torstai 22. huhtikuuta 2021

Raportti rakennus- ja lupalautakunnan kokouksesta 22.4.

Olin tehnyt kokoukseen neljä esitystä, huhkinut siis oikein kunnolla. Tavallisesti teen 1-2 esitystä per kokous. Yksi oli tosin jo viime kokoukseen tekemäni hylkyesitys Hirvensalon kirkon purkuluvasta. Asialistalla oli sen lisäksi mm. yliopistonmöen funkkistalon muutostöitä, viimein saatu sinetti ja ennakkotapaus Voimakadun myrkkyliemien kohtalolle, rakennusvalvonnan tilannekatsaus ja Tuomiokirkkotorin terassi viideksi vuodeksi.


Olin siis valmiina tekemään uudelleen esitykseni Hirvensalon kirkon säilyttämisestä, mutta ennen kokousta tuli tieto että kaavoitukselta on tullut yksiselitteisen kieltävä lausunto purkamiseen. Se ei viime kerrallakaan ollut puoltava, vaikka sitä sellaiseksi tulkittiin. Asia päätettiin kokouksessa lähettää uudelleen valmisteluun. Purkamisen kannalla oleva päätösehdotus tulee siis muuttumaan kaavoituksen lausunnon myötä, nähtäväksi jää miten. Täyskäännös on mahdollinen, toivon sitä. Pysyn tietenkin kannassani kirkon säilyttämisestä, jos purkamista esitetään. Mutta ei yhteistä rakennettua perintöä voi käsitellä näin sattumanvaraisesti ja sanamuotoja tulkiten. Juuri tämänkin takia olen toivonut museoviranomaisilta yksiselitteisiä lausuntoja.


Yliopistonmäen vuonna 1932 valmistunut, eli pian satavuotias funkkisrakennus on ollut meillä ennenkin. Helmikuussa 2019 päätettiin sen vesikaton uusimisesta. Päätösehdotuksessa mainittiin, että museoviranomaisten lausunnot on otettu huomioon. Meillä ei kuitenkaan ollut kyseisiä lausuntoja jotta olisimme voineet itsekin tulla samaan johtopäätökseen. Toisaalta Vs-Suomen ELY-keskuksen lausunnossa oli viimeisenä lauseena, että säilytettävien detaljien ja korkausasemien säilymisestä on varmistuttava. No, en voinut varmistua ja kun tässä oli myös luvatta rakentamista, pyysin pöydälle niin että saamme seuraavaan kokoukseen myös museon materiaalit. 


Asia tulikin meille 7.3. 2019 kokoukseen. Varsinais-Suomen ELY-keskus (VARELY) oli jo syyskuussa 2017 antanut funkkistalosta vaarantamiskieltopäätöksen, jonka mukaan suojelutavoitetta vaarantavat rakennustyöt kielletään. No listalla oli uudistustöitä, eikä päätösehdotuksessa oltu eritelty ELY- keskuksen lausunnossa esiinnostettuja yksityiskohtia esim. räystäslinjan säilymisestä. En voinut saatavilla olevan materiaalin perusteella vakuuttua siitä että suojeluarvot uudistustyössä toteutuvat täysin, myöskään siksi että ELY-keskus yksilöi lausunnossaan hakijan suunnitelmien ongelmakohtia. Tein hylkäysesityksen joka raukesi kannattamattomana. 


Taloa halutaan edelleen uudistaa ja tämän päivän kokouksessa olikin sisätilojen muutostöitä rakennuttajan hakemina. Museoviraston ja VARELYn  lausunnoissa ei puollettu suunniteltua kylpyhuonetta, koska se sijoittuisi yhteen rakennuksen harvoista suojeltavista huonetiloista. Myöskään ylimpään kerrokseen johtavan portaan yläpäässä olevan oven siirtämistä ei puollettu, sillä myös portaikko ja sen yläpäässä oleva ovi on suojeltu. VARELY on 6.9.2019 tehnyt kohteen suojelupäätöksen lain rakennusperinnön suojelemisesta (498/2010) mukaisesti. Kylpyhuone löytyi silti päätösehdotuksen tekstistä, josta syystä tein palautusesityksen jotta suojeluarvojen toteutumisesta voidaan todella varmistua. Se ei saanut kannatusta, mutta päätösehdotukseen lisättiin keskustelun pohjalta tarkennukset. Ehken siis tehnyt ihan turhaa työtä rakennuksen suojelemiseksi. Hyvin monimutkaista hommaa!


Samasta funkkistalosta oli toinenkin, taloyhtiön melkein samanlainen lupa jossa kylpyhuone oli myös suunnitelmissa. Olin tehnyt siihen hylkyesityksen muttei tarvinnut esittää sitä, kun päätösehdotusta muutettiin niin, että jälkimmäinen lupa hylätään siltä osin, kun se ei vastaa museoviranomaisten ja VARELYn linjaa. 


RP- Yhtiöt oli valittanut velvollisuudestaan tuhansien myrkkyliemilitrojen hävittäjänä, myrkyt olivat seisseet useamman vuoden tyhjillään olevassa niklaamossa vaarantaen luontoa ja ympäristöä. Jätelain 28 §:n mukaan jätteen haltija on velvollinen huolehtimaan hallinnassaan olevan jätteen jätehuollon järjestämisestä. Voimakadun niklaamon vuokrasuhteen päätyttyä ovat tontilla olevassa rakennuksessa sijaitsevat aineet jääneet maanvuokrasopimuksen perusteella kiinteistöä hallitsevan RP-Yhtiöt Oy:n haltuun. RP-Yhtiöt Oy on ollut tietoinen toiminnasta ja sallinut jätteitä tuottavan toiminnan kiinteistöllä. Yritys on laiminlyönyt velvollisuutensa järjestää jätehuolto ja on vastuussa. Tärkeä ennakkotapauskin yritysten vastuusta!


Rakennusvalvonnan tilannekatsauksen mukaan uusia asuntoja valmistuu Turkuun kovaa vauhtia. Hyvä homma, kannatan asuntorakentamista. Se vaan että Turussa ei paljon välitetä, miten ja minne asuntoja rakennetaan.


Tuomiokirkkotorille esitettiin 800- paikkaista anniskeluterassia viideksi vuodeksi. Museoviranomaisten lausunto oli jo viime vuonna ollut arvoalueen terassille kriittinen, ja oli nytkin. Terassista oli viime vuonna tullut myös kritiikkiä. Minusta yrittäjille olisi pitänyt antaa aikaa lunastaa lupaukset ja katsoa asiaa syksyllä uudestaan. Historialliselle alueelle tehtävissä jutuissa on oltava tarkkana, museon lausunnossa painottui myös se, että alueen pitää olla avoinna kaikille turkulaisille ja puistossa pitäisi voida levähtää helteisenä päivänä. Nyt alue rajautuu vain yrityksen asiakkaille. 


Esitinkin museon näkökulmaan viitaten asiakaspaikkojen rajaamista viiteensataan, ja lupaa vain tämän vuoden syyskuun loppuun. Sitä ei kannatettu, mutta tehtiin palautusesitys pohjaten polkupyöräpaikkojen määrään, se hävisi 7-5. Päätin kannattaa, vaikkei se perustunutkaan historiallisen alueen  tai kaikille avoimen kaupunkitilan  vaalimiseen.  Vain yrittäjän näkökulmaa ymmärrettiin, toisaalta museon kanta tuli esiin vain minun ja Laakson puheenvuoroissa ja omassa muutosesityksessäni, jätimmekin eriävät. Minun oli tämän kohdan jälkeen poistuttava seuraavaan kokoukseen. Ja kirjoittamaan tämä rapsa!


Eva-Liisa Raekallio

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti