keskiviikko 26. helmikuuta 2014

Vegekurssi tulossa maaliskuussa-tule mukaan kokkailemaan!Martin Kulttuuriolohuoneella opitaan sunnuntaina 23.3. klo 14 olemaan ekologisia ja tehdään
ruokaa, jolla on lähes olematon hiilijalanjälki. Kokkailu tapahtuu
hyvässä yhteishengessä ja sopii myös kokkaamista aloitteleville.

Pääruokana syödään kahta erilaista pihviä ja kahdella eri tavalla
valmistettuja kotiranskalaisia. Pihvien valmistuksessa tutuiksi tulevat
soijarouhe, hernerouhe ja kikhernejauho. Ranskalaisia tehdään
uppopaistamalla ja uunissa.

Jälkiruuaksi kahvikiisseliä, joka maistuu erityisen hyvin kerman kanssa.

*****

Vipu ajaa monipuolisen kasvis- ja lähiruoan lisäämistä kaupungin
organisaatioiden hankinnoissa. Luomua ja reilun kaupan tuotteita on
suosittava. Arkipäivän valinnat Turussa vaikuttavat ympäristöön ja
ihmisten sekä tuotantoeläinten elämään kaikkialla.
-

Kurssin hinta 8 euroa, varaathan mukaan mieluiten tasarahan.
Ilmoittautumiset kurssin vetäjälle, Jari Kärkkäiselle osoitteeseen
jajuka@utu.fi 

Olohuoneen tilat ovat rajalliset, joten vain noin
kymmenen henkeä mahtuu mukaan. Ole siis ajoissa!

Kulttuuriolohuone sijaitsee osoitteessa Stålarminkatu 3, ks. karttalinkki

lauantai 15. helmikuuta 2014


TIEDOTE


13.2.2014Turun päivähoito-ohjeistuksiin jäi edelleen epäselvääKasvatus- ja opetuslautakunta käsitteli kokouksessaan 12.2. jaostonsa tammikuussa (15.1.) tekemää lainvastaista päätöstä, jolla päivähoito-oikeutta olisi rajattu työttömien ja muuten kotona olevien vanhempien lapsilta. Näitä lapsia merkitään Turussa ns. 99-koodilla.Lautakunnalle esitettiin, että kotona olevien vanhempien lasten hoito-oikeuden rajaaminen koskemaan vain klo 9-15 välistä aikaa poistettaisiin ohjeista. Ohjeistukseen oli kuitenkin jätetty kaksi muuta "99-koodilaisten" hoito-oikeutta vastaavalla tavalla rajaavaa kohtaa. Toinen rajasi 11- ja 16-päiväisissä hoitosuhteissa olevien vapautta valita hoitopäivänsä ja toinen lasten ohjaamista kokopäivähoidon sijaan ns. kevyempiin päivähoitopalveluihin eli kerho- ja puistotoimintaan. Vasemmistoliiton edustajat esittivät, että myös nämä lasten yhdenvertaisuutta loukkaavat kohdat poistettaisiin ohjeistuksesta (ks. esitys alla).Lautakunta ei kuitenkaan ollut valmis kohtia poistamaan, vaan päätti palauttaa ohjeistukset uudelleen valmisteluun. Tiedetään, että Turku on jo ennen kiistanalaisen kirjallisen ohjeistuksen laatimista käytännössä voimakkaasti ohjannut työttömien ja kotona olevien vanhempien lapsia lyhennettyihin hoitoaikoihin ja pois päiväkodeista kevyempiin päivähoitopalveluihin. Vasemmistoliiton edustajat halusivat, että tällainen erittäin kyseenalainen käytäntö olisi nyt lopetettu lautakunnan päätöksellä. Nyt käytäntö ilmeisesti saa jatkua, koska siihen ei kantaa otettu.Myös valtaosa Turun laittomassa päivähoitojonossa olevista noin 150 lapsesta on ns. 99-koodilaisia. Hoitopaikan saamiseen tai hoito-oikeuteen ylipäätään ei kuitenkaan pitäisi olla vaikutusta sillä, mikä on vanhempien tausta. Oikeus hoitoon koskee samalla tavalla kaikkia lapsia. Tämä käy ilmi apulaisoikeusasiamiehen ratkaisusta 22.8.2012. Turun käytännöt loukkaavat myös perustuslain yhdenvartaisuuspykälää (§6).Vasemmistoliiton edustajien mukaan kyseenlaisten käytäntöjen jatkamisen sijaan Turun päivähoito-ongelmat tulisi ratkaista julkisiin palveluihin suunnattavalla lisärahoituksella. Nyt rahaa sen sijaan suorastaan syydetään yksityisiin palveluihin samalla kun kaupungin omista palveluista leikataan.Linkki asian käsittelytietoihin lautakunnassa:

http://www05.turku.fi/ah/kasopelk/2014/0212002l/3036143.htm  (sivun lopussa linkki oikeusasiamiehen ratkaisuun)Lisätiedot:Johannes Yrttiaho

kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsen (vas)

Riikka Oksanen

kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsen (vas)----

Muutosesitys
Kasopelk 12.2.2014:

Asia 6:

Poistetaan liitteestä 2 seuraavat kappaleet:

"Mika li lapsen hoitosopimuksessa sovittu 11 tai 16 hoitopa iva n tarve ei perustu huoltajien tyo ho n tai opiskeluun, ma a ritella a n hoitosopimuksessa ne pa iva t, jolloin lapsi ka ytta a palvelua. Sopimus tehda a n ennen pa iva hoitomaksuma a ritysta va hinta a n kolmen kuukauden ajaksi."

"Perheita pyrita a n ohjaamaan kokopa iva hoitoa kevyempiin avoimiin varhaiskasvatuspalve luihin, mika li lapsella ei ole varsinaista kokopa iva hoidon tarvetta vanhempien/huoltajien tyo sta tai opiskelusta johtuen."

Perustelut:
Päivähoitopaikka on lapsen oikeus eikä oikeutta voi rajata sillä perusteella, että toinen tai molemmat vanhemmista eivät ole työssä tai opiskele. Linjaukset loukkaavat lasten yhdenvertaisuutta. (STM 22.12.2010 dnro STM/4163/2010, eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisu 22.8.2012 dnro 1172/4/11)

TIEDOTE

13.2.2014

Päivähoidon palveluseteliin osoitettiin yllättävää lisärahoitustaTurun kasvatus- ja opetuslautakunta päätti kokouksessaan 12.2. talousarvion määrärahojen jakamisesta uudelleen tulosalueille. Päätös tarkoitti leikkauksia palveluihin. Ensimmäinen määrärahojen jako tehtiin jo ennen joulua heti valtuuston leikkaavan talousarviopäätöksen jälkeen, mutta perusopetuksen POP-rahan saaminen valtiolta edellytti nyt uudelleenjakoa. Rahaa leikattiin muilta tulosalueilta, jotta valtuuston päätöksen seurauksena syntynyttä perusopetuksen vajetta voitaisiin kattaa ja valtionosuus voitaisiin saada.Lautakunnalle esitettiin yllättäen, että 700 000 euron kaupungin omaan päivähoitoon kohdistuvan leikkauksen lisäksi omasta toiminnasta leikattaisiin vielä 1,384 miljoonaa ja summa siirrettäisiin yksityiseen palvelustelipäivähoitoon. Lopulta päätökseksi tullutta esitystä perusteltiin asetetuilla yksityistämistavoitteilla.Vuoden 2013 tilinpäätöstietojen mukaan yksityiseen päivähoitoon käytettiin rahaa peräti 3,3 miljoonaa euroa budjetoitua enemmän. Sen sijaan kunnan oman päivähoidon henkilöstökuluista jätettiin käyttämättä 2,9 miljoonaa. Summat kertovat siitä, että kaupungin kokoaikaisten päivähoitopaikkojen sijasta perheille on osoitettu yhä useammin paikkoja ns. kevyemmistä avoimista päivähoitopalveluista (puistot ja kerhot). Näin on säästetty rahaa omasta päivähoitotoiminnasta ja käytetty se palvelusetelipäivähoidon kasvaviin kuluihin.

Lautakunnan vasemmistoliittolaiset jäsenet Riikka Oksanen ja Johannes Yrttiaho esittivät, ettei uutta lähes 1,4 miljoonan siirtoa omasta päivähoitotoiminnasta yksityisen hyväksi tehdä, vaan kaupungin oman toiminnan parantamiseen ja päivähoitopaikkojen lisäämiseen panostetaan. He esittivät myös, että leikkauksien sijaan lautakunta pyytäisi valtuustolta lisärahoitusta (esitys alla). Esitys kaatui äänin 11-2. Leikkuriin joutuu lautakunnan enemmistön hyväksymällä päätöksellä päivähoidon lisäksi myös mm. perusopetus, josta vähennetään mm. kouluavustajia sekä ammattiopetus, jonka henkilöstökuluihin vähennystä suunnataan lautakunnassa esillä olleen tiedon mukaan aiemman leikkauksen lisäksi nyt jopa 500 000 euroa.Linkki asian käsittelytietoihin lautakunnassa:

http://www05.turku.fi/ah/kasopelk/2014/0212002l/3043177.htm

Lisätiedot:

Johannes Yrttiaho

kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsen (vas)

Riikka Oksanen

kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsen (vas)---

Muutosesitys
Kasopelk 12.2.2014
Asia 4:

Lautakunta päättää, että uudelleenajossa palvelusetelin kuluihin oman toiminnan kuluista tehty 1,384 me:n siirto kohdistetaan takaisin omaan toimintaan.

Lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että sille osoitetaan puuttuva rahoitus, jolla palveluiden leikkaukset tulosalueilla voidaan estää ja erityisesti varhaiskasvatuksen lakisääteiset toiminnot voidaan järjestää ja mm. määräaikaista henkilöstöä vakinaistaa.