tiistai 12. syyskuuta 2017

Kasvatus- ja opetuslautakunta kokoontui ke 16.8.

Asialistalla oli mm. talouden osavuosikatsaus ja sen mukana tuli toimialajohtaja Timo Jalosen esittämä 2,9 miljoonan leikkausvaatimus sivistystoimelle.
Tämä vaatimus torpattiin lautakunnan yhteisellä linjauksella ja perusteltiin sillä ettei ole oikein kaataa opetustoimeen rasitetta kasvaneista kuluista, jotka ovat seurausta varhaiskasvatuksen käyttäjämääristä kasvusta jne.

Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että sivistystoimialan talousarviota korotetaan 2,9 miljoonalla eurolla. Talousarvioennusteen ylittymiseen vaikuttavat pääosin varhaiskasvatuksen asiakasmäärän kasvusta (yli 200 lasta) johtuva menojen kasvu sekä asiakasmaksulain ja päivähoitomaksujen tulorajojen muutoksista aiheutuva tulojen vähentyminen, jonka valtioneuvosto on päättänyt kompensoida kunnille kiinteistöveron nostamisella.
Kokouksen lopussa ryhmämme teki selvityspyynnön toisen asteen oppikirjojen korvaamisesta, ohessa esityksemme:

Lukiolaisten ja ammattikoululaisten oppikirjat ovat suuri menoerä opiskelijoille. Oppikirjojen hankinnan aiheuttamat kustannukset vaikuttavat etenkin pienituloisten perheiden lasten opiskeluedellytyksiin toisella asteella, ja saattavat johtaa jopa opintojen keskeyttämiseen tai aloittamatta jättämiseen.

Siksi esitämme, että sivistystoimiala tekee kasvatus- ja opetuslautakunnalle selvityksen siitä, miten suuret vuosittaiset kustannukset sivistystoimialalle aiheutuisi siitä, että Turun kaupunki kustantaisi toisen asteen tutkintotavoitteisten opiskelijoiden oppikirjat ja muut opiskelun kannalta välttämättömät materiaalit.

Riikka Oksanen
Aki Haapanen
kasvatus- ja opetuslautakunta
jäsenet

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti