keskiviikko 7. helmikuuta 2018

Vipun mielipide Turun kaupungin pyöräilyn kehittämisohjelmasta ilmestyi Turun Sanomissa 25.1. Se lähetettiin myös suoraan Turun kaupungille, ja kaupunkiympäristötoimialalta tuli kiittävä vastaus, jossa todettiin että kannanottomme otetaan jatkovalmisteluissa huomioon. Mielipidettä varten pyysimme jäsenten mietteitä, iso kiitos jokaiselle :)

Turusta aito pyöräilykaupunki

Turun kaupungin pyöräilyn kehittämisohjelmaa on ollut vuodenvaihteessa mahdollista kommentoida ja antaa siitä palautetta. Ohjelmassa on paljon hyvää; siinä linjataan kestävien kulkutapojen lisäystavoitteesta Turussa; niiden osuuden kasvattamisesta nykyisestä 52%:sta 66% iin vuoteen 2030 mennessä, ja tartutaan myös varsinaisten pyöräteiden - ja reittien lisäämiseen ja parantamiseen. Taustalla nähdään mm. Turun tavoite tulla täysin hiilineutraaliksi kaupungiksi vuoteen 2040 mennessä.

Viherpunainen vasemmisto ry on samaa mieltä ohjelman kanssa pyöräilyn suurimmista esteistä Turun kaupungissa. Pyöräreittien katkonaisuus on iso ongelma, kuitenkin koko kaupungin tasolla. Ohjelmassa keskitytään paljolti keskustan pyöräilymahdollisuuksien edistämiseen lähiöiden kustannuksella. On totta, että suurin osa turkulaisista asuu puolen tunnin säteellä Kauppatorista, mutta jotta Turusta saadaan aito pyöräilykaupunki kaikille turkulaisille, on otettava huomioon myös kauempana asuvat lähiöiden asukkaat sekä heidät, jotka pyöräilevät koulu- ja työmatkojaan lähiöiden välillä tai Turun ulkoreunalla.

Turvallisuuden parantaminen on mielestämme tärkeimpiä keinoja edistää pyöräilyä. Ohjelmassa peräänkuulutetaan nopeusrajoituksia eräänä lähtökohtana; ajonopeuksia tulisi laskea 30-40 km/h, jotta kävelyn ja pyöräilyn turvallisuus paranisi. Viherpunainen vasemmisto ry onkin linjannut tuntuvien nopeusrajoitusten kiireellisyydestä jo tämän vuosikymmenen alkupuolella.

Pyöräilijöiden turvallisuuden kannalta on kuitenkin oleellista tarkastella myös pyöräreittejä sinänsä. Esimerkiksi syksyllä avattu Humalistonkadun pyöräily-yhteys on toteutettu pyöräkaistojen ja pyöräteiden yhdistelmänä. Yhtenäinen, ajoradasta erillinen pyörätie on ilman muuta turvallisin väyläratkaisu, jos halutaan todella lisätä pyöräilyä. Pyöräteiden leventäminen on sekin paitsi turvallisuustekijä, myös välttämätön keino pyöräilyn lisäämiseen ja kaupungin hiilineutraaliustavoitteiden täyttämiseen.

Turvallisuuteen ja pyöräilyn edistämiseen vaikutetaan ratkaisevasti pyöräreittien talvikunnossapidon käynnistämisellä. Parantamisesta ei näkemyksemme mukaan usein voi puhua, kyse on suhtautumisen ja arvostuksen eroista. Siinä missä ajoradoista pidetään hyvää huolta, lumet aurataan teiltä suoraan pyörä- ja jalankulkuteille. Pyöräilyn arvostusta pitäisi lisätä paitsi jo päiväkodissa käynnistyvän ympäristökasvatuksen avulla, toisaalta ei pitäisi torjua myöskään kireää sanktiolinjaa esimerkiksi pyöräkaistoille parkkeeraavien autoilijoiden osalta.

Turun kaupungin pyöräilyn kehittämisohjelmassa esitellyt uudet pyörätieosuudet tulee Viherpunainen vasemmisto ry:n mielestä toteuttaa heti. Olemassaolevia pitää samalla parantaa. Turun kaupunginvaltuuston pitäisi myös viipymättä kohdentaa ohjelmassa pyöräilyn edistämiseen kohdennetut varat, jotta kaupunki saadaan sitoutumaan hiilineutraaliin, kestävien kulkumuotojen tulevaisuuteen jo nyt.

Turun Vasemmistoliiton osasto Viherpunainen vasemmisto ryn puolesta puheenjohtaja Eva-Liisa Raekallio

http://www.ts.fi/mielipiteet/lukijoilta/3812117/Turusta+aito+pyorailykaupunki

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti