keskiviikko 7. helmikuuta 2018


Raportti rakennuslautakunnan kokouksesta 16.11.

Oli hienoa, että kaupunginvaltuusto myönsi maanantaina 125000 lisäresurssin rakennusvalvonnalle. Lautakunta kohdentaa summan loppuvuodesta, toivottavasti meille tuotavassa esityksessä varat olisi kohdennettu sitten juurikin lisävirkoihin LVI- ja lupapuolelle, jonka puolesta koko lautakunta on.
Kokouksessa meille esiteltiin toriparkin rakennuslupahakemuksen vaihetta. Kyllä. 

Hakemus olisi ilmeisesti tulossa lautakuntaan kahden viikon päästä. Toivon, että meille tuotavissa papereissa olisi sitten kaikki mahdollinen tieto. Ainakaan esittelystä ei jäänyt oloa, että kaikki tieto olisi kasassa näin vähän aikaa ennen päätöksentekoa. Avoimia kysymyksiä jäi rahoituksen osalta, kuten myös paloturvallisuuden kohdalta, lisäksi joukkoliikenteen sekä torikaupan järjestämisestä rakennustöiden aikana. 

Lautakunnalle tuotiin tiedoksi Turun hallinto-oikeuden tuoreet päätökset sekä Turun entisellä kasarmialueella, yliopistoalueella osoitteessa Arwidssoninkatu 1 sijaitsevan puutalon , että Itäinen Rantakatu 42:ssa sijaitsevan rakennuskompleksin purkamista koskevien valitusten hylkäämisestä. Lautakunnalla oli kokousmateriaalina ainoastaan hallinto-oikeuden päätökset, eikä Meidän Turku Ry:n valituskirjelmiä. 

Vaikka kyse on edellisen lautakunnan päätöksestä, ja kirjelmät ovat olleet edellisen lautakunnan kokousmateriaalina purkulupien myöntämisvaiheessa, mielestäni myös nykyisellä lautakunnalla tulee olla kaikki tarvittava materiaali tiedossaan. Näin ollen pyysin valituksia lautakunnalle ja ne luvattiin toimittaa molempien ratkaisujen osalta. Me emme tässä vaiheessa voineet kuin merkitä oikeuden päätökset tiedoksi.

Tänään iltapäivällä tulleella kokouksemme lisälistalla oli mm. Turun alueella tehtyjen betonirakennelujuusselvitysten tuloksia. Puutteita tai normeista poikkeamisia ei luojan kiitos löytynyt kuin kolmesta kohteesta, mutta minusta jokainen pieni poikkeama on liikaa alalla, jossa turvallisuuden pitää olla aina kaikkein tärkein tekijä. Tältä pohjalta minun on lausuttava ihmetykseni siitä, ettei lautakunta saanut itselleen taulukkoa, jossa eriteltiin työmaat ja niillä operoivat yritykset ja poikkeamat/puutteet. 

Taulukko ei ollut mielestäni niin yksityiskohtainen, etteikö sitä olisi voinut antaa lautakunnan jäsenille. Rakennusteollisuus vetosi yrityssalaisuuksiin. Kun kaikki kuitenkin tietävät, mitkä toimijat ovat operoineet esim. TYKSin T3- sairaalatyömaalla, en löydä pohjaa salaamiseen. Minua henkilökohtaisesti aikoinaan pelästytti todella paljon tieto sairaalatyömaan rakenneongelmista, en ole voinut samalla mielellä enää kulkea sairaalatyömaan ohi, saati mennä junalla siitä alhaalta. Jokaisen pitäisi voida olla varmoja, että Suomessa rakennetaan laadukkaasti. Tässä avoimuus ja läpinäkyvyys olisi yksinkertainen tapa vakuuttaa ihmiset siitä, etteivät ongelmat enää toistu. 

Viimeiseksi on sanottava, että on erittäin hyvä, että nyt ollaan tutkimassa betonin lisäaineiden yhteiskäytön vaikutuksia betonin lujuuteen. Nyt vaan kunnolliset, huolelliset tutkimukset, ja eritoten tutkimustulosten suora soveltaminen käytäntöön säännöksi. Kertakaikkiaan kuitenkin ihmetyttää, miksi tähän saakka on hyväksytty betonin lisäaineet, muttei tutkittu niiden yhteisvaikutuksia lujuuteen. En ymmärrä.

Eva-Liisa Raekallio

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti