torstai 12. kesäkuuta 2014

Tiedote 11.6.2014

Vasemmistoliitto esitti investointeja Pansion ala- ja yläkouluun sekä Martin ja Itä-Turun uusiin päiväkoteihin

Vasemmistoliiton edustajat esittivät keskiviikkona kokoontuneelle kasvatus- ja opetuslautakunnalle, että koulu- ja päiväkoti-investoinneissa huomioitaisiin Pansion alakoulun peruskorjaus ja yläkoulun lisärakennus sekä Martin ja Itä-Turun uudet päiväkodit.  Lautakunta käsitteli ehdotustaan uusiksi tilainvestoinneiksi.

Vasemmistoliiton esitys (ks. alla) hävisi äänestyksessä 2-11. Voittanut esittelijän pohjaesitys ei sisällä lainkaan Pansion yläkoulua ja alakoulun peruskorjauskin toteutettaisiin vasta vuosien kuluttua, jos silloinkaan. Vasemmistoliitto on huolissaan Pansion koulutilanteesta. Näyttää siltä, että investoinnit lykkääntyvät ja lopulta ne haudataan kokonaan.

Martin päiväkoti oli voittaneessa pohjaesityksessä esitetty vasta vuodelle 2018. Vasemmistoliitto esitti, että sen rakentamista aikaistettaisiin vuoteen 2016. Samoin Itä-Turkuun tarvittavan päiväkodin tulisi puolueen edustajien mukaan olla valmis vuonna 2016. Nyt voittanut esitys ei sisältänyt lainkaan uutta päiväkotia Itä-Turun lähiöalueille, joissa hoitopaikkojen tarve on suuri.

Vasemmistoliiton edustajat katsovat, että koulu- ja päiväkoti-investointien kiirehtimiseen voitaisiin siirtää varoja mm. valtuustorakennuksen remonttiin varatusta määrärahasta.

-Lautakunta päätti kumota perusopetuksen tulosaluejohtajan päätöksen koulunkäyntiavustajista-

Avustajaresurssin jaosta oli tehty oikaisuvaatimus koskien Luolavuoren koulun leikattua avustajamäärää. Koulunkäyntiavustajien määrää on leikattu kaikissa kaupungin kouluissa valtuuston ja lautakunnan päätösten vuoksi yhteensä 19 avustajalla. Vasemmistoliitto on näitä leikkauksia vastustanut. Vasemmistoliiton Riikka Oksanen esitti nyt oikaisuvaatimusta käsiteltäessä Johannes Yrttiahon (vas) kannattamana, että oikaisuvaatimus hyväksytään. Keskustelun jälkeen lautakunta päätyi yksimielisesti kumoamaan oikaistuksi vaaditun tulosaluejohtajan päätöksen. Lautakunta edellyttää tulosaluejohtajalta nyt uutta esitystä avustajista vielä ennen kesälomia.

Lisätiedot:

Johannes Yrttiaho
Kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsen (vas)
050-4405204

Riikka Oksanen
Kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsen (vas)
040-5119705
----
Päätösesitys
Kasopelk 11.6.2014

Asia: 6 Rakennusinvestointiesitykset vuoden 2015 talousarvioon ja vuosien 2016-2018 taloussuunnitel-maan sekä pitkän aikavälin näkemykset rakennusinvestoinneista vuosille 2019-2024

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää hyväksyä ehdotuksen Konsernihallinnon Strateginen tilojen ohjaus  -vastuualueelle sivistystoimialan rakennusinvestoinneiksi vuosille 2015-2018 sekä ehdotukset vuosille 2019-2024 seuraavin muutoksin:

Martin päiväkodin uudisrakennushanketta aikaistetaan, valmistumisvuositavoite 2016, prioriteetti 7. Hankesuunnitelman valmistelu on käynnistettävä välittömästi (muutos liitteeseen 2).

Lisätään Itä-Turun päiväkotihanke, valmistumisvuositavoite 2016, prioriteetti 8. Käynnistetään välittömästi tarveselvityksen ja hankesuunnitelman valmistelu (muutos liitteeseen 2).

Pansion koulukiinteistön peruskorjaushanke aikaistetaan toteutettavaksi vuoteen 2016 mennessä, prioriteettinumero 9 (muutokset liitteisiin 2 ja 3).

Pansion yläkoulun uudisrakennushanke lisätään toteutettavaksi vuoteen 2018 mennessä, prioriteetti 13 (muutokset liitteisiin 2 ja 3).

Martin ja Itä-Turun hankkeiden osalta lautakunta esittää, että tarvittavien asemakaavan muutosten valmistelu aloitetaan välittömästi.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti