keskiviikko 9. helmikuuta 2022

 Viherpunainen vasemmisto ry:

Kenen ehdoilla kaupunkiamme kaavoitetaan?

Kaupungin strategioihin voidaan kirjoittaa kauniita sanoja siitä, kuinka lapset ja nuoret otetaan huomioon suunnittelussa, ja miten kaupunginosat ja niiden asukkaat olisivat jatkossa keskenään tasa-arvoisia. 

Kaupunkisuunnittelun strategioiden valheellisuus tulee esiin Turussa Parkinkentän kaavassa, jossa asukkaiden ääni syrjäytetään eikä vuorovaikutusta kuntalaisten ja päättäjien välillä ole. Kaavan muuttamista vaati yli 3500 ihmistä, lukuisia yhdistyksiä ja muita tahoja. Se on nyt ollut kaupunginvaltuuston pöydällä jonkun viikon, ja tulee päätettäväksi maanantaina 14.2. pidettävässä kokouksessa.


Lasten ja nuorten liikuntamahdollisuudet ovat toissijaisia kaavan tavoitteissa. Parkinkentän kaava ei edistä kestävää rakentamista eikä hyvää kaupunkikuvaa. Tulevaisuuden rakentamisen tulisi edistää yhteisöllisyyttä ja asukkaiden elämänlaadun parantamisen tulisi olla sen keskeinen tavoite. Kentän reunustan täyttäminen korkealla kerrostalomuurilla ei tue alueen kehittämistä yhtenä merkittävimmistä lasten, nuorten ja muidenkin kuntalaisten liikuntapaikoista Turun keskustassa.

Viime kauden kasvatus- ja opetuslautakunta toi esiin kaavamuutoksen ristiriidat alueen oppilaitosten ja päiväkotien toimintamahdollisuuksien kanssa, lasten ja nuorten hyvinvoinnin, lähipalvelulupausten sekä kaupungin strategisten linjausten kanssa. 

Strategiat pitää ottaa vakavasti, ja kaupunkilaisten ääntä kuunnella. Parkinkentän kaavaa ei tule hyväksyä.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti