sunnuntai 9. tammikuuta 2022

Vipun Maxista ammattiosaston vpj, ja LGBTIQA+- verkoston aluevaaliohjelma

Vipun aluevaaliehdokas nro 88 ja ay-aktiivi Max Rauvola valittiin JHL 481 varapuheenjohtajaksi!! Hän on mukana myös Varsinais-Suomen Vasemmiston LGBTIQA+ verkostossa. Tässä verkoston aluevaaliohjelma.

Ohjelmassa tarkennetaan Vasemmistoliiton vaaliohjelmaa painottamalla sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden työntekijöiden ja asiakkaiden yhdenvertaisuutta sekä tasa-arvoa. 

Hyvinvointialueelle on laadittava tasa-arvo ja yhdenvertaisuusohjelma.


Hyvinvointialueen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelmassa tulee huomioida seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuus. Koulutus ja tiedon jakaminen LGBTIQA+ -ryhmiin kuuluvista ihmisistä sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastuspalvelualojen ammattilaisille on tärkeässä roolissa palvelujen yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumisessa. Tämä koskee kaikkia vähemmistöryhmiä, sillä monet voivat kuulua samanaikaisesti useampiin vähemmistöryhmiin. Seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön kuuluminen on kiinteä osa yksilön identi-teettiä läpi koko elämän ja on huomioitava kaikissa palveluissa.


On turvattava ikääntyvien ja vammaisten oikeudet parisuhteeseen ja perheeseen, sukupuoli-identiteettiin ja seksuaalisuuteen niin asiakkaina kuin työntekijönäkin. Työyhteisöjen ja palvelujen tuottajien on sitouduttava toteuttamaan tasa-arvo ja yhdenvertaisuusohjelman tavoitteita. 


Hyvät turvalliset työolot ja työsuhteet kuuluvat kaikille, eivät harvoille!


Hyvät yhdenvertaiset julkiset palvelut kuuluvat kaikille, eivät harvoille!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti