tiistai 1. helmikuuta 2022

Parkinkentän kaava ei ole kestävää rakentamista

Parkinkentän kaava puhuttaa ja jäi onneksi vielä pöydälle viime valtuustossa.

Elina Sandelin ja Riikka Oksanen tekivät mielipidekirjoituksen aiheesta ja se julkaistiin Turun Sanomissa jo viime syyskuun 18.päivä. Tämän kaavan keskeinen kysymys on se, kenelle Turussa yleensä kaavoitetaan ja se miten huomioidaan alueen yli 2000 lapsen ja nuoren liikuntamahdollisuudet. Nyt kaavan mukana koko kaupunginosa muuttuisi tehorakennetuksi. Miten vaikutti adressi, jossa oli yli 3500 kuntalaisen nimi vaatimassa kaavan muuttamista? Nyt on poliittisen harkinnan aika. Asia tulee kaupunginvaltuustoon taas 14.2. 


Huom. Mielipiteessä mainittu kasvatus- ja opetuslautakunnan näkemys on kaudella 2017-2021 toimineen lautakunnan.Parkinkentän kaava ei ole kestävää rakentamista


Turun kaupunki ja Kansallis-yhtiöt tekivät vuonna 2018 kumppanuussopimuksen Parkinkentän alueen kehittämisestä. Käytännössä sopimuksella kaupunki sitoutui valmistelemaan yksityisen toimijan kanssa yhteistyössä Kansallis-yhtiöiden intressien mukaisen asemakaavaehdotuksen, jossa kaava-alueelle osoitetaan huomattava määrä uudisrakentamista.


Vasemmistoliitto vastusti kumppanuussopimusta, koska jo viitesuunnitelmien mukainen visio oli alusta lähtien julkisen edun vastainen. Valmistunut kaavaehdotus jatkaa samaa linjaa. Nykyään Parkinkenttää reunustaa arvokkaat lehmusrivistöt ja kaupunkikuvallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia ja miljöitä: Verkatehdas, Ukkokoti, Turun ammatti-instituutin rakennukset, konserttitalo, maakunta-arkisto ja Tuureporinkadun harjakattoisten pienkerrostalojen kokonaisuus. Kentän reunustan täyttäminen korkealla kerrostalomuurilla ei tue alueen kehittämistä keskustan yhtenä merkittävimpänä lasten, nuorten ja muidenkin kuntalaisten liikuntapaikkana.


Kaavaprosessin aikana kriittisiä huomioita suunnitelmista ovat esittäneet muun muassa kasvatus- ja opetuslautakunta, nuorisovaltuusto, Parkinkentän Ystävät ry sekä useat kuntalaiset. Kaavaehdotuksessa uudisrakentamisen alta lähtevät vanha Pyrkivän Urheilutalo sekä huomattava osa kenttää reunustavista lehmuksista, joita sekä museokeskus että Ely-keskus on lausunnoissaan esittänyt säästettäväksi. Kaavaan kuuluva laajamittainen maanalainen rakentaminen on ristiriidassa alueelle vehreyttä ja puistomaisuutta luovien puurivien suojelun kanssa.


Kasvatus- ja opetuslautakunta on tuonut esille kaavamuutoksen ristiriidat alueen oppilaitosten ja päiväkotien toimintamahdollisuuksien kanssa, lasten ja nuorten hyvinvoinnin, lähipalvelulupausten sekä kaupungin strategisten linjausten kanssa.


Kaavaehdotus heikentää liikunnan olosuhteita. Vaikka alueen keskellä olisi jatkossakin iso kenttä, kentän reunaan osoitetulla asuinrakentamisella olisi merkittäviä vaikutuksia kentän toimintaan. Rakennusajan korvaavaksi tekojääkentäksi suunniteltu uusi kenttä sijoittuisi Kupittaalle, kaupunkikeskustan itäpuolelle, jota erityisesti länsipuolella olevien koulujen pienten koululaisten olisi arjessa vaikea hyödyntää.


Kumppanuussopimuksen mukaan asemakaavaehdotuksen hyväksymisen jälkeen kaupungin ja Kansallis-yhtiöiden välillä laaditaan maankäyttösopimus, jossa kaupunki antaa Kansallis-yhtiöille kolmen vuoden mittaisen osto-option asemakaavaehdotuksessa Tuureporinkadun varrelle osoitettaviin asuin-, liike- ja toimistorakennusoikeuksiin ja kyseisiin kiinteistöihin.


Kaavoituksen ja kaupunkirakentamisen tulisi palvella kuntalaisia, ei rakennusliikkeitä.


ELINA SANDELIN

kaupunginvaltuutettu (vas), Turku

RIIKKA OKSANEN

Varavaltuutettu (vas), Turku


https://www.ts.fi/lukijoilta/5427180

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti