torstai 6. kesäkuuta 2019


Raportti rakennus- ja lupalautakunnan kokouksesta 29.5.

Asialistalla oli mm. kerrostalorakentamista sataman suunnalla, Jaakkoo-Taara Oy varastorakennuksen laajentamista myöskin samalla suunnalla, käsittämätöntä ja edesvastuutonta puunkaatoa jälleen, kaupunkiympäristötoimialan strategisen sopimuksen tämänhetkinen tilanne sekä Kaarinankadulla sijaitsevan arvorakennuksen julkisivun uudistamista jo tehtynä lupapäätöksenä.

Sataman suunnalle mahtuu rakentamaan, ja asuntoja tarvitaan Turkuun lisää. Panin tyytyväisenä merkille, että kaupunkikuvatyöryhmän huomautukset julkisivusta oli otettu huomioon. Oli kivaa kuulla, että tie on nimetty kuuluisan Turussa 1600- luvulla vaikuttaneen porvarisnaisen mukaan. Samassa tuli kuitenkin mieleen, ja sanoinkin sen, pilke tosin silmäkulmassa, että on erikoista miten merkittäviä naisia muistetaan usein nimeämällä heidän mukaansa katu tai tie jostain syrjästä, teollisuusalueelta tai vastaavasti kaukaa lähiöstä. Otetaan tuo Malin Träll taikka Valpuri Innamaa Varissuolta esimerkiksi. 

Oman isotätini, Euroopan ensimmäisen naispuolisen eläinlääkärin Agnes Sjöbergin elämäntyötä ja taistelua on kunnioitettu upeasti nimeämällä katu jolla Helsingin eläinlääketieteellinen tiedekunta sijaitsee, Agnes Sjöbergin kaduksi. Se sijaitsee kyllä syrjässä, Hesan Viikissä mutta onhan mitä hienointa, että kaikki nykyiset eläinlääkärit saavat koulutuksensa Agneksen mukaan nimetyssä paikassa ❤️Harvalla vaan lienee käsitystä sitä, mitä Agnes joutui kokemaan saavuttaakseen pioneerina unelmansa. Viime kunnallisvaalien alla Ylen vaalikoneeseen tekemässäni vaalivideossa toteankin, että Agnes on suurin esikuvani. 

Tuo Jaakkoo-Taara- asia ei ole yksiselitteinen. En esittänyt muutoksia pohjaesitykseen. On toisaalta selvää, että yritys tavitsee varastotilansa, toisaalta kovin massiivinen tilanlisäys ei ole yleisellä tasolla kovin kestävä kuvio. Jos jokainen yritys toimisi samoin, Turussa suosittu termi täydennysrakentaminen koostuisi käytännössä varastotilan täydentämisestä...Koska sehän on rajaton tarve. Vähän karrikoiden. 

Huhkola on mun muistaakseni vehreä ja rauhallinen omakoti- ja rivarivaltainen alue. Pitäisi varmaan käydä siellä vaihteeksi. Kaveri asui siellä mutta kun ei asu enää, ei oo tullut käytyä vaikka se on tässä lähellä. Vehreys on sieltäkin vähenemässä. Asunto-osakeyhtiö oli kaatanut ilman lupaa 12 puuta, jotka oli itse onnettoman kehnolla tapituksella pilannut. 

Kaiken huipuksi päätösehdotuksena oli, ettei asiasta ilmoiteta poliisille vaikka virkamies itsekin totesi, että kaupungin oma rakennusjärjestys jo määrittelee että kaatoon pitää lupa. Tässä ei ollut hirveästi vaihtoehtoja kun puut oli jo pilattu ja kaadettu, mutta otin kuitenkin esiin että miten rakennusvalvonnan ja lautakunnan rooli rakentamista ohjaavana ja valvovana viranomaisena otetaan vakavasti ja auktoriteettina, kun Turun rakennusjärjestyksen saa näemmä ohittaa ilman seurauksia. Kysyin myös aikeista jatkaa aiemmin aloitettua, just isännöitsijöille ja asunto-osakeyhtiöille suunnattua tiedotuskampanjaa puunhoidosta ja -kaadosta jolla voisi korjata asiaa. Kokoomuksesta ja vihreistä ja perussuomalaisten Laaksolta tuli komppausta. 

Miten turkulaiset ottavat rakennusvalvonnan auktoriteettiaseman vastaan ja ylipäänsä uskovat siihen muillakaan sektoreilla, jos sääntöjä voi rikkoa noin vaan. Kysyn vaan, kysyin jo kokouksessa eikä tullut tyhjentävää tai tyydyttävääkään vastausta. Tiedotusta aiotaan lisätä, mutta mielestäni tässä kuuluisi olla tuntuvat sanktiot myös. Juttelin myöhemmin toisen jäsenen kanssa, hän totesi etteivät poliisit varmaan tartu tämmöisiin asioihin. 

Sanoin siihen, että on poliisin asia tarttuvatko tai eivät, ja näkisin meidän roolimme lautakunnassa niin että meidän tulisi joka tapauksessa pitää normeista kiinni, miten meihin voidaan muuten luottaa. Luottamushenkilöidenkin voi olla vaikeaa luottaa omaan vaistoon, vaikka se ohjaisi oikeaan suuntaan...Mutta se maisematyölupien myöntämisen muutos oli tulossa kaupunginhallitukseen, pitää selvittää. Alkuperäinen perustelu puunkaadolle oli se, että puut ovat kasvaneet korkeiksi. No, puut nyt kasvavat korkeutta, se on niiden ominaisuus...Ihan kuin tässä kaikessa olisi taustalla luonnosta vieraantumista ja yleistä lyhytnäköisyyttä. 

Kaupunkiympäristötoimialan strateginen sopimus sisältää myös näiden jatkuvien ja epätoivoiselta vaikuttavien puunkaatopäätösten osalta tosi ristiriitaisen viestin. Yhtäältä sopimuksesta löytyy lause:" Kaupunkirakenteen toimivuutta ja elinvoimaa vahvistetaan täydennysrakentamisella." Toisaalta "Turun kaupungin ilmastosuunnitelmassa 2029 (kv 11.6.2018 § 412) on päätetty tavoitteita ja toimenpiteitä, joilla edetään kohti kaupunkialueen hiilineutraaliutta 2029 ja varaudutaan ilmastonmuutoksen vaikutuksiin." Lisäksi "Kaupunkiympäristötoimiala osallistuu vahvasti sekä ilmastonmuutoksen hillinnän että varautumisen toimenpiteisiin ja seurantaan. " Miten kaupungin toimet saataisiin tässäkin johdonmukaisiksi. 

Huolestutti nähdä tiedoksi tulevissa ja jo myönnetyissä luvissa (joita meillä on ehdottomasti ikävä kyllä valtaosa kaikista asioista) Kaarinankadulla, Kerttulinkadun kulmassa sijaitsevan arvotalon julkisivun rappausta ja maalausta. Musta rakennuksen tyyli ja arvo vaativat asiantuntevaa otetta myös julkisivutoimenpiteissä, ja sellaista olisi ilmeisesti tulossa. Periaatteena pitäisi kyllä olla tuoda asiat lautakunnan arvioitaviksi ja päätettäviksi. Kun lautakunta on jo ulkoistanut päätösvaltansa virkamiehille niin ympäristölupien myöntämisessä, ympäristön pilaantumisilmoitusten kuin valvontaeläinlääkärin päätösten osalta, (viitaten päätösvallan lautakunnalla säilyttäneisiin esityksiini kokouksissa 11.1.2018, 5.2.2019 sekä 17.4.2019), mitä jää jäljelle kun rakennusluvatkin tykätään lähes kaikki tuoda meille jo tehtyinä päätöksinä. En havaitse järin suurta arvostusta luottamushenkilöitä kohtaan, edes luottamushenkilöiltä itseltään...

Eva-Liisa Raekallio

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti