lauantai 17. marraskuuta 2018


Vipulaisen kaupunkiympäristölautakunnan varajäsenen Joel Kivirauman sekä Juhani Pörtforsin erinomainen mielipide kaupunkilaisten kuuntelemisesta kaavoitusprosesseissa ilmestyi Turun Sanomissa 8.11.


Kaupungin kaavoitusprosessissa valuvika

Osallistuimme 23.10. Murkionkatu 10 kaavan esittelytilaisuuteen paikallisessa seurakuntatalossa. Olimme melko hämmentyneitä kaupungin kaavoitusarkkitehdin kovin ylimielisistä vastauksista koskien asukkaiden oikeutta tulla kuulluksi heti prosessin käynnistysvaiheessa. Asukkaille oli lähetetty ko. toimistosta kirje, jossa heidän näkemyksiään pyydettiin. Oliko kirje milloinkaan saavuttanut asukkaita, ei kuulemma kiinnosta kaavoittajaa. Hallinto-oikeudelle riittää lähteneen postin diaarimerkintä. Tästä on kuulemma kokemusta. Asukkaiden mielipiteiden poissaolo ei häirinnyt suunnittelua, vaikka laki edellyttää, että ”on oltava vuorovaikutuksessa niiden henkilöiden ja yhteisöjen kanssa, joiden oloihin tai etuihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa”.

Tämä herättää joukon kysymyksiä kaupungin toimintatavoista. Otetaan vertailuesimerkki omakotitalon vähäisestä muutostyöstä. Jos asukas haluaa vaikka tehdä uuden ikkunan tai oven, on hänen kerättävä nimet suostumuspaperiin kaikilta naapureilta. Kun Murkionkatu 10 tyhjälle entiselle Y-tontille ja aiotaan rakentaa viisi-kuusi korkeaa kerrostaloa, tähän riittää kirje taholle, jonka varmuudesta toimittaa asia asukkaiden tietoon ei tarvitse millään tavalla varmistua. Ja perusteluksi kerrostalon rakentamiseksi tonttirajan läheisyyteen suunnittelussa riittää: rakentamisen tiivistäminen. 

Kyse on kuitenkin aivan megaluokan asiasta verrattuna ok-talon tapaukseen ja naapurien kuulemisvelvoite täysin sattumanvarainen. Voiko tällainen menettely olla Turun kaupungin ohjeiden ja säädösten mukainen ja noudattaa hyvän yhteistyön mallia turkulaisten, pitkäaikaisten asukkaiden kanssa?

Joel Kivirauma, Kaupunkiympäristölautakunnan varajäsen (vas.)

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti