keskiviikko 7. helmikuuta 2018

Raportti rakennuslautakunnan kokouksesta 30.11.

Rakennuslautakunta päätti äsken myöntää rakennusluvan toriparkille äänin 8-5. Minusta hylkäyspäätöksen edellytykset olisvat näin puutteellisilla selvityksillä ja tiedoilla täyttyneet. Kannatinkin vihreiden hylkäysesitystä ja jätin pöytäkirjaan eriävän mielipiteen. 

Kokouksessa tehtiin myös pöydällepanoesitys, mutta jos tässä on ollut vuosikymmenet aikaa valmistella asiaa ja sitten lautakunnalle tuodaan etukäteen 23 pohjaesityksessä mainitusta liitteestä vain muutamia, eikä lainkaan esimerkiksi torisuunnitelmaa, geoteknistä selvitystä naapurikiinteistöistä, saati paloturvallisuudesta, ei voida sanoa että kaksi viikkoa seuraavaan kokoukseen muuttaisi tilanteen. 
Olin pyytänyt viime kokouksessa pidetyn hanke- esittelyn yhteydessä meille samoja materiaaleja jotka käytiin nopeasti powerpointilla läpi, emme saaneet niitä. Lautakunnalla oli siis jo tänään tiedossaan hakemuksen puutteet. Mielestäni lautakunnalle pitää tuoda materiaali etukäteen.

Lisäksi, kun lupaehdoissa oli mainittu mm.
"Ennen rakennustöiden aloittamista on rakennusvalvonnalle esitettävä rakennustöistä mahdollisesti aiheutuvien vaurioiden arvioimiseksi selvitys ympäröivillä kiinteistöillä toteutetuista rakenteiden tarkastuksista ja seurantasuunnitelma." 

Miten voimme kaupunkilaisten edustajina, teknisenä viranomaiselimenä olla vakuuttuneita hakijan kyvystä vastata rakennustöiden aikana kustannuksista ja riskeistä, jos he eivät ole valmiita tässä vaiheessa maksamaan täysin välttämättömistä selvityksistä? Emme mitenkään, mielestäni. Minulla oli hylkäysesityksen hyväksymättäjättämispäätöksen varalta palautusesitys, jota ei otettu käsittelyyn vaikka nuija ei ollut heilahtanut. 

Pöytäkirjaan jättämäni eriävä mielipide, jonka jättivät myös jotkut muut, oli tässä tilanteessa ainoa oikea ratkaisu. Epävarmalle pohjalle, termin joka ainoassa merkityksessä, perustuva päätös ei voi saada kuin eriävän mielipiteen. Olen kuitenkin iloinen siitä että saimme puolueiden välistä yhteistyötä aikaan, vihreät ja perussuomalainen olisivat myös hylänneet hakemuksen. Lautakunnan päätöksen suhde noudatti suunnilleen valtuuston aikanaan tekemää päätöstä. 

Asia menee nyt kaupunginhallitukselle, joka saanee? hankkeen rahoitus- ja vakuusselvityksen käsiteltäväkseen ennenkuin rakennustyöt voidaan aloittaa. Kun katsoo hakijan tähänastista toimintaa, ei vakuuta myöskään jatko. Turku parka. Niin, kokouksessa oli kyllä muitakin asioita, koitan kasata kokousraporttia tässä.

Eva-Liisa Raekallio

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti