keskiviikko 5. syyskuuta 2018Raporttia rakennus- ja lupalautakunnan kokouksesta 23.8.

Asialistalla oli mm. lausunto Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnalle sako- ja umpikaivolietteen kuljetuksesta, viime kokouksessa taas uudelleen Kokoomuksen toimesta pöydätty lupahakemus Nummeen tulevasta kerrostalosta, Vulcan Spa- kylpylä Telakkarantaan, 23 valkosalava- puun kaataminen yliopiston kampusalueelta, olihan mulla asiaa myös kaupunkiympäristötoimialan viranhaltijoiden päätöspöytäkirjoista. 

Lausunto lietekuljetuksesta oli herättänyt paljon keskustelua. Olen taustoittanut keskustelua enemmän 9.8. rapsassa. Olimme kuitenkin demareiden kanssa ainoat vakaimmin kunnan hoitaman kilpailutuksen ja valvonnan takana. Nyt oli päätöksenteon aika eikä kyllä ikinä ole käynyt niin kuin näin. Kokoomuksesta tuli esitys jossa ympäristönsuojelun lausuntoa olisi muutettu. Kyseessä oli siis lausunto jonka me annamme päätöksen asiassa tekevälle jätehuoltolautakunnalle ja lausunto koostui ympäristönsuojelun sekä ympäristöterveyden lausunnoista. Ne olivat siis virkamiesten lausuntoja jotka annettaisiin rakennus- ja lupalautakunnan lausuntona. 

Oli helppo yhtyä lausuntojen muotoon siitä, että kunta hoitaa lietekuljetuksen kilpailutuksen. Kokoomus jäi äänestyksessä yksin ekaa kertaa ikinä, tulos oli 9-4. Olen iloinen päätöksestä, ympäristönsuojelulliset arvot voidaan varmimmin toteuttaa kunnan valvonnassa jolloin taloudelliset voitontavoitteluintressit eivät voi vaakakuppia samalla tavoin heilautella. Jätehuoltolautakunta ei ole vielä kokoustanut ja odotan päätöstä kovasti.

Viimeksi pöydätty Nummen pienkerrostaloasia oli myös listalla. Uusin hylkäysesitykseni viime kokouksesta, Laakso kannatti mutta hävisimme 11-2 ja paikalle rakennetaan pienkerrostalo asukkaiden mielipiteen vastaisesti. Esitykseni tässä."Turun rakennus- ja lupalautakunta toteaa, että yleiskaava määrittelee Nummenmäen pientalovaltaiseksi alueeksi. MRL:n 42 pykälän mukaan yleiskaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi. Nyt haettava rakennuslupa ei sopisi yleiskaavan määritelmään. Nummenmäen Pientalot ry on työstämässä Turun kaupunginvaltuustolle vetoomusta Nummenmäen säilyttämisestä pientalovaltaisena alueena. Turun rakennus- ja lupalautakunta päättää edellä mainituin syin olla myöntämättä rakennuslupaa."

Mehän teimme Vipussa vaaliteesit 2017 kunnallisvaaleihin ja siellä todetaan että asukkaita on kuunneltava kaavoituksesta ja rakentamisesta päätettäessä. Tämä on toki ollut linja aina ja tästä pidin kiinni.

Seuraava asia oli Telakkarannan kylpylä. Museokeskuksen puoltava kanta oli ehdollinen ja kytketty siihen että suunnitelman jatkokehittelyssä otetaan huomioon museoväen reunaehdot. Päätösehdotuksessa ei oltu eritelty kyseisiä reunaehtoja vieläkään, niiden puuttuminen oli ollut oman pöytäämisesitykseni taustalla viime kokouksessa. Ympäristöterveyden kannasta kyllä todettiin että sitä on noudatettava, mietin miltä pohjalta museon näkemykset eivät olleet esillä samoin, Näin muodoin tein palautusesityksen jotta museon kanta saadaan kaikkiin kirjoihin ja kansiin. Se ei saanut kannatusta ja kiistelty kylpylä tulee. Kaupunkiympäristölautakunnassa Vasemmistoliiton kanta oli selkeä.

Viime kokouksessa pöydälle saamani maisematyölupa yli 20 puun kaatamiseksi kampusalueelta tuli uudestaan meille nyt. Pöytäämisen perusteluna mulla oli se, ettei puita saisi kaataa kevyin perusteluin, ja kaatamista perusteltiin alueelle tulevaisuudessa kaavailluilla liikennejärjestelyillä. Niistä meillä ei kuitenkaan ollut tietoa. Saimme nyt tässä kokouksessa esittelyn ja selvityksen liikennejärjestelyistä, hyväksyin nyt maisematyöluvan.

Jo myönnetyistä luvista kysyin tällä kertaa päätöksestä vesijohtoon liittymistä koskevan vapautuksen myöntämiseksi kiinteistölle. Päätöksen perusteluna oli mm. kustannusten kohtuuttomuus ja kysyinkin, mitä mahdollisuuksia olisi kohtuullistaa kustannuksia, jotta ympäristönsuojelunormit voisivat todella toteutua eikä meillä olisi yleisestä järjestelmästä irrallisia ratkaisuja. 

Olin kysynyt 26.7. kokouksessa perusteluita poikkeamispäätökselle rakentaa Hirvensaloon omakotitalo, sitä oli pohjattu niin ettei rakentaminen vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteitten saavuttamista eikä vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteitten saavuttamista. Meille annetusta materiaalista ei löytynyt perusteluita ko. kannan muodostamiseen ja ne luvattiin seuraavaan kokoukseen. Niitä ei ole vielä ehditty toimittaa. Ei tässä asiassa varmaan ole mitään sen kummempaa, mutta ihan vaan materiaalin perusteella en saanut varmuutta siitä etteivät luonnonsuojelulliset tavoitteet vaarannu. 

Viime kokouksessa pyysin lisätietoja myönnetyistä rakennus- ja maisematyöluvista, nekään eivät ole vielä kerinneet perille. Ehkä nyt lomien loputtua...

Eva-Liisa Raekallio

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti