torstai 12. tammikuuta 2017

Raportti nuorisolautakunnan kokouksesta 12.1.2017

Kokouksessa oli isoimpana asiana Runosmäen monitoimitalon tarveselvitys, joka tuli lopullisesti hyväksyttäväksi. Lautakunta kävi viime kerralla lähetekeskustelun aiheesta, ja pyysin siinä yhteydessä selvittämään, ettei isoja tiloja ja synergiaetuja haettaessa unohdettaisi kunkin toimialan erityispiirteitä. Kuten viime lautakuntaraportissani toin esiin, puhuin joulukuun kokouksessa siitä, miten kirjastotiloja kehitetään nykyään liiaksi tapahtumakeskuksiksi, ja kirjastojen ominaispiirteet ja perinteinen tehtävä on unohdettu.  

Tammikuun kokoukseen saadussa tarveselvityksessä ei ollut vastauksia siihen, miten yhdistettäisiin kirjaston keskittymistä vaativat tilat ja nuorten toiminta. Nyt kokouksessa olleessa selvityksessä lähetekeskustelua ei siis ollut otettu huomioon.
En saanut vastauksia myöskään huoleeni siitä, miten päiväkotitoiminta toteutetaan monitoimitalossa järkevästi kaiken muun toiminnan ohessa. Avoimeksi jäi myös perhe- ja sosiaalipalvelujen järjestäminen uudisrakennuksessa.

Esitinkin kolmesta tarjotusta vaihtoehdosta kakkosvaihtoehtoa V2, jossa kukin toimipiste säilyisi omana kokonaisuutenaan, ja tontteja vapautuisi asuintalojen rakentamiseen. Se, että Turun Vasemmistoliiton kuntavaaleihin tähtäävän kaupunkiohjelman yksi mahdollinen linjaus olisi kaupungin oman vuokra-asuntokannan kasvattaminen 30 prosenttiin, (jota ehdotusta täydensin lisäyksellä vähintään 30 prosenttiin), edellyttäisi että Turku itse omistaisi tontit jatkossakin. Runosmäessä on huonokuntoisia taloja, uusien ja laadukkaiden asuntojen rakentaminen on tärkeää.

 Keskityin esityksessäni nuoriso- ja kirjastopalveluihin. Esitys jäi ilman kannatusta ja jätin eriävän mielipiteen kokouspöytäkirjaan.

Esitys 12.1.2017 Asiakohta 5

Esitän tarveselvityksen vaihtoehto V2:n hyväksymistä. Se huomioi parhaiten sekä nuoriso- että kirjastopalvelujen tarpeet. 

Runosmäen nuorisotilan kävijämäärät ovat tarveselvityksen mukaan olleet aina Turun kärkipäässä.  Tilojen peruskorjausratkaisussa on mahdollista ottaa myös nuorten tarpeet parhaiten huomioon. Väistötilaratkaisut tulee selvittää. 

Peruskorjauksessa olisi mahdollista myös panostaa riittävän suuren äänieristetyn bändiäänitystilan rakentamiseen. Rock Academy- toiminta on suosittua ja Auran Panimon bänditilat ovat täyteen buukattuja. 

V2- vaihtoehdossa esitellyn tilojen peruskorjauksen toteuttamisessa on tärkeää, että sekä nuorten- että kirjastopalvelujen erityispiirteet huomioidaan. Runosmäen nuorisotilan lisäksi myös Runosmäen kirjasto on käyttäjien suosiossa. Uusien tilojen tulee palvella täysipainoisesti sekä nuoria että kirjaston käyttäjiä. 

V1- vaihtoehdossa myös Parolanpolun ja Munterinkadun päiväkotien palvelut sijoittuisivat monitoimitaloon. V2- vaihtoehdossa eri väestöryhmien erityistarpeet voidaan huomioida. Taloudelliset seikat puoltavat tässä vaiheessa vaihtoehto V2:n hyväksymistä. Se on edullisin. Kustannusarvion mukaan V2-vaihtoehdon hinnaksi tulisi 4 728 000 euroa, kun V1-vaihtoehto maksaisi 6 102 000 euroa. 

*********

Kysyin kokouksessa myös sitä, onko tiedossa aikataulua sille, koska lautakunta saisi Nukkumajoen aluetta koskevat matkailunkehittämissuunnitelmat, joita siellä käydessämme pyysin. Tarkkaa tietoa ei vielä ollut, toivon että paikan ja alueen arvo ymmärrettäisiin suunnitelmia tehtäessä ja päätöksenteossa.

           Minua ilahdutti kokouksessa se, että Vimmassa järjestettävän taidekasvatustoiminnan maksut säilyvät ennallaan turkulaisille                
           lasten ja nuorten ryhmille. Nuorisokortilla pääsee ilmaiseksi käymään avoimessa pajassa edelleen, ja on todella tärkeää että 
           kortin saatavuus on yhä hyvä.

          Eva-Liisa Raekallio 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti