lauantai 31. joulukuuta 2016

Turun Sanomat julkaisi 28.12. mielipiteemme varhaiskasvatuksesta:

Kunnallinen on kunnollinen

Yksityisen varhaiskasvatuksen määrä on kasvanut merkittävästi viime vuosina Turussa. Vuonna 2016 päiväkoti-ikäisten lasten määrä on kasvanut odotettua enemmän. Tästä johtuvaa päivähoitopaikkojen lisätarvetta on helpotettu käytännössä ainoastaan lisäämällä palvelusetelijärjestelmään perustuvaa yksityistä varhaiskasvatusta ja palveluseteleihin ollaan käyttämässä noin 2,7 milj. euroa budjetoitua enemmän. 

Kunnallisia päivähoitopaikkoja ei ole juurikaan lisätty, eikä olla lisäämässä ennen Syvälahden ja Yli-Maarian monitoimitalojen valmistumista. Varhaiskasvatuksen operatiivisen sopimuksen mukainen tavoitetaso on 72/28 mutta todellinen taso on tällä hetkellä jo 69/31 (kunnallinen varhaiskasvatus ensin mainittuna).

Mikä sitten on ongelmallista yksityisissä varhaiskasvatuksen toimijoissa? Lähtökohtana kunnallisessa toiminnassa on, että päiväkotiverkosto ja varhaiskasvatuspalvelut suunnitellaan alueellisesti toimiviksi kokonaisuuksiksi, mutta yksityiset toimijat usein keskittyvät vain tietyille alueille. Palveluseteleiden vaatima hallinto, maksujen perintä ja yksityisten päiväkotien investointituet tulevat myös kaupungin maksettavaksi, mutta eivät näy yksityisen puolen kustannuksissa. Kunnan tuottama varhaiskasvatus on todennäköisemmin tasalaatuista. Yksityisen puolen palveluiden tasoa valvotaan lähinnä asiakkaiden omavalvonnalla ja satunnaisilla tarkastuksilla.

Aluksi yksityinen varhaiskasvatus on usein pienten tuottajien järjestämää, mutta yksityisten osuuden ja lapsimäärän kasvaessa usein suuret monikansalliset toimijat ostavat pienet pois markkinoilta. Näillä suurilla firmoilla on usein mahdollisuus pyörittää toimintaa tappiollisena muutaman vuoden ja siten saada vertailuissa yksityisen hoidon hinta näyttämään halvemmalta ja siten myös houkuttelevalta vaihtoehdolta kunnalliselle palvelulle.

Turussa varhaiskasvatuksessa tehostetun ja erityisen tarpeen lapsia on 7,6% kaikista varhaiskasvatuksen piirissä olevista lapsista. (joulukuu 2014) Nämä jakautuvat siten, että kunnallisella puolella on 7,3% ja yksityisellä puolella 0,3% tukea tarvitsevista lapsista. Eli kunnallisella on 24-kertaisesti enemmän tukea tarvitsevia lapsia kuin yksityisellä, vaikka lapsia kunnallisella on vain hieman yli kaksinkertainen määrä yksityiseen verrattuna. Tämä osoittaa, että yksityinen puoli keskittyy vain helppoihin asiakkaisiin kokonaisvaltaisen tarjonnan sijaan.

Aki Haapanen
Kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsen (vas.)
Riikka Oksanen
Kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsen (vas.)

http://www.ts.fi/mielipiteet/lukijoilta/3143905/Kunnallinen+on+kunnollinen 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti