tiistai 16. maaliskuuta 2021

Raportti rakennus-ja lupalautakunnan kokouksesta 11.3.

Asioina mm. Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimuksen Topinojan jätekeskuksen tarkkailututkimuksen vuosiraportti vuodelta 2020, Hotelli Seurahuoneen naapuruston aktiivisuutta, Ruissalon luvatonta puunkaatoa, ja rakentamista Kakolaan. 


Ketään ei varmasti yllätä, että kaatopaikalta johtavissa ojissa vesi on hyvin likaista. Vettä tutkitaan mm. bakteerien ja typpikuormituksen osalta, huomiotani kiinnitti ettei tutkimusta tehdä muovipartikkelien osalta. Onhan selvää, että niitä tulee kaatopaikalla. Topinojan ympäristökuormitukseen pitäisi aina laskea mukaan myös muovit. Sitä, ettei niitä tutkita, perustellaan lainsäädännöllä, joka ei siihen velvoita. Olen jo vaikuttanut asiaan kemikaalineuvottelukunnassa. 


Museoviranomaiset halusivat aikoinaan, ettei Hotelli Seurahuoneen koko ulkoseinää reunusteta ämyreillä. Minähän kannatin hotellin remontista päätettäessä kesällä 2017 historiallisuuden kunnioittamista ja mm. seinämaalausten tarkkaa säilymistä, olin museotakin tarkempi. (Museon lausunnot ovat sittemmin muuttuneet tiukemmiksi, olen kirjoittanut aiemminkin siitä, miten museon näkemyksiä arvostavien luottamushenkilöiden työtä helpottaa huomattavasti, kun voi tukeutua museoviranomaisen yksiselitteiseen lausumaan). 


Vihreät eivät ole kovin usein olleet museoväen puolella tai muuten kovin johdonmukaisia rakennusperinnön suojelussa, nyt kaiutinasiassa olivat ja kannatinkin heidän esitystään museon näkökulman mukaan menemisestä 22.8.2019 lautakunnassa, kun lautakunnan lausunto hallinto-oikeudelle oli  käsittelyssä. Huomionarvoista asiassa on, ettei hallinto-oikeudelle menevissä materiaaleissa ollut mainittu lautakunnan alkuperäistä äänestystulosta 7-6. Sanoin kokouksessa ja kirjoitin raportissani, että äänestystulokset on aina oltava mukana, muuten käsitys aiemmasta päätöksenteosta ei välttämättä edusta todellisuutta. Mutta siis, viime torstaina käsittelimme As Oy Humalkiven kantelua oikeuskanslerille asiasta ja lautakunnan selvitystä. Kysyin etukäteen vihreiden kantaa, sitä ei tullut. Kokouksessa selvisi, että lautakunnan päätöksenteko menee oikeuskanslerille. Äkkiseltään voi vaikuttaa, että miksi nostaa meteli kaiuttimista. Kyse on kuitenkin siitä, mikä arvo annetaan vanhalle rakennukselle.


Lautakunta on viranomainen, jolla on mahdollisuus ilmoittaa poliisille luvattomista toimenpiteistä maankäytössä. Sitä mahdollisuutta käytetään liian harvoin, minusta kentälle pitää antaa viesti että rikkomuksista on seurauksia. Esitin poliisille ilmoittamista mm. Turun synagogan viereen tulevan kerrostalon korkeuden ylityksistä, siihen ei kuitenkaan menty. Nyt puunkaato arvokkaalla luonnonsuojelualueella johti poliisille ilmoittamiseen, josta kiitinkin. 


Kakolan aluetta rakennetaan ikävän täyteen. Siksi olisi mielestäni entistä tärkeämpää, että rakennuksissa kunnioitettaisiin alueen historiallisia ominaispiirteitä. Esitin torstaina lupaa hakenutta kerrostaloa uuteen valmisteluun, kaavoituksen kielteinen lausunto oli minusta otettava huomioon. Rakennuksesta oli tulossa kaavamääräyksiä korkeampi. Naapurit olivatkin pyytäneet havainnekuvia, joista korkeus selviäisi. Ei meilläkään ollut päättäjinä kunnollista käsitystä rakennuksen korkeudesta. Kaupunkikuvatyöryhmän lausunnossa vaadittiin, että julkisivumateriaali olisi käsin lyötyä tiiltä. Mitä arvokkaammasta kohteesta on kyse, sitä tärkeämpää on olla tarkka materiaaleissa. Esitin palautusta vedoten kaavoituksen kielteiseen lausuntoon, naapurien pyytämien havainnekuvien saamiseen sekä käsin lyötyjen tiilien saamiseksi julkisivuun. Kannatusta palauttamiselle ei tullut ja jätin eriävän. 


Eva-Liisa Raekallio


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti