torstai 21. huhtikuuta 2016

Tässä alla nuorisolautakunnan vastalause  kaupunginhallituksen päätökseen 300 000 euron säästötavoitteeseen, johon minä ja Saska vaikutimme myös aika tavalla. Tärkeintä että vastalause oli lautakunnan yhteinen. Sen alla tiedote nuorten äänestysaktiivisuuden lisäämisestä nuorisovaltuustovaaleissa.

Vasemmistoliiton edustaja kaupunginhallituksessa oli tehnyt vastaesityksen, ja jättänyt säästöpäätöksestä eriävän mielipiteensä.

*********************

Nuorisolautakunta päätti merkitä asian tiedoksi.Samalla Nuorisolautakunta esittää kaupunginhallitukselle vastalauseensa kaupunginhallituksen kokouksessa 29.3. § 119 tekemään 300 000 euron säästöesitykseen. Säästöesitys uhkaa nuorisotyön toteuttamista vaarantaen henkilökunnan jaksamisen ja tilojen aukipitämisen sairaus- ja muissa poissaolotapauksissa. 

Nuortenpalveluiden tarve sijaisille on jo nykyisellään suuri. Lisäsäästöt heikentäisivät henkilöstön jaksamista ja nuorisotyön sekä kaupungin strategisten tavoitteiden saavuttamista. Nuorisotyö ennaltaehkäisee ongelmia, sen edellytykset pitää turvata. Nuorisotoimen mahdollisuudet työllistää myös sijaisia tulee varmistaa ja säästö- ja henkilötyövuositavoitteet pitää asettaa tältä pohjalta.  

Jäljellä olevasta leikkaustarpeesta osa voidaan osa kattaa esim. työntekijöiden koulutuksia vähentämällä mutta yli puolet edellyttäisi joko kuuden (6) henkilötyövuoden vähentämistä tai tiloista luopumisia (Teräsrautela, Nukkumajoki, Olympiasauna, Vartiovuori).
******************************


TIEDOTE Julkaisuvapaa 21.4.

Nuorten äänestysaktiivisuutta lisättävä nuorisovaltuustovaaleissaTurun nuorisovaltuuston vaalit järjestettiin marraskuussa 2015. Vaaleissa annettiin ääniä yli 5000, joista hylättiin 188. Kokonaisäänestysprosentti oli 45 %. Koulujen ja oppilaitosten äänestysprosentti oli alimmillaan 8 % ja ylimmillään 98,5 %.


Äänestysprosentissa on näin ollen erittäin huomattavia eroja koulu- ja oppilaitoskohtaisesti. Nuorisovaltuustovaalien tavoitteena tulisi olla nuorten totuttaminen äänestämiseen ja yleisesti äänestyskynnyksen madaltaminen. Kun äänestämisestä tulee varhain rutiini, sen kautta oppii vaikuttamaan myös täysi-ikäisenä.

Vasemmistoliiton edustajat nuorisolautakunnassa ovat huolissaan äänestysprosentin eroista ja peräänkuuluttavat toimia sen tasapainottamiseksi. "Nykyisessä yhteiskunnallisessa tilanteessa, kun eriarvoisuus lisääntyy ja maahanmuuttajataustaisia oppilaita on entistä enemmän, on aiempaakin tärkeämpää tukea kaikkien nuorten osallistumista yhteiskuntaan ja kansalaiskasvatusta",
sanoo nuorisolautakunnan jäsen Eva-Liisa Raekallio. "Kouluihin ja oppilaitoksiin pitäisi viedä viestiä siitä, mihin äänestämisellä voi vaikuttaa ja miksi se on tärkeää. Äänestysprosentin vaihtelu kertoo siitä, että kehitettävää on paljon", toteaa puolestaan nuorisolautakunnan jäsen Saska Heino.

Eva-Liisa Raekallio ja Saska Heino esittävät, että nuorisolautakunnalle tuodaan marraskuun kokoukseen 2016 mennessä lista yhtenäisistä käytännöistä, jotka vaalit järjestävien koulujen ja muiden oppilaitosten on toteutettava aiempaa tasaisemman äänestysaktiivisuuden saavuttamiseksi.

Lisätiedot:Eva-Liisa Raekallio
puh. 040-2473913

Saska Heino
puh. 040-5032524

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti