keskiviikko 29. huhtikuuta 2020

Raportti rakennus- ja lupalautakunnan kokouksesta 29.4.

Kokous oli lyhyt, Ikkunoiden muutos Rauhankadulla 1920- luvun rakennukseen poistettiin esityslistalta ennen kokousta, olin valmistellut siihen esityksen. Ei tullut edes lisälistoja. Sepänkadun käyttökielto ei ehtinyt vielä meille.

Asiana olikin varsinaisesti vain Pernon koulun purkulupa. Valmistelin siihen palautusesityksen, koska vaikka näkisin sillä paikalla mielelläni koulun, soisin siihen jäävän palan vanhaa rakennusperintöä. Kuntotutkimus kohteessa on tehty vuonna 2003, esitin myös uuden kuntotutkimuksen tekoa, jotta saataisiin varmuus purkamisen välttämättömyydestä. Onhan se periaatteellinenkin seikka, ettei vanhojen tietojen varassa tulisi pelkästään toimia, vaikka loogista toki on ettei rakennuksen kunto ole ainakaan parantunut. Koulu on nykyään pahassa kunnossa ilkivallan takia, mutta se vain alleviivaa uuden kuntotutkimuksen merkitystä.

Pohjaesitys ei ollut sopusoinnussa Museokeskuksen lausunnon kanssa. Pohjaesitys myönsi purkuluvan sillä perusteella, ettei purkaminen merkitse rakennustaiteellisten tai kulttuurihistoriallisten arvojen hävittämistä. Museon lausunnossa korostui kohteen kulttuurihistoriallisuus. Myös yksityishenkilö vetosi lautakuntaan sen puolesta, että olisi tutkittu ainakin osan säilyttämistä ja suojelua. Esitykseni sai kannatuksen Laaksolta mutta hävisi äänestyksen 11-2. Se tässä alla.

Palautusesitys esityslistan kohtaan 3 Purkamislupahakemus / Tilapalvelukeskus, (Perno) 65-31-2, (2020-15)

Turun rakennus- ja lupalautakunta viittaa Museokeskuksen lausuntoon, jonka mukaan Pernon koululla on kulttuurihistoriallista, rakennustaiteellista ja kaupunkikuvallista merkitystä korkeatasoisena oman aikansa arkkitehtuurin edustajana. Koululla on lisäksi vakiintunut julkisenrakennuksen maamerkkiasema Pernon kaupunginosassa. Tämä on linjassa MRL pykälän 139 kanssa.

Museokeskus ei puolla koulukokonaisuuden kokonaan purkamista, mutta katsoo, että voidaan tutkia, onko mahdollista purkaa jokin osa ja korvata se kokonaisuuteen sopivalla ratkaisulla. Turun rakennus- ja lupalautakunta päättää palauttaa purkamislupahakemuksen uudelleen valmisteltavaksi, jonka yhteydessä 17 vuotta vanha kuntotutkimus tehdään uudelleen, ja tutkitaan, voisiko ainakin kaarihallin (liikuntasali ja näyttämö) sekä uusimmat koulutilat suojella ja säilyttää.

Eva-Liisa Raekallio

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti