lauantai 17. marraskuuta 2018

Raporttia rakennus- ja lupalautakunnan kokouksesta 15.11.

Terveisiä kokouksesta! Meillä oli tänään asialistalla mm. uusi kerrostalon lupahakemus Kurjenmäkeen samalle alueelle jonne viime kokouksessakin myönnettiin lupa, museokeskuksen puoltama Katedralskolanin liikuntasalin ennallistaminen, lasiterassin ja lasiseinän rakentamista Ruissalossa Y-hovin alueelle, puunkaatoa Kupittaan nurmikentän vierestä, mulla oli myös kysyttävää toimialajohtajan tekemistä poikkeamispäätöksistä.

Kurjenmäki rakentuu nyt urakalla. Tällä kertaa kyseessä on Kaskentien reunaan eli myöskin kaupunkikuvallisesti varsin merkittävään kohtaan tuleva kerrostalo. Se on varsin moderni. Toisaalta pelastustoimen kannalta nyt haettu kerrostalo ei ole sijainniltaan lainkaan ideaali. Museota on konsultoitu hyvin prosessin aikana, nyt kuitenkaan museokeskuksen lausuntoa ei oltu pyydetty. Nähtiin sen riittävän, että museokeskuksen edustaja istuu kaupunkikuvatyöryhmässä. Nähdäkseni lausunnon pyytäminen on alueen eheän kokonaisuuden muotoutumisen kannalta aivan oleellista ja suojelutavoitteiden osalta myös lain mukaista. Toisaalta on tärkeää että museoviranomaisia konsultoidaan laajasti. Esitinkin hakemuksen palauttamista valmisteluun, jotta museokeskuksen lausunto ja sitä kautta näkemys ehditään pyytää. Se olisi antanut muutenkin lisäaikaa. Ei mennyt läpi. Vihreiltä tuli kommenttia että mitä lisäarvoa museolausunnon hakeminen toisi, työllistäisi vaan turhaan heitä.

Katedralskolanin kohdalla minua ilahdutti kovasti nähdä pohjaehdotuksessa lause:"Ennen rakennustöiden aloittamista on aloituskokouksessa osoitettava, miten suojelumääräykset otetaan huomioon ja toteutetaan". Tuo muotoilu ei ole ollut itsestäänselvyys. Museon asiantuntemukseen luotetaan muutenkin kautta linjan ja syytä onkin näin ainutkertaisessa kohteessa. Kannatankin sitä, että museon väki puolustaa rohkeasti poikkeaviakin näkemyksiään työn edetessä ja ottaa tarvittaessa luottamushenkilöihin yhteyttä. Olen aiemmin kirjoittanut näissä rapsoissa, että museon kanta on usein varsin pehmeä, mutta selkeisiin vaatimuksiin on helpompi vedota. Niin, liikuntasalin arkeologisten kaivausten täyttötyöt alkoivat jo elokuussa ja siinä haettiin kompromissi jossa liikuntasalia ei remontissa paaluteta, mutta vanhinta ja hienointa Turkua säilyy jälkipolville. 

Ruissalon asiassa esittelytekstissä puhuttiin vain terassin lasikaiteesta, siitä oli unohtunut se että samalla haettiin lupaa lasiseinällekin. Pyysin ja sain ko. täydennyksen tekstiin. Pohjaesityksessä lupa terassin modernisoimiselle oltiin hylkäämässä. Kokoomukselta tuli muutosesitys jossa yhtäkkiä kesken rakennustöiden tullut muutos pitikin hyväksyä. Olin itse pohjaesityksen kannalla. Minusta siinä todettu fakta ettei uudistus enää sovittaisi rakennusta muuhun rakennuskantaan, riitti. Äänestys meni 11-1. 

Kupittaanpuistossa halutaan kaataa jalavia, 17 kpl. Perusteista kysyin koska ne olivat minusta ristiriitaisia. Maisematyölupahakemuksen perusteluissa luki, etteivät puut ole arvokkaita ja kehityskelpoisia. Ja kuitenkin päätöksen perusteluissa luki että jalavat muodostavat maisemallisesti merkittävän puurivin katunäkymään. Puut korvataan lehmusrivistöllä jollainen paikalla on ennenkin ilmeisesti ollut. Kuitenkin tuntuu että menee nämä lupien myöntämiset aavistuksen epäloogisesti, milloin on todellista lahoamista, milloin ei osata päättää miten arvokkuus määritellään.

Toimialajohtaja Hovi oli päättänyt myöntää poikkeuspäätöksen esim. Horttokujalla oleviin opetuskäytössä olleisiin puutaloihin jotta ne muutetaan asunnoiksi. Juuri näin, että asuinkäyttöön muuttaminen tukee tavoitetta puutalojen säilymisestä. Museovirasto on vuosi sitten marraskuussa linjannut kyseisten puutalojen valtakunnallisesti merkittävästä historiallisuudesta ja suojeluarvosta. MRL pykälän 173 mukaan kunnan on pyydettävä ELY- keskuksen lausunto aina, kun poikkeaminen koskee rakennussuojelun kannalta merkittävää kohdetta tai aluetta. Itselleni jäi epäselväksi onko lausuntoa pyydetty ja toisaalta missä vaiheessa.

Satavassa ja Kakskerrassa on myönnetty poikkarit rakentamiselle rantavyöhykkeellä ilman asemakaavaa sekä uuden saunarakennuksen rakentaminen. Kiinnitin huomiota hakijan merkittävään rooliin naapurikuulemisten osalta; kummassakin tapauksessa hakija olisi itse kuullut naapurit. Kysyin miten tavallista se on. Se on yleistynyt kuulemma ja siihen kannustetaankin. Se vaan tuli mieleen, että kuka valvoo että kuunnellaan myös hankkeeseen kriittisesti suhtautuvia naapureita kun hakija on itse liikkeellä, hmm...

Vaalassa on jo myönnetty lupa kaataa 17 puuta eli saman verran kuin kokoukseen tuodussa Kupittaanpuiston asiassa. Kokouksessa ei tiedetty kertoa perusteluista, lähetän erikseen. Ihan mahtavaa oli nähdä että Kop-kolmion katolle ollaan myönnetty lupa 76 aurinkopaneelin asentamiselle, kuten myöskin Lausteen Lidlin katolle, jee :) Just näin. 

Se ei ollut meillä kokousasiana, mutta Reima Ojalan seuraajan, Turun rakennustarkastajan haku on keskeytetty kun sopivaa ei ole vielä löytynyt. Toivon että löytyy pian.

Eva-Liisa Raekallio

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti