tiistai 12. syyskuuta 2017

Raportti rakennuslautakunnan kokouksesta 24.8.2017

Esityslistalla oli mm. viime kokouksessa pöydälle jätetty rakennusvalvonnan lausunto Suomen Pankin tontin asemakaavanmuutosehdotuksesta, ns. Turku Energian asemakaavanmuutosehdotus ja rakennusvalvonnan lausunto siitä, Pallivahan seurakuntakeskuksen purkuluvan myöntäminen, energiaomavaraisen, uusiutuvaa energiaa sekä maalämpöä hyödyntävän asuinalueen rakentaminen, ja rakentamista viitasammakoiden esiintymisalueella.

Kokoomus olisi puuttunut tornitalon korkeuteen. Itse esitin lausunnon muuttamista siten, että tornitalo olisi korvattu arvokkaaseen ja historialliseen ympäristöönsä paremmin sopivalla rakennuksella. Esitystä ei kannatettu ja päätettiin ainoastaan kiinnittää lausunnossa huomiota tornitalon korkeuteen. Vihreiden van Ooik kannatti kokoomuksen Karlssonin esitystä. Ongelma on tornitalo itsessään. Se ei kerta kaikkiaan sovi ympäristöönsä. Jätin eriävän mielipiteen pöytäkirjaan. Varsinaiset kokousesitykset löytyvät muuten blogistani,http://evaliisaraekallio.blogspot.fi kun ne kerkiän sinne laittamaan. Yritän tietysti saada hetimiten sinne. Sieltä löytyvät aiemmatkin kokousraportit.

Lausunto Turku Energian asemakaavanmuutosehdotuksesta oli aikamoista luettavaa. Liitteenä olleessa lausuntovaiheen selostuksessa oli asetettu nykyisten nuorten työpajojen tilalle parkkipaikkoja mahdollisesti rakennettavan asuinalueen tarpeisiin vastaamaan. 

Kävimme nuorisolautakunnan vasemmistoryhmän kanssa Fendarilla omasta aloitteestamme viime keväänä, ja vakuutuin kerta kaikkiaan, miten tärkeää ja arvokasta toimintaa nuorisotyöntekijät siellä tekevät, ja miten suuri merkitys työpajatoiminnalla on nuorille. Fendarilla nuoret paitsi saavat kädentaitojaan hiottua, he myös pääsevät kunnolliseen lukujärjestykseen ja aikatauluun kiinni ehkä vaikeassakin elämäntilanteessa. Saman katon alle koottu toiminta on sosiaalisestikin tärkeää, kun suhteet tuttuihin ohjaajiin ja kavereihin rytmittävät päivää. 

Alueella on myös Museokeskuksen varastotiloja, jotka ovat erittäin oleellisia Museokeskukselle. Esitinkin myös niiden säilyttämistä. On tärkeää että jo lausunnossa olisi erikseen linjattu säilyttämisestä. Esitin nuortenpajojen säilyttämistä vedoten maankäyttö- ja rakennuslain pykälään, jonka mukaan kaava on valmisteltava vuorovaikutuksessa niiden kanssa, joiden oloihin tai etuihin kaava huomattavasti vaikuttaa. Nyt mielipide oli olemassa nuorisotoimen osalta vain nuorisovaltuustolta joka ei ottanut kantaa työpajojen kohtaloon. Kantaa ei selostuksessa ollut työpajan nuorilta tai nuorisotyöntekijöiltä. Esitystä rakennusvalvonnan lausunnon muuttamiseksi tältä osin ei kannatettu, ja jätin pöytäkirjaan eriävän mielipiteen. Asia etenee siis toistaiseksi pohjaesityksen mukaan.

Pallivahan seurakuntakeskuksen kohdalla pidin purkuluvan hakijan, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän, lausuntoa rakennuksen vakavista sisäilmaongelmista ja laajoista kosteusvaurioista niin painavana, että rakennuksessa työskentelevien ihmisten terveys meni Museokeskuksen purkamisen kieltävän lausunnon edelle. Keskustan Karjalainen kannatti purkuluvan myöntämistä jo nyt, ja esitys hävisi. 

Satamaan on rakenteilla Harppuunan Puosu- asuinalue, jonka esittely oli hienoa kuultavaa. Aurinkopaneeleita ja maalämpöä tosissaan hyödyntävä asuinalue tulisi olemaan käytännössä energiaomavarainen. Ihan mahtavaa! Tällaista lisää ja nimenomaan nolla-ja kierrätysmateriaalirakentamista on ehdottomasti lisättävä. Kysyin sähköautojen latausasemien rakentamisesta, onhan alueelle suunniteltu maanalaisia parkkipaikkoja ja sähköautot yleistyvät onneksi koko ajan 😃Kun ne vielä saataisiin jo pian uusiutuvalla energialla käyviksi, niin a vot. Latausasemia on kuulemma muutamia tulossa.

Listalla oli tosiaan myös Hirvensaloon, viitasammakoiden esiintymisalueelle rakentaminen. Kaipasin kokousmateriaaliin perehtyessäni mm. ympäristönsuojelun lausuntoja, jotka oli mainittu pohjaesityksen perusteluna, mutta liitteitä ei ollut. Kokouksessa kannatin vihreiden van Ooikin pöydällepanoesitystä, liitteet luvattiin toimittaa. 

Kokouksessa käsiteltiin myös lausunto hallinto- oikeudelle liittyen Kivikukkaroon tulevien toimistotilojen ikkunaremonttiin,josta rakennuslautakunnan vasemmistoliittolaiset edustajat 29.6. kokouksessa linjasivat. Tuolloin esitimme, että ikkunaremontti toteutettaisiin Museokeskuksen suosituksen mukaisesti kattoikkunoilla. Jäimme kahden. 

Lautakunnan päätökseksi tulleesta pohjaesityksestä valitettiin, ja nyt lausuntoehdotuksessa ei oltu mainittu äänestystulosta. Kysyin kyllä asiasta, en lähtenyt kovin pitkälle asian kanssa koska hallinto- oikeuden papereissa ja lautakunnan kokouspöytäkirjassa tieto on. Museokeskuksen lausunto on kokouksissa ollut minulle erittäin oleellinen osa päätöksiä. Näin ollen on minusta todella hyvä, että esim. Linja-autoaseman ikkunaremontissa nyt erikseen hyväksytetään museokeskuksen edustajalla ikkunaratkaisut.

Eva-Liisa Raekallio

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti