keskiviikko 24. helmikuuta 2021

Allekirjoita vetoomus koirien puolesta!

Ihmisluonteesta kertoo usein parhaiten se, mitä ihminen tekee itseään heikommassa asemassa oleville. Koskela yksi esimerkki, tässä toisentyyppinen. Valvontaeläinlääkäreitä ja päivystäviä eläinlääkäreitä tarvitaan lisää Turkuun, ettei tilanteisiin tarvitse mennä yksin. Tämä on yksi Vipun vaaliteeseistäkin. Koirakoulutustapaus antaa osviittaa eläinsuojelua työkseen tekevien arjesta. 

Kansalaisjärjestöjen varassa täytyy eläinsuojelukentästä vastaavan viranomaisenkin pitkälti olla, kun rakennus- ja lupalautakunta päätti, ettei ota edes tiedokseen valvontaeläinlääkärin päätöksiä. Huolimatta siitä, että esitin niiden saamista tiedoksi...Kuntapäättäjillä ei siis ole käsitystä eläinsuojelutyön arjesta. Kiitos Oikeutta Eläimille tämänkin paljastamisesta


Eva-Liisa Raekallio


Allaoleva teksti Oikeutta Eläimille- järjestön sivulta.


ALLEKIRJOITA VETOOMUS : https://oikeuttaelaimille.fi/suojelukoira

Olemme julkaisseet kuvamateriaalia, joka paljastaa miten koiria lyödään, potkitaan, kuristetaan ja rangaistaan sähköiskuilla Suomen suurimman rotuyhdistyksen järjestämissä koulutuksissa. 

Vaadimme, että Kennelliitto ja koulutuksesta vastaava Saksanpaimenkoiraliitto puuttuvat väkivallan kulttuuriin välittömästi. Toiminta on keskeytettävä, kunnes harrastajat voivat uskottavasti osoittaa, että koulutusmenetelmiin ja asenteisiin on tullut muutos.

Auta koiria vetoamalla kanssamme koulutuksesta vastaaviin järjestöihin sekä lainsäätäjiin. Allekirjoittamalla ja jakamalla vetoomuksen vaikutat!

Laaja videomateriaali suojelukoirien koulutuskentältä kertoo säännönmukaisesta ja rajusta väkivallasta koiria kohtaan.

Olemme tehneet materiaalin perusteella tutkintapyynnön videolla esiintyvistä, koiria väkivaltaisesti kohdelleista harrastajista ja harjoituksia järjestävästä Saksanpaimenkoiraliiton alayhdistyksestä.

Suojelukoirien koulutus on Saksasta lähtöisin oleva harrastus, jossa pyritään opettamaan koiralle tietyt suojelua jäljittelevät liikkeet ja suorittamaan nämä liikkeet kokeessa. Kokeeseen kuuluvat myös jäljestys- ja tottelevaisuusosiot. Nämä liikkeet voitaisiin opettaa koirille myös nykyaikaisella, positiiviseen vahvistamiseen perustuvalla koulutustavalla. 

Suojeluharjoituksissa ei siis kouluteta poliisikoiria tai muita viranomaiskoiria, vaan kyseessä on harrastus. Harrastus ei ole tekosyy väkivallalle. 

Auta koiria allekirjoittamalla vetoomus ja lue lisää kampanjasta: 

https://oikeuttaelaimille.fi/suojelukoira

keskiviikko 17. helmikuuta 2021

Mielenterveysilta- Miten hoidetaan nuorten yhä kasvava ahdistus ja syrjäytymisuhka Turussa? 
Tätä puidaan ammattilaisten kanssa Vipun järjestämässä tilaisuudessa keskiviikkona 24.2. alkaen klo 17.15. Keskustelu pidetään sähköisesti Teams-alustalla. Mukana ovat psykiatrinen sairaanhoitaja Matti Kapanen, sekä Varsinais-Suomen etsivän nuorisotyön koordinaattori Tommi Grönroos. Keskustelun vetää Turun kaupunginvaltuutettu, kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsen Riikka Oksanen. 


Tilaisuuteen otetaan ilmoittautumisia. Jos haluaisit osallistua keskusteluun tai vaan kuunnella puheenvuoroja, laitathan sähköpostia su 21.2. mennessä osoitteeseen 
eva-liisa.raekallio@turku.fi 
Jos sinulla ei ole mahdollisuutta Teamsin käyttöön, olethan erikseen yhteydessä Eva-Liisaan.

Tervetuloa mukaan!
Järj. Viherpunainen vasemmisto ry.

Raporttia kaupunginvaltuustosta 15.2.

Esityslistan ehkä puhuttavin pykälä oli tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2019 ja siitä tehdyt kaupunginhallituksen huomiot kaupunginvaltuustolle.  Tätä arviointikertomusta kaupungin toiminnasta on käsitelty alkukesästä valtuustossa ja uutta arviota tehdään kovaa vauhtia vuodelta 2020. Olen varapuheenjohtaja ko. lautakunnassa, ja täytyy myöntää, että kiinnostavaa hommaa on tämä arviointi.

Pohjana omalle puheenvuorolleni ja muutosesitykselle eilen illalla oli se, että kaupungin taloudellinen tilanne on nyt todettu paremmaksi kuin uhkakuvissa viime vuonna kerrottiin, ja siltä pohjalta arvioinnissa todetut keskeiset riskit ja toimintaa haittaavat seikat voitaisiin korjata. Koronatukien myötä kaupungin talous jäi 10,2 milj. euroa plussalle.

Keskeinen tarkastuslautakunnan arvioinnissa esiin nostettu kokonaisuus on henkilöstökysymykset, henkilöstön saatavuus, jaksaminen työssä ja tulevan eläköitymisen hoito seuraavan 10 vuoden aikana. Tämä koskee erityisesti sosiaali- ja terveyspuolta.

Työtapojen ja johtamisen korjaamisella voidaan saada työtä houkuttelevammaksi ja sen koettua raskautta helpotettua, mutta lisähenkilökuntaa on aina vain vaikeampi saada, koska palkat eivät ole vertailukelpoisia ympäristökuntien kanssa.

Henkilöstöltä on vaadittu Korona -pandemian aikaan suurta ekstrajaksamista ja taipumista joustoon. 

Siksi tein seuraavanlaisen esityksen: 

Asia palautetaan valmisteluun. Valtuusto edellyttää, että kaupunginhallituksen on valmisteltava vaalikauden loppuun mennessä valtuustolle esitys, jolla palvelutuotannosta vastaavan kenttähenkilöstön palkat nostetaan vähintään ympäryskuntien tasolle. Lisäksi valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitus valmistelee  esityksen, jolla henkilöstölle annetaan kertakorvaus - euromääräinen "koronakorvaus" - josta päätetään tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä kesällä 2021.


Perustelut:

Kaupungin tilinpäätös on päätymässä 10,2 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi. Henkilöstö on joutunut koronavuoden 2020 aikana venymään monella tavalla. Lisäksi kaupungissa on käyty syyskuussa 2020 yt-neuvottelut, tehty henkilöstökulujen säätöjä, ajettu talkoopavapaita tilanteessa, jossa normaalien töidenkin hoitaminen on ollut vaikeaa. Valmiuslain perusteella työntekijöiden lomia siirrettiin, peruttiin tai aikaistettiin. Ylitöitä kertyi, samoin varallaoloa lisättiin, lisäksi työntekijöitä määrättiin valmiuslain nojalla ylitöihin tilanteessa, jossa ei ollut koronapotilaita hoidossa. Lainvastaisella määräyksellä loukattiin työntekijöiden perusoikeuksia.

Kasvaneen palveluvelan ja jonojen purkaminen on tulevaisuudessa valtava haaste, johon Turun kaupunki tarvitsee jaksavaa ja motivoitunutta henkilöstöä. Siksi henkilöstö on palkittava palkantarkistuksilla ja koronakorvauksella.

Asiasta äänestettiin ja tulos oli 54-13 ( Vasemmisto plus yksi persu), joten kannatus ei riittänyt ehdotuksen läpimenoon.

Esityslistalla oli eilen myös jonkun verran koulujen väistötila-asioita ja ne puhuttivat myös. Kalliiksi tulee leasing ja muut järjestelyt. Onneksi omia väistötiloja on jo hankinnassa ja niiden myötä päästään hieman halvemmalla. Nämä väistötilathan aiheuttavat suuria vuokrakuluja muutenkin ainaisessa rahapulassa olevalle sivistystoimelle.


Riikka Oksanen

Raportti rakennus-ja lupalautakunnan kokouksesta 11.2.


Asialistalla mm. Kirstinpuiston puunkaatoa, säiliöiden purkamista Pansiossa, Etelä-Suomen AVIn päätös Pansion ampumaradan ympäristöluvasta, työhyvinvointikysymyksiä, tiedoksi tullut puunkaatolupa ilman, että kaadettavien puiden lukumäärä oli kerrottu, sekä vastaus viime kokouksessa kysymääni Räntämäen meille jälkikäteen tiedoksi tulleeseen kaatolupaan.


Esitin puunkaadon palauttamista valmisteluun perustellen maankäyttö- ja rakennuslailla, MRL pykälä 140 antaa mahdollisuuden olla myöntämättä puunkaatoa jos se turmelee maisema/kaupunkikuvaa. Perusteluna oli myös luonnon monimuotoisuus, sekä puiden arvo ja lukumäärä. Esitystä ei kannatettu, joten ei menty äänestykseen. TS kirjoitti lauantain lehdessä lautakunnan olleen muodollisen yksimielinen asiassa. En jättänyt eriävää vaikka olin täysin eri mieltä puunkaadon oikeellisuudesta. Kokouksessa kuultiin kestämättömiä perusteluja puunkaadolle. Kirstinpuiston asiasta kirjoitinkin jo perjantaina, ja aiemmin tänään.


Pansion öljysatamassa puretaan säiliöitä. Olen oikein iloinen Turun ympäristönsuojelun tiukasta lausunnossa, joka otettiin mukisematta huomioon lupaehdoissa. Olisipa aina niin, esim. museokeskuksen lausuntoihin suhtaudutaan hyvin eri tavalla. Olen monesti esittänyt niiden parempaa huomioimista päätöksessä...Tässä joitain esimerkkejä torstaisesta lausunnosta. Ennen purkutyön aloittamista on mm. tehtävä selvitys purkujätteen määrästä, laadusta ja sijoituspaikasta. Purkujäteilmoitusta ja -selvitystä tulee myös tarkentaa mm. betonin käsittelyn osalta suunnitelmien kehittyessä. Selvitys on toimitettava Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen, ympäristönsuojeluun ja rakennusvalvontaan. Ennen purkutyön aloittamista on myös esitettävä rakennusvalvontaan työmaa-aikainen hulevesisuunnitelma.Purkutyössä on varauduttava suojarakenteiden tekemiseen, jottei purkutöiden yhteydessä pääse maaperästä tai rakenteista haitta-aineita viereiseen vesistöön. 


Toivon, että työlläni oli jotain pientä vaikutusta, kun EU kielsi lyijyhaulit. Argumentoin silloin monelta eri kannalta. Olen tyytyväinen, että meille tiedoksi tulleessa päätöksessä Pansion ampumaradan ympäristöluvasta lyijykuormitusta seurataan tarkasti. Toivon, että lyijy saadaan jo pian kokonaan korvattua turvallisella materiaalilla. Metsästäjien, kaupanalan ynnämuiden lobbauksen takia siihen menee vielä kauan. Otin asiaa käsiteltäessä monta kertaa esiin ympäristönäkökohtien lisäksi koko tuotantoketjun. Kukaan ei koskaan maininnut esim. lyijylle altistuvia ammustyöntekijöitä. Huomio oli ainoastaan siinä, että metsästäjäparat joutuisivat ostamaan uudet välineet lyijykiellon takia. Voi sentään.


Kaupunkiympäristötoimialan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteko vuodelta 2020 käsiteltiin salassa pidettävänä, voin kuitenkin sanoa sen ulkopuolelta että resurssipulaan on minusta viimein puututtava, jos ajatellaan vaikka eläinsuojelutilanteita yksin selvittäviä valvontaeläinlääkäreitä. Nyt voi olla vain yksi valvontaeläinlääkäri per kaupunki. Se ei riitä. Yksi Vipun vaaliteeseistä onkin kaksi valvontaeläinlääkäriä Turkuun. Olen hyvin pahoillani lautakunnan aikoinaan tekemästä päätöksestä olla saamatta edes tiedoksi valvontaeläinlääkärin käyntejä ym. Mitä haittaa on siitä, että luottamushenkilöt ovat kartalla Turun eläinsuojelutilanteesta. No, näin muut silloin halusivat.


Urusvuoreen oli myönnetty louhinta- ja puunkaatolupa. Ihmettelin, miksei meille ollut kerrottu kaadettavien puiden lukumäärää. Olen joutunut muistuttamaan useita kertoja siitä, että näissä mainittaisiin kaadettavien puiden lukumäärä, eihän meillä muuten voi olla käsitystä paljonko puita kaatuu. Ja muistutin uudestaan. 


Räntämäen viimeksi kummastuttanut, jälkikäteen tiedoksemme tullut puunkaato selvisi. Perusteluina mainittiin mm. että Maunu Tavastin puiston niitty on päässyt pusikoitumaan ja entisen istutetun koivikon sekaan on kasvanut useita raitoja. Itse en näe luonnollista kehitystä ongelmana. Sellaisena voi pitää sitä, että saamme niin paljon päätöksiä vasta jälkikäteen tiedoksi, eikä ekologisella kestävyydellä, tai luonnon monimuotoisuuden säilyttämisellä ja ylläpitämisellä ole painoarvoa päätöksissä.


Eva-Liisa Raekallio

perjantai 12. helmikuuta 2021

Mielenterveysilta- Miten hoidetaan nuorten yhä kasvava ahdistus ja syrjäytymisuhka Turussa? Tätä puidaan ammattilaisten kanssa Vipun järjestämässä tilaisuudessa keskiviikkona 24.2. alkaen klo 17.15. Keskustelu pidetään sähköisesti Teams-alustalla. Mukana ovat psykiatrinen sairaanhoitaja Matti Kapanen, sekä Varsinais-Suomen etsivän nuorisotyön koordinaattori Tommi Grönroos. Keskustelun vetää Turun kaupunginvaltuutettu, kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsen Riikka Oksanen. 

Tilaisuuteen otetaan ilmoittautumisia. Jos haluaisit osallistua keskusteluun tai vaan kuunnella puheenvuoroja, laitathan sähköpostia su 21.2. mennessä osoitteeseen 
eva-liisa.raekallio@turku.fi 
Jos sinulla ei ole mahdollisuutta Teamsin käyttöön, olethan erikseen yhteydessä Eva-Liisaan.

Tervetuloa mukaan!
Järj. Viherpunainen vasemmisto ry.

tiistai 9. helmikuuta 2021

 Vipun uudet upeat vaaliteesit vaalikaudelle 2021-2025 on julkaistu!

Turkulaisten peruspalvelut kuntoon. Turun on huolehdittava pienituloisimpien asukkaidensa hyvinvoinnista. Peruspalvelujen kattavuutta ja laatua on parannettava, ja palvelumaksut on poistettava. Kunnan omaa palvelutuotantoa on vahvistettava, ja yksityistämisvimman loputtava. Kaupungin henkilökunnan työssäuupumiseen pitää puuttua.


Asukkaiden äänen pitää kuulua päätöksenteossa myös pormestari-Turussa. Pormestarimallissa käy niin, ettei luottamushenkilöiden vähentyessä ja työmäärän kasvaessa enää ehditä aidosti perehtyä turkulaisten asioihin. Onkin varmistettava, että asukkaiden ääni kuuluu päätöksenteossa myös pormestarin johtamassa Turussa.


Lapsista säästäminen on lyhytnäköistä politiikkaa. Kunnallisia päiväkoteja ja kouluja pitää olla tarpeeksi ja tasaisesti ympäri kaupunkia. Ryhmäkoot on pidettävä kurissa. Kyse on paitsi lasten oikeuksista täysipainoiseen kasvatukseen ja opetukseen, myös alan ammattilaisten kuten lastenhoitajien, kouluavustajien ja opettajien työpaikoista. Turun on jatkossakin pidettävä huoli subjektiivisen päivähoito-oikeuden toteutumisesta.


Nuorista huolehtiminen on panos tulevaisuuteen. Turun nuorisotiloista on pidettävä kiinni, ja isoja, monipuolisen toiminnan mahdollistavia tiloja pitää rakentaa lisää. Nuorisotalojen on oltava auki myös loma-aikoina, ja aukioloaikoja on pidennettävä. Nuorisotyön ammattilaisia on palkattava lisää ja nimenomaan pysyviin työsuhteisiin. Etsivää nuorisotyötä on tuettava, nuorisolautakunta pitää palauttaa.


Turun kaupungin vammaispalveluiden on taattava osallisuus, yhteistyö, estettömyys ja saavutettavuus, sekä koulutus. Lisäksi vammaiskuljetukset on hoidettava vakiotakseilla.


Arvokas vanhuus ei saa olla kiinni kukkaron koosta. Kaikki vanhukset eivät halua eivätkä voi asua kotonaan. On pidettävä huolta, että on tarpeeksi kunnallisia laitospaikkoja ja ammattitaitoista henkilökuntaa. Hyväkuntoisimpien vanhusten kotihoidon laatua tulee valvoa.


Turun kaupungilla pitää olla riittävästi edullisia vuokra-asuntoja eri puolilla kaupunkia. Vuokran pitää olla niin edullinen, että asumistuki kattaa sen. Kunnallisten vuokra-asuntojen rakentaminen laskee asumisen hintaa lisäämällä tarjontaa, ja antaa työtä. Kaavoitettavasta vuokra-asuntotuotannosta pitää vähintään 30% olla kunnallista.


Vaadimme asukaslähtöistä ja ympäristöystävällistä kaavoituspolitiikkaa. Kaavoituksesta ja rakentamisesta päätettäessä on kuunneltava asukkaita ja asiantuntijoita. Luontoarvojen, kulttuurihistoriallisen perinnön ja asukkaiden näkemysten pitää olla päätöksenteon lähtökohtana. Kupittaan siirtolapuutarha pitää säilyttää.


Turun pitää sitoutua hiilineutraaliin tulevaisuuteen koko kaupungin tasolla jo nyt. Energiankulutusta pitää vähentää, ja uusiutuvaa energiaa on painotettava jo kaupunkisuunnittelusta ja kaavoituksesta lähtien. Kaupunkisuunnittelun ja kaavoituksen monopoliasema antaa kaupungille mahdollisuuden vaatia uusiutuvien energiamuotojen käyttöä uudis- ja korjausrakentamisessa. 


Raitiotien rakentaminen Turkuun on ympäristöystävällistä tulevaisuuden liikennepolitiikkaa. Myös muuta raideliikennettä Turun ja maakunnan välillä on lisättävä. Joukkoliikenteen pitää olla helppokäyttöistä ja maksutonta. Runkolinjauudistus ei saa vaikeuttaa bussilla kulkemista. Myös arkisin kulkevat yöbussit parantaisivat liikkumisen turvallisuutta ja sujuvuutta.


Kävelylle ja pyöräilylle on tehtävä lisää turvallista tilaa eri puolilla kaupunkia. Suunnitellut pyörätieosuudet pitää toteuttaa heti, kuten Itäinen Pitkäkatu. Turun keskustan tulee olla viihtyisä, kaupunkilaisten yhteinen tila, jossa ihmiset voivat kohdata toisensa rauhassa käyttäen sujuvaa joukkoliikennettä.


Kasvis- ja lähiruokaa suosittava kaupungin hankinnoissa. Kouluihin ja kaupungin ruokaloihin pitää saada sekä taloudellisista, ekologisista että terveydellisistä syistä lisää monipuolista kasvisruokaa. Laadukkaiden vegaanisten vaihtoehtojen saatavuutta on parannettava. Kaupungin pitää hankinnoissaan ja omassa toiminnassaan suosia myös reilun kaupan tuotteita ja luomua. 


Turulla pitää olla oma eläinklinikka. Kaupungin klinikan tehtävänä on hoitaa pien- ja hyötyeläinten eläinlääkäripalvelut. Turussa pitää olla kaksi valvontaeläinlääkärin virkaa.


Jatkamme yhteistyötä ekologisuutta edistävien yhdistysten ja kansanliikkeiden kanssa. Tavoitteenamme on parantaa näiden vaikuttavuutta kunnallispolitiikassa.torstai 4. helmikuuta 2021

Raportti rakennus-ja lupalautakunnan kokouksista 14.1. ja 28.1.


Tammikuun ensimmäisen kokouksen asialistalla oli mm. hallinto-oikeuden päätös lautakuntaa äänestyttäneestä ja jo aiemmin kiistanalaisesta Ratapihankatu 18 rakennusluvasta, ja massiivista toimistorakentamista lentokentän läheisyyteen. 


Kerroin 15.10. kokouksen raportissani hetkeä ennen kokousta tulleesta rakennusluvasta, jonka myötä Omaeläinklinikan ja Turun Kuvataidekoulun rakennukset katoavat lopullisesti Ratapihankadulta. Ko. purkuluvat olivat olleet meillä 5.9.2019 kokouksessa, jossa esitin niiden palautusta vedoten siihen, ettei tieto purkamisesta ollut tavoittanut ko. vuokralaisia asianmukaisesti, esitystä ei kannatettu. Mutta siis vuokraisäntä Vaiste haki viime lokakuussa rakennuslupaa tontille rakentuvalle kerrostalolle ja muurille. Lautakunta äänesti tuolloin rakennusoikeuksia rutkasti ylittämeen ja valituksia poikineen luvan läpi 10-3. Nyt saimme tiedoksi hallinto-oikeuden päätöksen, jonka mukaan valitukset oli vedetty pois jonka johdosta kösittely ei jatku oikeudessa. Aikamoista venkoamista yhdellä tontilla. 


Jostain kumman syystä Turun kaupunginvaltuusto on kaavoittanut lentokentän lähistöllä olevaa luonnontilaista metsikköä toimistotiloiksi.  Kaavoituspäätöksissä ei kyllä ekologisuus näyttele juuri minkäänlaista roolia. Tämän pitää muuttua. Meillä oli nyt esillä lisää toimistorakentamista, kohdetta hehkutettiin ekologisen rakentamisen pioneerihankkeena. Vaikka meillä ei ollut mahdollisuuksia vaikuttaa maankäyttö-ja rakennuslain puitteissa, totesin kuitenkin miten suhteellista ekologisuus on, kun sen tieltä raivataan oikeaa hiilinielua. Turussa on kumma käsitys luonnontilaisista metsiköistä; ne nähdään joutavana hukka-alueena joka pitää nopeasti rakentaa täyteen. Sama mentaliteetti liittyy myös Pääskyvuoreen rakentuviin kerrostaloihin. Jo valmiiksi luonnontilainen, elävä maasto pilataan korkeilla kerrostaloilla. 


Näistä jälkimmäisessä tammikuun lopun kokouksessa asioina oli mm. rakennusoikeuttaan ylittänyt kerrostalo juurikin tuolle samaiselle Pääskyvuoren alueelle, Kirstinpuiston puunkaatoa, pihapiirin muutos puunkaadon myötä Brahenkadulla ja Etelä-Suomen AVIn päätös Turun kaupungin Lauttarannan esirakentamiseen liittyvistä vesirakentamistöistä ja jätemateriaalien hyödyntämisestä maa- ja merialueen täytöissä. Minähän esitin aikoinaan, että siitä olisi käynnistetty YVA-eli ympäristövaikutusten arviointimenettely mutta esitys hävisi äänin 11-2. 


On välistä turhauttavaa kun laki ei anna perusteita esittää rakennusluvan hylkäystä rakennusluvan ylittämisissä. Nyt vehreälle alueelle rakennetaan korkeita kerrostaloja, tämä viimeisin on yhdeksänkerroksinen, vaikka kaava määräsi toisin. Asiaan kysyttiin perusteluja, ja vastaukseksi saatiin työsuma poikkeustilan aikana. Otin esiin, ettei asian käsittely aiemmin ole ollut yksimielinen (Vasemmistoliitto esitti alusta pitäen matalampaa rakentamista, häviten kaikki äänestykset lautakunnasta valtuustoon) ja että olisi tärkeää aina huomioida kohde, johon rakennetaan. Turkuun tarvitaan lisää asuntoja. Mutta ei keinoilla millä hyvänsä. Satamaan voi hyvin rakentaa korkeampaa, edellyttäen ettei Turun Linna kärsi, mutta luonnonläheisyyttä ei saavuteta rakentamalla ääriurbaaneja, korkeita kerrostaloja luontoon. Toisaalta poikkeusaikoja voi tulla jatkossa muistakin syistä, en pidä sitä hyvänä perusteluna kaavamääräyksistä lipsumiselle ja toin tämän esiin, toki diplomaattisesti. Kaavamääräyksistä on toki lipsuttu normioloissakin. Olen hirvittävän pahoillani tästä Pääskyvuoriasiasta. Olen itse nauttinut kovasti kävelyretkistä siellä lähimetsissä mutta elämys muuttuu peruuttamattomasti. Olisin kyllä samaa mieltä rakentamisesta minne tahansa luontokohteeseen. 


Kirstinpuistohan on kaavoitettu asunnoiksi ja meillä oli nyt esillä siihen liittyvää puunkaatoa. Olin valmistellut esityksen puiden säilyttämisestä mahdollisuuksien mukaan, minuun oltiin myös ennen kokousta yhteydessä asiasta. Saimme kaksi minuuttia ennen kokouksen alkamista lisäysehdotuksen Turun luonnonsuojeluyhdistykseltä, jonka lisäämistä esitinkin kun sinne asti pääsimme. Sitä ei kannatettu, sitten kokoomus esitti pöytäämistä ja niin päätettiin; asia tulee helmikuun ekaan kokoukseen 11.2. Olisi tietenkin hyvä jos luottamushenkilöihin oltaisiin ajoissa suoraan yhteydessä. On tosi hankalaa lennossa lukea esityksiä.


Brahenkadulla haluttiin kaataa vaahtera, perusteluna jäteastioiden hankala käyttö. Eikä se edes kuvien perusteella ollut hankalaa. Mietin taas asiaa maankäyttö-ja rakennusluvan kautta, se ei toki anna perusteita maisematyöluvan myöntämiseen (puunkaatoon) tuollaisilla perusteilla. Sen sijaan kaupunkikuvan ja maiseman kärsiminen on perusteena maisematyöluvan myöntämättä jättämiselle ja sitä käytinkin esitykseni perusteena. Bryggman-seura oli myös ottanut kantaa vaahteran puolesta. Esitykseni sai hyvin kannatusta mutta hävisi kuitenkin kokoomuksen ja demarien äänien turvin äänin 8-5. Onkin todella tärkeää, että asuinalueensa ja pihapiirinsä kohtalosta huolestuneet asukkaat ottavat kantaa esim. puiden puolesta, muuten asiat eivät päädy meille asukkaiden edustajille, vaan kaikki menee virkamiesten kautta. Kuten se samassa kokouksessa tiedoksi tullut Räntämäen massiivinen puunkaato, johon kysyin perusteluja niitä vielä saamatta. Ihmetyttää kun vastikään myönnettiin Räntämäkeen vastaava maisematyölupa.


Tuosta AVIn läjittämispäätöksestä ei kauheasti ole kerrottavaa, se tuli meille vain tiedoksi. On yritettävä luottaa että homma toimii. Sen verran ehkä voisi todeta, etten vieläkään näe perusteita miksei massiivisesta ja problemaattisesta hankkeesta voinut käynnistää YVA-menettelyä. Raha lienee taustalla. 


Eva-Liisa Raekallio