sunnuntai 10. huhtikuuta 2016

Raporttia Turun kasvatus- ja opetuslautakunnan kokouksesta 6.4.2016

Kasvatus- ja opetuslautakunta kokoontui 6.4.2016 käsittelemään mm. perusopetuksen tuntijakoa, lausuntoa varhaiskasvatuksen subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamisesta ja päivähoidon ryhmäkokojen kasvattamisesta ja perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksuja.
Perusopetuksen tuntijako 1.8.2016 alkaen

Elokuun alusta muuttuva perusopetuksen opetussuunnitelma on nostattanut keskustelua perusopetuksen tuntijaosta ja siitä on kiistelty alkuvuoden ajan sekä suomenkielisessä varhaiskasvatus- ja perusopetusjaostossa että kasvatus- ja opetuslautakunnassa.

Kokoukseen oli tuotu pohjaesitys, jossa kaikille perusopetuksen oppilaille jokaisessa Turun peruskoulussa annetaan opetusta 226 vuosiviikkotuntia (1vvt = n. 38h). Opetussuunnitelman määrittelemä minimi vuosiviikkotuntimäärälle on 222. Ylimääräisten 4 vuosiviikkotunnin käytöstä koulut saavat päättää itse siten, että 3 vvt suunnataan luokille 1-6 ja 1 vvt luokille 7-9. Aiemmin vuosiviikkotuntien vaihtelu eri koulujen välillä oli jopa 14 vuosiviikkotuntia.

Lisäksi päätettiin, että A2-kielet ovat muun tuntijaon ylittäviä tunteja. Yläkouluissa A2-kielet voidaan opettaa joko valinnaisaineen asemesta tai poikkeuksellisesti yhteisen tuntijaon ylittävinä. B2-latina rinnastetaan tässä suhteessa A2-kieliin. Poikkeuksen muihin A2-kieliin muodostaa vapaaehtoinen ruotsi, joka osittain tai kokonaan korvaa 6. luokalta alkavan pakollisen ruotsin.
Ryhmämme kannatti esitystä ja painotti sitä, että erityisluokkien koulunkäyntiohjaajien määrä tulee pitää vähintään nykyisellä tasolla myös tulevaisuudessa.

Lausunto varhaiskasvatuksen subjektiivisen oikeuden rajaamisesta, suhdelukujen muuttamisesta ja asiakasmaksulain toimeenpanosta Turussa

Kannatimme tässä asiassa demareiden kanssa yhteistyössä laadittua lausuntoehdotusta, jossa kaupunginhallitusta vaaditaan luopumaan sekä varhaiskasvatuksen subjektiivisen oikeuden rajaamisesta että päivähoitohenkilökunnan suhdelukujen muuttamisesta. Lisäksi lausunnossa todettiin, että asiakasmaksulaista ei ole eduskunnan päätöstä, joten sen käsittely ei ole vielä ajankohtaista.

Äänestyksessä vas-ryhmämme lisäksi lausunnon puolesta äänestivät sdp:n, vihreiden ja perussuomalaisten edustajat. Toimialajohtaja Jalosen pohjaesityksen puolesta äänestivät kokoomuksen ja rkp:n edustajat. Äänet 8-5.

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksut 1.8.2016 alkaen

Esitimme, että perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksut pidetään ennallaan. Olemme vastustaneet asiakasmaksujen korotuksia, koska niillä yritetään paikata taloudellista tilannetta, joka on muodostunut veronalennusten (yhteisövero, varallisuusvero, valtion tulovero) seurauksena. Tuloeroja tulee tasata progressiivisella verotuksella, ei asiakasmaksuilla.

Iltapäivätoiminnan maksut kuormittavat lapsiperheiden ja etenkin usean lapsen perheiden taloutta raskaasti. Maksujen korotuksen seurauksena monet perheet saattavat jättää käyttämättä iltapäivätoimintapalvelua, tämän ovat myös palvelun tuottajat todenneet.

Demarit esittivät kompromissina 15%:n korotusta. Pohjaesityksen korotusprosentti oli 25-26%. Muutosesityksemme hävisi ensimmäisen äänestyksen demareiden esitykselle, toisessa äänestyksessä demareiden esityksen puolesta äänestivät vasemmisto, vihreät, ps ja rkp. Ainoastaan kokoomus kannatti suurempaa korotusta. Äänet 9-4.

Lisäksi päätettiin maksuhuojennusrajoista, jolloin tietyn tulotason alittavilta perheiltä ei peritä maksua lainkaan tai maksua huojennetaan 25%. Tämän muutoksen takia iltapäivätoiminnan laskutusprosessia muutettiin niin, että Turun kaupunki huolehtii palveluntuottajien asiakkaiden laskutuksesta. Läsnä olevien lasten mukaisesti kertyneen maksutuoton Turun kaupunki tilittää edelleen palveluntuottajalle.

Terveisin
Aki Haapanen
Riikka Oksanen
K-O lautakunnan jäsenet (vas)

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti