäaloitteen läpimenolla! Vipun oma ihmisoikeusaktivisti Wellu Koivisto mukana Areenan Estelle-dokumentissa


https://areena.yle.fi/1-50207189

Vipu sai vastikään Varsinais-Suomen Vasemmistoliiton kevätpiirikokouksessa läpi aloitteensa rauhantyöryhmän perustamisesta Vasemmistoliitolle. Aloite etenee puoluehallitukseen! Todella upea juttu ja hienoa jatkoa osastomme vuosikaudet jatkuneelle rauhantyölle! Wellun ansiota sekin, ja merellä vietettyjen vuosien. Wellun matkapäiväkirja löytyy muuten Vipun blogista, alkaen tästä postauksesta 1.6.2015: 


https://viherpunainen.blogspot.com/2015/06/wellu-vipu-miehemme-on-jalleen-merilla.html

 Saaristomeren tila tänään- Miltä tulevaisuus näyttää?


Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan tiistaina 25.5. klo 18 Varsinais-Suomen Vasemmistoliiton ympäristöjaoksen etätilaisuuteen siitä, miten Saaristomeri voi tällä hetkellä, ja miltä sen tulevaisuus näyttää.


Rehevöitymistä ei ole saatu kuriin. Näkymätön uhka mikromuovien ja kemikaalien muodossa on jäänyt paljolti rehevöitymisen torjunnan varjoon. Myös ilmastonmuutoksen myötä voimistuvat talvisateet vaikeuttavat Saaristomeren elpymistä. 


Ongelmista ja ratkaisuista keskustelemassa Varsinais-Suomen ELY- keskuksen johtava asiantuntija Janne Suomela ulkopuolisena asiantuntijana, sekä Suomen Luonnonsuojeluliiton edustaja EUn kemikaalilainsäädäntöä valmistelevassa kemikaalineuvottelukunnassa ja Turun ympäristönsuojeluviranomaisena toimivan rakennus- ja lupalautakunnan jäsen Eva-Liisa Raekallio.


Tilaisuus pidetään Teams- alustalla. Ilmoittauduthan etukäteen osoitteeseen 

eva-liisa.raekallio(at)turku.fi viimeistään sunnuntaina 23.5. saadaksesi osallistumislinkin.


Tervetuloa!


Järj. Varsinais-Suomen Vasemmistoliiton ympäristöjaos

maanantai 10. toukokuuta 2021

 Vipulaiset kävivät tänään antamassa yhdessä vahvan viestin siitä, että Turussa tarvitaan #TilaaTaiteelle!

Olemme tehneet myös vaalilupaukset aiheesta. Kuvassa kuntavaaliehdokkaat Max Rauvola, Ari-Pekka Saven, Eva-Liisa Raekallio, Jukka Timonen ja Riikka Oksanen.

Tässä myös hienot vaaliteesimme!


Kunnallispoliittisia tavoitteitamme

 

Turkulaisten peruspalvelut kuntoon. Turun on huolehdittava pienituloisimpien asukkaidensa hyvinvoinnista. Peruspalvelujen kattavuutta ja laatua on parannettava, ja palvelumaksut on poistettava. Kunnan omaa palvelutuotantoa on vahvistettava, ja yksityistämisvimman loputtava. Kaupungin henkilökunnan työssäuupumiseen pitää puuttua.


Asukkaiden äänen pitää kuulua päätöksenteossa myös pormestari-Turussa. Pormestarimallissa käy niin, ettei luottamushenkilöiden vähentyessä ja työmäärän kasvaessa enää ehditä aidosti perehtyä turkulaisten asioihin. Onkin varmistettava, että asukkaiden ääni kuuluu päätöksenteossa myös pormestarin johtamassa Turussa.


Lapsista säästäminen on lyhytnäköistä politiikkaa. Kunnallisia päiväkoteja ja kouluja pitää olla tarpeeksi ja tasaisesti ympäri kaupunkia. Ryhmäkoot on pidettävä kurissa. Kyse on paitsi lasten oikeuksista täysipainoiseen kasvatukseen ja opetukseen, myös alan ammattilaisten kuten lastenhoitajien, kouluavustajien ja opettajien työpaikoista. Turun on jatkossakin pidettävä huoli subjektiivisen päivähoito-oikeuden toteutumisesta.


Nuorista huolehtiminen on panos tulevaisuuteen. Turun nuorisotiloista on pidettävä kiinni, ja isoja, monipuolisen toiminnan mahdollistavia tiloja pitää rakentaa lisää. Nuorisotalojen on oltava auki myös loma-aikoina, ja aukioloaikoja on pidennettävä. Nuorisotyön ammattilaisia on palkattava lisää ja nimenomaan pysyviin työsuhteisiin. Etsivää nuorisotyötä on tuettava, nuorisolautakunta pitää palauttaa.


Turun kaupungin vammaispalveluiden on taattava osallisuus, yhteistyö, estettömyys ja saavutettavuus, sekä koulutus. Lisäksi vammaiskuljetukset on hoidettava vakiotakseilla.

Arvokas vanhuus ei saa olla kiinni kukkaron koosta. Kaikki vanhukset eivät halua eivätkä voi asua kotonaan. On pidettävä huolta, että on tarpeeksi kunnallisia laitospaikkoja ja ammattitaitoista henkilökuntaa. Hyväkuntoisimpien vanhusten kotihoidon laatua tulee valvoa.


Turun kaupungilla pitää olla riittävästi edullisia vuokra-asuntoja eri puolilla kaupunkia. Vuokran pitää olla niin edullinen, että asumistuki kattaa sen. Kunnallisten vuokra-asuntojen rakentaminen laskee asumisen hintaa lisäämällä tarjontaa, ja antaa työtä. Kaavoitettavasta vuokra-asuntotuotannosta pitää vähintään 30% olla kunnallista.


Vaadimme asukaslähtöistä ja ympäristöystävällistä kaavoituspolitiikkaa. Kaavoituksesta ja rakentamisesta päätettäessä on kuunneltava asukkaita ja asiantuntijoita. Luontoarvojen, kulttuurihistoriallisen perinnön ja asukkaiden näkemysten pitää olla päätöksenteon lähtökohtana. Kupittaan siirtolapuutarha pitää säilyttää.


Turun pitää sitoutua hiilineutraaliin tulevaisuuteen koko kaupungin tasolla jo nyt. Energiankulutusta pitää vähentää, ja uusiutuvaa energiaa on painotettava jo kaupunkisuunnittelusta ja kaavoituksesta lähtien. Kaupunkisuunnittelun ja kaavoituksen monopoliasema antaa kaupungille mahdollisuuden vaatia uusiutuvien energiamuotojen käyttöä uudis- ja korjausrakentamisessa. 


Raitiotien rakentaminen Turkuun on ympäristöystävällistä tulevaisuuden liikennepolitiikkaa. Myös muuta raideliikennettä Turun ja maakunnan välillä on lisättävä. Joukkoliikenteen pitää olla helppokäyttöistä ja maksutonta. Runkolinjauudistus ei saa vaikeuttaa bussilla kulkemista. Myös arkisin kulkevat yöbussit parantaisivat liikkumisen turvallisuutta ja sujuvuutta.


Kävelylle ja pyöräilylle on tehtävä lisää turvallista tilaa eri puolilla kaupunkia. Suunnitellut pyörätieosuudet pitää toteuttaa heti, kuten Itäinen Pitkäkatu. Turun keskustan tulee olla viihtyisä, kaupunkilaisten yhteinen tila, jossa ihmiset voivat kohdata toisensa rauhassa käyttäen sujuvaa joukkoliikennettä.


Kasvis- ja lähiruokaa suosittava kaupungin hankinnoissa. Kouluihin ja kaupungin ruokaloihin pitää saada sekä taloudellisista, ekologisista että terveydellisistä syistä lisää monipuolista kasvisruokaa. Laadukkaiden vegaanisten vaihtoehtojen saatavuutta on parannettava. Kaupungin pitää hankinnoissaan ja omassa toiminnassaan suosia myös reilun kaupan tuotteita ja luomua. 


Turulla pitää olla oma eläinklinikka. Kaupungin klinikan tehtävänä on hoitaa pien- ja hyötyeläinten eläinlääkäripalvelut. Turussa pitää olla kaksi valvontaeläinlääkärin virkaa.

Jatkamme yhteistyötä ekologisuutta edistävien yhdistysten ja kansanliikkeiden kanssa. Tavoitteenamme on parantaa näiden vaikuttavuutta kunnallispolitiikassa.


VIHERPUNAINEN VASEMMISTO RY

Viherpunainen Vasemmisto ry (Vipu) on turkulainen sosiaalisiin, ekologisiin ja ihmisoikeuskysymyksiin keskittynyt yhdistys. Vipu on Vasemmistoliiton perusjärjestö ja Turun Vasemmistoliiton sekä Varsinais-Suomen Vasemmistoliiton jäsenjärjestö.

torstai 6. toukokuuta 2021

Raportti rakennus- ja lupalautakunnan kokouksesta 6.5.

Puhututti esityslistan ulkopuolelta tietysti Telakkarannan onnettomuus,  odotamme virallista selvitystä. Ihan hirveää. Alue on pilalla ja sitten tällaista.


Esityslista-asioina oli mm. Kakolanrinteen kaivamista, puunkaatoa Yli-Maariasta, Pursiseuran terassimuutosta, jatkoa joulukuiseen ”maidotonta vegaanista tuotetta ei saa sanoa maidottomaksi”- keissiin, ja Turun hallinto- oikeuden tuomio lautakunnan päätöksestä koskien Hotelli Seurahuoneen terassia.


Kakolanrinteen kaivuuta olemme käsitelleet ennenkin, en just muista päivämäärää. Voin kaivaa sen, mutta viemäröintilupa oli annettu viranhaltijapäätöksenä kuulematta Museokeskusta. Pyysin asiasta silloin selvitystä, jota ei koskaan tullut. Nyt sanottiin, että museon lausunto on tätä uutta hanketta puoltava, mutta emme voineet todentaa sitä itse koska lausunto puuttui matskuistamme. Pyysinkin luvan pöydälle, jotta ehdimme saada museon lausunnon itse. Se jaettiinkin sitten Teams- näytölle, ja totta, puoltava oli. 


Se vaan, että lausunnossa todettiin että  ”kaivettava rinnealue on enää Linnankadun osalta muinaismuistoaluetta, ja tässä kohtaa alue on arvioitu tuhoutuneeksi runsaan kunnallistekniikan vuoksi. Tämä ei poista muinaismuistolain velvoitetta ilmoittaa muinaismuistoista.”Eli koska on jo tuhottu (ja tehty ilman museon kuulemista), siksi ei vastusteta. Vihreiltä tuli toivomus muuttaa lupaehtoja niin, että louhinta tehtäisiin erityisellä huolella. Kannatin, mutta ei luvattu muuttaa lupaehtoja. Pöytäämisesitystäni kannatettiin, keskustelussa painottui se, etteivät naapuritkaan tienneet perusteluista uudelle viemärihankkeelle. Ihme haphasardimeininkiä. Ja vielä joku sanoo, että Turussa rakennetaan asukkaita huomioiden. 


Kysyin tarkempia tietoja Yli-Maarian puiden heikosta kunnosta, ei tullut. En keksinyt perustetta esittää maisematyöluvan hylkäystä. Jo myönnetyissä luvissa oli Turun Pursiseuran terassin muutos, kiinnosti miten muutokset on toteutettu, onhan kyseessä perinnekohde. Selvitys luvattiin toimittaa. 


Puolustin viime joulukuussa Turussa valmistettavien vegaanisten  Planti- tuotteiden pakkausmerkintöjä, että niissä saa lukea maidoton, ja saa olla tuotenimiö kuten Oat Latte. Kirjoitin tästä helmikuun Uusi Päivä- lehdessä. Kannatusta ei ikävä kyllä tullut silloin, eikä nytkään. Emoyritys Kavli oli valittanut lautakunnan pakkausmerkintöjen poistamista vaativasta päätöksestä Turun hallinto- oikeuteen, ja meillä oli tänään käsittelyssä oma lausuntomme hallinto- oikeudelle. 


Pohjaesitys hylkäsi valituksen, esitin joulukuisen esitykseni vähän muotoiltuna, puolsin valitusta. Kannatusta ei tullut nytkään, harmi. Elintarvikeviranomaisen suhtautuminen vegaanisiin tuotteisiin eroaa kuin yö päivästä Suomen ja Ruotsin välillä, meidän tappioksemme. Kavlilla olisi perusteita viedä asia vielä korkeampaan oikeusasteeseen, ja jutun voittamiseen.


Hotellin terassi oli meillä helmikuussa 2019, sain sen 5.2. kokouksessa pöydälle ja seuraavassa kokouksessa esitin terassiluvan palauttamista. Ikävä kyllä ei tullut kannatusta, asukkaiden puolella oleminen todentui virallisestikin oikeaksi ratkaisuksi näin pari vuotta myöhemmin, kun hallinto-oikeus tuomitsi lautakunnan päätöksen laittomaksi.


Eva-Liisa Raekallio

Tämä ”vegaanisissa tuotteissa ei saa lukea maidoton”- keissi sai tänään jatkoa Turun rakennus- ja lupalautakunnassa. Kavli oli valittanut Turun hallinto-oikeuteen lautakunnan joulukuisesta päätöksestä, ja tänään meillä oli käsittelyssä lautakunnan lausunto valituksesta. Mä puolustin pakkausmerkintöjä silloin ainoana. 

Valitusta voi puoltaa tai hylätä, tämänpäiväinen pohjaesitys oli tietenkin lautakunnan päätöstä myötäilevä eli hylkäystä esitettiin. Tein taas saman esityksen kuin viimeksi, vähän mukailtuna mutta kannatusta ei ikävä kyllä tullut nytkään ja turha rahanmeno periaatteellisessa kysymyksessä on aika varmaa. Ellei Kavli sitten valita korkeampaan oikeusasteeseen, pitää kysyä. Perusteita heillä kyllä olisi. Laitan linkin kokouspöytäkirjaan kun se tulee. Ei ollut itsestäänselvää, että esitystäni edes kirjattiin.


https://ah.turku.fi/rlupalk/2021/05060091/4372475.htm


Eva-Liisa Raekallio


lauantai 24. huhtikuuta 2021

torstai 22. huhtikuuta 2021

Raportti rakennus- ja lupalautakunnan kokouksesta 22.4.

Olin tehnyt kokoukseen neljä esitystä, huhkinut siis oikein kunnolla. Tavallisesti teen 1-2 esitystä per kokous. Yksi oli tosin jo viime kokoukseen tekemäni hylkyesitys Hirvensalon kirkon purkuluvasta. Asialistalla oli sen lisäksi mm. yliopistonmöen funkkistalon muutostöitä, viimein saatu sinetti ja ennakkotapaus Voimakadun myrkkyliemien kohtalolle, rakennusvalvonnan tilannekatsaus ja Tuomiokirkkotorin terassi viideksi vuodeksi.


Olin siis valmiina tekemään uudelleen esitykseni Hirvensalon kirkon säilyttämisestä, mutta ennen kokousta tuli tieto että kaavoitukselta on tullut yksiselitteisen kieltävä lausunto purkamiseen. Se ei viime kerrallakaan ollut puoltava, vaikka sitä sellaiseksi tulkittiin. Asia päätettiin kokouksessa lähettää uudelleen valmisteluun. Purkamisen kannalla oleva päätösehdotus tulee siis muuttumaan kaavoituksen lausunnon myötä, nähtäväksi jää miten. Täyskäännös on mahdollinen, toivon sitä. Pysyn tietenkin kannassani kirkon säilyttämisestä, jos purkamista esitetään. Mutta ei yhteistä rakennettua perintöä voi käsitellä näin sattumanvaraisesti ja sanamuotoja tulkiten. Juuri tämänkin takia olen toivonut museoviranomaisilta yksiselitteisiä lausuntoja.


Yliopistonmäen vuonna 1932 valmistunut, eli pian satavuotias funkkisrakennus on ollut meillä ennenkin. Helmikuussa 2019 päätettiin sen vesikaton uusimisesta. Päätösehdotuksessa mainittiin, että museoviranomaisten lausunnot on otettu huomioon. Meillä ei kuitenkaan ollut kyseisiä lausuntoja jotta olisimme voineet itsekin tulla samaan johtopäätökseen. Toisaalta Vs-Suomen ELY-keskuksen lausunnossa oli viimeisenä lauseena, että säilytettävien detaljien ja korkausasemien säilymisestä on varmistuttava. No, en voinut varmistua ja kun tässä oli myös luvatta rakentamista, pyysin pöydälle niin että saamme seuraavaan kokoukseen myös museon materiaalit. 


Asia tulikin meille 7.3. 2019 kokoukseen. Varsinais-Suomen ELY-keskus (VARELY) oli jo syyskuussa 2017 antanut funkkistalosta vaarantamiskieltopäätöksen, jonka mukaan suojelutavoitetta vaarantavat rakennustyöt kielletään. No listalla oli uudistustöitä, eikä päätösehdotuksessa oltu eritelty ELY- keskuksen lausunnossa esiinnostettuja yksityiskohtia esim. räystäslinjan säilymisestä. En voinut saatavilla olevan materiaalin perusteella vakuuttua siitä että suojeluarvot uudistustyössä toteutuvat täysin, myöskään siksi että ELY-keskus yksilöi lausunnossaan hakijan suunnitelmien ongelmakohtia. Tein hylkäysesityksen joka raukesi kannattamattomana. 


Taloa halutaan edelleen uudistaa ja tämän päivän kokouksessa olikin sisätilojen muutostöitä rakennuttajan hakemina. Museoviraston ja VARELYn  lausunnoissa ei puollettu suunniteltua kylpyhuonetta, koska se sijoittuisi yhteen rakennuksen harvoista suojeltavista huonetiloista. Myöskään ylimpään kerrokseen johtavan portaan yläpäässä olevan oven siirtämistä ei puollettu, sillä myös portaikko ja sen yläpäässä oleva ovi on suojeltu. VARELY on 6.9.2019 tehnyt kohteen suojelupäätöksen lain rakennusperinnön suojelemisesta (498/2010) mukaisesti. Kylpyhuone löytyi silti päätösehdotuksen tekstistä, josta syystä tein palautusesityksen jotta suojeluarvojen toteutumisesta voidaan todella varmistua. Se ei saanut kannatusta, mutta päätösehdotukseen lisättiin keskustelun pohjalta tarkennukset. Ehken siis tehnyt ihan turhaa työtä rakennuksen suojelemiseksi. Hyvin monimutkaista hommaa!


Samasta funkkistalosta oli toinenkin, taloyhtiön melkein samanlainen lupa jossa kylpyhuone oli myös suunnitelmissa. Olin tehnyt siihen hylkyesityksen muttei tarvinnut esittää sitä, kun päätösehdotusta muutettiin niin, että jälkimmäinen lupa hylätään siltä osin, kun se ei vastaa museoviranomaisten ja VARELYn linjaa. 


RP- Yhtiöt oli valittanut velvollisuudestaan tuhansien myrkkyliemilitrojen hävittäjänä, myrkyt olivat seisseet useamman vuoden tyhjillään olevassa niklaamossa vaarantaen luontoa ja ympäristöä. Jätelain 28 §:n mukaan jätteen haltija on velvollinen huolehtimaan hallinnassaan olevan jätteen jätehuollon järjestämisestä. Voimakadun niklaamon vuokrasuhteen päätyttyä ovat tontilla olevassa rakennuksessa sijaitsevat aineet jääneet maanvuokrasopimuksen perusteella kiinteistöä hallitsevan RP-Yhtiöt Oy:n haltuun. RP-Yhtiöt Oy on ollut tietoinen toiminnasta ja sallinut jätteitä tuottavan toiminnan kiinteistöllä. Yritys on laiminlyönyt velvollisuutensa järjestää jätehuolto ja on vastuussa. Tärkeä ennakkotapauskin yritysten vastuusta!


Rakennusvalvonnan tilannekatsauksen mukaan uusia asuntoja valmistuu Turkuun kovaa vauhtia. Hyvä homma, kannatan asuntorakentamista. Se vaan että Turussa ei paljon välitetä, miten ja minne asuntoja rakennetaan.


Tuomiokirkkotorille esitettiin 800- paikkaista anniskeluterassia viideksi vuodeksi. Museoviranomaisten lausunto oli jo viime vuonna ollut arvoalueen terassille kriittinen, ja oli nytkin. Terassista oli viime vuonna tullut myös kritiikkiä. Minusta yrittäjille olisi pitänyt antaa aikaa lunastaa lupaukset ja katsoa asiaa syksyllä uudestaan. Historialliselle alueelle tehtävissä jutuissa on oltava tarkkana, museon lausunnossa painottui myös se, että alueen pitää olla avoinna kaikille turkulaisille ja puistossa pitäisi voida levähtää helteisenä päivänä. Nyt alue rajautuu vain yrityksen asiakkaille. 


Esitinkin museon näkökulmaan viitaten asiakaspaikkojen rajaamista viiteensataan, ja lupaa vain tämän vuoden syyskuun loppuun. Sitä ei kannatettu, mutta tehtiin palautusesitys pohjaten polkupyöräpaikkojen määrään, se hävisi 7-5. Päätin kannattaa, vaikkei se perustunutkaan historiallisen alueen  tai kaikille avoimen kaupunkitilan  vaalimiseen.  Vain yrittäjän näkökulmaa ymmärrettiin, toisaalta museon kanta tuli esiin vain minun ja Laakson puheenvuoroissa ja omassa muutosesityksessäni, jätimmekin eriävät. Minun oli tämän kohdan jälkeen poistuttava seuraavaan kokoukseen. Ja kirjoittamaan tämä rapsa!


Eva-Liisa Raekallio

Taistelussa taiteen, kulttuurin ja/tai puutalojen puolesta mikään ei ole merkityksetöntä 

Taistelussa taiteen, kulttuurin ja/tai puutalojen puolesta mikään ei ole merkityksetöntä ja liian pientä ollakseen tärkeää, sillä kokonaisuus muodostuu juuri palasista.


19. huhtikuuta pidetyssä kaupunginvaltuustossa oli kyselytunti ja pari kpl valtuutettujen kysymyksistä käsitteli aihetta turkulaisen kulttuurin tiloista.


Vastauksena näihin Jarkko Virtanen (omistajaohjausjohtaja) totesi asian olevan selvityksessä ja etenevän päätöstä kohti vielä tämän kevään aikana.


Kysyin jatkokysymyksenä häneltä miksi ihmeessä kaupunki on myymässä yhdistysten ja kulttuurin (mm. Teatteri Mondo) käytössä olleen Uudenmaankatu 17 kiinteistön, jos kulttuuritiloja kerran tarvitaan, eikö tämä ole aivan älytöntä. 


Virtanen vetosi myynnissä olevien tilojen huonoon kuntoon ja korjauksen kalleuteen. Kyllä on raskasta aina kuulla tuo selitys. Korjauksia pitää tehdä ajoissa, se on kiinteistön omistajan velvollisuus jo lainkin mukaan. 


Nyt seisotetaan tilaa tyhjillään ja myydään se kiinteistöbisnekseen. Näitä on nyt viime aikoina myyty useita, samalla perusteella, osa asuntoja. Kiinteistöfirmat kiittää ja kuittaa tilin. Toki voi olla hieman vaativaa saada kaikki laiminlyönyt osat taloista kuntoon nopeasti ja myytyä eteenpäin, mutta ripeästi pintaremontti ja myyntiinlaitto on tapahtunut viimeisimmässä asuntokohteessa täällä Martissa.

Tämä arvokas ja kaunis kulttuuritila olisi tarpeen jatkossakin säilyttää Turun omistuksessa. Toki suurempaa ratkaisua kaivataan vielä monien taiteentekijöiden tilojen järjestelyissä, mutta aloitetaan nyt tästä eikä myydä sitä.


Riikka Oksanen
torstai 15. huhtikuuta 2021

      Hienot vaaliteesimme ja ehdokkaat!


Kuvassa Ari-Pekka Saven, Eva-Liisa Raekallio, Jukka Timonen, Max Rauvola ja Riikka Oksanen


Turkulaisten peruspalvelut kuntoon. Turun on huolehdittava pienituloisimpien asukkaidensa hyvinvoinnista. Peruspalvelujen kattavuutta ja laatua on parannettava, ja palvelumaksut on poistettava. Kunnan omaa palvelutuotantoa on vahvistettava, ja yksityistämisvimman loputtava. Kaupungin henkilökunnan työssäuupumiseen pitää puuttua.


Asukkaiden äänen pitää kuulua päätöksenteossa myös pormestari-Turussa. Pormestarimallissa käy niin, ettei luottamushenkilöiden vähentyessä ja työmäärän kasvaessa enää ehditä aidosti perehtyä turkulaisten asioihin. Onkin varmistettava, että asukkaiden ääni kuuluu päätöksenteossa myös pormestarin johtamassa Turussa.


Lapsista säästäminen on lyhytnäköistä politiikkaa. Kunnallisia päiväkoteja ja kouluja pitää olla tarpeeksi ja tasaisesti ympäri kaupunkia. Ryhmäkoot on pidettävä kurissa. Kyse on paitsi lasten oikeuksista täysipainoiseen kasvatukseen ja opetukseen, myös alan ammattilaisten kuten lastenhoitajien, kouluavustajien ja opettajien työpaikoista. Turun on jatkossakin pidettävä huoli subjektiivisen päivähoito-oikeuden toteutumisesta.


Nuorista huolehtiminen on panos tulevaisuuteen. Turun nuorisotiloista on pidettävä kiinni, ja isoja, monipuolisen toiminnan mahdollistavia tiloja pitää rakentaa lisää. Nuorisotalojen on oltava auki myös loma-aikoina, ja aukioloaikoja on pidennettävä. Nuorisotyön ammattilaisia on palkattava lisää ja nimenomaan pysyviin työsuhteisiin. Etsivää nuorisotyötä on tuettava, nuorisolautakunta pitää palauttaa.


Turun kaupungin vammaispalveluiden on taattava osallisuus, yhteistyö, estettömyys ja saavutettavuus, sekä koulutus. Lisäksi vammaiskuljetukset on hoidettava vakiotakseilla.


Arvokas vanhuus ei saa olla kiinni kukkaron koosta. Kaikki vanhukset eivät halua eivätkä voi asua kotonaan. On pidettävä huolta, että on tarpeeksi kunnallisia laitospaikkoja ja ammattitaitoista henkilökuntaa. Hyväkuntoisimpien vanhusten kotihoidon laatua tulee valvoa.


Turun kaupungilla pitää olla riittävästi edullisia vuokra-asuntoja eri puolilla kaupunkia. Vuokran pitää olla niin edullinen, että asumistuki kattaa sen. Kunnallisten vuokra-asuntojen rakentaminen laskee asumisen hintaa lisäämällä tarjontaa, ja antaa työtä. Kaavoitettavasta vuokra-asuntotuotannosta pitää vähintään 30% olla kunnallista.


Vaadimme asukaslähtöistä ja ympäristöystävällistä kaavoituspolitiikkaa. Kaavoituksesta ja rakentamisesta päätettäessä on kuunneltava asukkaita ja asiantuntijoita. Luontoarvojen, kulttuurihistoriallisen perinnön ja asukkaiden näkemysten pitää olla päätöksenteon lähtökohtana. Kupittaan siirtolapuutarha pitää säilyttää.


Turun pitää sitoutua hiilineutraaliin tulevaisuuteen koko kaupungin tasolla jo nyt. Energiankulutusta pitää vähentää, ja uusiutuvaa energiaa on painotettava jo kaupunkisuunnittelusta ja kaavoituksesta lähtien. Kaupunkisuunnittelun ja kaavoituksen monopoliasema antaa kaupungille mahdollisuuden vaatia uusiutuvien energiamuotojen käyttöä uudis- ja korjausrakentamisessa. 


Raitiotien rakentaminen Turkuun on ympäristöystävällistä tulevaisuuden liikennepolitiikkaa. Myös muuta raideliikennettä Turun ja maakunnan välillä on lisättävä. Joukkoliikenteen pitää olla helppokäyttöistä ja maksutonta. Runkolinjauudistus ei saa vaikeuttaa bussilla kulkemista. Myös arkisin kulkevat yöbussit parantaisivat liikkumisen turvallisuutta ja sujuvuutta.


Kävelylle ja pyöräilylle on tehtävä lisää turvallista tilaa eri puolilla kaupunkia. Suunnitellut pyörätieosuudet pitää toteuttaa heti, kuten Itäinen Pitkäkatu. Turun keskustan tulee olla viihtyisä, kaupunkilaisten yhteinen tila, jossa ihmiset voivat kohdata toisensa rauhassa käyttäen sujuvaa joukkoliikennettä.


Kasvis- ja lähiruokaa suosittava kaupungin hankinnoissa. Kouluihin ja kaupungin ruokaloihin pitää saada sekä taloudellisista, ekologisista että terveydellisistä syistä lisää monipuolista kasvisruokaa. Laadukkaiden vegaanisten vaihtoehtojen saatavuutta on parannettava. Kaupungin pitää hankinnoissaan ja omassa toiminnassaan suosia myös reilun kaupan tuotteita ja luomua. 


Turulla pitää olla oma eläinklinikka. Kaupungin klinikan tehtävänä on hoitaa pien- ja hyötyeläinten eläinlääkäripalvelut. Turussa pitää olla kaksi valvontaeläinlääkärin virkaa.


Jatkamme yhteistyötä ekologisuutta edistävien yhdistysten ja kansanliikkeiden kanssa. Tavoitteenamme on parantaa näiden vaikuttavuutta kunnallispolitiikassa.

torstai 8. huhtikuuta 2021

Raportti rakennus- ja lupalautakunnan kokouksesta 8.4.

Kokousasioina oli mm. Kastussa sijaitsevien taiteilija-ateljeeasuntojen purkulupa, Hirvensalon kirkon purkulupa sekä Iso-Heikkilän Kirstinpuiston alueelle tuleva päiväkoti ja outoa kaivinkonemylläämistä Telakkarannan yläpuolisessa Maununtyttärenpuistossa.


Kuvataiteilijoiden asuin- ja työtiloiksi rakennetut kaksi rivitaloa valmistuivat Kastuun vuonna 1968. Rakennuttajana toimi Turun ateljeetalosäätiö, joka on perustettu vuonna 1965. Säätiön tarkoituksena on ylläpitää taiteilijoille vuokrattavia ateljeeasuntoja Turussa. Säätiön perustajayhteisöt ovat Turun kaupunki, Arte ry, Turun Taideyhdistys ry ja Turun Taiteilijaseura ry.


Kastun talot edustavat aikakaudelle ominaista, tyylikästä arkkitehtuuria. Sekä museokeskus että kaupunkikuva-arkkitehti antoivat kielteisen lausunnon perustellen kulttuurihistoriallisilla, rakennustaiteellisilla ja kaupunkikerroksellisilla seikoilla. Kaavoituksesta oli kuitenkin annettu monitulkintainen lausunto, joka sanottiin puoltavaksi.


Esitin purkuluvan hylkäystä ja pohjustin sen juuri samaiseen maankäyttö-ja rakennuslain pykälään 139, jota käytettiin purkulupaa ehdottavassa pohjaesityksessä. Eli ihan päinvastaiseen johtopäätökseen voidaan tulla samaa pykälää katsomalla...Pykälä määrittää, että purkamiseen voidaan ryhtyä, ellei se merkitse  rakennettuun ympäristöön sisältyvien perinne-, kauneus- tai muiden arvojen hävittämistä ja haittaa kaavoituksen toteuttamista. Museoviranomaistenkin mukaan siis purkaminen nimenomaan merkitsee näiden arvojen häviämistä.


Esitykseni hävisi äänin 8-5, jätin eriävän koska noiden kauniiden talojen purkaminen on huutava vääryys paitsi arkkitehtonisesti, myös sen kannalta, että Turussa on vuosikausia jatkunut, viime aikoina kiihtynyt pula taiteilijoiden tiloista. Esitin peruskorjausta ja ennallistamista ja satoja vuosia vanhan harmaakivikellarin säilyttämistä. Oli tosi kivaa, että sain kaikki vihreät ja perussuomalaisten Laakson tuekseni! Laakso yhtyi eriävään. Tosi hyviä puheenvuoroja heiltä. Kaavoitusta talojen säilyminen ei haittaa, päinvastoin koska kaavan suojeluprosessi on kesken. Lautakunta siis otti omavaltaisen kannan ohi kaikkien muiden.


Asialistalla oli myös Hirvensalon kirkon purkulupa. Olin valmistellut siihenkin hylkäysesityksen. Hyvin samanlainen valmistelu kuin ateljeeasuntojen kohdalla, kulttuurihistorian ja rakennustaiteen tuntijat vastustivat purkamista, seurakuntayhtymä ja virkamiehet kannattivat. Tässäkin kohtaa samaa pykälää tavaamalla saatiin aikaiseksi täysin vastakkaiset lopputulokset. Kyllä maankäyttö- ja rakennuslain perusteellinen muutos yksiselitteiseksi myös niin, että museon kanta olisi pakko ottaa huomioon, on todella kiireellinen. Mutta koska tässäkin kokouksessa saatiin taas uusi samanlainen vastaus kysymykseen ”Kenen ehdoilla Turkua rakennetaan”, ei ole näköpiirissä lainmuutosta.


Mutta siis kokouksessa ei esitetty mitään sellaista tietoa, jonka pohjalta olisin voinut varmistua, ettei kirkon peruskorjaus ole mahdollista. Esitinkin purkuluvan hylkäyksen lisäksi kirkon peruskorjaamisen ja ennallistamisen kirjaamista päätökseen. Heti tuon jälkeen tehtiin pöytäämisesitys, jonka mukaan lopulta mentiin.


Tuo päiväkoti tulee maan tasalle, joka kuulostaa lähtökohtaisesti ongelmalliselta kun kyse on teollisuusalueesta ja se huolestutti meitä. Kosteusvaurioiden vaara on vahva. Maaperän haitta-aineiden poistamiseen on onneksi olemassa hyviä keinoja. Kirstinpuiston puuthan saivat lautakunnan helmikuisen päätöksen mukaan lähteä, puunkaato alkoi maaliskuun lopulla. Nyt kun alueen vehreys löytyy enää nimestä, täytyyhän siellä olla päiväkoti...Jos rakennushankkeisiin ryhdyttäisiin viheralueiden säilyttäminen edellä, olisi lapsillekin mukavampaa.


Lupasin kysyä kokouksessa, mitä kaivinkonemylläystä Maununtyttärenpuistossa oikein on käynnissä. Kun Telakkarannan rakennuslupia on myönnetty, puiston varominen oli museoviranomaistenkin vaatimus. Ei siltä näytä, että varottaisiin kun kaivinkoneet jylläävät. Kukaan ei tiennyt, mutta luvattiin selvittää.

Eva-Liisa Raekallio

EDIT: Kävin ottamassa kuvia taiteilijataloista, muistoksi. Olivat vielä kauniimpia kuin kuvissa.