torstai 22. maaliskuuta 2018

Lautakunta-aloite 22.3.2018

Rakennus- ja lupalautakunnalle pidettiin torstaina 8.3. katselmus Kakolan jätevedenpuhdistamolla. Mikromuovien tai kemikaalien päätyminen ekosysteemiin ja lopulta tietenkin ravintoketjun huipulle ihmiseen on vaikea ongelma. 

Muovi on itsessään haitallinen materiaali. Muovin valmistuksessa käytetyt ihmisen hedelmällisyyttä heikentävät kemikaalit kuten ftalaatit ja bisfenoli-a (BPA) päätyvät kulutustuotteiden kautta ihmisen verenkiertoon, ja vesistöissä ne vahingoittavat ekosysteemiä. Turku on mukana Itämeren kaupunkien jätevesien tutkimuksessa. NonHazCity- hankkeen puitteissa otettiin näytteitä myös Turun jätevesistä. Kaikista näytteistä löytyi ftalaatteja, bisfenoli-a:ta ja perfluorattuja yhdisteitä. Turun jätevedet eivät muodostaneet poikkeusta.

Jätevedenpuhdistamo ei tavoita näitä vaarallisia yhdisteitä, vaikka eloperäinen jäte saadaankin hyvin puhdistettua. Puhdistamoa ollaan lähivuosina laajentamassa. Turun rakennus- ja lupalautakunta pitää kaupunkiympäristötoimialan viranomaistehtävistä vastaavana toimielimenä keskeisenä, että ennen laajennustöihin ryhtymistä selvitettäisiin, miten puhdistusjärjestelmien kapasiteetti saadaan kattamaan paitsi talvisateiden seurauksena yhä lisääntyvä ravinnekuormitus, myös mikromuovit ja kemikaalit.

Eva-Liisa Raekallio
Turun kaupungin rakennus- ja lupalautakunnan jäsen

Aloite julkaistiin Turkulaisessa.

https://www.turkulainen.fi/artikkeli/621830-aloite-kakolan-jatevedenpuhdistamon-laajennuksessa-huomioon-mikromuovit 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti