keskiviikko 28. toukokuuta 2014

Tässä Turun Sanomiin lähetetty mielipidekirjoitus TVT:n puutalojen vuokra-asuntojen myyntiä koskien ja linkki


TS 16.5.2014

Luopuuko TVT puutaloista?

Puutalopiha on yhteisöllinen asumismuoto, jossa on yhteinen pihapiiri ja jossa naapuriapu toimii. Puutaloasunnoissa asuu kaikenikäisiä ja yhteisiä pihatapahtumia ja talkoita järjestetään. Oikeus viihtyisään puutaloasumiseen on kaikilla, ei vain varakkailla.

TVT Asunnot Oy järjesti asukkaiden kuulemistilaisuuden Itäinen Pitkäkatu 72:n pihassa toukokuun alussa. TVT:n edustajat kertoivat, että heidän pihapiiristään aiotaan myydä puutalot sitä mukaa, kun ne tyhjenevät. Tämä on osa suurta myyntisuunnitelmaa. Mediasta olemme myös lukeneet otsikon: “Turun kaupungin asunto-osakeyhtiö harkitsee puisista vuokrataloista luopumista” (YLE Turku 6.5.).

Tällaista päätöstä TVT:n Asunnot Oy:n ko. vuokra-asuntojen myynnistä ei kuitenkaan löydy mistään julkisista pöytäkirjoista. Esitämme nyt päätöksenteon avaamista ja poliittisten puolueiden julkista kannanottoa asiaan.
TVT vetoaa osakeyhtiölakiin tietojen salaamisessa. Kyse on Turun kaupungin asunto-osakeyhtiöstä, josta vastaavat poliittiset puolueet kaupunginvaltuustossa.  Milloin päätökset on valtuustossa tehty? Onko valtuusto antanut vapaat kädet TVT:n hallitukselle?  Kuka tai ketkä asuntojen myyntipäätökset valmistelevat? Turun kaupungin kirjaamolla ei ollut mitään tietoa Itäisen Pitkäkadun puutalojen myynnistä.

Turun Sanomien jutussa 6.5. toimitusjohtaja Forss kertoo, että “jokaisen myytävän asunnon myyntitapa on käsitelty yhteistyötoimikunnassa, jossa asukkaiden edustajat toimivat yhtiön kanssa yhteistyössä”. Asukkaiden edustaja kertoi meille saaneensa tiedon TS:n lehtijutusta.

Eettisyyteen vetoaminen samassa lehtijutussa on toimitusjohtajalta asukkaiden aliarvioimista.  Jos halutaan myydä julkisuudelta pimennossa yksi kerrallaan kaupungin omistamia vuokrapuutaloja, on tästä eettisyys kaukana. Edelleen samassa lehtiartikkelissa toimitusjohtaja toteaa, että “yhtiö käsittelee myyntikohteet aina tapauskohtaisesti”. Mitkä ovat kriteerit tapauskohtaisessa myynnissä?

TVT Asunnot Oy:n toimitusjohtajan mukaan kynnys myydä puutalot on matala, koska niistä saatavat vuokratulot eivät kata ylläpitokustannuksia, kuten lämmitystä, pihojen hoitoa ja korjauksia. Puutaloasuntoja ei ole juurikaan kunnostettu tai korjattu pariinkymmeneen vuoteen, vaikka niistä on maksettu reilusti vuokraa. Vuosittaiset korotukset ainakin Martin puutaloissa ovat joka kerran suuremmat, kuin ilmoitetut “kohtuulliset vuokrankorotukset”. 

Me emme kaipaa viimeisteltyä, kliiniseksi puunattua ja remontoitua arvorakennusta kodiksemme, vaan haluamme elää ja asua nykyisissä viihtyisissä kodeissa ja pihapiireissä. Puutaloissa asuminen on monipuolista sosiaalista asumista, jota TVT:n tulisi ehdottomasti jatkaa myös tulevaisuudessa.


Itäinen Pitkäkatu 70 puutalon vuokra-asunnossa lapsuutensa elänyt kirjailija Jarkko Laine kirjoitti pihastaan kaksi runoa. Hän kirjoitti myös:
“Puutalojen myötä kaikkosivat

mustapalttoiset mummot, toimettomat ukot,
alkusyksyn taivaassa on joskus heidän silmiensä väri”.
Turun kaupungin asunto-osakeyhtiö TVT Oy:n vuokralaisina ja puutalopihan asukkaina olemme huolissamme paitsi omasta asumisturvallisuudestamme, etenkin Turun kaupungin asuntopolitiikasta, asukkaiden oikeuksista ja päätöksenteon salassapidosta.

Riikka Oksanen
Marja Mäenpää
Kaarina Koskinen


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti