keskiviikko 7. helmikuuta 2018

Toisen asteen oppimateriaalit maksuttomiksi

Turun Vasemmistoliitto vaatii, että toisen asteen oppimateriaalien maksullisuudesta luovutaan.
Toisen asteen oppimateriaalien kustannus opiskelijoille on kohtuuton. Lukion oppimateriaalit ja ylioppilastutkinnon vaatima laitteisto maksavat lukiolaiselle yhteensä noin 2 600 euroa. Ammatillisen perustutkinnon kustannukset kohoavat joillakin aloilla tätäkin korkeammiksi.

Oppimateriaalien maksullisuus lisää opintojen keskeyttämisiä. Turussa yli kymmenen prosenttia toisen asteen opiskelijoista jättää opinnot kesken. Viisitoista prosenttia suomalaisista ei suorita toisen asteen tutkintoa 25 ikävuoteen mennessä. Toisen asteen tutkintoa vaille jäävät putoavat tyhjän päälle jatko-opintojen ja työelämän kovien vaatimusten vuoksi.

"Varallisuus vaikuttaa etenkin pienituloisten perheiden lasten opiskeluedellytyksiin toisella asteella ja saattaa johtaa jopa opintojen keskeyttämiseen tai aloittamatta jättämiseen", toteaa Turun lukio- ja ammattiopetusjaoston puheenjohtaja Riikka Oksanen.

Oppimateriaalien maksuttomuus maksaisi Turun kaupungille noin 3,6 miljoonaa euroa vuodessa.
"Koulunkäynnin keskeytymisestä ja syrjäytymisestä maksettava inhimillinen hintalappu on suurempi kuin maksuttoman toisen asteen hinta. Turun kaupungin on päästettävä vähävaraiset koulunpenkille ja nostettava koulutustasoa ylöspäin", sanoo Turun Vasemmistoliiton puheenjohtaja Jaakko Lindfors.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti